Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Визначаємо психолого-педагогічні адаптації для дітей з різними типами освітніх труднощів
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування уроків української мови в 2 класі Підручник «Українська мова та читання» (частина І) Автори: М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик

zip
Вміст матеріалу:

zip
285993.zip
63,4 Кб
docx
31,2 Кб

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення зі змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документа.

Опис методичного матеріалу:

Календарне планування

уроків української мови в 2 класі

Підручник «Українська мова та читання» (частина І)

Автори: М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик

Всього 123 години, 3.5 год на тиждень

№ з/п уроку

Кільк годин у темі

Тема уроку

Дата

Примітка

Звуки і букви. (18 год)

1

1

Звуки слова. поняття про звук як елемент людської мови. Звуковий аналіз слів.

2

2

Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Звуко-буквенний аналіз слів. Аналізую звуко-буквенний склад слова.

3

3

Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків у словах. Експериментую зі словами.

4

4

Урок розвитку мовлення. Користування словами ввічливості.

5

5

Літературна вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим. Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу

6

6

Вимова і написання слів із апострофом. Спостереження за твердою вимовою приголосних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом. Навчаюся вимовляти і писати слова з апострофом.

7

7

Написання слів з апострофом.

8

8

Основні правила вживання апострофа.

9

9

Наголос. Уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу в слові. Навчаюся правильно наголошувати слова.

10

10

Тренувальні вправи на визначення наголосу в словах. Експериментую з наголосом у словах

11

11

Урок розвитку мовлення. Спостереження за роллю наголосу.

12

12

Склад слова. Уявлення про складоутворювальну роль голосних звуків.Навчаюся ділити слова на склади.

13

13

Перенос частин слів із рядка в рядок по складах. Правило переносу слів зі складами, позначеними однією буквою.Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків. Навчаюся переносити слова з рядка в рядок.

14

14

Правила переносу частин слів із буквами й та ьу середині слів. Правила переносу слів із буквосполученнямиьо, йо.

Навчаюся переносити слова з рядка в рядок.

15

15

Правила переносу слів із буквосполученнямидж, дз.

Правило переносу слів із апострофом.

Навчаюся переносити слова з рядка в рядок.

16

16

Українська абетка. Поняття про абетку (алфавіт) як сукупність букв, що прийнята у писемності певної мови. Вправляння у розташуванні слів за абеткою з орієнтацією на першу букву слова. Навчаюся розташовувати слова за алфавітом.

Діагностувальна робота №1 Списування

17

17

Аналіз діагностувальної роботи.

Користування алфавітом у роботі з навчальними словниками. Навчаюсь користуватися алфавітом.

18

18

Урок розвитку мовлення. Користування орфографічним словником.

Слово. Значення слова (9 год)

19

1

Розпізнаю близькі за значенням слова.

20

2

Робота з близькими за значенням словами.

21

3

Розпізнаю протилежні за значенням слова. Розподіляю слова на групи.

22

4

Робота з протилежними за значенням словами.

23

5

Розрізняю пряме і переносне значення слова.

24

6

Робота з словами з прямим i переносним значенням.

25

7

Лексичні значення багатозначних слів. Пояснюю значення багатозначних слів.

26

8

Робота із багатозначними словами. Доречне вживання слів різних лексичних груп у власному мовленні. Навчаюсь доречно вживати слова в мовленні.

27

9

Діагностувальна робота № 2 Робота з мовними одиницями.

Слова – назви (предметів, ознак, дій, чисел) (54 год)

28

1

Аналіз діагностувальної роботи.

Поняття про слова — назви предметів (іменники). Навчаюся розрізняти слова, що називають предмети.

08.11

29

2

Урок розвитку мовлення. Складання розповіді за ілюстрацією до казки «Два цапки». Вправляння в літературній вимові дзвінких приголосних звуків.

09.11

30

3

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання хто? що? Навчаюся добирати слова, що називають предмети.

10.11

31

4

Іменники — назви істот і неістот. Розпізнавання слів — назв предметів, які відповідають на питання хто? або що?

15

32

5

Навчаюся розрізняти слова, що називають предмети. Розрізняю слова, що відповідають на питання хто?

16

33

6

Іменники — власні і загальні назви. Розрізняю слова, що є загальними і власними назвами.

17

34

7

Велика буква у власних назвах. Правило вживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей. Навчаюся писати імена, по батькові, прізвища.

19

35

8

Написання з великої букви кличок тварин. Навчаюся писати клички тварин.

22

36

9

Урок розвитку мовлення. Побудова діалогу. Закріплення знань про способи позначення м’яких приголосних звуків.

23

37

10

Правило вживання великої букви в назвах країн, міст, сіл, річок, гір та ін. Навчаюся писати назви країн, міст, сіл, річок, гір.

24

38

11

Навчаюся писати імена, по батькові, прізвища.

29

39

12

Число іменників. Змінювання іменників за числами (один —багато). Навчаюся змінювати слова — назви предметів.

40

13

Навчаюся змінювати слова — назви предметів. Уживання в мовленні іменників.

41

14

Розрізняю власні та загальні назви.

42

15

Тренування у написанні імен. Навчаюся писати клички тварин.

43

16

Урок розвитку мовлення. Навчаюся писати запрошення на день народження

44

17

Змінювання іменників за числами (один —багато).

45

18

Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами предметів.

46

19

Вживання числа іменників.

47

20

Діагностувальна робота № 3 Диктант

48

21

Аналіз діагностувальної роботи.

Поняття про слова — назви ознак предметів(прикметники).

Навчаюсь розрізняти слова –– назви ознак предметів.

49

22

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання який? яка? яке? які? Навчаюсь добирати слова — назви ознак предметів.

