Календарне-тематичне планування .10 клас. Українська література (профільний рівень)

Українська література

Для кого: 10 Клас

16.08.2021

142

11

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування Українська література 10 клас 2021-2022 н.р. Профільний рівень за новою навчальною програмою, що затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407 Підручник : Українська література (профільний рівень) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ О.В.Слоньовська, Н.В. Мафтин, Н.М.Вівчарик.-Київ: Літера ЛТД, 2018.-304с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування

Українська література

10 клас

2020-2021 н.р.

Профільний рівень

за новою навчальною програмою, що затверджена наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Підручник : Українська література (профільний рівень) : підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/ О.В.Слоньовська, Н.В. Мафтин, Н.М.Вівчарик.-Київ: Літера ЛТД, 2018.-304с.

Усього - 140 годин. На тиждень – 4 години.

Повторення та узагальнення – 4 год.

Література рідного краю (упродовж року) – 4 год.

Позакласне читання – 4 год.

Розвиток мовлення – 4 год.

Контрольний класний твір -2год.

Виконання інших завдань(тестів, відповідей на запитання) – 6 год.Тема

Дата

Примітка

1

ВСТУП

Читацький практикум.

Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача. Читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору.
Коригуюче навчання. Повторення та узагальнення вивченого

2

Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури (головні риси). Стильові особливості літературних періодів.

Літературні напрями і стилі давньої і нової української літератури XI – першої половини XIX ст.: світоглядні й естетичні засади, провідні3

Мотив жіночої долі у творчості Т.Шевченка («Катерина», «Наймичка»4

Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із нього. Світова велич Т.Шевченка.5

Тарас Шевченко і Біблія. Світова велич Т.Шевченка.6

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» - перший україномовний історичний роман.7

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада». Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв.8

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада» . .Загальнолюдські риси ініціативності. Працьовитості, лицарства, благородства. Вірності почуттю та обов’язку .9

Марко Вовчок. Життя і творчість. «Народні оповідання». Повість «Інститутка»10

Марко Вовчок». Повість «Інститутка». Образи повісті. Авторська позиція у творі.11

РЕАЛІЗМ

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення.

Реалізм як художній метод відтворення дійсності.

Головні риси реалізму як методу.

Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст..12

УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст.

Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища тощо.

Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни.

Реалізм в українській літературі 70–90–х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя.

Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв’язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю.

Жанрова й тематична різноманітність. Оновлення художніх засобів. Поняття про художній тип.

Українська література 70–90–х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті.


ТЛ:реалізм як напрям і метод (погиблено); типізація; художній тип.13

Іван НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури (І.Франко: «Колосальне всеобіймаюче око України»).

Суспільний та мистецький контекст:суспільний контексті - скасування кріпосного права в Російській імперії. Земельна реформа.

Мистецький контекст - «Вид на гору Спаса у Стеблеві» Ф.Різниченко. «Українська ніч» А.Куїнджі – улюблена картина, «Appasionata» Л. ван Бетховена – улюблена мелодія письменника. Малярські роботи Г.Курбе, В.Орловського, А.Куїнджі, С.Васильківського та ін.«Кайдашева сім’я» в постановці Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ).Екранізація твору, ілюстрації до нього А. Базилевича. Комікси до повісті Н. Тарабарової14

«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.

ТЛ: соціально-побутова повість, реалізм як напрям і метод (погиблено). Засоби змалювання комічного (поглиблено).
15-16

Колоритні людські характери в повісті.

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі.17

Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. «Сміх крізь сльози» як ідейна домінанта твору.

Сценічне життя повісті

.18

РЗМ №1. Дискусія на тему «Сімя Кайдашів у сучасному світі»19

«Читацький практикум.

Написання лист а другу про враження від прочитаної повісті «Кайдашева сім`я» І.Нечуя-Левицького.20

Панас МИРНИЙ(П.Рудченко)

Огляд життя і творчості.

21

«Хіба ревуть воли, як ясла повні» – перший соціально-психологічний роман в українській літературі.

