Календарне планування з української мови для 6 класу

Українська мова

Для кого: 6 Клас

13.10.2018

874

21

0

Опис документу:
Календарне планування з української мови для 6 класу шкіл з російською мовою навчання
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 6 КЛАСУ

(для шкіл з російською мовою навчання)

3,5 години на тиждень

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека і сталий розвиток – НЛ-1;

Громадянська відповідальність – НЛ-2;

Здоров’я і безпека – НЛ-3;

Підприємливість і фінансова грамотність – НЛ-4.

уроку

Тема уроку

кількість годин

6-Б

І група

6-Б

ІІ група

Примітка

ВСТУП Багатство і краса української мови. НЛ - 2

1

03.09

04.09

РЗМ 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування. Тема і основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично).

НЛ-3

1

04.09

05.09

Повторення й узагальнення вивченого в п’ятому класі (3 год)

Словосполучення і речення. НЛ-2

1

05.09

07.09

РЗМ 2. Навчальне аудіювання тексту діалогічного характеру. НЛ-2

1

07.09

10.09

Просте і складне речення, розділові знаки в них. НЛ-2

1

11.09

11.09

Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах та на межі значущих частин слова. НЛ-2

1

12.09

12.09

РЗМ 3. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Правила поведінки. Оголошення. НЛ-2

1

14.09

14.09

Морфологія. Орфографія. Елементи стилістики

Іменник (21 год.)

Іменник як частина мови. Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. НЛ-3

1

17.09

18.09

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах. НЛ-2

1

18.09

19.09

Рід іменників. Іменники спільного роду. Рід окремих іменників в українській і російській мовах. НЛ-3

1

19.09

21.09

РЗМ 4 Повторення вивченого про текст, його будову. Складний план тексту. «Відоме» і «нове» у тексті. НЛ-1

1

21.09

24.09

Число іменників. Іменники, що мають форму тільки однини і тільки множини. НЛ-1

1

25.09

25.09

Відмінки іменників. Кличний відмінок. НЛ-2

1

26.09

26.09

Типи відмін іменників. НЛ-2

1

28.09

28.09

Контрольна робота №1 Іменник

1

01.10

02.10

РЗМ 5 Опис приміщення. Докладний переказ тексту з елементами опису приміщення. НЛ-1

1

02.10

03.10

Відмінювання іменників І відміни. НЛ-1

1

03.10

05.10

Відмінювання іменників І відміни. НЛ-1

1

05.10

08.10

Відмінювання іменників ІІ відміни. НЛ-1

1

09.10

09.10

Закінчення іменників чоловічого роду в Р.В. однини. НЛ-1

1

10.10

10.10

РЗМ 6 Навчальне читання мовчки. НЛ-2

1

12.10

12.10

Відмінювання іменників III відміни. НЛ-2

1

16.10

16.10

Відмінювання іменників IV відміни. НЛ-2

1

17.10

17.10

Відмінювання іменників (узагальнення). НЛ-3

1

19.10

19.10

Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки в множині. НЛ-3

1

30.10

29.10

Незмінювані іменники. Правильне вживання незмінюваних іменників. НЛ-1

1

31.10

30.10

РЗМ 7 Усний опис приміщення на основі особистих вражень. НЛ-1

1

02.11

31.10

РЗМ 8. Письмовий твір-опис приміщення. НЛ-1

1

05.11

02.11

Способи творення іменників. НЛ-1

1

06.11

06.11

Правопис не з іменниками. НЛ-3

1

07.11

07.11

Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичк-, -инн(я), -іння, -ив(о), -ев(о). НЛ-3

1

09.11

09.11

Написання і відмінювання прізвищ, імен та імен по батькові. НЛ-2

1

13.11

12.11

РЗМ 9 Аналіз творчих робіт (опис-приміщення). НЛ-1

1

14.11

13.11

Контрольна робота №2 імен.2 (диктант або тестування). НЛ

1

16.11

14.11

Прикметник (14 годин)

Прикметник як самостійна частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. НЛ -1

1

19.11

16.11

Якісні, відносні та присвійні прикметники. НЛ-2.3

1

20.11

20.11

Ступені порівняння якісних прикметників. НЛ-2

1

21.11

21.11

Ступені порівняння якісних прикметників. НЛ-2

1

23.11

23.11

РЗМ.10 Усний переказ тексту-розповіді з елементами опису природи (усно). НЛ-1

1

27.11

26.11

РЗМ.11 Контрольний письмовий переказ тексту з елементами опису природи. НЛ-1

1

28.11

27.11

Повні й короткі форми прикметників. Відмінювання прикметників. НЛ-1

1

30.11

28.11

Способи творення прикметників. НЛ-3

1

03.12

30.11

РЗМ 12 Усне оповідання за картиною. НЛ-3

1

04.12

04.12

Контрольна робота№3. Тести

1

05.12

05.12

Написання найуживаніших суфіксів прикметників. НЛ-3

1

07.12

07.12

Букви -н- і -нн- у прикметниках. Не з прикметниками. НЛ-3

1

11.12

10.12

Букви -н- і -нн- у прикметниках. Не з прикметниками. НЛ-3

1

12.12

11.12

РЗМ 13 Твір-опис природи на основі особистих вражень (усно). НЛ-1

1

14.12

12.12

Написання складних прикметників разом і через дефіс. НЛ-1

1

17.12

14.12

Контрольний диктант. НЛ - 2

1

18.12

18.12

Написання прізвищ прикметникової форми. НЛ-2

1

19.12

19.12

Контрольна робота №4 (диктант або тестування)