50

23

Урок розвитку мовлення. Навчаюся складати розповіді.

51

24

Навчаюсь розрізняти слова –– назви ознак предметів.

52

25

Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання який? яка? яке? які?

53

26

Діагностувальна робота №4 Робота з мовними одиницями.

54

27

Аналіз діагностувальної роботи.

Підсумковий урок за І семестр.

55

28

Зв’язок прикметників з іменниками. Утворення словосполучень іменників із прикметниками. Навчаюсь утворювати сполучення слів зі словами — назвами ознак предметів.

56

29

Зв’язок прикметників з іменниками. Утворення словосполучень іменників із прикметниками. Навчаюсь утворювати сполучення слів зі словами — назвами ознак предметів.

57

30

Урок розвитку мовлення. Навчаюся зв’язно висловлювати думки.

58

31

Слова – назви дій предметів (дієслова). Навчаюся визначати слова – назви дій предметів.

59

32

Навчаюся складати речення з дієсловами. Навчальний діалог.

60

33

Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Доповнення речень.

61

34

Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Робота з деформованим текстом.

62

35

Навчаюся вживати дієслова в мовленні. Листівка. Складання вітання

63

36

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Слова – назви дій предметів (дієслова)».

Діагностувальна робота № 5 Списування

64

37

Аналіз діагностувальної роботи.

Слова —назви чисел (числівники). Навчаюся визначати слова, які називають числа.

65

38

Навчаюся добирати числівники. Складання розповіді про свій талант

63

9

Навчаюся добирати числівники. Складання речень із числівниками. Ребуси.

64

40

Урок розвитку мовлення. Навчаюся писати записку.

65

41

Навчаюсь утворювати сполучення слів із числівниками.

66

42

Навчаюсь утворювати сполучення слів із числівниками. Правильне наголошування числівників. Визначення часу за годинником.

67

43

Навчаюся вживати числівники в мовленні. Складання загадок.

68

44

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова і числівники в мовленні.

69

45

Навчаюся розрізняти слова за значенням та питаннями. Складання задачі.

70

46

Навчаюся розрізняти слова за значенням та питаннями. Утворення словосполучень.

71

47

Урок розвитку мовлення. Складання розповіді за серією малюнків.

72

48

Діагностувальна робота № 6 Діалог

73

49

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Слова — назви чисел (числівники)».

74

50

Службові слова. Навчаюся визначати в реченні службові слова і писати їх окремо від інших слів.

75

51

Навчаюся вживати службові слова в мовленні. Складання речень.

76

52

Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова в мовленні.

77

53

Урок розвитку мовлення. Навчаюся складати розповідь на основі спостережень.

78

54

Діагностувальна робота № 7. Усний твір

Речення (14 год)

79

1

Види речень за метою висловлювання. Навчаюся правильно відтворювати інтонацію розповідних речень.

80

2

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію питальних речень.

81

3

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію спонукальних речень.

82

4

Навчаюся складати розповідні, питальні і спонукальні речення

83

5

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень (розповідних і питальних). Складання казки «Як Сонце і Крига хотіли подружитися»

84

6

Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень (спонукальних). Складання казки про розділові знаки.

85

7

Урок розвитку мовлення. Відвідаємо театр.

86

8

Навчаюся складати різні за інтонацією речення.

87

9

Навчаюся поширювати речення словами за поданими питаннями.

88

10

Навчаюся складати речення за малюнками.

89

11

Навчаюся складати речення за малюнками. Навчальний діалог

90

12

Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Речення».

91

13

Урок розвитку мовлення. Навчаюся складати розповідь на основі власного досвіду.

92

14

Діагностувальна робота № 8. Диктант

Текст

93

1

Аналіз діагностувальної роботи.

Текст. Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками

94

2

Будова тексту. Навчаюся визначати частини тексту.

95

3

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, відновлювати деформований текст.

96

4

Діагностувальна робота №9. Робота з мовними одиницями.

97

5

Типи текстів. Навчаюся розрізняти текст-розповідь. Складання усної розповіді

98

6

Навчаюся розрізняти текст-опис. Складання питальних речень до тексту

99

7

Навчаюся розрізняти текст-опис. Складання усного опису орла беркута. Написання відповідей на запитання, користуючись текстом.

100

8

Урок розвитку мовлення. Уживання службових слів у мовленні.

101

9

Навчаюся складати текст за ілюстрацією. Робота з деформованим текстом

102

10

Навчаюся складати текст за серією малюнків

103

11

Навчаюся складати текст за малюнком і запитаннями.

104

12

Навчаюся складати текст про події із власного життя.

105

13

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему.

106

14

Діагностувальна робота №10. Диктант

107

15

Аналіз діагностувальної роботи.

Урок розвитку мовлення. Навчаюся складати розповідь за поданим початком.

108

16

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему. Написання розповіді про усмішку.

109

17

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему. Написання розповіді про друга / подругу

110

18

Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти.

111

19

Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти.

112

20

Урок розвитку мовлення. Навчаюся складати загадки.

113

21

Навчаюся створювати висловлювання на відому тему.

114

22

Діагностувальна робота № 11. Робота з мовними одиницями.

Повторення (9 год)

115

1

Закріплення вивченого матеріалу.

116

2

Повторення вивченого матеріалу.

117

3

Повторення вивченого матеріалу.

118

4

Повторення вивченого матеріалу.

119

5

Урок розвитку мовлення. Робота над розвитком мовлення учнів. Удосконалення мовленнєвих умінь учнів.

120

7

Урок узагальнення і систематизації знань.

121

8

Урок розвитку мовлення. Що я знаю про комп’ютер?

122

9

Повторення вивченого за рік.