ТЛ: соціально-психологічний роман. Художній тип. Особливості типізації героїв. Методи аналізу художнього твору (зокрема, елементи психоаналітичного методу)

Суспільний та мистецький контекст:історичні події – Аграрна реформа 60-х років ХІХ століття та її наслідки для українських селян.

Мистецький контекст – європейський соціально-психологічний роман: Стендаль «Червоне і чорне», Г. Флобер «Мадам Боварі»;

російський соціально-психологічний роман: М. Лєрмонтов «Герой нашого часу», Л.Толстой «Анна Кареніна», Ф. Достоєвський «Злочин і кара».

Владислав Реймонт,польський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури, роман-епос «Селяни».


22-23

Вихід героя за рамки «родинного кола». Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин.
24

Особливості композиції роману: хронологічна послідовність й історичні відступи25

Особливості стилю письменника: епічність, ритмічність прози, реалістичність зображення психології персонажів, майстерність пейзажів26

Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури.
27

Контрольна робота №1. Вступ. Творчість І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного. Тести.

Драматургія і театр ХІХст.28

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма.

Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського.

29

Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст.

Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін.

ТЛ: Драма як рід літератури. Витоки драми як виду мистецтва (від античної драми та народної драми). Театр як вид сценічного мистецтва та установа, яка здійснює сценічні вистави.
30

Родина Тобілевичів і український театр.

Зв’язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо.

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово)
31

Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

Роль професійного театру у розвитку національної культури.
32

Узагальнення і систематизація вивченого33

ЛРК.№1 Розвиток театру на Миколаївщині34

Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ(І. Тобілевич)

Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність діяльності.

Жанрова різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч», «Мартин Боруля»), сатирична комедія («Хазяїн»), соціально-психологічна драма («Безталанна»), історична трагедія («Сава Чалий»). І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв».Драматургічне новаторство письменника.
35-37

Комедія «Хазяїн». Головний конфлікт комедії – суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість – жебраками. Терентій Пузир як втілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона («багатство, земні блага») як тема, ідея і головний персонаж комедії.

Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря.

Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами.

Проблема соціально відповідального підприємництва.

Позачасовіть проблематики комедії. Сучасна інтерпретація.

Сценічне життя комедії в сьогоденні.

ТЛ: трагікомедія як жанровий різновид драми.Драма й театр. Історія українського театру.

Суспільний та мистецький контекст: суспільний контекст - Валуєвський циркуляр (1863 р.); Емський указ (1876 р.) та їхній наслідок для розвитку мистецтва в Україні. Особливості розвитку театру в Україні ІІ пол ХІХ ст.

Мистецький контекст – хорова композиція «Вечорниці» П.Ніщинського, опера «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського, «Тарас Бульба» М.Лисенка. «Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра. «Хазяїн» у постановці Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ).
38-40

«Мартин Боруля» (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов’язана з походженням людини (Мольєр «Міщанин-шляхтич», анонісне сатиричне оповідання XVIII ст. «Доказатєльство Хама Данієла Кукси потомственного», М. Куліш «Мина Мазайло»)

Значення творчості І.Карпенка-Карого.
41

РМ№2 Контрольний твір за мистецькою спадщиною І Карпенка-Карого42

ПЧ №1. І.Карпенко-Карий «Сава Чалий»43

Борис ГРІНЧЕНКО

Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч.

Б. Грінченко як редактор «Словаря української мови».

Педагогічна діяльність Б. Грінченка, зокрема у Всеукраїнській вчительській спілці. Роль товариство «Просвіта» у суспільно-політичному житті України.

Суспільний та мистецький контекст:суспільний контекст - літературно-публіцистична полеміка 90-х рр. ХІХ століття між Б. Грінченком і М. Драгомановим ("Листи з України наддніпрянської", "Листи на наддніпрянську Україну") у західноукраїнській періодиці; мовна дискусія, ініційована Б. Грінченком 1891 р. щодо цілісності української мови; діяльність товариства «Просвіта».Мистецький контекст – Іван Труш та відродження галицького малярства, діяльність Товариство з розвитку українського мистецтва. Віденський неоренесанс і стиль французького відродження в архітектурі Чернівців, Львова, Києва, Одеси, Херсона, Харкова та інших українських міст44

«Без хліба» - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді «не укради» в образі селянина Петра; почуття власної гідності «маленької людини» - образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя.


