Календарне планування з німецької мови 1 клас (НУШ) ІІ СЕМЕСТР

Опис документу:
Календарне планування з німецької мови для 1 класу (НУШ) ІІ СЕМЕСТР складене згідно програми Шияна, за підручником С. І. Сотникової , Г. В. Гоголєвої " Deutsch lernen ist super" з інтегрованими змістовими лініями

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно – тематичне планування

1 клас ІІ семестр (НУШ)

за підручником С.І.Сотникова, Г.В.Гоголєва.

п\п

Дата

Тема

Підтема

Інтегровані змістові лінії

Мовний інвентар

Комунікативні види мовленнєвої діяльності

Рецептивні

Інтера-кційні

Продуктивні

фонетика

Граматика

Лексика

Зорове сприймання

Сприймання на слух

Взаємодія(

усна,писемна,

онлайн)

Усне продукування

Писемне продукування

Моя родина

33

Батьки,

бабуся і дідусь. Введення нових ЛО. Читання. Письмо.

Предметні — уміння називати деяких членів родини німецькою мовою з опорою на наочність; писати літери «Аа», «Мm», «Оо» й «Рр» і читати слова з ними; розповідати про родини дітей за поданою інформацією; розуміти на слух розповідь про родину і співвідносити почуте з малюнками; ключові — уміння використовувати українознавчий компонент у всіх видах мовленнєвої діяльності (спілкування державною мовою)-, оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1

(с. 50) Звуки

[а:] - [а], [m], [о:] - [з], [р]. Впр. 2

(с. 50)

Die Мата, der Рара,

(die Ота, der Ора.

Впр. 2 (с. 50); РЗ, впр. 3 (с. 27)

Впр. 4

(с. 50); РЗ,

впр. 2 (с. 27)

Впр. 1, 2,

 1. (с. 50),

 2. (с. 51); РЗ, впр. 3 (с. 27)

Впр. 6 (с. 51)

Впр. 3,

4 (с. 50),

7 (с. 51); РЗ, впр. 1 (с. 26)

34

Моя родина. Введення нових ЛО. Читання. Письмо.

Предметні — уміння називати своїх найближчих рідних, уживаючи займенник; писати літери «Ее», «Іі», «Nn і буквосполучення «еі» і читати слова з ними; розуміти на слух короткі повідомлення дітей про їхні родини; розповідати про свою родину; ключові — уміння розуміти важливість родини для кожної людини й шанобливо ставитися до всіх членів родини (громадянська відповідальність)', оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися упродовж життя)

Звуки [е:] - [є],

[і:] ~ [і], [n], [аe]- '

Впр. 2 (с. 52)

Присвійний займенник «mein/dеin». Впр. 1, 2 (с. 52); РЗ, впр. 2 (с. 29)

Die Мата, der Рара, dіе Ота, dеr Ора, теіп/ теіпе.

Впр. 1, 2 (с. 52)

Впр. 4 (с. 52)

Впр. 1, 2 (с. 52), 5,

6 (с. 53); РЗ, впр. 3 (с. 29)

Впр. 7 (с. 53); РЗ, впр. 4 (с. 29)

Впр. 3,

4 (с. 52); РЗ, впр. 1 (с. 28)

35

Як їх звати? Розвиток навичок діалогічно-го мовлення. Читання письмо.

Предметні — уміння розпитувати однолітка про його родину, sie,вживаючи займенники ; писати літери «Вb», «Jj»і «Ll» і читати слова з ними; розуміти на слух розповідь дитини про її родину; називати імена своїх найближчих родичів; ключові — уміння толерантно спілкуватися з іншими (соціальна та громадянська компетентності); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Звуки [b], [j,

[l].

Впр. 1, 2

(с. 54)

Особові займенники «еr» , «sie ».

