Взяти участь
Поспішайте взяти участь в акції «Методичний тиждень 2.0».
Головний приз 500грн + безкоштовний вебінар.
До визначення переможців залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Календарне планування з всесвітньої історії 6 кл за оновленою програмою (2017р.)

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
390 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №OE733962
За публікацію цієї методичної розробки Хряков Олег Вікторович отримав(ла) свідоцтво №OE733962
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Всесвітня історія. Історія України. (Інтегрований курс). 70 годин на рік, 2 годин на тиждень, 8 уроків тематичного оцінювання, 9 практичних занять. Програма для ЗНЗ «Історія України. Всесвітня історія. 7-9 класи». Наказ МОН від 07.06.2017 № 804. Підручник О.І. Пометун, П.В. Мороз, Ю.Б. Малієнко «Всесвітня історія. Історія України. 6 клас».

І семестр

Дата

Тема уроку

Результати навчально-пізнавальної діяльності

Примітка, дз

Вступ. Коли і як розпочалася історія людства

Знаю:

 • час появи людини на теренах України;

 • послідовність періодів історії людства, якими послуговуються богослови, антропологи, археологи й історики.

Розумію:

 • предмет і завдання історії;

 • сутність наукових і релігійних теорій походження людини;

 • періодизацію як спосіб упорядкування історії;

 • давню історію України як складову світової історії;

 • критерії, які історики й археологи використовують для періодизації історії України та світової історії;

 • поняття «ера (історична доба)», «кам’яний вік», «бронзовий вік», «залізний вік», «первісні часи», «античність», «антропологія», «археологія».

Умію:

 • співвіднести дату події з історичним періодом (з допомогою шкали часу);

 • розв’язати історичну задачу на обчислення часу;

вправно користуватися підручником для виконання завдань у класі й удома

1

Предмет і завдання історії

Як працювати з підручником інтегрованого курсу історії (Всесвітня історія. Історія України) для учнів/учениць 6 класу

Опрацювати §1, виконати завдання на с. 8

2

Теорії походження людини. Періодизації історії людства (антропологічна, археологічна, історична).

Опрацювати §3, виконати завдання 1, 2 на с. 16

3

Практична робота. Лічба часу в історії Стародавнього світу.

Опрацювати §2, виконати завдання на с.11

Розділ 1. Первісні спільноти. Археологічні культури

4

Як працюють археологи. Природні умови, спосіб життя

первісних людей

Знаю:

 • назви відомих пам’яток (стоянок) первісних людей на теренах України;

 • винаходи і пам’ятки культури первісних людей (за матеріалами з теренів України).

Розумію:

 • сутність «неолітичної революції» як процесу переходу людства від привласнювального (

 • сутність збиральництво, мисливство, рибальство ) до продуктивного (відтворювального) господарства (землеробства, скотарства і ремесел);первісних форм релігійних вірувань: фетишизму, тотемізму, анімізму та магії;

 • риси господарства, суспільного устрою й світосприйняття як основу історичного опису життя людей у минулому;

 • поняття «homo sapiens (людина розумна)», «стоянка первісних людей», «археологічна культура», «родова громада (рід)», «територіальна (сусідська) громада», «плем’я», «ремесло», «мораль», «звичай».

Умію:

 • співвіднести археологічну й історичну періодизацію історії стародавнього світу;

 • показати на карті стоянки первісних людей і територіальні межі трипільської культури;

 • описати спосіб життя первісних людей;

розпізнавати пам’ятки трипільської культури.

Опрацювати §4, виконати завдання на с. 21

5

Суспільна організація первісних людей

МП Опрацювати § 5, виконати завдання 1 на с. 24

6

Світорозуміння і мораль первісних людей

Опрацювати §7, виконати завдання на с. 30.

7

Основні стоянки і пам’ятки первісних людей на території України. Практична робота

Опрацювати § 8, скласти таблицю.

8

Трипільська археологічна культура.

МП. Опрацювати § 9, виконати завд. на с. 40.

9

Практична робота. позначити на контурній карті стоянки первісних людей на теренах України, межі поширення і протоміста трипільської культури.

10

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів із розділів Вступ, Первісні спільноти. Археологічні культури

Повторити §1-9.

Розділ 2. Стародавні цивілізації Азії та Африки

11

Що в історії називають цивілізацією.

Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації. Повсякдення й господарське життя

Знаю:

 • хронологічні й територіальні межі давньоєгипетської цивілізації, цивілізацій Дворіччя (Шумер, Вавилон), Фінікії (міст-держав) та Ізраїльсько-Юдейського царства;

 • час об’єднання Єгипту, укладення кодексу законів Хаммурапі;

 • роки правління царів Давида і Соломона;

 • назви відомих пам’яток давньоєгипетської цивілізації (Великі піраміди), Дворіччя (стела Хаммурапі), Фінікії (алфавіт), Ізраїльсько-Юдейського царства (Біблійні заповіді, храм Соломона).

Розумію:

 • цивілізацію як історично-культурний феномен;

 • вплив природно-географічних умов на господарське життя, організацію влади та міфологію давніх суспільств;

 • причини виникнення міст, соціальних верств і держави;

 • поняття «цивілізація», «іригаційне (зрошувальне) землеробство», «колонізація», «суспільство», «суспільна верства», «держава», «місто-держава», «фараон», «закон», «реформа», «релігія», «політеїзм», «монотеїзм», «Біблія», «міфологія», «ієрогліф», «клинопис»;

 • вплив світогляду на спосіб життя давніх людей і суспільств;

 • причини злету і занепаду стародавніх держав і суспільств;

 • організацію суспільств і держав як основу для їх характеристики засобами історії;

 • значення Біблії як історичного джерела.

Умію:

 • позначити на карті (використовуючи географічні орієнтири) давні цивілізації й міста;

 • охарактеризувати давні суспільства і держави;

 • описати повсякденне життя представників різних верств давніх суспільств;

 • осмислити і передати враження, яке могли справляти на давнє населення і справляють на туристів пам’ятки мистецтва Давнього Єгипту та Передньої і Центральної Азії (Великий сфінкс, храм Соломона та ін.);

 • зіставити умови розвитку та характерні ознаки суспільств і держав Давнього Єгипту і Передньої та Центральної Азії.

Опрацювати § 10, виконати завдання на с. 46.

12

Організація суспільства в Давньому Єгипті.

МП. Опрацювати § 11, виконати завдання 1, 2 на с. 52.

13

Організація влади в Давньому Єгипті.

Опрацювати § 12, виконати завдання на с. 56.

14

Міфологія, писемність і мистецтва.

МП. Опрацювати § 13, підготуватись до пр. заняття.

15

Будівництво пірамід.

МП. Опрацювати §14.

16

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні умови розвитку Шумеру та Вавилону. Повсякдення і господарське життя.

МП. Опрацювати § 15, п 1-2, виконати завдання 1-3 на с. 71.

17

Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя. Закони Хаммурапі.

МП. Опрацювати § 15, п 3, виконати завдання 4-6 с 71

18

Міфологія, писемність і мистецтва. Епос про Гільгамеша.

Вивчити конспект

19

Фінікія. Природно-географічні умови

Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт

Опрацювати § 16, виконати завдання 1-3 на с. 77.

20

Ізраїльсько-Юдейське царство: організація влади й суспільства. Єрусалим. Біблія як історичне джерело.

Опрацювати § 16 виконати завдання 4-5 на с. 77. .

21

Практична робота. Зіставити умови розвитку й характерні ознаки суспільства і держави Давнього Єгипту і Передньої і Центральної Азії.

22

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з розділу Стародавні цивілізації Азії та Африки.

Повторити §15-19.

Розділ 3. Антична цивілізація.

Тема 3.1. Становлення античної грецької цивілізації

23

Періодизація історії давніх Греції та Риму. Природно-географічні умови Балканського півострова.

Знаю:

 • часову послідовність Мінойської, Ахейської (палацових), грецької античної (полісної) цивілізацій;

 • хронологічні межі існування на території України грецьких поселень (полісів);

 • часову послідовність панування у степах Північного Причорномор’я кіммерійців, скіфів, сарматів, готів, гунів;

 • хронологічні межі існування Римської республіки та Римської імперії;

Опрацювати § 25, виконати завдання на с. 119.

24

Археологічне відкриття Мінойської й Ахейської палацових цивілізацій.

Опрацювати § 24 виконати завдання на с. 124.

25

Давньогрецьке суспільство

V Опрацювати § 27 виконати завдання на с. 129 .

26

Афіни

Опрацювати § 31 виконати завдання на с. 146.

27

Спарта

Опрацювати § 32.

28

Практична робота. Зіставити суспільний устрій Афін і Спарти, повсякденне життя населення цих міст.

29

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми «Становлення античної грецької цивілізації»

 • час зародження й утвердження християнства, визнання християнства державною релігією Римської імперії, поділу Римської імперії на Західну та Східну (Візантію);

 • пам’ятки культури Давньої Греції, Скіфії й Риму (Афінський акрополь, пектораль із кургану Товста Могила, маяк Александрії, Колізей у Римі, Венера Мілоська та ін.);

 • час формування давніх слов’ян і напрямки їх розселення з історичної прабатьківщини;

самоназви і пам’ятки культури давніх слов’ян.