ТЛ.: малі епічні жанри – оповідання (поглиблено);45

«Сам собі пан» - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. Реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання.
46

«Моє щастя» - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця.
47

«Весняні сонети» - ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму.

ТЛ.: цикл сонетів

48

Узагальнення і систематизація вивченого49

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті.

Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії.50

Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське.51-52

Модернізм як естетична революція та етапність у розвитку самого поняття мистецтва. Мистецтво як окремішня дійсність (модерністське гасло «мистецтво для мистецтва»). Модернізм як соціальне бунтарство: ідеї емансипації, ніцшеанства (вдосконалення людини через зміцнення духу і волі), проникнення в глибини психології людини.

Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді.

Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму.

Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві.

Т.Л.: Модернізм як напрям мистецтва. Імпресіонізм як метод і напрям. Імпресіонізм як реалістичне письмо в живописі і літературі (безпосередня фіксація вражень).

Суспільний і мистецький контекст:суспільний контекст – посилена індустріалізація і, як наслідок, урбанізація в Європі й в Україні; посилення розриву між традиційним патріархальнім і міським модерним життям; поява нових суспільних груп – пролетаріату й інтелігенції.

Мистецький контекст – зарубіжна література - К. Гамсун «Пан»; мистецтвознавство - П. Альтенберг, «Як я це бачу» (Імпресіонізм у літературі та художній культурі); живопис – К. Моне «Враження. Схід сонця» (1872).

Модернізм
53

Іван ФРАНКО


Важливі етапи життєвого й творчого шляху І.Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні.

Епістолярії про І. Франка.

Суспільний та мистецький контекст:суспільнийконтекстполітична ситуація на Галичині кінця ХІХ ст.; розвиток робітничого руху – ріпники; становлення соціал-демократичної партії в Україні; активний розвиток періодики 90-х рр. ХІХ ст.– газети «Друг», журнал «Житє і слово» та інші.

Діяльність Наукового товариства ім. Т.Шевченка(НТШ), видання «Записок НТШ».

Мистецький контекст – модернізм, декаданс в літературі і мистецтві.

О. Уальд «Портрет ДоріанаГрея»
54

Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. «Поетична суперечка» з М. Вороним. (Послання М. Вороного «Іванові Франкові»).
55

Ліричний герой громадянської лірики І. Франка – борець проти соціального і національного гноблення («Каменярі», «Земле моя, всеплодющая мати»).1поезія напамять (на вибір)

56

Патріотизм, національна ідея в поезії «Україна» зі збірки «З вершин і низин».
57

«Декадент» – поетичне кредо І.Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця.
58-59

Поема «Мойсей» – філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору.

Пролог до поеми — заповіт Франка українському народові.

Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі.

ТЛ.: біблійні образи в літературі.
60

РМ №3 Усний твір-роздум «Чи легко бути лідером?» ( за поемою «Мойсей» І.Франка61-62

Збірка «Зів′яле листя» – «лірична драма».

Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...»).

Домінантні образи поезії.

Значення інтимної лірики у творчості І. Франка.1поезія напамять (на вибір)

63

Франко-перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Гете, Гейне, Гюго, Міцкевича.
64-65

Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного «естетства».

Зв`язок психологічної колізії новели з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені.

66-67


«Украдене щастя» - соціально-психологічна драма. Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика.

ТЛ.: соціально-психологічна драма.


Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. Глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми.

Засоби художнього вираження почуттів.

Сценічне життя драми. Богдан Ступка у ролі Миколи у постановці Київського драматичного театру імені Івана Франка.
68

Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах.
69

Читацький практикум.

Соціально-психологічна драма. Рецензія на театральну постановку п’єси «Украдене щастя».70

Контрольна робота №2. Творчість І.Карпенка-Карого, Б.Грінченка, І.Франка. ( Тести )
ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ.

71

Імпресіонізм в українській літературі. Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка.

