Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Розвиток читання у дошкільному віці. Посібники серії «Розглядай та пізнавай»
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з математики для 6 класу модифікована програма для дітей з ООП. І семестр

Математика

Для кого: 6 Клас

20.09.2021

133

14

0

Опис документу:

В у мовах впровадження інклюзивного навчання вчитель повинен модифікувати навчальну програму під потреби учня, що має специфічний діагноз, зокрема F70. Дитина має важкі порушення, короткотривалу фрагментальну пам'ять. Творча: малює, грає на фортепіано. Використовувала в своїй роботі за основу програму для спецзаклалів автора Королько Н.І.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

6 клас математика

модифікована програма для діагнозу F70

(140 годин на рік, 4 години на тиждень)


з/п.

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

Дата проведення

Рівень навчального прогресу

І семестр

І.

25

Додавання та віднімання в межах 100 (Повторення).

Учень:

 • рахує до 100 у прямому і зворотному порядку одиницями та десятками;

 • прилічує та відлічує по 1, 10, рівними числовими групами ( по 2, 5, 20);

 • знає і позначає римські числа І – ХІІ;

 • користується порядковими числівниками;

 • знає місце кожного числа в натуральному ряді чисел в межах 100, розуміє властивості даного ряду: кожне число на одиницю більше попереднього і на одиницю менше наступного;

 • розуміє десятковий склад числа;

 • розкладає число на розрядні доданки і складає число з розрядних доданків, знає розряди ( одиниці, десятки, сотні);

порівнює числа в

 • межах 100;

 • записує і читає числа першої сотні;

 • розуміє по місцеве значення цифр у числі;

 • називає і записує круглі десятки;

рахує круглими десятками;

 • обчислює приклади на додавання та віднімання без переходу через розряд;

 • пояснює розв’язання прикладів;

 • використовує переставний закон додавання;

 • розв’язує приклади з дужками, пояснює розв’язання;

 • вміє знаходити невідомий доданок;

 • розв’язує приклади на додавання та віднімання в межах 100 з переходом через розряд, пояснює розв’язання;

 • вміє знаходити невідоме зменшуване, від’ємник

 • розв’язує прості та складені арифметичні задачі;


Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, узагальнювати.

Розвивати вміння планувати та контролювати власні дії.

Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, доводити, діяти за аналогією.

Розвивати вміння працювати за зразком і вказівками вчителя.

Розвивати вміння контролювати проміжні та кінцеві результати.
1. 1

Усна та письмова нумерація в межах 100.

01.09


2. 1

Десятковий склад чисел. Таблиця розрядів.

02.09


3. 1

Парні та непарні числа. Лічба рівними числовими групами ( 2, 5, 10, 20 ).

03.09


4. 1

Римські цифри І–ХІІ.

07.09


5. 1

Додавання та віднімання круглих десятків. Назва компонентів.

08.09


6. 1

Додавання одноцифрового числа до круглих десятків ( 30 +7, 7 + 30). Переставний закон додавання.

09.09


7. 1

Віднімання від двоцифрового числа одиниць одного з розрядів ( 46 – 6, 46 – 40). Назва компонентів.

10.09


8. 1

Додавання круглих десятків до двоцифрового числа. ( 52 + 40, 40 + 52).

14.09


9. 1

Віднімання круглих десятків ( 64 – 30).

Нуль як компонент додавання і віднімання.


15.09


10. 1

Додавання і віднімання одноцифрового числа ( 25 + 3, 3 + 25, 87 – 4).

16.09


11. 1

Додавання та віднімання двоцифрових чисел ( 34 + 21, 21 +43, 67 – 35).


17.09


12. 1

Додавання до суми чисел. Круглі дужки.

21.09


13. 1

Додавання суми до числа.

22.09


14. 1

Різницеве порівняння чисел.

23.09


15. 1

Знаходження невідомого доданка.

24.09


16. 1

Додавання двоцифрового і одноцифрового числа з переходом через розряд ( 16 + 4, 4 + 16, 36 + 7, 7 + 36).

28.09


17. 1

Додавання двоцифрових чисел ( 36 + 24, 56 +37).

29.09


18. 1

Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового з переходом через розряд ( 17– 9, 26 - 8).

30.09


19. 1

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд ( 61 – 34 ).

01.10


20. 1

Додавання і віднімання з переходом через розряд.

05.10


21. 1

Знаходження невідомого зменшуваного.

06.10


22. 1

Знаходження невідомого від’ємника.

07.10


23. 1

Віднімання числа від суми.

08.10


24. 1

Віднімання суми від числа.

12.10


25. 1

Систематизація та узагальнення знань.

