Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з математики за підручником Н.Листопад 2 семестр

Математика

Для кого: 3 Клас

06.01.2021

327

25

0

Опис документу:
Календарне планування з математики 3 клас до підручника Наталії Листопа . За програмою під керівництвом О . Я . Савченко . З очікуваними результатами та освітніми галузями . Сподіваюсь комусь стане в нагоді.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

№ уроку

Тема

Очікувані результати

Дата

Додавання і віднімання в межах 1000

Усне додавання і віднімання

Повторення нумерації трицифрових чисел. Сума розрядних доданків трицифрових чисел. Додавання і віднімання сотень. Визначення вартості покупки. Повторення одиниць довжини.

відтворює послідовність чисел у межах тисячі;

читає і записує числа, утворює числа різними способами;

визначає розрядний склад трицифрового числа;

визначає загальну кількість сотень, десятків, одиниць у числі;

подає числа у вигляді суми розрядних доданків;

порівнює числа різними способами;

виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел;

володіє навичкою усного додавання і віднімання круглих чисел;

обчислює усно зручним для себе способом;

перетворює величини, виражені в двох одиницях найменувань;

виконує арифметичні дії з іменованими числами;

розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»;

розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами;

розрізняє коло і круг, позначає на рисунку елементи кола і круга (центр, радіус, діаметр);

будує за допомогою циркуля коло

розуміє сутність процесу і складає обернені задачі до даної задачі;

перевіряє правильність розв’язку задачі: складає і розв’язує обернену задачу, розв’язує задачу іншим способом тощо;

складає сюжетні задачі;

Визначення загальної кількості десятків у трицифровому числі. Додавання і віднімання виду 50+70, 120-70. Поняття «обернена задача». Складання обернених задач.

Повторення переставної властивості додавання. Додавання круглих чисел виду 630+ 240, 630+200, 630+20. Перетворення іменованих чисел(міри довжини).

Різні способи обчислення суми 630+120. Складання та розв’язування обернених задач. Перетворення іменованих чисел (міри вартості).

Віднімання круглих чисел виду 960-420, 960-400, 960-40. Розв’язування рівнянь. Складання та розв’язування задач за блок-схемами. Перетворення іменованих чисел (міри довжини)

Різні способи обчислення різниці 970-230. Перевірка розв’язання рівнянь. Робота над задачами з поданими блок схемами.

Перевірка віднімання додаванням. Додавання виду 450+50. Виконання дій з іменованими числами. Складання і розв’язування задач.

Віднімання виду 400-80. Порівняння виразу і числа, двох виразів. Дії з іменованими числами. Робота над задачами на знаходження невідомого доданка суми трьох доданків.

Додавання трицифрових круглих чисел з переходом через розряд (260+370). Різні способи знаходження суми чисел 260+370. Порівняння іменованих чисел. Ознайомлення із задачею на знаходження трьох чисел за трьома сумами.

Різні способи обчислення різниці чисел виду 540-90. Розв’язування рівнянь. Ознайомлення з двома способами розв’язування задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами.

Різні способи обчислення різниці чисел виду 730-290. Ознайомлення з поняттям «радіус кола», «діаметр кола». Робота над задачами.

Ознайомлення зі способом визначення правильності обчислень складанням порівняння. Робота над задачами. Креслення кола із заданим радіусом. Обчислення діаметра кола.

Закріплення вивчених способів усних обчислень. Обчислення значень виразів зі змінною. Розв’язування задач зі змінною. Перевірка правильності. Розв’язання рівнянь. Геометричні завдання.

Закріплення вивчених способів усного додавання і віднімання у межах 1000. Розв’язування задач. Креслення коло. Визначення радіуса та діаметра кола.

Діагностична робота.

Змістові лінії: «Числа, дії з числами. Величини», « Вирази, рівності, нерівності, рівняння», «Геометричні фігури», «Математичні задачі і дослідження»

Письмове додавання і віднімання

Робота з розрядною таблицею. Ознайомлення з письмовим додаванням трицифрових чисел без переходу через розряд. Робота над задачами з непрямим збільшенням числа. Розв’язування рівнянь.