Присвійний займенник «deine/dein». Впр. 2, 5 (с. 54)

Der Bruder, die Schwester,

er,sie,dein, deine. Wie heißt dein,deine…

Впр. 2, 5 (с. 54)

Впр. 4 (с. 54)

Впр. 1, 2, 5 (с. 54); РЗ, впр. 3 (с. 31)

Впр. 5

(с. 54), 6, 7 (с. 55)

Впр. 3,

4 (с. 54); РЗ, впр. 1 (с. ЗО), 2, 4 (с. 31)

36

Діти. Розвиток навичок письма,

читання та усного мовлення.

Предметні — уміння розпитувати однолітка про його ім’я та вік; розрізняти імена на слух; давати заперечні відповіді на запитання; розповідати про дітей, називаючи їхні імена й вік; писати літери «Gg», «Тt» і «Uu» й читати слова з ними; ключові — уміння розуміти важливість родини для кожної людини й шанобливо ставитися до всіх членів родини (громадянська відповідальність); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися упродовж життя)

Впр. 1 (с. 56) Звуки [g], [t], [u:] - [u]. Впр. 2 (с. 56)

Особові займенники «еr» i «sie»

Заперечення

«nicht».

Впр. 4 (с. 56)

Der Sohn, die Tochter,die Kinder,er,sie

Впр. 5, 6 (с. 57)

Впр. 4 (с. 56)

Впр. 1, 2,

4 (с. 56), 5 (с. 57); РЗ, впр. 2, 3 (с. 33)

Впр. 4 (с. 56)

Впр. 6 (с. 57)

Впр. 3

(с. 56);

РЗ, впр. 1 (с. 32), 4 (с. 33)

37

Брати і сестри. Введення нових ЛО та МЗ. Читання. Письмо.

Предметні — уміння запитувати в однолітка про його братів і сестер; розповідати про своїх братів і сестер, уживаючи займенники ,розуміти на слух короткі повідомлення дітей про їхніх братів і сестер; писати літери «Сс», «Dd», «Kk» і «Rr» і читати слова з ними; ключові — ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1 (с. 58) Звуки [d], [k], [r].

Впр. 2 (с. 58)

Особові займенники

Присвійний займенник Впр. 5 (с. 58), 6, 7 (с. 59)

Кількісні

числівники

1—10.

РЗ, впр. 2, 3 (с. 35)

Die Geschwister, der Bruder, die Schwester, er, sie,

Впр. 5 (с. 58), 6, 7 (с. 59)

Впр. 4

(с. 58)

Впр. 1, 2, 5а (с. 58); РЗ, впр. 3 (с. 35)

Впр. 5Ь (с. 58), 6, 7 (с. 59)

РЗ, впр. 2

(с. 35)

Впр. 3,

4 (с. 58); РЗ, впр. 1 (с. 34), 4 (с. 35)

38

Одна родина . розвиток навичок усного мовлення,читання та письма.

Предметні — уміння розповідати про свою родину, вживаючи в мовленні займенник розуміти на слух розповіді дітей у повільному темпі про їхні родини; писати літери «Ff>, «Ss», «Vv» й читати слова з ними, складати зі слів невеличкі речення про родину; ключові — уміння толерантно спілкуватися з іншими (соціальна та громадянська компетентності)', оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Звуки –

[ f]-[ v],

[ s]- [ z],

Впр. 1 (с. 60)

Присвійний

займенник

Будова

простого

розповідно-го

речення.

Впр. 6 (с. 61); РЗ, впр. 4 (с. 37)

Впр. 6 (с. 61)

Впр. 3 (с. 60)

Впр. 1 (с. 60), 4 (с. 61); РЗ, впр. 2, 3 (с. 37)

Впр. 5 (с. 61)

Впр. 2,

3 (с. 60); РЗ, впр. 1 (с. 36)

39-40

Повторе-ння вивченого матеріалу.