13.10


ІІ.

12

Множення та ділення в межах 100 (Повторення) .

Учень:

 • знає табличне множення і ділення;

 • вміє користуватися таблицями множення і ділення;

 • знає особливі випадки множення і ділення;

 • знає назви компонентів множення ( множення, множник, добуток) і ділення ( ділене, дільник, частка);

 • знає переставну властивість множення;

 • диференціює поняття « на скільки більше, менше» і « у скільки разів більше, менше»;

 • диференціює поняття « збільшення у …», « у скільки більше»;

 • диференціює поняття «зменшення у …», « у скільки менше»;

 • здійснює різницеве і кратне порівняння чисел;

 • аналізує умову задачі;

 • складає задачі за коротким записом, записує умову розв’язання і відповідь.


Розвивати вміння аналізувати, порівнювати навчальний матеріал, узагальнювати, доводити, діяти за аналогією.

Розвивати вміння орієнтуватися у способах виконання навчальних завдань.
26. 1

Множення числа 2 і ділення на 2 рівні частини.

Ділення на вміщення.

15.10


27. 1

Множення числа 3 і ділення на 3 рівня частини. Назва компонентів.

19.10


28. 1

Множення числа 4 і ділення на 4 рівні частини. Порядок дій. Знаходження частини числа.

20.10


29. 1

Множення числа 5 і ділення на 5 рівних частин. Переставний закон множення.

21.10


30. 1

Множення числа 6 і ділення на 6 рівних частин.

22.10


31. 1

Диференціація понять « на скільки більше, менше» і « у скільки разів більше, менше».

02.11


32. 1

Диференціація понять « збільшення у …» і « у скільки більше».

Диференціація понять « зменшення у …» і « у скільки менше».

03.11


33. 1

Множення числа 7 і ділення на 7 рівних частин. Знаходження невідомого співмножника.

04.11


34. 1

Множення числа 8 і ділення на 8 рівних частин. Знаходження невідомого діленого.

05.11


35. 1

Множення числа 9 і ділення на 9 рівних частин. Знаходження невідомого дільника.

09.11


36. 1

Множення нуля і множення на нуль.

Ділення нуля.

10.11


37. 1

Множення 1 і ділення на 1. Множення числа 10 і ділення на 10.

11.11


ІІІ.

5

Ділення з остачею.

Учень:

 • вміє користуватися таблицями множення і ділення;

 • виконує ділення на одноцифрове число;

 • виконує ділення чисел на одиницю з остачею.

Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та узагальнювати.

Розвивати вміння самостійно застосовувати правила множення та ділення чисел.

Розвивати регулювальну та контролювальну функції мовлення.38. 1

Ділення з остачею на 2, 3.

Ділення з остачею на 4, 5.

12.11


39. 1

Ділення з остачею на 6.

Ділення з остачею на 7.

16.11


40. 1

Ділення з остачею на 8.

Ділення з остачею на 9

17.11


41. 1

Ділення з остачею на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9.

18.11


42. 1

Міри часу. Рік. Місяць. Тиждень. Їх співвідношення.

Учень:

 • знає міри часу: рік, місяць, тиждень, день;

 • співвідносить міри часу.

19.11


ІV.

4

Множення і ділення круглих десятків.

Учень:

 • знає табличне множення та ділення;

 • знає особливі випадки множення та ділення;

 • вміє користуватися таблицями множення та ділення;

 • розв’язує приклади на множення та ділення круглих десятків в межах 100;

 • пояснює розв’язання прикладів.

Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, доводити, діяти за аналогією.

Розвивати вміння працювати з коментуванням власних дій.

Розвивати вміння планувати навчальні дії, самостійно контролювати проміжні та кінцеві результати.43. 1

Множення чисел 10, 20 в межах 100.

23.11


44. 1

Множення чисел 30, 40, 50 в межах 100.

24.11


45. 1

Ділення круглих десятків на 2, 3, 4, 5.

Перевірка ділення множенням.

25.11


46.1

Ділення круглих десятків на 6, 7, 8, 9. Перевірка множення діленням.

26.11


V.

8

Позатабличне множення і ділення на одноцифрове число без переходу через розряд в межах 100.

Учень:

 • знає назву компонентів дії ділення та множення;

 • виконує множення на одноцифрове число без переходу через розряд в межах 100;

 • виконує ділення на одноцифрове число без переходу через розряд в межах 100;

 • виконує перевірку множення діленням, ділення множенням;

 • визначає час з точністю до 5 хвилин.

Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, доводити, діяти за аналогією.

Розвивати вміння працювати з коментуванням власних дій.