володіє навичкою письмового додавання і віднімання чисел у межах 1000;

прогнозує результат додавання та віднімання, перевіряє правильність обчислень; читає і записує математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

встановлює відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами; розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною; знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним для себе способом; розв’язує прості задачі на визначення тривалості події;

розв’язує прості і складені сюжетні задачі, задачі з геометричним змістом, компетентнісно зорієнтовані задачі;

розв’язує задачі на знаходження четвертого пропорційного, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу;

складає вираз до задачі з буквеними даними; читає нескладні таблиці, зчитує дані з графів, схем, діаграм;

користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач

Робота з розрядною таблицею. Ознайомлення з письмовим додаванням трицифрових чисел без переходу через розряд. Повторення усних способів обчислення суми та різниці трицифрових круглих чисел. Робота над задачею.

Письмове додавання та віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Два способи перевірки результату віднімання: віднімання та додавання. Складання рівняння за твердженням. Розв’язування задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами.

Ознайомлення з письмовим додаванням трицифрових чисел з переходом через розряд. Робота над задачами.

Обчислення суми трьох доданків письмовим способом. Розв’язування задач.

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Арифметичні дії з іменованими числами. Визначення часу за годинником. Визначення тривалості робочого дня.

Робота над рівняннями та нерівностями зі змінною. Розв’язування нерівностей способом добору. Робота над задачами. Задачі на визначення часу.

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Перевірка додавання відніманням. Розв’язування задач. Обчислення значення рівнянь.

Закріплення письмового додавання та віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Робота над задачами різних типів. Розв’язування задач на визначення тривалості родії.

Письмове віднімання від круглого числа або виду 705-238. Складання виразів та обчислення їх значення. Розв’язування задач.

Закріплення письмового додавання та віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання виразів за твердженням. Обчислення значення виразу зі змінною. Робота з таблицею відстаней між містами України. Розв’язування задач.

Діагностична робота

Змістові лінії: «Числа, дії з числами. Величини», « Вирази, рівності, нерівності, рівняння», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження»

Множення і ділення в межах 1000

Повторення множення на 10 та 1000. Обчислення сум та різниць письмовим способом. Розв’язування задач.

розуміє сутність арифметичних дій множення і ділення; застосовує в обчисленнях переставний закон множення, взаємозв’язок між діями множення і ділення; володіє навичкою табличного множення і ділення;

володіє навичкою позатабличного множення і ділення чисел у межах тисячі;

виконує ділення з остачею; розуміє, що остача має бути меншою за дільник; перевіряє правильність ділення з остачею;

застосовує прийоми раціональних обчислень;

прогнозує результат множення і ділення, перевіряє правильність обчислень; виконує арифметичні дії з іменованими числами; визначає в навчальних і практичних ситуаціях групи взаємопов’язаних величин;

розуміє, що ситуація купівлі – продажу описується за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: ціна, кількість, вартість;

розуміє, що робота описується за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток;

застосовує для розв’язування практичних задач правила знаходження однієї з величин за двома відомими іншими;

користується знанням залежності між величинами у навчальних і практичних ситуаціях, прогнозує очікуваний результат; зіставляє одержаний результат із прогнозованим; розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною;

знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним для себе способом

виконує елементарні дослідження математичних залежностей з допомогою вчителя; використовує досвід математичної діяльності під час виконання дослідницьких завдань міжпредметного характеру, роботи над навчальними проектами, у проблемних ситуаціях повсякденного життя; створює допоміжну модель задачі різними способами; обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі;

планує розв’язування /розв’язання задачі;

створює математичну модель задачі; перевіряє правильність розв’язку задачі: складає і розв’язує обернену задачу, розв’язує задачу іншим способом тощо;складає сюжетні задачі; створює допоміжну модель задачі різними способами;

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі; планує розв’язування /розв’язання задачі; створює математичну модель задачі; перевіряє правильність розв’язку задачі: складає і розв’язує обернену задачу, розв’язує задачу іншим способом тощо; складає сюжетні задачі; читає нескладні таблиці, зчитує дані з графів, схем, діаграм;

обирає дані, необхідні і достатні для розв’язання проблемної ситуації;

вносить дані до таблиць;

користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач

Складання виразів за таблицею, обчислення їх значення. Правило множення на 10 та 100. Правило ділення числа 10 на 100. Співвідношення мір довжини. Розв’язування рівнянь і задач.