Риси модернізму у літературі: особлива увага до внутрішнього світу особистості; проголошення самоцінності людини та мистецтва; надання переваги творчій інтуїції; розуміння літератури як найвищого знання, що здатне проникати у найінтимніші глибини існування особистості і одухотворити світ; пошук нових засобів у мистецтві (метамова, символіка, міфотворчість тощо).72

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ

Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М. Коцюбинського – від реалізму до модернізму.
73

«Intermezzo» - яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського.

Жанрова особливість твору: новела з ознаками «поезії в прозі».


Т.Л.: Психологічна новела.
74

Нові художні принципи зображення героя – від знаковості сюжету до знаковості мікрообразу – його смислотворчої сутності, де панує слово та почуття персонажа, суб'єктивне бачення себе та навколишнього світу.
75

Зіставлення двох світів: людського, дисгармонійного, смертоносного, і гармонійного, досконалого, життєствердного світу природи. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя.
76

Фізичне та душевне одужання героя, його наснага до активної праці та боротьби.

Глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм.

Колір як композиційний чинник у новелі .
77-78

Поетика імпресіонізму у повісті «Тіні забутих предків»: «Весь світ був як казка повна чудес, таємнича, цікава й страшна» (М. Коцюбинський).

Краса рідної землі, гармонія людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів, їх вплив на життя гуцулів

Суспільний та мистецький контекст:мистецький контекстекранізація повісті. «Тіні забутих предків» і українське «поетичне кіно». Творчий тандем Сергія Параджанова та Івана Миколайчука.79

Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті80

Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення.
81

Ідея незнищенності духовного начала в житті. Фольклорне тло твору. Образи. Художньо-стильові особливості повісті.
82

Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті.
83

ПЧ №2. М.Коцюбинський Оповідання «Що записано в книгу життя»84

Читацький практикум.

Імпресіоністичний твір. Есе за вивченими творами М.Коцюбинського.85

Узагальнення та систематизація вивченого

86

ЛРК.№2 . О.Сизоненко. Оповідання «Ти не перша, Таню…»ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

87

Експресіонізм — літературно-мистецький напрям, для якого характерні посилена увага до внутрішнього світу людини, наголошення на авторському світосприйнятті, нервова збудженість та фрагментарність оповіді, застосування символів, гротеску, поєднання протилежного тощо.

Експресіоністи виступали проти позитивістського емпіризму, копіювання і відображення дійсності. Вони вважали, що митець повинен виражати її суть. Світ не варто повторювати. Варто «схопити його в найсправжнішій суті й відтворити - ось найвагоміше завдання мистецтва» (К. Едшмід).

Морально-етична проблема «провини і покари» у художньому вираженні екзистенціалістів.

Експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського.

Т.Л.:експресіонізм

Суспільний та мистецький контекст: мистецький контекст – музика: С. Прокоф'єв, «Вогненний ангел», Б. Лятошинський, II–IV симфонії, «Золотий обруч», III струнний квартет, «Відображення», Соната для скрипки); живопис: Е. Мунк,«Хвора дочка»; література: Ф. Кафка, «Перетворення», роман «Замок».88

Василь СТЕФАНИК

Головні етапи життя і творчості. Особливості художнього світогляду письменника.
89-90

Новела «Камінний хрест» – український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах. Образ Івана Дідуха.

Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі.

Т.Л.: новела як малий епічний жанр; особливості сюжету і композиції новели; роль символу у новели.

Суспільний і мистецький контекст:суспільний контекст – Перша світова війна та революції як чинник катаклізмів у житті людей; поглиблення зубожіння селянства; перша трудова еміграція українців із Галичини до Канади.

Мистецький контекст - А.Камю, «Міф про Сізіфа».91

«Новина» - новела, яка вражає силою емоційного напруження та драматизму. Специфіка типізації образу Гриця Летючого. Художні засоби для розкриття внутрішнього світу героя. Особливості композиції новели.

Значення творчості В. Стефаника для розвою української літератури.


Неоромантизм92

Неоромантизм як заперечення побуту «міщанського» життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю.

Стильові особливості неоромантизму (сюжет, мова творів).

Т.Л.: Неоромантизм. Синтез мистецтв у літературному творі.
93

Читацький практикум.