Розумію:

 • ідейну близькість давньогрецької, елліністичної й давньоримської культур;

 • особливості античної демократії, зміст прав і обов’язків громадян Афін і Риму, безправ’я рабів;

 • причини піднесення й занепаду грецьких полісів (Афін, Спарти), Великої Скіфії та Римської держави;

 • передумови Великої грецької колонізації та Великого переселення народів;

 • внесок античної цивілізації в історію людства, зв’язок античної цивілізації зі спільнотами на українських теренах;

 • виникнення передумов для державності в давніх слов’ян як результат розселення, господарського (землеробство) і культурного розвитку;

 • історичне значення християнства;

 • поняття «еллінізм», «поліс», «громадянин», «демос», «аристократія», «тиранія», «демократія», «пантеон богів», «республіка», «імперія», «патриції», «плебеї», «сенат», «диктатор», «вето», «легіон», «провінція», «гладіатор», «експансія», «курган», «прабатьківщина слов’ян», «розселення слов’ян».

Умію:

 • охарактеризувати й зіставити суспільний устрій та повсякденне життя Афін і Спарти, становище патриціїв і плебеїв;

 • охарактеризувати суспільний устрій Римської держави часів принципату Октавіана Августа, повсякденне життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я, діяльність Перикла, Александра Македонського, Юлія Цезаря та Октавіана Августа (на вибір учителя/учительки);

 • визначити причини зміни у ставленні Римської держави та суспільства до християнської церкви;

 • пояснити, як у добу античності соціальне становище особи впливало на її повсякденне життя;

 • охарактеризувати спосіб життя (суспільну організацію, господарські заняття, духовний світ) давніх слов’ян;

 • визначити причини розселення давніх слов’ян поза межі території історичної прабатьківщини;

показати на карті історико-географічні об’єкти античної цивілізації (античні міста, держави, напрямки Великої грецької колонізації, Східного походу Александра Македонського, Великого переселення народів та ін.).

Тема 3.2. Антична грецька цивілізація класичної доби. Еллінізм

30

Греко-перські війни

V. Опрацювати § 33 виконати завдання на с. 156 .

31

Утвердження демократії в Афінах за Перикла

Опрацювати § 34 виконати завдання на с. 160 .

32

Господарювання та повсякденне життя в Давній Греції.

ППЗ. Опрацювати §35 виконати завдання на с. 168 .

33

ІІ семестр

Грецька релігія та міфологія.

Опрацювати § 28

34

Античні олімпійські ігри. Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців

Опрацювати § 36

35

Підкорення Греції Філіпом ІІ

Опрацювати § 37 виконати завдання на с. 172.

36

Александр Македонський

Опрацювати § 39.

37

Практичне заняття. Сформулювати життєву позицію Александра Македонського на основі його висловів

38

Елліністичні держави

Опрацювати § 40 виконати завдання на с. 185 .

39

Культура елліністичної доби

ППЗ. Опрацювати § 41 виконати завдання на с. 190.

40

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми Антична грецька цивілізація класичної доби. Еллінізм.

Повторити § 33-41

Тема 3.3. Грецька колонізація. Античні поліси та їх сусіди на території України

41

Велика грецька колонізація

Опрацювати § 30 виконати завдання на с. 141

42

Заснування античних грецьких поселень на території України (у Північному Причорномор’ї). Суспільне, господарське життя і побут в античних полісах на території України. Взаємини греків і місцевого населення.

Опрацювати § 42 виконати завдання на с. 194

43

Кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни.

Опрацювати § 18, виконати завдання на с. 87

44

Практична робота охарактеризувати спосіб життя мешканців античних полісів Північного Причорномор’я (за доступними текстовими джерелами) і скіфських племен (за книгою «Мельпомена» з Геродотової «Історії в дев’яти книгах»);

Опрацювати § 10

45

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми Грецька колонізація. Античні поліси та їх сусіди на території України

Повторити вивчене у темі

Тема3.4. Історія Стародавнього Риму.

Тема 3.4.1. Стародавній Рим за царської та республіканської доби. Рання імперія.

46

Природно-географічні умови Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима..

ППЗ. Опрацювати § 43 виконати завдання на с. 200 .