Ділення виду 50:5, 500:5. Обчислення значень виразів. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач.

Множення виду 203, 200. Різні способи обчислення значення добутку чисел 2. Дослідження таблиці множення одноцифрових чисел на круглі. Робота над задачами із зайвими даними.

Ділення виду 60:3, 600:3. Обчислення значень виразів. Повторення про порядок дій у виразах різного ступеня. Робота над задачами.

Повторення про взаємозалежність множення і ділення. Ділення виду 60:30, 600:300. Запис виразів та обчислення їх значення. Порівняння та розв’язування обернених задач.

Правило ділення числа на добуток. Обчислення частки способом послідовного ділення. Творча робота над задачами.

Два способи обчислення частки 800:200( спосіб послідовного ділення, спосіб добору). Творча робота над задачею. Розв’язування обернених задач.

Правило множення суми на число. Складання задач за таблицями. Розв’язування обернених задач. Робота з діаграмами. Складання діаграм.

Повторення двох способів знаходження добутків. Множення виду . Розв’язування рівнянь та задач. Робота з діаграмами.

Складання виразів на знаходження суми за таблицею. Правило множення числа на суму. Обчислення значень виразу зі змінною. Порядок дій у виразах. Розв’язування задач.

Складання виразів на знаходження різниці за таблицею. Множення виду . Перевірка рівнянь. Обчислення значень виразів із двома змінними. Складання обернених задач за таблицею з відношеннями «Ціна. Кількість. Вартість».

Складання виразів на знаходження добутку за таблицею. Порівняння виразів. Порядок дій у виразах з арифметичними діями різного ступеня. Розв’язування задач з відношеннями «Ціна. Кількість. Вартість». Ознайомлення із задачею на пропорційне ділення.

Розв’язування задач з відношеннями «Ціна. Кількість. Вартість».

Діагностична робота

Повторення та закріплення вивченого. Логічні задачі.

Обчислення значень виразів. Робота над задачами. Складання виразів для розв’язування задачі.

Два способи розв’язування задачі складання виразу. Правило ділення суми на число (розподільний закон). Відновлення рівностей. Обчислення значень виразів. Застосовуючи правило порядку дій.

Ділення виду 36:6. Розв’язування задач двома способами. Складання задач за схемами.

Складання виразів на знаходження частки за таблицею. Визначення двох способів ділення суми на число. Робота над задачами. Тривалість місяців: «правило кісточок». Робота з календарем.

Ділення виду 42:3. Обчислення значень виразів зі змінною. Розв’язування задач.

Закріплення вивчених видів ділення. Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного. Творча робота над задачами.

Два способи обчислення виду 64:4. Розв’язування рівнянь. Робота над задачею на знаходження четвертого пропорційного. Робота з календарем.

Складання виразів на знаходження частки за таблицею. Обчислення частки способом послідовного ділення та способом добору. Перевірка ділення множенням. Робота над задачею на знаходження четвертого пропорційного.

Ділення виду 36:12 способом послідовного ділення або способом добору. Розв’язування рівнянь та задач. Розв’язування нерівностей зі змінною способом добору.

Закріплення розв’язування нерівностей зі змінною способом добору. Робота над задачами на четвертого пропорційного.

Ділення дво- і трицифрових чисел способом добору. Розв’язування рівнянь. Робота над задачами.

Ділення з остачею. Розв’язування задач. Робота з таблицями.

Ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Розв’язування задач. Робота з таблицями

Закріплення ділення з остачею. Розв’язування задач.

Парні числа. Перевірка ділення з остачею. Розв’язування задач. Робота з таблицями.

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Робота з нерівностями зі змінною. Робота з діаграмами.

