Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарне планування з математики 4 клас

НУШ

Для кого: 4 Клас

29.08.2021

358

22

0

Опис документу:
Календарне планування з математики 4 клас до підручника О.М.Гісь, розраховане на 4 години на тиждень. При складанні планування використовувала пропозиції з планування О.М.Гісь. За потреби кожен може внести свої корективи. Діагностувальні роботи брали із зошита "Діагностичні роботи. Математика 4 клас" до підручника Гісь О.М. від видавництва "Ранок" 2021р.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

МАТЕМАТИКА

(4 год на тиждень)


п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки


Числа. Дії з числами
1

Повторення за 3 клас. Трицифрові числа. Нумерація трицифрових чисел. Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел. Розрядний склад числа с.7-10, № 1-8
2

Додавання і віднімання на основі нумерації. Компоненти дій першого ступеня. Розв’язування задач у прямій і непрямій формах с.8-15, № 9-18
3

Прийоми усного множення і ділення (круглі числа). Компоненти дій другого ступеня. Розв'язування задач у прямій і непрямій формах с.15-18, № 19-30
4

Прийоми усного множення і ділення чисел у межах 1000. Прості задачі, що містять трійки взаємозв’язаних величин, та обернені до них с.18-20, № 31-38
5

Числові вирази, які містять декілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками. Складання виразів до задач с.21-24, № 39-46
6

Буквено-числові та буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання і множення, розподільний закон множення с.24-27, № 47-57
7

Розв’язування рівнянь із діями додавання і множення. Розв’язування задач на знаходження частини від числа с.27-29, № 58-65
8

Розв’язування рівнянь із діями віднімання і ділення. Розв’язування задач на знаходження числа за його частиною с.30-32, № 66-73
9

Залежність результатів дій додавання і множення від зміни одного з компонентів при сталому іншому с.32-34, № 74-83
10

Залежність результатів дій віднімання і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому с.34-37, № 84-93
11

Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Перевірка оберненою дією. Відновлення цифр у числі с.37-40, № 94-101
12

Порівняння числових виразів. Підбір розв’язків нерівностей із однією змінною. Упорядковування запитань і дій при розв’язуванні задачі с.41-44, № 102-110
13

Подвійні числові нерівності. Розв’язування задач способом зведення до одиниці та обернених до них с.44-46, №111-121
п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки

14

Діагностувальна робота № 1 за темою «Дії з числами. Математичні вирази. Рівності. Нерівності. Сюжетні задачі»
15

Аналіз діагност. роботи. Узагальнення і систематизація знань.

Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
16

Письмове множення на одноцифрове число. Алгоритм множення на одноцифрове число. Визначення кількості цифр у добутку до початку обчислення с.47-50, № 122-130
17

Письмове множення круглого числа на одноцифрове число. Задачі на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці с.50-52, № 131-137
18

Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного способом відношень с.52-55, № 138-142
19

Творча робота над задачею: зміна числових даних з метою застосування способу відношень с.56-58, № 143-150
20

Письмове ділення на одноцифрове число. Алгоритм ділення на одноцифрове число. Складання обернених задач, які розв'язуються способом відношень с.58-61, № 151-157
21

Ділення з остачею. Властивості остачі. Перевірка ділення з остачею с.61-64, № 158-168
22

Письмове ділення на одноцифрове число. Ділення виду 564: 4 і 687: 3 с.64-67, № 169-175
23

Письмове ділення на одноцифрове число. Ділення виду 147 : 7. Визначення кількості цифр у частці до початку обчислення. Перевірка множенням. Задачі з табличними даними с. 67-72, № 176-181
24

Письмове ділення на одноцифрове число. Ділення виду 147 : 7. Визначення кількості цифр у частці до початку обчислення. Перевірка множенням. Задачі з табличними даними с.72-74, № 182-188
25

Письмове ділення на одноцифрове число. Ділення виду 168 : 3 та 548 : 4. Перевірка ділення дією множення с.74-76, № 189-198
26

Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль у середині запису числа; у кінці запису числа. Перевірка письмового множення і ділення с.77-79, № 199-200
27

Закріплення знань, умінь і навичок письмового множення та ділення на одноцифрове число с.80-81, № 201-205
28