1

21.12

21.12

РЗМ 14. Твір-опис природи (письмово). НЛ-1

1

26.12

22.12

Числівник (16 годин)

Числівник як самостійна частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням.НЛ-4

1

28.12

26.12

Числівники кількісні й порядкові. Розряди кількісних числівників. НЛ-4

1

14.01

28.12

Числівники прості, складні і складені. НЛ-4

1

15.01

15.01

Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа. НЛ-4

1

16.01

16.01

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках. НЛ-4

1

18.01

18.01

Відмінювання кількісних числівників. НЛ-4

1

22.01

21.01

РЗМ 15. Переклад тексту з російської мови. НЛ-4

1

23.01

22.01

Відмінювання дробових числівників. НЛ-4

1

25.01

23.01

Відмінювання дробових числівників. НЛ-4

1

28.01

25.01

Відмінювання збірних числівників. НЛ-4

1

29.01.

29.01.

Відмінювання неозначено-кількісних числівників. НЛ-4

1

30.01

30.01

Відмінювання числівників (узагальнення). НЛ-4

1

01.02

01.02

Відмінювання та написання порядкових числівників. НЛ-4

1

05.02

04.02

Написання складених числівників зі –сотий,-тисячний,-мільйонний, -мільярдний. НЛ-4

1

06.02

05.02

Уживання кількісних числівників з іменниками. НЛ-4

1

08.02

06.02

Контрольна робота (диктант або тестування) №5

1

11.02

08.02

Аналіз контрольної роботи.

1

12.02

12.02

Займенник (10 годин)

РЗМ 16. Переказ тексту-розповіді з елементами роздуму (усно) НЛ-2

1

13.02

13.02

Займенник як самостійна частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням. НЛ-2

1

15.02

15.02

Особові і зворотний займенники, їх відмінювання. НЛ-2

1

19.02

18.02

Питальні і відносні займенники. НЛ-2

1

20.02

19.02

РЗМ 17 Твір-оповідання за поданим сюжетом (усно) НЛ-1

1

22.02

20.02

Заперечні і неозначені займенники, їх відмінювання і написання. НЛ-1

1

25.02

22.02

Присвійні займенники. НЛ-2

1

26.02

26.02

Вказівні і означальні займенники. НЛ-2

1

27.02

27.02

Узагальнення вивченого про займенник. НЛ-2

1

01.03

01.03

РЗМ 18. Контрольний переказ з елементами роздуму. НЛ-2

1

05.03

04.03

РЗМ 19. Контрольний переказ. НЛ-2

1

06.03

05.03

Розбір займенника як частини мови. НЛ-2

1

11.03

06.03

Контрольна робота №6 (диктант або тестування)

1

12.03

12.03

Аналіз контрольної роботи.

1

13.03

13.03

Дієслово ( 25 годин)

Дієслово як самостійна частина мови.: значення, морфологічні 1ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова. НЛ-1

1

15.03

15.03

Неозначена форма дієслова та особові форми дієслова. НЛ-2

1

18.03

19.03

Неозначена форма дієслова та особові форми дієслова. НЛ-2

1

19.03

20.03

Не з дієсловами. НЛ-3

1

20.03

22.03

РЗМ 20 Контрольний твір-оповідання за картиною. НЛ-2

1

22.03

01.04

Види дієслів. НЛ-3

1

02.04

02.04

Види дієслів. НЛ-3

1

03.04

03.04

Перехідні і неперехідні дієслова. НЛ-4

1

05.04

05.04

Часи дієслова. НЛ-4

1

08.04

09.04

РЗМ 21. Твір-роздум про вчинки людей (усний). НЛ-2

1

09.04

10.04

Контрольна робота №7

1

10.04

12.04

Часи дієслова. НЛ-1

1

12.04

15.04

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі.НЛ-2

1

16.04

16.04

Теперішній час. Правопис –ться, -шся в кінці дієслів. НЛ-3

1

17.04

17.04

Майбутній час. Відмінювання дієслів у майбутньому часі. НЛ-2

1

19.04

19.04

Дієслова першої і другої дієвідміни. НЛ-3

1

22.04

23.04

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І та ІІ дієвідмін. НЛ-3

1

23.04

24.04

Способи дієслова. Дійсний і умовний спосіб. НЛ-2

1

24.04

26.04

Творення дієслів наказового способу. Ь у дієсловах наказового способу. НЛ-3

1

26.04

30.04

РЗМ 22. Допис у газету інформаційного характеру. НЛ-1

1

30.04

03.05

Безособові дієслова. НЛ-1

1

03.05

06.05

Способи творення дієслів. НЛ-1

1

07.05

07.05

Узагальнення вивченого про дієслово. НЛ-2

1

08.05

08.05

Розбір дієслова як частини мови. Контрольний диктант. НЛ-1

1

10.05

10.05

Контрольна робота№8 (диктант або тестування)

1

13.05

14.05

Аналіз контрольної роботи

1

14.05

15.05

РЗМ 23 Навчальне аудіювання. НЛ-2

1

15.05

17.05

Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі (3 години)

Повторення вивченого про іменник, прикметник. Орфографія. НЛ

1

17.05

20.05

Повторення вивченого про числівник, займенник. НЛ-1

1

21.05

21.05

Повторення вивченого про дієслово. НЛ-3

1

22.05

22.05

Узагальнення вивченого у 6 класі

1

24.05

24.05

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.