Неоромантичний твір. Допис у літературний блог .94

Ольга КОБИЛЯНСЬКА


Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості (поезія в прозі, повісті, роман).
95

Новела «Valse melancolique» - тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в міщанському суспільстві. Жінка як тип нової героїні свого часу.

Суспільний і мистецький контекст: Мистецький контекст – кіномистецтво: фільм «Valsemelancolique», 1990 р. (за мотивами новели О.Кобилянської), музика:ValseMйlancolique;література: Є. Марлітт, «Дама з рубінами»; філософія: Ф. Ніцше, «Так сказав Заратустра»; живопис: Фрида Кало, «Автопортрет із обстриженим волоссям».
96

Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі. Особливості еволюції життєвого кредо Марти.
97

Особливості композиції та образно-символічної системи новели. Елементи автобіографізму у творі.

Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ.
98-99

«Людина» - перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища. Особливості характеротворення.


Суспільний і мистецький контекст: суспільний контекст – «Декларація прав жінки і громадянки» (1792 о.); феміністичний рух у Європі та США; І-ша світова війна.
100

Творча манера й стиль автора.

О. Кобилянська й українська та західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці.
101

ПЧ №3 О.Кобилянська «Земля»102

КР №3 Творчість М.Коцюбинського, В.Стефаника, О.Кобилянської103-104

Леся Українка

Життєвий і творчий шлях поетеси.

Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки – сильної (емоціями, волею, інтелектом) особистості, яка шукає розв’язання найгостріших духовних проблем життя.

Суспільний і мистецький контекст: суспільний контекстмовна ситуація в Україні, в Києві у кінця ХІХ – поч. ХХ ст., ;родина Драгоманових, Косачів, Лисенків як основа культурної ідентичності свого часу;поширення соціал-демократичних ідей.


Утвердження незламності духу і віри людини в життєвих випробуваннях, змаганні з долею у віршах «Мріє, не зрадь!», «Contraspemspero». Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови.

Т.Л.: Неоромантизм.«Contra spem spero!».

напам’ять

105-106

Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі («Слово, чому ти не твердая криця…»).

Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки.
107-108

Новаторство Лесі Українки в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури.

Драма-феєрія «Лісова пісня».

Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна і філософська основа твору. Авторська рецепція українських міфів.

Т.Л.: Драма-фейєрія

Суспільний і мистецький контекст: Мистецький контекст–твори Лесі Українки в інших видах мистецтва: кіно - В. Івченко, «Лісова пісня» (1961), Ю. Іллєнко, «Лісова пісня. Мавка» (1980), В. Левін, «Спокуса Дон Жуана» (1985) ; балет – М. Скорульський «Лісова пісня» (1936); комп’ютерна гра «Лісова пісня» (2017).
109

Єдність трьох світів – композиційна особливість «Лісової пісні».

Романтично-міфологічний образ Мавки.
110

Роздвоєність душі Лукаша.

Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша.
111-112

Касандра» -новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри античної віщунки.

Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору – наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі.

Художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні.

Т.Л. : Драматична поема.

113

Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури.
114

РМ № 4 Контрольний твір за літературною спадщиною Лесі Українки115

Читацький практикум

Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про вірш Байрона «Коли сниться мені,що ти любиш мене», перекладений Лесею Українкою українськоюСимволізм

116

Символізм як різновид модернізму. Ідейна настанова - вихід за межі
буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі» (М. Вороний).Філософська основа (оглядово).

Ж. Мореас, «Маніфесті символізму» (1886).

Угрупування «Молода муза», «Українська хата» (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.)

Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми.

Суспільний і мистецький контекст: Мистецький контекст – живопис: Г. Клімт, «Поцілунок», П. Гоген, «Звідки пішли ми? Хто ми? Куди йдемо?»; література: російський символізм – О. Мережковський, А. Бєлий, О. Блок.117

Володимир Винниченко

В. Винниченко – громадський і політичний діяч.

Загальна характеристика творчості: проблематика, жанрове розмаїття, стильові особливості.

Суспільний і мистецький контекст:

Суспільний контекст –Лютнева революція 1917 року, Жовтневий переворот 1017 р.; Конституція УНР (22 серпня 1917 р.); В, Винниченко, «Відродження нації (Історія української революції: марець 1917 р. — грудень 1919 р.)».

