Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарне планування з природознавства 5-го класу

Природознавство

Для кого: 5 Клас

12.06.2021

411

34

0

Опис документу:
Календарне планування з природознавства 5-го класу відповідає діючій програмі.Розгорнуте. Може індивідуально коригуватись вчителем Природознавства. Рекомендовано учням 5-го класу з метою вивчення Природознавства.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПОГОДЖУЮ СКОРИГОВАНО ПОГОДЖУЮ

на Iсеместр 20 _-20 _ н.р. Заступник директора з НР на IIсеместр 20 _-20 _ н.р.Заступник директора з НP Заступник директора з НР

_________________

_________________

Календарно-тематичне планування

Уроків природознавства інваріантної складової робочого навчального плану у 5а,б класі

Клугино-Башкирівського ліцею

на І , ІІ семестр 20 _/20 _ н.р.

учитель Шумейко Н.О.

Оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів ЗНЗ наказ МОН №804 від 07.06.2017 р.Підручники: Т.В,Коршевнюк.Природознавство 5 «Генеза»2018. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.Наказ Міністерства освіти і науки ,молоді та спорту України від 10.01.2018р. №22.


Кількість годин на тиждень: 2


На І семестр за програмою ___, за планом ___

контрольних робіт за програмою ___, за планом ___

практичних робіт за програмою ___, за планом ___


на ІІ семестр за програмою ___, за планом ___

контрольних робіт за програмою ___, за планом ___

практичних робіт за програмою ___, за планом ___Зміст уроку


Дата

Корекція1.2.

3.


4.


5.6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


13.


14.


15.

16.


17.

18.

19.20.

21.


22.23.


24.

25.

26.


27.

28.

29.


30.

Тема 1. Вступ. Тіла,речовини та явища навколо нас.

Науки, що вивчають природу. Практичне заняття: ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів.

Методи вивчення природи.

Практичне заняття: ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів.

Обладнання для вивчення природи. Навчальний проект: «Жива і нежива природа коло нас».

Значення природничо-наукових знань для людини.Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання .

Практична робота: вимірювання маси та розмірів різних тіл.

Речовини. Фізичні властивості речовин.

Властивості твердих тіл рідин і газів.

Атоми і молекули.

Дифузія.

Практична робота: дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні.

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини.


Чисті речовини і суміші. Способи розділення сумішей. Практичні заняття: розділення сумішей фільтруванням.

Явища природи. Фізичні явища,їх різноманітність.

Хімічні явища,іх ознаки. Горіння. Гниття.


Повторюваність явищ.

Взаємозвязок явищ у природі.

Контрольна робота 1 з теми Тіла,речовини та явища навколо нас.

Тема 2. Всесвіт.

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

Поняття сузіря. Практичне заняття: визначення найвідоміших сузірїв на карті зоряного неба.

Значення зоряного неба в історії людства.Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

Планети. Сонячна система.

Відмінності між планетами.

Зоряні системи – галактики.


Навчальний проект «Наш дім-Сонячна система».

Всесвіт та його складові. Людина і Всесвіт.

Астрономія – наука,що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

Узагальнюючий урок.

31.


32.

33.

34.

35.36.


37.

38.

39.

40.

41.

42.


43.44.

45.

46.


47.

48.


49.


50.51.

52.
53.


54.


55.


56.


57.

58.

59.

60.61.Тема 3. Земля як планета.

Практичне заняття. Дослідження нагрівання тіл променями сонця.

Форма і розміри Землі. Внутрішня будова Землі.

Рухи землі. Пори року.

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

Способи зображення Землі. Практичне заняття: знаходження на карті та глобусі екватора,полюсів,меридіанів,півкуль.


Практичне заняття: знаходження на карті та глобусі материків і частин світу,географічних обєктів.

Грунт. Його значення.

Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом.

Повітря-суміш газів. Значення повітря

Властивості повітря.

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води.

Кругообіг води. Практичне заняття. Дослідження розчинності речовин. Вивчення розчинності речовин.

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Дослідницький практикум: дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

Розчини в природі.

Значення води у природі. Використання води людиною.

Контрольна робота. З теми «Земля як планета»

Тема 4. Планета Земля як середовище життя організмів.

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини, Гриби, Бактерії.

Умови життя на планеті Земля.


Середовище життя. Чинники середовища. Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»


Вплив на організми чинників неживої природи.

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища. Практичне заняття: визначення назв найбільш поширених в Україні рослин,грибів, тварин, за допомогою атласів-визначників.

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них. Екскурсія до лісу та річки.

Наземно-повітряне середовище життя.


Водне середовище життя.


Грунтове середовище життя .


Вплив на організми чинників живої природи.

Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів.

Угрупування організмів. Екосистеми.

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості. Практичне заняття: ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тварини своєї місцевості.

Узагальнюючий урок.

62.

63.


64.65.


66.67.

68.

Тема 5. Людина на планеті Земля.

Людина – частина природи. Зв`язок людини з природою.

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

Екологічні проблеми та їх розвязування. Практична робота: дослідження екологічних проблем своєї місцевості.


Охорона природи. Червона книга України. Практична робота: складання Червоної книги своєї місцевості.

Заповідники,заказники,національні парки та їх значення для збереження природи Землі. Навчальний проект «Смітити не можна переробляти »

Узагальнюючий урок

Підсумковий урок.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.