47

Римська республіка в V-І ст. до н.е. Соціальний устрій та організація влади

Опрацювати § 44, виконати завдання на с 201

48

Військова експансія Риму

Опрацювати § 45 виконати завдання на с. 210

49

Диктатура Цезаря

Опрацювати § 48 виконати завдання на с. 223

50

Практичне заняття. Сформулювати життєву позицію Юлія Цезаря

Опрацювати § 49.

51

Римська імперія. Октавіан Август.

V. Опрацювати § 50 п 1, 2 виконати завдання на с. 229

52

Пантеон римських богів. Римське право.

ППЗ. Опрацювати § 46 виконати завдання на с. 214

53

Мистецтво Давнього Риму.

Опрацювати §54. Скласти таблицю

54

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми Стародавній Рим за царської та республіканської доби. Рання імперія

Повторити вивчене у темі

Тема 3.4.2. Пізня Римська імперія. Давні слов’яни

55

Кризові явища в Римській імперії.

ППЗ. Опрацювати § 52 виконати завдання на с. 238

56

Виникнення християнства й поширення християнства.

Опрацювати § 53 виконати завдання на с. 242

57

Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії.

58

Розпад Римської імперії. Велике переселення народів. Падіння Західної Римської імперії.

Опрацювати § 55 виконати завдання на с. 250

59

Походження (витоки) слов’янських народів. Природно-географічні умови історичної прабатьківщини слов’ян. Суспільне та господарське життя і духовний світ.

Опрацювати §56

60

Передумови розселення слов’ян. Розвиток слов’янських племен у процесі розселення. Анти і склавини на теренах України.

Опрацювати § 57

61

Практичне заняття. Позначити на контурній карті прабатьківщину слов’ян і напрямки їх розселення, територіальні межі союзів антів і склавинів

Завдання на с 255

62

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з теми

Пізня Римська імперія. Давні слов’яни

Повторити вивчене у темі

Розділ 4. Витоки європейської та інших сучасних цивілізацій

63

Причини зникнення стародавніх цивілізацій. Сучасні цивілізації на мапі світу. Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя.

Знаю:

 • хронологічні межі Великого переселення народів;

 • час формування європейської, китайської, індійської, ісламської та інших сучасних цивілізацій;

 • пам’ятки культури китайської (Велика китайська стіна, порцелянова армія Цинь Шіхуанді) й індійської (Мохенджо-Даро) цивілізацій.

Розумію:

 • вплив культурних запозичень на розвиток відкритих і закритих цивілізацій, пов’язаність культур зниклих і сучасних цивілізацій;

 • соціальний досвід і культурні здобутки народів Середземноморського культурного простору, Велике переселення народів, поширення християнства й падіння Західної Римської імперії як витоки й умови формування сучасної європейської цивілізації;

 • досвід античної цивілізації як запоруку ефективної відповіді європейців на цивілізаційні виклики сучасності;

 • поняття «цивілізація», «історичний досвід», «варна», «індуїзм», «буддизм», «конфуціанство», «іслам».

Умію:

 • визначити внесок давніх греків і римлян у культуру сучасних європейських народів, зокрема українців;

 • показати на карті: а) територіальні межі європейської, китайської, індійської, ісламської цивілізацій; б) долини річок Інд, Ганг, Хуанхе, Янцзи, терени давніх Індії й Китаю;

 • визначити особливості господарства, суспільного життя й культури давніх Індії та Китаю

Проблемне питання: чи належимо ми до європейської цивілізації?

64

Китайська цивілізація

Опрацювати § 22-24

65

Індійська цивілізація

Опрацювати §20-21

66

Ісламська та інші цивілізації. Цивілізаційні взаємодії

Наводити приклади цивілізаційних взаємодій

67

Практична робота. Зіставити господарство, суспільне життя й культуру населення давніх Греції та Риму, з одного боку, й Індії та Китаю, з іншого

Повторити вивчене у темі

68

Урок контролю (і корекції) навчальних досягнень учнів з розділу Витоки європейської та інших сучасних цивілізацій

69

Підсумкове узагальнення

70

Резерв

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Календарне планування з урахуванням компетентнісного підходу
 • Додано
  25.02.2018
 • Розділ
  Всесвітня історія
 • Клас
  6 Клас
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  4589
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  4
 • Номер матеріала
  OE733962
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
290 грн
Свідоцтво про публікацію матеріала №OE733962
За публікацію цієї методичної розробки Хряков Олег Вікторович отримав(ла) свідоцтво №OE733962
Завантажте Ваші авторські методичні розробки на сайт та миттєво отримайте персональне свідоцтво про публікацію від ЗМІ «Всеосвіта»
Шкільна міжнародна дистанційна олімпіада «Всеосвiта Зима – 2018-2019»

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти