Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з математики для 3 класу НУШ за підручником Н.О. Будна, М.В. Беденко за програмою О.Я. Савченко

НУШ

Для кого: 3 Клас

15.01.2021

324

33

0

Опис документу:
Календарне планування з математики для 3 класу НУШ за підручником Н.О. Будна, М. В. Беденко програма О.Я. Савченко. Планування складено відповідно до вимог освітньої програми. Рекомендовано для вчителів 3 класів НУШ. Планування розраховане на 5 годин математики.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика

За підручником : Н. О. Будна, М. В. Беденко «Математика» (Тернопіль: Навчальна книга «Богдан», 2020)

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я. з навчанням українською мовою, 3 - 4 класи (Київ, видавництво «Світоч» 2019)

175 годин

5 години на тиждень

уроку

Тема уроку

Дата

Повторення вивченого за 2 клас. Сотня

1

Вступ. Повторення про одиниці довжини та вартості. Перетворення іменованих чисел. Лічба, порівняння чисел в межах 100. Розклад чисел на розрядні доданки.

Додавання та віднімання в межах 100 на основі нумерації. Розв’язування задач. Назви чисел при додаванні.

1-12

2

Додавання та віднімання двоцифрових чисел у межах 100 без переходу через розряд. Літери латинського алфавіту. Периметр трикутника. Розв’язування задач.

Назви чисел при відніманні.

13-25

3

Перевірка дії додавання. Додавання та віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач. Рівності

26-38

4

Корекційна робота «Повторення вивченого за 2 клас. Сотня»

5

Рівняння. Знаходження невідомого доданка. Обернена задача. Взаємно обернені задачі. Дії з іменованими числами. Побудова прямокутника та знаходження його периметра.

39-47

6

Додавання та віднімання одноцифрових чисел у межах 20 з переходом через розряд. Рівняння. Взаємно обернені задачі. Порядок виконання дій у виразах із дужками. Повторення додавання та віднімання виду 26 + 4, 40 – 2. Рівняння. Розв’язування та порівняння задач

48-57

7

Повторення додавання та віднімання виду 26 + 4, 40 – 2. Рівняння. Розв’язування та порівняння задач

58-65

8

Додавання та віднімання виду 34 + 7, 71 – 8. Перевірка дії додавання відніманням. Складання та розв’язування задач.

66-75

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел

9

Письмове додавання двоцифрових чисел (без переходу через розряд). Перевірка дії віднімання додаванням. Складання та розв’язування задач. Знаходження невідомого зменшуваного.

76-88

10

Письмове віднімання двоцифрових чисел (без переходу через розряд). Перевірка дії віднімання відніманням. Знаходження невідомого від’ємника. Складання,

розв’язування та порівняння задач.

89-99

11

Письмове додавання двоцифрових чисел (із переходом через розряд). Розв’язування задач. Складання обернених задач. Навчальна робота з теми «Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел.

100-110

12

Письмове віднімання двоцифрових чисел (із переходом через розряд). Творча робота над задачею.

111-121

13

Діагностична робота №1 з теми «Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел»

Дослідження таблиць множення і ділення таблиць 2 - 6

14

Повторення таблиць множення на 2, 3. Збільшення чисел у 2 рази. Розв’язування задач із буквеними даними.

122-133

15

Повторення таблиці ділення на 2. Порядок виконання дій у виразах. Збільшення числа у 3 рази. Розв’язування задач. Табель-календар.

134-145

16

Ділення на 2 і 3. Назви чисел при діленні. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач.

146-159

17

Переставна властивість дії множення. Розв’язування задач. Зменшення числа в 2 рази.

160-174

18

Множення числа 4 і ділення на 4. Знаходження значень числових виразів. Складання, розв’язування та порівняння задач. Рівності

175-186

19

Множення числа 5 і ділення на 5. Розв’язування задач. Половина, третина, чверть.

187 - 197

Ділення з остачею

20

Ознайомлення із діленням з остачею. Ділення на 2 з остачею. Числовий ряд.

198-208

21

Дослідження таблиць множення та ділення на 2. Розв’язування задач. Порівняння частки та остачі. Перевертання геометричних фігур.

209-217

22

Ділення на 3 з остачею. Розв’язування задач. Розвиток просторової уяви. Порівняння частки та остачі.

218-227

23

Дослідження таблиць множення та ділення на 3. Розв’язування задач. Повороти.

228-236

24

Розклад двоцифрових чисел на доданки, один із яких ділиться на 2, 3 без остачі, а другий є остачею. Розв’язування задач.

237-245

25

Ділення на 4 з остачею. Порівняння частки та остачі. Розв’язування задач.

246-255

26

Дослідження таблиць множення та ділення на 4. Розв’язування задач. Суміщення фігур.

256-264

27

Розклад двоцифрових чисел на доданки, один із яких ділиться на 4 без остачі, а другий є остачею. Розв’язування задач.

265-273

28

Ділення на 5 з остачею. Порівняння дільника та остачі. Розв’язування задач.

274-282

29

Дослідження таблиць множення та ділення на 5. Розв’язування задач.

283-290

30

Розклад двоцифрових чисел на доданки, один із яких ділиться на 5 без остачі, а другий є остачею. Розв’язування задач.

291-298

31

Самостійна робота з теми «Ділення з остачею»

32

Таблиця множення числа 6 і таблиця ділення на 6. Коло. Центр кола. Радіус кола. Розв’язування задач.

299-309

Доба, година , хвилина, секунда

33

Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач. Креслення кола за допомогою

циркуля

310-321

34

Визначення часу за годинником. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач, що включають зменшення числа у кілька разів. Креслення відрізків.

322-333

35

Визначення часу за годинником. Рівняння. Дії з іменованими числами. Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6.

334-345

36

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Визначення часу за годинником

346-353

37

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 6. Визначення часу за годинником. Задачі на спосіб зведення до одиниці.

354-364

Порівняння величин і чисел

38

Кратне порівняння чисел. Розв’язування задач на кратне порівняння чисел. Рівності

365-374

39

Засвоєння таблиці ділення на 6. Порівняння іменованих Розв’язування задач.

375-384

40

Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 6.

385-394

41

Ділення на 6 з остачею Порівняння дільника та остачі. Розв’язування задач.

395-403

42

Розклад двоцифрових чисел на доданки, один із яких ділиться на 6 без остачі, а другий є остачею. Розв’язування задач. Аналіз діаграми.

404-411

43

Дослідження таблиць множення та ділення на 6. Розв’язування задач. Навчальна робота з теми «Ділення з остачею. Доба, година , хвилина, секунда. Порівняння величин і чисел»

412-419

44

Повторення та закріплення вивченого матеріалу.

420-427

45

Діагностична робота № 2 з теми «Ділення з остачею. Доба, година , хвилина, секунда. Порівняння величин і чисел»

46

Аналіз діагностичної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.

Дослідження таблиць множення і ділення чисел 7 - 9

47

Таблиця множення числа 7 і таблиця ділення на 7. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

428-437

48

Порівняння іменованих чисел. Творча робота над задачею.

438-447

49

Вправи та задачі на закріплення таблиці множення числа 7. Рівняння.

448-460

50

Вправи та задачі на закріплення таблиці ділення на 7. Периметр квадрата.

461-470

51

Вправи та задачі на закріплення таблиць множення і ділення. Розв’язування рівняння на знаходження невідомого множника

471-481

52

Вправи та задачі на засвоєння вивченого матеріалу

482-491

53

Вправи та задачі на засвоєння таблиць вивчених випадків множення і ділення. Творча робота над задачею. Рівності.

492-501

54

Повторення та закріплення вивченого.

502-511

55

Повторення та закріплення вивченого.

512-520

56

Ділення на 7 з остачею. Порівняння дільника та остачі. Розв’язування задач.

521-530

57

Розклад двоцифрових чисел на доданки, один із яких ділиться на 7 без остачі, а другий є остачею. Розв’язування задач. Аналіз даних таблиці.

531-539

58

Дослідження таблиць множення та ділення на 7. Розв’язування задач. Ділення з остачею.

540-548

59

Повторення та закріплення вивченого. Робота із стовпчастими діаграмами.

Самостійна робота з теми «Дослідження таблиць множення і ділення чисел 7»

549-556

60

Таблиця множення числа 8 і таблиця ділення на 8. Знаходження невідомого діленого. Творча робота над задачею. Побудова прямокутника.

557-567

61

Розв’язування задач двома способами.

568-578

62

Вправи та задачі на закріплення таблиці множення числа 8. Периметр прямокутника. Розв’язування рівнянь. Порівняння іменованих чисел.

579-587

63

Вправи та задачі на закріплення таблиць множення та ділення з числом 8.Розв’язування рівнянь. Складання та розв’язування задач із взаємопов’язаними величинами

588-597

64

Вправи та задачі на закріплення таблиці ділення на 8. Знаходження частини від числа. Творча робота над задачею.

598-606

65

Знаходження невідомого дільника. Розв’язування задач.

607-619

66

Ділення на 8 з остачею. Порівняння дільника та остачі. Розв’язування задач. Повторення одиниць часу. Аналіз кругової діаграми.

620-629

67

Розклад двоцифрових чисел на доданки, один із яких ділиться на 8 без остачі, а другий є остачею. Розв’язування вправ і задач. Аналіз даних таблиці .

630-638

68

Дослідження таблиць множення та ділення на 8. Розв’язування задач.

639-647

69

Повторення та закріплення вивченого. Робота з круговою діаграмою. Навчальна робота з теми «Дослідження таблиць множення і ділення чисел 7 - 8»

648-655

70

Діагностична робота № 3 з теми «Дослідження таблиць множення і ділення чисел 7 - 8»

71

Аналіз діагностичної роботи. Повторення і закріплення вивченого.

72

Таблиця множення числа 9 і таблиця ділення на 9. Складання та розв’язування рівнянь. Креслення відрізків різної довжини. Навчальна робота з теми «Дослідження таблиць множення і ділення чисел 7 - 9»

656-664

73

Підсумкова діагностична робота за І семестр № 3 (тестова).

74

Вправи та задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Знаходження значення числових виразів.

665-673

75

Вправи та задачі на закріплення таблиці множення числа 9. Творча робота над задачею.

674-683

76

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач із взаємопов’язаними величинами.

684-693

77

Вправи та задачі на засвоєння таблиці ділення на 9. Прямий кут

694-701

78

Повторення та закріплення вивченого

702-710

79

Ділення на 9 з остачею. Порівняння дільника та остачі. Розв’язування задач.

711-720

80

Розклад двоцифрових чисел на доданки, один із яких ділиться на 9 без остачі, а другий є остачею. Розв’язування вправ і задач

730-736

Нумерація трицифрових чисел. Усне додавання та віднімання чисел в межах 1000

81

Нумерація трицифрових чисел. Утворення трицифрових чисел. Читання та запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Розв’язування задач. Іменовані числа

1 – 14

82

Попереднє та наступне число. Читання і запис трицифрових чисел. Розрядний склад. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів. Іменовані числа.

15 – 26

83

Усне додавання та віднімання в межах 1000

27-37

84

Усне додавання і віднімання розрядних чисел в межах 1000. Розв’язування задач з буквенними даними.

38-47

85

Додавання та віднімання трицифрових чисел. Складання та розв’язування задач.

48-59

86

Випадки додавання та віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування та порівняння задач на зведення до одиниці.

60-70

87

Додавання та віднімання розрядних чисел. Розв’язування рівнянь та задач.

71-80

88

Додавання та віднімання розрядних чисел. Периметр прямокутника, квадрата. Розв’язування задач.

81-88

89

Додавання та віднімання круглих трицифрових чисел. Віднімання виду 342 – 302, 342 – 340.

89-95

90

Додавання та віднімання трицифрових чисел виду 342 + 111, 342 – 111. Розв’язування задач.

Тестова самостійна робота

96 – 103

Міри довжини. Міри маси

91

Міри довжини. Міліметр. Відношення між мірами довжини. Додавання виду 60 + 50.

104 - 113

92

Міри довжини. Кілометр. Віднімання виду 120 – 30. Ознайомлення з циліндром.

114 - 123

93

Додавання трицифрових чисел виду 540 + 250. Розв’язування задач.

124 - 135

94

Віднімання трицифрових чисел виду 670 – 420. Творча робота над задачею.

136 - 145

95

Міри маси. Грам. Усне додавання круглих трицифрових чисел виду 530 + 120. Розв’язування задач.

146 - 156

96

Усне додавання круглих трицифрових чисел виду 540 + 320 способом додавання десятків. Ознайомлення з конусом. Розв’язування задач, обернених до задач на знаходження суми двох добутків.

157 - 167

97

Віднімання круглих трицифрових чисел 640 – 330 способом віднімання десятків. Розв’язування та порівняння задач.

168 - 177

98

Додавання виду 230 + 70 та віднімання виду 300- 10. Розв’язування та порівняння задач. Задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них. Куля.

178 - 189

99

Дії з іменованими числами. Задачі з буквенними даними. Робота з лінійною діаграмою.

190 - 200

100

Додавання трицифрових чисел виду 590 + 320. Розв’язування задач двома способами. Складання і розв’язування рівнянь.

201 - 209

101

Віднімання виду 410 – 20. Віднімання іменованих чисел. Куб.

210 - 217

102

Віднімання трицифрових чисел виду 610 – 320. Складання та розв’язування задач за схемою. Ускладнені задачі на суму двох добутків. Лінійна діаграма. Навчальна робота з теми «Додавання та віднімання трицифрових чисел»

218 - 228

103

Віднімання трицифрових чисел виду 400 – 230. Розв’язування задач на різницеве порівняння двох добутків. Розв’язування та порівняння взаємопов’язаних задач на знаходження суми двох добутків.

229 - 238

104

Діагностична робота 4 з теми «Додавання та віднімання трицифрових чисел» (комбінована)

Письмове додавання і віднімання в межах 1000

105

Аналіз діагностичної роботи. Письмове додавання трицифрових чисел. Розв’язування задач з буквенними даними. Складання та розв’язування рівнянь.

239 - 249

106

Письмове віднімання трицифрових чисел. Творча робота над задачею

250 - 257

107

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць або сума десятків дорівнює 10. Розв’язування задач за сумою трьох і двох доданків та на знаходження частини від числа.

258 - 266

108

Письмове віднімання трицифрових чисел у випадку, коли в зменшуваному в розряді одиниць або десятків стоїть цифра 0. Складання та розв’язання задач за поданою схемою. Робота з даними, поданими в таблиці та на графіку.

267 – 276

109

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через десяток. Задачі на знаходження доданків за сумою трьох та двох доданків. Знаходження значень виразів.

277 - 284

110

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд. Розв’язування ускладнених задач на зведення до одиниці.

285 - 294

111

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд ( два переходи). Дії з іменованими числами. Розв’язування задач з буквенними даними. Складання та розв’язування рівнянь.

295- 304

112

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Задачі на знаходження доданків за сумою трьох та двох доданків. Дії з іменованими числами. Робота з даними, поданими в таблиці.

305 - 314

113

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 600 – 324.Складання та розв’язування задач за схемою. Порівняння іменованих чисел. Накладання геометричних фігур.

315 - 324

114

Письмове додавання (віднімання)трицифрових чисел у випадку кількох доданків (від’ємників). Розв’язування задач. Аналіз компонентів рівності. Складання та розв’язування обернених задач.

325 - 335

115

Діагностична робота 5 з теми «Письмове додавання та віднімання трицифрових чисел»

Множення і ділення в межах 1000. Множення і ділення з числами 0, 1, 10, 100

116

Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і на 0. Розв’язування задач.

336 - 348

117

Ділення на 1. Ділення числа на те саме число. Порівняння іменованих чисел.

349 - 360

118

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Складання та розв’язування за поданими схемами. Периметр прямокутника. Побудова кола.

361 - 371

119

Множення чисел 10 і 100. Множення іменованих чисел на натуральне число. Розв’язування задач, обернених до задач на знаходження суми двох добутків.

372 - 382

120

Множення та ділення на 10 і на 100. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків та задач, обернених до них. Вершини, ребра, грані куба.

383 - 395

121

Ділення на 10 з остачею. Порівняння дільника та остачі. Робота з діаграмою.

396 - 405

122

Ділення на 10 з остачею. Ділення іменованих чисел.

406 - 414

123

Дослідження таблиць множення і ділення на 10. Ділення на 10 з остачею. Робота з діаграмою.

415 - 423

124

Повторення та закріплення вивченого

424 - 432

125

Діагностична робота 6 з теми «Множення та ділення з числами 0, 1, 10. 100»

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Ділення числа на добуток. Множення суми на число і числа на суму

126

Множення розрядних чисел на одноцифрове число. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

433 - 442

127

Ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Ділення іменованих чисел. Розв’язування задач на три дії.