Предметні — уміння рахувати до 10; складати й розв’язувати загадки про імена дітей; робити коротке повідомлення про родину дитини за поданою інформацією; робити презентацію своєї родини; ключові — уміння толерантно спілкуватися з іншими (соціальна та громадянська компетентності); самостійно працювати з підручником та іншими джерелами інформації (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1 (с. 62)

РЗ, впр. 1 (с. 38)

Впр. 2 (с. 62); РЗ, впр. 2 (с. 38)

Впр. 4 (с. 63)

Впр. 3,

4 (с. 63); РЗ, впр. 4 (с. 39)

Впр. 2 (с. 62);

РЗ, впр. 2 (с. 38), 3 (с. 39)

41

Проект «Моє родинне дерево». Розвиток навичок мовлення.

Предметні — уміння працювати над проектом; робити короткі повідомлення про своїх рідних; сприймати на слух знайомі запитання про родину й відповідно реагувати на них; ключові — уміння працювати в команді на результат (соціальна та громадянська компетентності); ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); інтеграція між навчальними предметами '

 • майстрування родинного дерева

 • повторення лексики за темою (уміння відповідати на запитання про своїх рідних, вказуючи на їх портрети, розповідати про свою родину)

 • презентація своєї родини (із використанням родинного дерева)

Впр. 1—3 (с. 64)

Школа

42

На уроці.

Введення новий ЛО. Читання . Письмо.

Предметні — уміння називати німецькою мовою різні види діяльності на уроці; писати букву «Нh» і буквосполучення «сh», «зсЬ», «аі» і читати слова з ними; розуміти на слух короткі повідомлення дітей про те, що вони роблять у школі; ключові — уміння використовувати модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя (громадянська відповідальність); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1 (с. 65)

Звуки [c],

[h], [s], сполучення звуків [st]. Впр. 4 (с. 66)

Дієслова в теперішньому часі (форми 1-ї, 3-ї осіб однини).

Впр. 5—7 (с. 66)

Lesen, malen, schreiben, singen, turnen, die Schule, in der Schule Впр. 2 (с. 65); РЗ, впр. 2 (с. 41)

Впр. 4

(с. 66)

Впр. 1, 2 (с. 65), 4,

5 (с. 66); РЗ, впр. 3 (с. 41)

Впр. 6 (с. 66)

Впр. 3

(с. 65),

4 (с. 66); РЗ, вgh. 1 (с. 40)

43

Ми добре вчимося. Розвивати вміння вести діалог. Читання. Письмо.

Предметні — уміння запитувати про навчання й відповідати на такі запитання; розуміти на слух розмову дітей у повільному темпі про навчання; писати літери «Üü», «ß» і буквосполучення «eh», читати й писати кілька слів із ними; розповідати, що діти добре вміють робити у школі; ключові — уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Звуки [e:], [s],

[у:] - [у].

Впр. 1 (с. 67)

Означений

Неозначений

артикль.

Впр. 2 (с. 67), 5 (с. 68)

Дієслова в теперішньому часі (форми однини й 3-ї особи множини). Впр. 6 (с. 68), 7 (с. 69); РЗ, впр. 4 (с. 43)

Впр. 2 (с. 67), 5 (с. 68); РЗ, впр. 3 (с. 43)

і

Впр. 4, 5 (с. 68); РЗ,

впр. 2 (с. 43)

Впр. 1, 2 (с. 67), 6 (с. 68)

Впр. 6 (с. 68), 7 (с. 69)

РЗ,

впр. 3, 4 (с. 43)

Впр. 3 (с. 67),

4 (с. 68); РЗ, впр. 1 (С. 42)

44

На перерві.

Розвивати навички діалогічно-го мовлення, читання, письма.

Предметні — уміння запитувати однокласників/однокласниць про їхні дії на перерві й відповідати на такі запитання; розуміти на слух розповідь у повільному темпі про те, що діти роблять на перерві; писати літеру «Yy» і буквосполучення «аu», «іе», «sр», читати й писати слова з ними; ключові — уміння використовувати модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя (громадянська відповідальність); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

...

Звуки [і:],

[у:] — [у], [аo.

