Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарне планування з української мови за підручником М.Вашуленко

Українська мова

Для кого: 4 Клас

16.08.2021

272

52

0

Опис документу:
Календарне планування з української мови 3 клас до підручника Миколи Вашуленко, Надії Васильківської, Світлани Дубовик. За програмою під керівництвом О.Я. Савченко. З очікуваними результатами та яскравим оформленням
Перегляд
матеріалу
Отримати код

№ уроку

Тема

Очікувані результати

Дата

Текст


Основні ознаки тексту. Розпізнаю текст за його основними ознаками.

сприймає уважно усну інформацію;

ставить уточнювальні запитання відповідно до мети слухання; виконує усні інструкції й настанови вчителя щодо навчальних завдань; обирає для власного повідомлення відповідне оформлення (шрифт, розмір, колір букв тощо); складає самостійне письмове висловлення (розповідь, опис, міркування) на добре знайомі й цікаві теми пише переказ (докладний, вибірковий) тексту розповідного змісту з елементами опису або міркування; сприймає критично доступні медіатексти; визначає мету й цільову аудиторію окремих медіапродуктів; декодує (тлумачить) повідомлення у простих медіатекстах, виявляє очевидні ідеї; висловлює власні погляди на події, явища, предмети, цінності, представлені в медіатексті; пояснює, чи змінилися під впливом медіатексту власні уявлення або думки про предмет повідомлення, як саме; створює прості медіапродукти, враховує мету й аудиторію; обговорює (в парі чи групі) враження від створеного медіапродукту; знаходить у тексті його структурні частини; формулює тему і мету тексту; добирає заголовок, який відповідає темі або головній думці тексту; складає план тексту; будує текст за поданим планом; розрізняє різновиди текстів (розповідь, опис, міркування, есе) і пояснює їх призначення; знаходить у тексті-міркуванні твердження, доказ і висновок; будує розповіді, описи, міркування, есе; розрізняє і будує тексти художнього і науково-популярного стилів; використовує засоби зв’язку речень у тексті
Засоби зв′язності тексту. Визначаю слова, які допомагають пов’язувати речення в тексті.Заголовок тексту. Добираю заголовки до теми та головної думки тексту.Типи текстів. Розпізнаю типи текстів.Будова тексту.  План. Визначаю структурні частини текстів.Навчаюся складати план тексту, створювати текст за планомРозвиток зв’язного мовлення.

_____________________________

______________________________
Тексти різних стилів. Медіатекст. Розрізняю тексти різних стилів.Досліджую медіапродукти.Навчаюся творити медіатексти .Узагальнюю знання про текст.Діагностувальна робота. Диктант

_____________________________

_____________________________


Речення


Розпізнаю та будую речення, різні за метою висловлювання та інтонацією

правильно інтонує і записує речення, різні за метою висловлювання та інтонацією; знаходить головні і другорядні члени речення у найпростіших випадках; встановлює зв’язки між словами в реченні за допомогою питань; виявляє в реченні однорідні члени; складає речення з однорідними членами, правильно їх інтонує і записує; використовує різні за структурою і метою висловлювання речення для вираження власних думок і почуттів; самостійно контролює виконання загальних правил письма;

нарощує швидкість письма, безвідривно поєднуючи елементи букв та букви між собою, зберігаючи розбірливість;

спрощує окремі форми букв, їх поєднання, зберігаючи розбірливість читання написаного; пише в темпі, який дає змогу записати власну думку та інформацію з різних джерел;
Правильно відтворюю інтонацію реченьРозпізнаю, виокремлюю, правильно вживаю звертання.Розвиток зв’язного мовлення.

_____________________________

______________________________
Головні і другорядні члени речення. Розпізнаю головні і другорядні члени речення.Установлюю зв’язок між членами речення.Складаю і поширюю речення.Однорідні члени речення. Навчаюся визначати однорідні члени речення.Навчаюся поєднувати однорідні члени речення за допомогою інтонації, сполучників.Розвиток зв`язного мовлення.