Закріплення знань, умінь і навичок письмового множення та ділення на одноцифрове число с.81-84, № 206-211
п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки

29

Діагностувальна робота № 2 за темою «Письмове множення. Ділення з остачею. Задача на знаходж. четвертого пропорц.»
30

Аналіз діагност. роботи. Узагальнення і систематизація знань.
31

Лічильна одиниця — тисяча. Арифметичні дії з тисячами. Розряди і класи с.84-89, № 212-223
32

Лічба розрядними одиницями в межах мільйона. Читання та запис багатоцифрових чисел. Запис числа за сумою його доданків с.90-94, № 224-234
33

Утворення багатоцифрових чисел. Заміна багатоцифрового числа сумою розрядних доданків. Задача на подвійне зведення до одиниці с.94-97, № 235-245
34

Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Розв’язування задач с.97-100, № 246-255
35

Закріплення вмінь визначати склад числа. Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці с100-103, № 256-265
36

Порівн. багатоцифрових чисел. Творча робота над задачею на подвійне зведення до одиниці с.103-106, № 266-274
37

Закріплення вмінь порівнювати багатоцифрові числа. Множення і ділення на 10, 100, 1000. Творча робота над задачею с.107-110, № 275-285
38

Римські числа. Сірникові головоломки. Додаткова тема с.110-113, № 286-297
39

Тисячоліття. Наша ера. До нашої ери. Додаткова тема с.114-118, № 298-308
40

Одиниці довжини, маси і вартості. Повторення за 3 клас с.119-121, № 309-317
41

Перетворення різнойменних іменованих чисел в однойменні. Виділення більших одиниць вимірювання із менших с.122-126, № 318-325
42

Закріплення вмінь перетворювати, порівнювати іменовані числа. Задачі, спрямовані на розуміння поняття «економія коштів» с.126-129, № 326-337
43

Нестандартні перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач с.129-131, № 338-344
44

Час. Годинник. Повторення за 3 клас с.132-136, № 346-352
45

Перетворення одиниць часу. Тривалість події, її початок та кінець. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях часу с.136-140, № 353-362
п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки

46

Визначення тривалості події, її початку та кінця. Задачі з табличними даними с.140-143, № 363-371
47

Перетворення менших одиниць часу в більші. Визначення терміну зберігання продуктів с.143-146, № 372-378
48

Ділення іменованого числа, вираженого в одиницях часу, на неіменоване с.147-149, № 379-387
49

Ділення іменованих чисел, виражених в одиницях часу с.149-151, № 388-398
50

Діагностувальна робота № 3 за темою «Дії з багатоцифро-вими числами. Перетворення іменованих чисел»
51

Аналіз діагност. роботи. Узагальнення і систематизація знань.

Числа. Дії з числами. Рівняння. Сюжетні задачі
52

Додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Усне додавання і віднімання круглих чисел. Складені рівняння с.152-154, № 399-409
53

Задача на пропорційне ділення. Рівняння з однією змінною, у якому одна частина представлена числовим виразом с.155-158, № 410-417
54

Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число с.158-161, № 418-426
55

Ділення виду: 8000 : 400, 8400 : 600. Множення виду 30 · 40, 20 · 400. Розв’язування складених рівнянь с.161-163, № 427-434
56

Ділення на двоцифрове число виду 6400 : 16. Складання виразів до задач із буквеними даними с.163-166, № 435-442
57

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел та іменованих чисел с.166-169, № 443-452
58

Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач с.169-171, № 453-459
59

Закріплення вмінь виконувати дії з іменованими числами. Задачі з табличними даними с.172-176, № 460-467
60

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задача на знаходження невідомих за двома різницями с.176-179, № 468-476
61

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задача на знаходження невідомих за двома різницями с.179-181, № 477-484
п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки

62

Ділення з остачею на 10, 100, 1000. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове с.182-185, № 485-494
63

Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі (3330 : 9; 5648 : 8). Ділення іменованих чисел с.185-188, № 495-501
64

Письмове множення і ділення багатоцифрових круглих чисел на круглі числа. Поняття про середнє арифметичне значення чисел с.189-193, № 502-511
65

Письмове множення багатоцифрового числа на двоцифрове. Ускладнені задачі на знаходження середнього арифметичного с.193-195, № 512-520
66

Діагностувальна робота № 4 за темою «Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел. Рівняння з однією змінною. Задача на пропорційне ділення»
67

Аналіз діагност. роботи. Узагальнення і систематизація знань.
68

Рівномірний прямолінійний рух: поняття середньої швидкості. Прості задачі на рух с.196-199, № 521-532
69

Письмове ділення багатоцифрового числа на кругле з остачею. Розв’язування задач на знаходження відстані (шляху) с.199-202, № 533-545
70

Виділення хвилин із секунд, годин — із хвилин. Задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом с.203-205, № 546-552
71

Удосконалення обчислювальних навичок. Розв’язування задач на рух с.205-208, № 553-560
72

Розклад на множники. Прості числа. Прості множники. (Додаткова тема) с.208-211, № 561-576
73

Прості числа. Прості множники. Ознаки подільності на 2, 5, 10; на 3, 9 с.212-215, № 577-593
74

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове, коли в частці отримуємо одну цифру. Складені задачі на рух с.216-219, № 594-605
75

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове, коли в частці одержуємо дві цифри с.220-223, № 606-615
76

Складені задачі на рівномірний прямолінійний рух двох об’єктів назустріч один одному с.7-10, № 1-8 (2 частина)
77

Письмове ділення багатоцифрового числа на двоцифрове з остачею. Розв’язування задач на рух двох об’єктів назустріч один одному с.11-15, № 12-19
п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки

78

Ділення багатоцифрового числа на двоцифрове, коли в записі частки містяться нулі. Складені задачі на рух у протилежних напрямках с.16-19, № 20-29
79

Розв’язування задач на рух двох об’єктів з однієї точки у протилежних напрямках. Рівняння, у якому один із компонентів є числовим виразом с.20-24, № 30-39
80

Ділення багатоцифрового числа на трицифрове, коли в частці отримуємо одну цифру. Розв’язування задач на рух. Розв’язування рівнянь с.25-27, № 40-49
81

Ділення на трицифрове число, коли в частці отримуємо дві цифри. Розв'язування задач на рух с.28-29, № 51-57
82

Рівномірний прямолінійний рух двох об’єктів у одному напрямку —рух із відставанням (віддаленням) (додаткова тема) с.30-33, № 58-67
83

Задачі на рівномірний прямолінійний рух двох об’єктів у одному напрямку — рух навздогін (зближення) (додаткова тема) с.34-37, № 68-76
84

Перетворення іменованих чисел, виражених в одиницях швидкості с.38-40, № 77-84
85

Порівняння різних типів задач на рух с.41-44, № 85-92
86

Діагностувальна робота № 5 за темою « Прості та складені задачі на рух. Письмове множення і ділення багатоцифрового числа на двоцифрове»
87

Аналіз діагност. роботи. Узагальнення і систематизація знань.
88

Множення на дво- і трицифрове числа, коли в записі множників є нулі с.45-47, № 93-104
89

Удосконалення обчислювальних навичок письмового множення та ділення. Задачі на рух на знаходження невідомих за двома різницями с.48-50, № 105-115
90

Рівняння, у якому один із компонентів дії є виразом зі змінною (додаткова тема). Задачі на спільну роботу с.51-53, № 116-124
91

Вправляння у розв'язуванні складених рівнянь із поясненням. Формування вміння розв'язувати типові задачі на спільну роботу с.54-57, № 125-132
92

Задачі, що є оберненими до задач на спільну роботу. Розв'язування рівнянь с.58-61, № 133-139
93

Ускладнені задачі на спільну роботу с.62-65, № 140-149
94

Півпериметр прямокутника с.66-69, № 150-160
п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки

95

Удосконалення обчислювальних навичок. Розв’язування задач вивчених типів с.70-72, № 161-167
96

Удосконалення обчислювальних навичок. Розв’язування задач вивчених типів с.72-75, № 168-176
97

Удосконалення обчислювальних навичок. Розв’язування задач вивчених типів с.76-77, № 176-180
98

Діагностувальна робота № 6 за темою «Випадки множення і ділення на дво-, трицифрове число. Задача на спільну роботу»
99

Аналіз діагност. роботи. Узагальнення і систематизація знань.

Просторові відношення. Геометричні фігури
100

Просторові відношення . Геометричні фігури. Види кутів. Креслення кутів с.78-83, № 181-193
101

Креслення кутів. Види трикутників за кутами. Види трикутників за сторонами с.84-88, № 194-208
102

Геометричні тіла: куб, куля, конус, циліндр, піраміда, паралелепіпед с.89-93, № 209-222
103

Коло. Круг. Позначення елементів кола, круга: центра, радіуса, діаметра. Практичні задачі з використанням циркуля. Властивості діаметра с.94-98, № 223-229
104

Коло. Круг. Позначення елементів кола, круга: центра, радіуса, діаметра. Практичні задачі з використанням циркуля. Властивості діаметра с.99-102, № 230-236
105

Коло. Круг. Позначення елементів кола, круга: центра, радіуса, діаметра. Практичні задачі з використанням циркуля. Властивості діаметра с.102-106, № 237-246

Величини. Сюжетні задачі
106

Площа. Порівняння плоских геометричних фігур за площею с.107-113, № 247-263
107

Площа і периметр с.114-117, № 264-273
108

Нестандартні задачі на знаходження площі фігур с.118-122, № 274-284
109

Одиниця площі - квадратний сантиметр с.123-127, № 285-292
110

Інші одиниці площі: квадратний міліметр, квадратний дециметр, квадратний метр, квадратний кілометр. Співвідношення між ними с.128-131, № 298-310
п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки

111

Ар. Гектар. Перетворення одиниць площі с.132-323,

311-323
112

Практичні задачі, що передбачають перетворення усіх вивчених одиниць площі с.136-139, № 324-334
113

Підбір довжини і ширини прямокутника за відомою його площею. Креслення плану в зменшеному вигляді. Розв’язування задач с.140-144, № 335-345
114

Практичні задачі на знаходження площі прямокутників с.145-147, № 346-354
115

Задачі на знаходження площі прямокутника та обернені до них с.148-151, № 355-366
116

Розв’язування практично-орієнтованих задач с.152-154, № 367-378
117

Практичне застосування найпростіших навичок знаходження площі прямокутника, довжини прямокутника за його площею та шириною с.155-158, № 379-388
118

Удосконалення вмінь розв’язувати задачі на знаходження площі та невідомої сторони прямокут. с.159-161, № 389-398
119

Діагностувальна робота № 7 за темою «Креслення кутів. Розпізнавання геометричних фігур. Коло і круг. Задачі на знаходження периметра і площі прямокутника»
120

Аналіз діагност. роботи. Узагальнення і систематизація знань.

Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
121

Поняття «дріб». Читання та запис дробів. Чисельник і знаменник дробу. Запис дробу за малюнком. Ілюстрування дробу с.162-165, № 399-412
122

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів із однаковими знаменниками с.166-169, № 413-424
123

Порівняння дробів із однаковими чисельниками. Знаходження дробу від числа с.170-173, № 425-438
124

Задачі на знаходження дробу від числа с.174-176, № 439-452
125

Знаходження числа за його дробом с.177-180, № 453-465
126

Знаходження числа за його дробом с.181-184, № 466-478
127

Розв’язування задач за допомогою відрізків (додаткова тема) с.185-187, № 479-485
128

Розв’язування задач за допомогою відрізків (додаткова тема) с.188-189, № 486-493
п/п

Зміст уроків

Календ.строк

Дата провед

Примітки

129

Розв’язування задач за допомогою відрізків (додаткова тема) с.190-191, № 494-499
130

Діаграми (додаткова тема) с.192-199, № 500-510
131

Повторення вивченого у 4 класі с.200-203, № 511-522
132

Повторення вивченого у 4 класі с.204-208, № 523-533
133

Повторення вивченого у 4 класі с.209-212, № 534-542
134

Повторення вивченого у 4 класі с.212-215, № 543-553
135

Повторення вивченого у 4 класі с.216-219, № 554-564
136

Повторення вивченого у 4 класі с.220-223, № 565-573
137

Підсумкова діагностувальна робота. ДПА.
138

Аналіз підсумкової діагностувальної роботи.
139

Узагальнення і систематизація знань учнів.
140

Математичні цікавинки. Підсумковий урок за рік.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.