сполучення звуків [sр]. Впр. 2 (с. 70)

Дієслова в теперішньому часі (форми однини й 3-ї особи множини). Впр. 6 (с. 71)

Gymnastikmachen, laufen, spielen, sprechen, springen, in der Pause Впр. 1, 2 (с. 70), 5 (с. 71); РЗ, впр. 2 (с. 45)

Впр.

4, 5 (с. 71)

Впр. 2 (с. 70); РЗ, впр. 2, 3 (с. 45)

Впр. 6

(с. 71)

Впр. 3 (с. 70),

4 (с. 71); РЗ, впр. 1 (с. 44)

45

Моя класна кімната. Розвивати вміння розуміти і-цію на слух. Читання . Письмо.

Предметні — уміння називати із зоровою опорою деякі предмети в класній кімнаті; розуміти на слух коротку розповідь дітей про класну кімнату; писати літеру «Z» і буквосполучення «uh» й читати слова з ними; описувати свою класну кімнату; ключові — уміння усвідомлювати необхідність дбайливого ставлення до предметів у класній кімнаті (підприємливість і фінансова грамотність); використовувати українознавчий компонент у всіх видах мовленнєвої діяльності (спілкування державною мовою); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Звук [u:], сполучення звуків [ts].

Впр. 1

(с. 72)

Дієслово «Sein» у конструкції «Das ist-/ sind..». Неозначений артикль «еіn/ еіnе».

Впр. 5 (с. 73); РЗ,

впр. 3 (с. 47)

Das Klassenzimmer, der Suhl, die Tafel, der Tisch

Впр. 1 (с. 72), 6 (с. 73); РЗ, впр. 2 (с. 47)

Впр. 3

(с. 72)

Впр. 1 (с. 72), 4 (с. 73)

Дискусія рідною й іноземною мовами за темою «Моя класна кімната» з метою формування дбайливо-го ставлення до

оточую-чих

предметів

Впр. 5

(с. 73)

Впр. 2,

3 (с. 72),

6 (с. 73); РЗ, впр. 1 (с. 46), 3 (с.47)

46

У класній кімнаті. Розвивати навички монологіч-ного та діалогічно-го мовлення.

Предметні — уміння називати кольори німецькою мовою з опорою на наочність; називати колір деяких предметів у класній кімнаті; розуміти на слух опис класної кімнати, що звучить у повільному темпі; розповідати про свою класну кімнату; ключові — уміння взаємодіяти з іншими на результат (соціальна та громадянська компетентності); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1 (с. 74)

Означений артикль «der,die,das». Дієслово «sein» у теперішньому часі (форма 3-ї особи однини).

Впр. 5, 6 (с. 75)

Blau, rot, braun, grau, grün, schwarz, weiß

Впр. 2, 3 (с. 74); РЗ, впр. 2 (с. 48), 4 (с. 49)

Впр. 1,

3(с. 74), . 4 (с. 75); РЗ, впр. 3 (с. 49)

Впр. 6

(с. 75)

Впр. 5

(с. 75)

Впр. 2 (с. 74); РЗ, впр. 1, 2

(с. 48)

47

Що лежить у рюкзак ку? Розвивати вміння ініціювати усну взаємодію.

Предметні — уміння називати шкільне приладдя німецькою мовою з опорою на наочність; писати літеру «Хх» і буквосполучення «ch», «ck», «ih», читати слова з ними; розповідати про шкільне приладдя дітей, ключові — уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Звуки [х],

i:] [k],

сполучення звуків [кs]. Впр. 2 (с. 76)

Присвійні займенники «mein/meinе», «dein/deine», «sein/seine», «іhг/іhге». Впр. 2 (с. 76), 5, 6 (с. 77)

Der Block, das Buch, das Heft, der Kuli, das Lineal, der Rucksack, der Stift

Впр. 1 (с. 76); РЗ, впр. 2, 4 (с. 51)

Впр. 4

(с. 76); РЗ, впр. 4 (с. 51)

Впр. 1, 2 (с. 76)

Впр. 6

(с. 77)

Впр. 5

(с. 77)

Впр. 3,

4 (с. 76); РЗ, впр. 1 (с. 50), 2, 3 (с. 51)

48

Мої шкільні речі. Розвивати навички усного мовлення, читання та письма.