Ділення з остачею. Повторення способів ділення трицифрових чисел на двоцифрове. Творча робота над задачами. Складання діаграм.

Діагностична робота

Змістові лінії: «Числа, дії з числами. Величини», « Вирази, рівності, нерівності, рівняння», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження»

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

Повторення нумерації трицифрових чисел. Додавання та віднімання трицифрових чисел на основі розрядного складу чисел.

розв’язує прості і складені сюжетні задачі, задачі з геометричним змістом, компетентнісно зорієнтовані задачі; розв’язує задачі на знаходження четвертого пропорційного, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу; складає вираз до задачі з буквеними даними; розв’язує прості задачі на визначення тривалості події;

розуміє сутність процесу і складає обернені задачі до даної задачі; називає елементи геометричних фігур; моделює геометричні фігури; будує прямокутник/квадрат; розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»; розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами;

розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною; знаходить окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним для себе способом; розрізняє істинні та хибні числові рівності й нерівності; знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви; застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень значень виразів без дужок та з дужками; розуміє сутність периметра многокутника; користується формулою обчислення периметра прямокутника (квадрата) в навчальних і практичних ситуаціях; відтворює послідовність чисел у межах тисячі; читає і записує числа, утворює числа різними способами; визначає розрядний склад трицифрового числа; визначає загальну кількість сотень, десятків, одиниць у числі; подає числа у вигляді суми розрядних доданків; порівнює числа різними способами; виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел; володіє навичкою усного додавання і віднімання круглих чисел;

обчислює усно зручним для себе способом; володіє навичкою письмового додавання і віднімання чисел у межах 1000; прогнозує результат додавання та віднімання, перевіряє правильність обчислень; володіє навичкою позатабличного множення і ділення чисел у межах тисячі; виконує ділення з остачею; розуміє, що остача має бути меншою за дільник; перевіряє правильність ділення з остачею; застосовує прийоми раціональних обчислень; прогнозує результат множення і ділення, перевіряє правильність обчислень;

Повторення нумерації трицифрових чисел. Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач.

Письмове віднімання трицифрового числа від круглого. Розв’язування задач. Робота над задачею з буквеним даними.

Ознайомлення з письмовим способом множення чисел. Алгоритм письмового множення з переходом через розряд. Запис та обчислення виразів. Повторення міру часу.

Закріплення письмового множення дво- і трицифрових чисел на одноцифрове. Робота над задачами. Обчислення значень виразів.

Письмове множення на число з нулем у розряді десятків (). Розв’язування рівнянь. Робота над задачами з буквеними даними.

Письмове множення на розрядне число. Робота з нерівностями зі змінною. Розв’язування задач.

Ділення з остачею. Задачі на ділення з остачею. Визначення часу за годинником. Задачі на час. Перетворення мір часу.

Ознайомлення з письмовим способом ділення. Письмове ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Поняття «неповне ділене». Розв’язування рівнянь та задач.

Загальна кількість сотень, десятків, одиниць. Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Розв’язування рівнянь та задач.

Закріплення письмового ділення трицифрового числа на одноцифрове. Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь та задач.

Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове, коли у частці отримуємо двоцифрове число. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач. Обчислення периметра прямокутника.

Закріплення ділення трицифрового числа на одноцифрове з часткою – двоцифровим числом. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач.

Повторення письмового способу додавання та віднімання трицифрових чисел. Розв’язування рівнянь та задач. Робота з мірами часу. Визначення тривалості подій.

Розв’язування та порівняння задач. Визначення істинності нерівностей. Запис та обчислення значень виразів.

Множення та ділення іменованих чисел. Розв’язування задач з використанням таблиць. Визначення істинності нерівностей зі змінною.

Повторення письмового способу додавання та віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач різних типів. Робота з календарем.

Повторення усних та письмових способів виконання арифметичних дій у межах 1000. Розв’язування задач різних типів.

Діагностична робота.

Підсумковий урок за рік.

Змістові лінії: «Числа, дії з числами. Величини», « Вирази, рівності, нерівності, рівняння», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження», «Геометричні фігури».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.