118

Новела «Момент» (Із оповідань тюремної Шехерезади). Філософський зміст, проблематика. Імпресіоністична манера письма автора. Особливості композиції.
119

Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя.

Т.Л.: символ і художній образ.


Суспільний і мистецький контекст:

Мистецький контекст – В. Винниченко, «Конкордизм» (оглядово); «Момент», моновистава Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.
120

Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті.

В. Винниченко – художник.
121

ПЧ №4. Бесіда за трагедією В.Винниченка «Гріх»122

Павло Тичина. Поетична спадщина П.Тичини – одна з вершин української поезії ХХ століття. Трагізм життєвого і творчого шляху митця у тоталітарній системі Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П. Тичина – найбільший модерніст 20-х років ХХ століття.

Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики.

Суспільний і мистецький контекст : Мистецький контекст – розмаїття літературних угрупувань та стильових напрямів 20-30-х рр. ХХ ст. в Україні; створення спілки письменників СРСР 1934 року.123-124

Збірка «Сонячні кларнети» -подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети».

Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…»,«Ви знаєте, як липа шелестить...», «Пастелі».

Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…» та художні засоби вираження.
125

«Пам’яті тридцяти» - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору.

Т.Л.: символізм, як різновид модернізму.


Суспільний і мистецький контекст:суспільний контекст – бій під Крутами (січень 1917); лютнева революція 1917 р., Жовтневий переворот 1917 р.; колективізація, Голодомор 1933 р..

126

Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)» (оглядово).
127

Симфонія «Сковорода». Історія написання втору.Сковординівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора.

Т.Л.: жанр – поема-симфонія.
128

Богдан ЛЕПКИЙ

Огляд життя і творчості митця.
129-130

Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря», «Не вбивай. Батурин», «Полтава», «З-під Полтави до Бендер. Крутіж». Іван Мазепа – як «золота доба» Гетьманщини.

Історичні факти і художній вимисел у трилогії.

Т.Л.: трилогія; поняття хронотопу; історичний роман (поглиблено).

Суспільний і мистецький контекст:

Суспільний контекст - політичне і воєнне життя України 60-х ррXVII – 10-х р.XVIIIст; «Коломацькі статті» між новобраним гетьманом І. Мазепою та царем Петром І; І. Мазепа – меценат і політик.

Мистецький контекст – козацьке літописання XVII –XVIII ст; архітектура українського Бароко; Могило-Могилянська Академія; І. Мазепа у літературі і мистецтві – поема «Мазепа» ДжоржаГодрона Байрона, симфонічна поема «Мазепа» Ференц Ліст, опера «Мазепа» Петра Чайковського та інші.

131

Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі.
132

Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою.
133

Ісмаїл ГАСПРИНСЬКИЙ. Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово).

Видавнича діяльність. Газета «Терджиман». Педагогічнадіяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу — джадидизм

Суспільний і мистецький контекст:

суспільний - джадидистська (від «усул-іджадід» – «новий метод») реформа в Криму: реформування освіти мусульман відповідно до передових європейських стандартів; створення єдиної тюркської літературної мови; посилення громадської активності та поліпшення становища жінки-мусульманки; створення цивільних, меценатсько-філантропічних товариств, зміцнення зв'язків між тюрко-мусульманськими народами Росії.

Мистецький контекст – Агатангел Кримський. Література кримських татар. "Студії з Криму", 1930 р.; поезія Дивану і суфійство у кримськотатарській літературі.
134-135

Історичне оповідання «Арслан киз» («Дівчина-левиця») як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу.

Гульджемал дочувІззета-ага із Учтурфана – головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жаннид’Арк. Проблема взаємодії традицій і викликів нового часу й емансипації у творі.
136

Контрольна робота № 4 . Творчість В. Винниченка, Б.Лепкого, Ісмаїла Гаспринського137

ЛРК №3. Поетичні твори С.Іщенко, В. Чорнобрової138

ЛРК № 4. Поезія Н .Білецької139

Узагальнення та систематизація вивченого
140

Узагальнення та систематизація вивченого
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.