Предметні — уміння називати й описувати шкільне приладдя; писати літеру «Qq» й буквосполучення <qu», «eu», читати й писати слова з ними; розповідати про свої шкільні речі, називаючи їхній колір та інші властивості; ключові — уміння усвідомлювати необхідність дбайливого ставлення до власних речей (підприємливість і фінансова грамотність)', використовувати українознавчий компонент у всіх видах мовленнєвої діяльності (спілкування державною мовою)', оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Звук [ ], сполучення звуків [кv]. Впр. 4 (с. 79)

Означений

Неозначений

артикль.

Особові

займенники

«еr», «sie, es

Дієслово «sein» у теперішньому часі (форма 3-ї особи однини).

Впр. 2 (с. 78), 5 (с. 79)

Groß, klein, lang, kurz, dünn, dick, alt, neu, schön

Впр. 1, 2 (с. 78), 6 (с. 80); РЗ, впр. 3 (с. 53)

Впр. 4

(с, 79)

Впр. 2 (с. 78);

РЗ, впр. 2

(с. 53)

Дискусія рідною й іноземною мовами за темою «Мої шкільні речі» з метою формування дбайливого ставлення до власних речей

Впр. 5 (с. 79)

Впр. 3,

4 (с. 79); РЗ, впр. 1 (с. 52)

49-50

Повторе-ння. Розвиток навичок мовлення.

Предметні — уміння називати з зоровою опорою шкільне приладдя, деякі предмети в класній кімнаті, колір предметів, дії учнів у школі тощо; описувати класну кімнату за малюнком; ключові — уміння використовувати модель поведінки, яка не суперечить правилам шкільного життя (громадянська відповідальність); самостійно працювати з підручником та іншими джерелами інформації (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1 (с. 81)

Впр. 2 (с. 81); РЗ, впр. 1,

2 (с. 54), 4 (с. 55)

РЗ, впр. 4

(с. 55)

Впр. 1 (с. 81);

РЗ, впр. 3 (с. 55)

Впр. 4 (с. 82)

Впр. 3 (с. 81); РЗ, впр. 5 (с. 55)

РЗ, впр. 1, 2 (с. 54)

51

Проект « Я і школа»

Предметні — уміння працювати над проектом; робити короткі повідомлення про людей і предмети; сприймати на слух знайомі запитання й відповідно реагувати на них; робити презентацію за темою «Моє шкільне життя»; ключові — уміння працювати в команді на результат (соціальна та громадянська компетентності); ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); інтеграція між навчальними предметами

 • виготовлення плаката про шкільне життя

 • повторення лексики за темою (уміння розповідати про людей і предмети на малюнку,

 • описувати їх, відповідати на запитання про шкільне життя)

 • виставка-презентація плакатів і визначення найкращих

 • Впр. 1—3 (с. 84)

Дозвілля

52

Після школи. Введення нових ЛО. Розвиток навичок читання та письма.

Предметні — уміння розпитувати однолітка про його вільний час; розуміти на слух короткі повідомлення дітей про їхнє дозвілля; писати літеру «Ww», буквосполучення «аh», «оh» і «tsch», читати слова з ними; розповідати про свій вільний час; ключові — уміння розуміти базові правила безпечної поведінки на дозвіллі (здоров’я і безпека); використовувати українознавчий компонент у всіх видах мовленнєвої діяльності (спілкування державною мовою); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Звуки [а:], [о:], [v],

Впр. 1, 2 (с. 85)

Дієслова в теперішньому часі (форми однини й 1-ї особи множини). Впр. 1 (с. 85), 4, 5 (с. 86), 6 (с. 87)