443 - 450

128

Ділення числа на добуток 60 : 20, 800 : 40. Розв’язування задач на три дії.

451 - 460

129

Множення суми на число. Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Розв’язування задач на зведення до одиниці.

461 – 470

130

Множення числа на суму. Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Складання і розв’язування рівнянь. Ділення двоцифрових чисел способом розкладання дільника на множники.

471 - 483

131

Множення одноцифрового числа на двоцифрове на основі застосування переставної властивості дії множення. Задачі зведення до одиниці.

484 - 492

132

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (4 * 23). Розв’язування задач. Складання і розв’язування рівнянь.

493 - 501

133

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач.

502- 509

134

Множення і ділення в межах 1000, що зводиться до табличних випадків (70 * 6, 420 : 6). Розв’язування задач, рівнянь.

510 - 520

135

Множення виду 230 * 3. Віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач.

521 - 530

136

Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Розв’язування задач. Креслення кола.

531 -538

137

Діагностична робота 7 з теми «Множення і ділення на одноцифрове число»

Ділення суми на число. Перевірка ділення і множення. Ділення на двоцифрове число

138

Ділення суми на число. Розв’язування задач. Порівняння задач.

539 – 547

139

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48 : 4). Складання та розв’язування задач.

548 - 556

140

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (90 : 2, 72 : 3). Складання та розв’язування задач. Дії з іменованими числами.

557 – 564

141

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове число способом розкладання на зручні доданки. Знаходження половини, третини, чверті від числа.

565 - 571

142

Перевірка дії ділення множенням. Ділення виду 72 : 12, 120 : 15.

572 - 581

143

Перевірка множення діленням. Розв’язування і порівняння задач. Задачі з буквенними даними та задачі на знаходження сторони прямокутника за периметром і другою стороною.

582 - 592

144

Ділення виду 360 : 2. Порівняння частин числа. Задачі , обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Складання та розв’язування задач.

593 – 601

145

Закріплення вивченого матеріалу на множення та ділення. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків. Складання задач за поданим виразом.

602 – 609

Дроби. Ділення з остачею

146

Позначення частин числа дробом. Ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач на знаходження частини від числа.

610 - 615

147

Знаходження частини від числа. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове способом випробування. Одиниці часу.

616 – 624

148

Знаходження числа за його частиною. Порівняння дробів.

625 - 633

149

Ділення з остачею. Задачі на знаходження периметра прямокутника

634 - 640

150

Ділення з остачею. Порівняння остачі та дільника. Доповнення задачі даними, яких не вистачає, та розв’язування.

641 - 649

151

Знаходження частини числа та числа за його частиною. Розв’язування задач.

650 - 658

152

Діагностична робота 8 з теми «Ділення суми на число. Перевірка ділення і множення. Ділення на двоцифрове число. Дроби. Ділення з остачею»

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

153

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням виду 423 * 2

659 - 667

154

Повторення вивченого. Письмове множення на одноцифрове число виду 54 * 8, 319 * 2. Розв’язування задач.

668 - 674

155

Повторення ділення з остачею. Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число виду 824 : 2

675 - 682

156

Повторення ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Письмове ділення на одноцифрове число виду 658 : 2

683 - 691

157

Повторення ділення двоцифрового числа на двоцифрове число (методом випробування). Ознайомлення із письмовим діленням виду 384 : 6. Розв’язування задач

692 - 698

158

Повторення знаходження частини від числа і числа за його частиною. Ознайомлення з письмовим діленням виду 952 : 4

699 - 706

159

Повторення вивченого за рік. Розв’язування задач за схемою.

707 - 712

160

Діагностична робота 9 ( підсумкова, тестова)

161

Діагностична робота 10. Перевірка навичок усних обчислень

162

Повторення вивченого за рік. Складання та розв’язування задач за схемами.

713 - 718

163

Повторення вивченого за рік. Розв’язування задач.

719 - 724

164

Повторення вивченого за рік. Розв’язування задач.

725 - 730

165

Повторення вивченого за рік. Розв’язування задач.

166

Повторення вивченого за рік. Розв’язування задач.

167

Повторення вивченого за рік. Розв’язування задач.

168

Повторення вивченого за рік. Розв’язування задач.

199

Повторення вивченого за рік. Розв’язування задач.

170

Підсумковий урок за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.