Календарні плани. Геометрія. 10 клас. ІІ семестр

Опис документу:
Календарний план на семестр - це основа для вчителя, який планує результати учнівських досягень. Календарні плани є індивідуальними для кожного вчителя, але не завадить мати якийсь зраазок, на який можна орієнтуватися.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Геометрія, 10 клас (академічний)

2 години на тиждень, всього 70 годин

з/п

Тема уроку

К -ть

годин

Дата

Повторення

Примітка

Примітка

ІІ СЕМЕСТР (32 години)

Тема 4. Перпендикулярність прямих і площин у просторі ( 20 годин)

1

Кути в просторі

1

2

Відстані в просторі: від точки до площини, від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами, між мимобіжними прямими

1

3

Відстані в просторі

1

4

Відстань між мимобіжними прямими

1

5

Площа ортогональної проек­ції многокутника

1

6

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

7

Розв’язування задач

1

8

Контрольна робота № 3

1

Тема 5. Координати, геометричні перетворення у просторі (16 годин)

9

Аналіз контрольної роботи. Прямокутна система координат у просторі.

Відстань між двома точками

1

10

Розв’язування задач

1

11

Координати середини відрізка

1

12

Розв’язування задач

1

13

Вектори в просторі. Рівність векторів

1

14

Колінеарність та компланарність векторів

1

15

Операції над векторами

1

16

Операції над векторами

1

17

Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

1

18

Скалярний добуток векторів. Кут між векторами

1

19

Перетворення у просторі. Рух у просторі та його властивості

1

20

Симетрія в просторі

1

21

Паралельне перенесення в просторі

1

22

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

1

23

Розв’язування типових задач

1

24

Контрольна робота № 4

1

Тема 5. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач (10 годин)

25

Аналіз контрольної роботи. Аксіоми стереометрії та наслідки з них

1

26

Взаємне розміщення прямих у просторі

1

27

Паралельність прямої та площини. Паралельність площин

1

28

Перпендикулярність прямої і площин у просторі

1

29

Кути у просторі. Перпендикулярність площин

1

30

Вектори у просторі

1

31

Розв’язування типових задач

1

32

Підсумкова контрольна робота № 5

1

33

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1

34

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1

Алгебра і початки аналізу, 10 клас (академічний)

Модифіковано з 2 години на тиждень на 2,5 год., всього 70 + 17 годин

Підручник: Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень /Є.П. Нелін. – Х.: Гімназія, 2010. – 416 с.: іл.

з/п

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

Примітка

Примітка

Примітка

І семестр

Тема 1. Функції, рівняння і нерівності (6 годин + 3 год.)

1

Числові функції. Способи задання числових функцій. Найпростіші властивості функцій

1

04.09

2

Властивості числових функцій

1

06.09

3

Властивості і графіки основних видів функцій

1

07.09

4

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

1

13.09

5

Рівняння-наслідки та рівносильні перетворення рівнянь

1

14.09

6

Рівносильні перетворення нерівностей. Метод інтервалів

1

18.09

7

Розвязування типових задач. Самостійна робота

1

20.09

8

Розвязування задач та вправ

1

21.09

9

Контрольна робота № 1

1

27.09

Тема 2. Степенева функція (10 годин + 2)

10

Аналіз контрольної роботи Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості

1

28.09

11

Властивості кореня n-го степеня

1

02.10

12

Перетворення коренів. Дії над коренями

1

04.10

13

Перетворення коренів. Дії над коренями

1

05.10

14

Функція у= та її графік

1

11.10

15

Функція у= та її графік

1

12.10

16

Ірраціональні рівняння

1

18.10

17

Ірраціональні рівняння

1

19.10

18

Степінь із раціональним показником та його властивості

1

30.10

19

Степенева функція, її властивості та графік

1

01.11

20

Розвязування типових задач. Самостійна робота

1

02.11

21

Контрольна робота № 2

1

08.11

Тема 3. Тригонометричні функції (16 годин + 3 )