Computer spielen, malen, Rad fahren, Roller fahren, spielen,

tanzen

Впр. 1 (с. 85); РЗ, впр. 2 (с. 57)

Впр. 4 (с. 86)

Впр. 1,

2 (с. 85),

5 (с. 86); РЗ, впр. 3 (с. 57)

Впр. 5 (с. 86), 6 (с. 87)

+ Дискусія рідною мовою про безпечні види

відпочинку

Впр. 7

(с. 87)

Впр. 3 (с. 86);

РЗ, впр. 1 (с. 56)

53-54

Що ти любиш робити? Розвиток навичок діалогічно-го мовлення ю.

Предметні — уміння називати й розпізнавати на слух дні тижня; розуміти на слух короткі розповіді дітей у повільному темпі про те, що вони охоче роблять на дозвіллі; розповідати про свої улюблені розваги на дозвіллі; ключові — уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1 (с. 88)

Дієслова в теперішньому часі (форми однини).

Впр. 2 (с. 88), 6, 7 (с. 89)

der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donners tag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag,

Впр. 3, 4 (с. 88), 5,

7 (с. 89);

РЗ, впр. 1,

2 (с. 58), 4 (с. 59)

РЗ,

впр. 1 (с. 58)

Впр. 1, 3,

4 (с. 88), 5, 6а (с. 89); РЗ, впр. 3, 4 (с. 59)

Впр. 6, 7

(с. 89)

Впр. 2 (с. 88)

РЗ, впр. 2

(с. 58)

55

Ми граємося. Розвиток навичок усного мовлення та вміння ініціювати усну взаємодію.

Предметні — уміння називати деякі іграшки німецькою мовою з опорою на наочність; розуміти на слух короткі повідомлення однолітків про іграшки; описувати іграшки й називати їхній колір; ключові — уміння ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1 (с. 90)

Означений/

Неозначений

артикль.

Особові

займенники

Дієслово «зеіn»

Впр. 4, 5 (с. 91)

Das Auto, der Ball, das Fahrrad, die Puppe, der Roboter, der Teddy

Впр. 2 (с. 90); 6 (с. 92); РЗ, впр. 2 (с. 60)

Впр. 3 (с. 90)

Впр. 1,

2 (с. 90); РЗ, впр. 3 (с. 61)

Впр. 5 (с. 91), 7 (с. 92)

Впр. 4 (с. 91); РЗ, впр. 2 (с. 60), 4 (с. 61)

Впр. 3 (с. 90),

6 (с. 92); РЗ, впр. 1 (с. 60)

56-57

Мої улюблені іграшки. Розвиток навичок діалогічного мовлення, читання та письма.

Предметні — уміння називати німецьку абетку; описувати іграшки, називаючи їхній колір; розуміти на слух короткі розповіді про іграшки; писати буквосполучення «рh» і читати слова з ним; порівнювати текст із малюнком і виправляти неточності; ключові — уміння усвідомлювати необхідність дбайливого ставлення до власних речей і відмови від зайвого споживання (підприємливість і фінансова грамотність)-, використовувати українознавчий компонент у всіх видах мовленнєвої діяльності (спілкування державною мовою); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Німецька

абетка.

Впр. 1 (с. 93); РЗ, впр. 2

.(с. 62)

Означений артикль «dеr/ dіе/das».

Впр. 2 (с. 93)

Присвійні

займенники

«mein/meine»,

«sein/seine»,

«іhrhге».

Впр. 5 (с. 94),

7 (с. 95)

Das Alphabet, das Auto, der Ball, das Fahrrad,die Puppem, der Roboter, der Teddy

Впр. 2 (с. 93); РЗ, впр. 4 (с. 63)

Впр. 6

(с. 95)

Впр. 1 (с. 93),

4 (с. 94); РЗ, впр. 3 (с. 62)

Дискусія рідною й іноземною мовами за темою «Мої іграшки» з метою формування дбайливого ставлення до власних речей і відмови від зайвого споживання

Впр. 5

(с. 94), 6, 7 (с. 95); РЗ, впр. 5 (с. 63)

Впр. 3 (с. 93);

РЗ, впр. 1 (с. 62)

58-59

Повторення. Розвиток навичок усного мовлення.