Розвивати вміння планувати навчальні дії, самостійно контролювати проміжні та кінцеві результати.47. 1

Множення на 2 в межах 100.

30.11


48. 1

Множення на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в межах 100.

01.12


49. 1

Позатабличне ділення на 2, 3.

Позатабличне ділення на 4, 5, 6, 7, 8, 9.

02.12


50. 1

Перевірка множення діленням.

Перевірка ділення множенням.

03.12


51. 1

Позатабличне множення і ділення в межах 100 ( всі випадки).

07.12


52. 1

Секунда. 1 хв = 60 сек. 1 год = 60 хв. Визначення часу з точністю до 5 хв.

08.12


53. 1

Табличне множення і ділення. ( Всі випадки. Повторення).

Ділення з остачею . (Повторення).

09.12


54.1

Позатабличне множення і ділення без переходу через розряд. ( Повторення).

10.12


VІ.

15

Геометричний матеріал.

Учень:

 • знає міри довжини, практично розрізняє метр, дециметр, сантиметр, міліметр;

 • співвідносить міри довжини;

 • розрізняє пряму лінію і відрізок;

 • вимірює довжину відрізків;

 • креслить відрізки заданої довжини.


Учень:

 • знає назву кутів, їх елементи, розрізняє кути;

 • креслить кути за допомогою креслярського косинця;

 • порівнює кути за допомогою креслярського косинця;

 • знаходить означений кут на різних геометричних фігурах.

Учень:

 • знає назву, показує елементи чотирикутника;

 • креслить чотирикутники ( квадрат, прямокутник) за даними сторонами за допомогою креслярського косинця;

 • визначає висоту, діагоналі у чотирикутника;

 • порівнює прямокутник і квадрат за кутами і сторонами;

 • визначає подібність та відмінність квадрата і

прямокутника.


Учень:

 • визначає елементи трикутника;

 • позначає трикутники буквами латинського алфавіту;

 • розпізнає види трикутників за величино кутів;


Розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, доводити, діяти за аналогією.

Розвивати вміння працювати з коментуванням власних дій.

Розвивати вміння планувати навчальні дії, самостійно контролювати проміжні та кінцеві результати.


Розвивати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати навчальний матеріал, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Розвивати вміння працювати за зразком, таблицями, з коментуванням власних дій.

Розвивати вміння орієнтуватися в способах виконання навчальних завдань.55. 1

Метр. Сантиметр. Їх співвідношення. Пряма лінія і відрізок. Вимірювання відрізків. Креслення за даними розмірами.

13.12


56. 1

Відрізок. Креслення відрізка меншого і більшого за даний на кілька сантиметрів.

Відрізок. . Креслення відрізка меншого і більшого за даний тільки у кілька разів.


14.12


57. 1

Кути. Сторони. Вершини. Позначення.

Прямий кут. Розпізнавання. Побудова за допомогою креслярського косинця.

16.12


58. 1

Гострий кут. Розпізнавання. Креслення.

Тупий кут. Розпізнавання. Креслення.

Порівняння прямокутника і квадрата за кутами і сторонами. Подібність їх. Відмінність прямокутника і квадрата.

17.12


59. 1

Порівняння кутів за допомогою креслярського косинця. Відшукування гострих, прямих, тупих кутів на різних геометричний фігурах.

20.12


60. 1

Чотирикутники. Число сторін і кутів. Розпізнавання креслення.

21.12


61. 1

Квадрат. Властивості сторін і кутів. Вершини. Креслення за допомого креслярського косинця. Висота квадрата. Діагоналі.

23.12


62. 1

Прямокутник. Сторони. Кути. Вершини. Креслення прямокутників за даними сторонами. Висота прямокутника. Діагоналі.

24.12


63.1

Трикутники. Сторони. Кути. Основа. Висота. Розпізнавання. Креслення.

28.12


64. 1

Прямокутний трикутник. Відшукування і креслення за допомогою косинця.

30.12


ІІ семестр


65. 1

Гострокутний трикутник. Відшукування за допомогою косинця. Креслення.

 • креслить трикутники за даними величинами кутів;

 • Розпізнає види трикутників за довжинами сторін;

 • відшукує означені трикутники шляхом вимірювання сторін;

 • креслить трикутники за трафаретом, вершинами.

66. 1

Тупокутний трикутник. Відшукування за допомогою косинця. Креслення.
67. 1

Рівносторонній трикутник. Відшукування шляхом вимірювання сторін.
68.1

Рівнобедрений трикутник. Відшукування шляхом вимірювання сторін.
69.1

Різносторонній трикутник. Відшукування шляхом вимірювання сторін.

8


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.