22

Аналіз контрольної роботи. Радіанне вимірювання кутів

1

09.11

23

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргумента

1

13.11

24

Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій

1

15.11

25

Властивості та графіки тригонометричних функцій

1

16.11

26

Властивості та графіки тригонометричних функцій

1

22.11

27

Властивості та графіки тригонометричних функцій. Гармонічні коливання

1

23.11

28

Розвязування типових задач

1

27.11

29

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента

1

29.11

30

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента

1

30.11

31

Тригонометричні формули додавання

1

06.12

32

Тригонометричні формули подвійного аргумента

1

07.12

33

Формули зведення

1

11.12

34

Формули зведення

1

13.12

35

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

1

14.12

36

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму

1

20.12

37

Розвязування типових задач. Самостійна робота

1

21.12

38

Розвязування задач та вправ

1

25.12

39

Контрольна робота № 3

1

27.12

40

Розвязування задач. Узагальнення матеріалу, вивченого в І семестрі

1

28.12

Алгебра і початки аналізу, 10 клас (академічний)

Модифіковано з 2 години на тиждень на 2,5 год., всього 70 + 17 годин

Підручник: Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень /Є.П. Нелін. – Х.: Гімназія, 2010. – 416 с.: іл.

з/п

Тема уроку

Кількість

годин

Дата

Повторення

Примітка

Примітка

ІІ семестр

Тема 4. Тригонометричні рівняння (8+2 =10 години)

1

Обернені тригонометричні функції

1

15.01

П.1.1

2

Найпростіші тригонометричні рівняння

1

17.01

П.1.2

3

Найпростіші тригонометричні рівняння

1

18.01

П.2.1

4

Основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь

1

24.01

П.2.1

5

Основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь

1

25.01

П.2.2

6

Основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь

1

29.01

П.2.2

7

Основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь

1

31.01

П. 2.3

8

Розв’язування типових задач. Самостійна робота

1

01.02

П.2.3

9

Розв’язування типових задач.

1

07.02

П.2.4

10

Контрольна робота № 4

1

08.02

П.2.4

Похідна і її застосування (22+6 год.)

Тема 5. Поняття похідної. Обчислення похідних (14 год.)

11

Задачі, що приводять до поняття похідної

1

12.02

П.3.1

12

Означення похідної. Геометричний та фізичний зміст похідної

1

14.02

П.3.1

13

Правила обчислення похідних

1

15.02

§4

14

Правила обчислення похідних

1

21.02

§4

15

Правила обчислення похідних

1

22.02

§10.

16

Таблиця похідних

1

26.02

§10.

17

Похідна суми, добутку і частки функцій

1

28.02

§11

18

Похідна суми, добутку і частки функцій

1

01.03

§11

19

Похідна складеної функції

1

07.03

§11

20

Похідна складеної функції

1

12.03

§11

21

Розв’язування типових завдань

1

14.03

П.12.1

22

Розв’язування типових завдань. Самостійна робота

1

15.03

П.12.1

23

Розв’язування типових завдань.

1

21.03

П.12.2

24

Контрольна робота № 5

1

22.03

П.12.2

Тема 6. Застосування похідної до дослідження функцій (14 год.)

25

Аналіз контрольної роботи. Достатня умова зростання (спадання) функції

1

02.04

§11

26

Достатня умова зростання (спадання) функції

1

04.04

§16

27

Критичні точки функції. Точки екстремуму

1

05.04

§16

28

Критичні точки функції. Точки екстремуму

1

11.04

§17

29

Застосування похідної до дослідження функцій та побудо­ви їх графіків

1

12.04

§17

30

Застосування похідної до дослідження функцій та побудо­ви їх графіків

1

16.04

§18

31

Застосування похідної до дослідження функцій та побудо­ви їх графіків

1

18.04

§18

32

Найбільше та найменше значення функції на відрізку

1

19.04

П.19.1

33

Найбільше та найменше значення функції на відрізку

1

25.04

П.19.2

34

Рівняння дотичної до графіка функції у заданій точці

1

26.04

П.19.3

35

Розв’язування задач прикладного змісту

1

02.05

П.19.4

36

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

1

03.05

§20

37

Розв’язування типових вправ

1

05.05

§20

38

Контрольна робота № 6

1

10.05

П.21.1

Тема 7. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач (8+1год)

39

Аналіз контрольної роботи. Графіки функцій та їх властивості

1

14.05

П.21.2

40

Рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей.

Арифметичний корінь n-го степеня та його властивості

1

16.05

П.21.3

41

Розв’язання ірраціональних рівнянь, нерівностей

1

П.21.4

42

Степінь із раціональним показником та його властивості

1

П.23.1

43

Властивості тригонометричних функцій, основні способи розв’язання тригонометрич­них рівнянь

1

П.23.2

44

Контрольна робота № 7

1

17.05

П.24.1

45

Розв’язування типових завдань

1

23.05

П.24.2

46

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1

24.05

П.24.3

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!