_____________________________

_____________________________
Будую речення із залежними словами при однорідних членах.Узагальнюю знання про речення.Діагностувальна робота. Мовна тема._________________________

______________________________Слово. Значення слова


Багатозначні слова. Пряме і переносне значення слів. Розпізнаю багатозначні слова, використовую їх у мовленні.

знаходить потрібне слово в навчальному словнику (тлумачному, орфографічному, синонімів, антонімів, фразеологічному тощо), користуючись алфавітом; утворює словосполучення з прямим і переносним значеннями;

добирає до поданого слова 2-3 найуживаніші синоніми, антонім, користуючись відповідними навчальними словниками; розкриває значення найуживаніших багатозначних слів, вводить їх у словосполучення, речення; пояснює значення найуживаніших фразеологізмів;

добирає до фразеологізмів близькі за значенням слова; знаходить синоніми, антоніми, багатозначні слова, фразеологізми в тексті і пояснює їх роль; розпізнає застарілі й нові слова в текстах; досліджує походження слів;

використовує у власному мовленні слова в прямому і переносному значеннях, синоніми, антоніми, багатозначні слова, фразеологізми для досягнення мети спілкування;

Синоніми. Розпізнаю синоніми, навчаюся вживати їх у мовленні.Антоніми. Розпізнаю антоніми, навчаюся їх вживати у мовленні.Розвиток зв′язного мовлення.

___________________________

___________________________
Фразеологізми. Розпізнаю фразеологізми, навчаюся доречно вживати їх у мовленні.Застарілі слова. Нові слова. Розпізнаю застарілі слова.Розпізнаю нові слова.Походження слів. Досліджую походження слів.Узагальнюю знання про слово.Діагностувальна робота. Списування.

____________________________

_____________________________Будова слова


Частина слова. Творення слів за допомогою префіксів і суфіксів. Орфограми у префіксах. Визначаю закінчення слова і частини слова.

правильно записує слова із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції (просьба, боротьба, нігті, кігті); розрізняє і правильно записує слова зі співзвучними префіксами і прийменниками; правильно пише слова з апострофом після префіксів;

розрізняє і правильно записує слова з префіксами пре- і при-; утворює нові слова за допомогою префіксів, з найуживанішими суфіксами зменшення, здрібнілості, пестливості тощо; дотримується правил вимовляння слів з ненаголошеними голосними [е], [и], дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим, подовженими приголосними звуками;

правильно наголошує загальновживані слова; будує самостійно усне зв’язне висловлення (розповідь, опис, міркування, есе) за спостереженнями в навколишньому світі, ілюстрацією, поданим зачином або кінцівкою, за опорними словами, за поданим або колективно чи самостійно складеним планом; використовує виражальні засоби мови; виражає своє ставлення до висловлюваного дає загальну оцінку почутому діалогу або розповіді, опису, есе чи міркуванню пропонує, як можна вдосконалити або доповнити зв’язне висловлення; пише розбірливо; робить охайні виправлення; дотримується абзаців, полів зошита; записує слова в колонку;заповнює таблицю;
Розвиток зв′язного мовлення.

____________________________

____________________________
Навчаюся утворювати нові слова і форми слів за допомогою префіксів.Навчаюся утворювати нові слова і форми слів за допомогою суфіксів.Розпізнаю і правильно пишу слова із префіксами 

пре, при.Правильно пишу апостроф після префіксів.Розпізнаю і правильно пишу слова зі співзвучними префіксами і прийменниками.Застосування алфавіту. Розташовую слова за алфавітом, користуюся словником.Розвиток зв′язного мовлення.

____________________________

_____________________________
Наголошування загальновживаних слів. Правильно наголошую загальновживані слова.Правильно вимовляю і записую слова з ненаголошеними [е], [и].Вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу. Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу.Правопис слів із сумнівними приголосними. Навчаюся писати слова із сумнівними приголосними.Подовженні м′які приголосні звуки. Правильно вимовляю і записую слова з подовженими м′якими приголосними звуками.Узагальнюю слова про будову слова.Розвиток зв’язного мовлення.

___________________________

___________________________
Діагностувальна робота. Письмовий переказ.

____________________________

_____________________________
Повторюю все про текст та речення.Повторюю все про слово, значення слова та будову слова.Підсумковий урок за семестр.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.