Предметні — уміння розрізняти й називати німецькою мовою дні тижня, деякі іграшки та їхній колір; розповідати про улюблені дії на дозвіллі; ключові — уміння розв’язувати комунікативні та навчальні завдання із застосуванням логіко - математичного інтелекту (математична компетентність); самостійно працювати з підручником і іншими джерелами інформації (уміння вчитися впродовж життя)

РЗ, впр. 1

(с. 64)

Впр. 1 (с. 96), 2, 3 (с. 97); РЗ, впр. 2 (с. 64)

РЗ, впр. 4 (с. 65)

Впр. 5 (с. 98)

Впр. 4 (с. 97); РЗ, впр.З (с. 65)

••

60

Проект «Мої іграшки».

Розвиток навичок мовлення.

Предметні — уміння працювати над проектом; робити короткі повідомлення про предмети та їхні властивості; сприймати на слух знайомі запитання й відповідно реагувати на них; робити презентацію за темою «Мої іграшки»; ключові — уміння працювати в команді на результат (соціальна та громадянська компетентності); ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); інтеграція між навчальними предметами

 • Виготовлення колажу про свої іграшки;

 • Повторення лексики за темою ( уміння називати й описувати іграшки, називати їхній розмір, розуміти на слух запитання про свої іграшки й відповідно реагувати на них)

 • Виставка – презентація колажів і визначення найкращих

 • Вправа 1- 3 с.100

Природа

61-62

Тварини у лісі. Введення нових ЛО. Розвивати навички сприймання і-ції на слух.

Предметні — уміння називати німецькою мовою з зоровою опорою деяких лісових тварин; писати літери «Äa», «Оö» й буквосполучення «chs», читати слова з ними; розуміти на слух загадки про тварин і відгадувати їх; ключові — уміння цінувати й бережливо ставитися до природи (екологічна безпека та сталий розвиток); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Звуки [e:] - [e], [o:] - [оe], сполучення звуків [ks].

Впр. 1, 2 (с. 101)

Будова стверджувальних і заперечних речень, а також питальних речень без питального слова.

Впр. 5 (с. 102)

Der Bär, der Fuchs, der Hase, der Igel, die Maus, der Wolf, böse, schnell

Впр. 1, 2 (с. 101); РЗ, впр. 2 (с. 66)

Впр. 4 (с. 102)

Впр. 1, 2 (с. 101)

Впр. 5 (с. 102)

РЗ,

впр. 2, 3 (с. 66)

Впр. 3, 4 (с. 102); РЗ, впр. 1 (с. 66)

63-64

У зоопарку.

Розвивати навички мовлення, читання та письма.

Предметні — уміння називати тварин, що живуть у зоопарку, німецькою мовою з опорою на наочність; описувати цих тварин; писати й читати буквосполучення «оо», «оh> і слова з ними; розповідати про тварин у зоопарку за малюнком; ключові — уміння висловлюватися про важливість допомоги тваринам і виражати своє ставлення до утримання тварин у зоопарках (екологічна безпека та сталий розвиток); використовувати українознавчий компонент у всіх видах мовленнєвої діяльності (спілкування державною мовою); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Впр. 1 (с. 103)

Звук [о:].

Впр. 4 (с. 104)

Множина іменників. Впр. 2

(с. 103), 6,7 (с. 105)

Неозначений артикль «еіn/ еіnе».

Особові займенники Впр. 5 (с. 104)

Der Affe, der Elefant, die Giraffe, das Krokodil, der Löwe, der Tiger, komisch, orange-schwarz

Впр. 2

(с. 103), 5 (с. 104); РЗ, впр. 2 (с. 69)

Впр. 4 (с. 104)

Впр. 1, 2 (с. 103); РЗ, впр. 3

(с. 69)

Впр. 7 (с. 105)

+ Дискусія рідною та іноземною мовами за темою «Тварини в зоопарку: за і проти»

Впр. 5 (с. 104), 6 (с. 105); РЗ, впр.

4 (с. 69)

Впр. 3, 4 (с. 104); РЗ, впр. 1 (с. 68)

65

Любі тварини. Розвивати вміння сприймати інформацію на слух та аналізувати її.

Предметні — уміння розрізняти й описувати диких тварин; описувати тварин; розуміти на слух загадки про тварин і розв’язувати їх; складати загадки про диких тварин; ключові — уміння обговорювати питання, пов’язані зі збереженням навколишнього середовища (екологічна грамотність і здорове життя); оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Означений/

Неозначений

артикль.

Впр. 1, 2 (с. 106)

Komisch, schnell, schlau, stark, ….kommt aus Europa,Afrika

Впр. 1, 2 (с. 106), 3 (с. 107); РЗ, впр. 1, 2 (с. 70)

Впр. 4 (с. 107); РЗ,

впр. 3 (с. 71)

РЗ, впр. 4 (с. 71)

Впр. 5 (с. 108)

Впр. 4 (с. 107)

Впр. 2 (с. 106); РЗ, впр. 2

(с. 70)

66-67

Моя тваринка. Розвиток навичок усного мовлення. Читання. Письмо.

Предметні — уміння називати домашніх тварин німецькою мовою з опорою на наочність; описувати домашніх тварин за поданою інформацією; розуміти на слух короткі розповіді дітей про їхніх домашніх улюбленців; розповідати про свою домашню тваринку; ключові — уміння цінувати й дбайливо ставитися до природи й тварин як її невід’ємної частини (екологічна безпека та сталий розвиток)', оцінювати власні навчальні досягнення (уміння вчитися впродовж життя)

Впр.1 с.(109)

Впр.2 (с.109)5 (с.111)РЗ впр.2(с.72)

Впр.1(с.109), 3(с.110)бРЗ впр.4 (с.73)

Впр.3 (с.110), впр.4 (с.111)

Впр.2(с.109),

РЗ впр.3 (с.73)

РЗ впр.1 (с.72)

68-69

Повторення.

Предметні — уміння називати й описувати різних тварин; розповідати про свою домашню тварину; ключові — уміння цінувати й дбайливо ставитися до природи й тварин як її невід’ємної частини (екологічна безпека та сталий розвиток); самостійно працювати з підручником та іншими джерелами інформації (уміння вчитися впродовж життя)

Впр.2 (с.112)

Впр.1 (112), РЗ впр.1,2 (с.74)

Впр.1 (с.112)

Впр.5 (с.114)

Впр.2 (с.112) 4 (с.113)РЗвпр.3,4 (с.75)

Впр.3(с.113)

РЗ впр.1,2 (с.74)

70

Проект « Тварини».

Розвиток навичок мовлення.

Предметні — уміння працювати над проектом; взаємодіяти з іншими з метою отримати персональну інформацію; продукувати короткі фрази про себе, надаючи базову персональну інформацію; сприймати на слух знайомі запитання й відповідно реагувати на них; ключові — уміння працювати в команді на результат (соціальна та громадянська компетентності)’, ініціювати усну взаємодію іноземною мовою для розв’язання конкретної життєвої ситуації (ініціативність і підприємливість); інтеграція між навчальними предметами

 • майстрування тваринки зі шкарпетки

 • повторення лексики за темою (уміння відрекомендувати себе, назвавши своє ім’я та вік,

 • запитувати іншу особу про її ім’я та вік, повідомляти про те, що подобається, сприймати на слух запитання про вподобання й відповідно реагувати на них)

 • усна взаємодія в групах із метою інсценувати знайомство

 • Впр. 1 (с. 116), 2, 3 (с. 117)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00