Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з математики, 3 клас, 2 семестр, за підручником А. Заїки

Математика

Для кого: 3 Клас

03.01.2021

334

21

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складене відповідно до Типової освітньо програми, розробленої ід керівництвом Р. Шияна, за підручником А. Заїки. Розраховане згідно навчального плану - 4 год + 1год. Всього - 175 год.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика

Тема уроку

Дата

Примітка

«Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через десяток» (продовження)

81.

Додавання чисел виду 580 + 240. Порівняння виразів. Розв’язання задач.

11.01.

82.

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання і розв’язування задач.

12.01.

83.

Залежність зміни різниці від зміни від’ємника.

13.01.

84.

Одиниці довжини. Кілометр. Розв’язування рівнянь і задач.

14.01.

85.

Віднімання чисел виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Дії з іменованими числами.

15.01.

86.

Віднімання чисел виду 450 – 290. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язання задач.

18.01.

87.

Залежність зміни різниці від зміни зменшуваного. Віднімання чисел способом округлення.

19.01.

88.

Практична робота. Вимірювання на місцевості. Обчислення довжини огорожі шкільного подвір’я.

20.01.

89.

Периметр квадрата. Розв’язання задач.

21.01.

90.

Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

22.01.

91.

Додавання і віднімання чисел способом округлення. Розв’язання задач за схемами.

25.01.

92.

Практична робота. Виготовлення фото рамки.

26.01.

93.

Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Закріплення вивченого матеріалу.

27.01.

94.

Діагностична робота № 5. «Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через десяток»(продовження)

28.01.

95.

Аналіз діагностичної роботи. Узагальнення та систематизація знань учнів з вивченої теми.

29.01.

Множення і ділення круглих чисел. Частини

96.

Множення і ділення чисел. Взаємозв’язок дій множення і ділення.

01.02.

97.

Переставний і сполучний закони множення. Перевірка множення.

02.02.

98.

Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. Задачі з буквенними даними.

03.02.

99.

Ділення на 1. Ділення нуля. Неможливість ділення на 0. Розв’язування задач.

04.02.

100.

Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язання задач вивчених типів.

05.02.

101.

Частини цілого. Утворення, читання і запис дробів.

08.02.

102.

Утворення й запис частин числа, об’єкта (практична робота). Розв’язування задач.

09.02.

103.

Множення чисел 10 і 100. Множення і ділення на 10 і на 100.

10.02.

104.

Множення і ділення на 10 і на 100. Коло. Круг.

11.02.

105.

Ділення чисел виду 40 : 20, 400 : 200. Одиниці довжини.

12.02.

106.

Порівняння чисел. Складання і розв’язування задач.

15.02.

107.

Одиниці довжини. Міліметр. Вимірювання довжини відрізків.

16.02.

108.

Міліметр. Вимірювання довжини відрізків. Розв’язування задач вивчених типів.

17.02.

109.

Знаходження частини від числа.

18.02.

110.

Одиниці маси. Грам. Тонна. Зважування й відвантажування предметів (практична робота).

19.02.

111.

Одиниці маси. Грам. Тонна. Закріплення вивченого матеріалу.

22.02.

112.

Знаходження числа за значенням його частин.

23.02.

113.

Доба. Тиждень. Місяць. Рік. Робота з календарем. Розв’язування задач.

24.02.

114.

Закріплення вивченого матеріалу.

25.02.

115.

Діагностична робота № 6. «Множення і ділення круглих чисел. Частини».

26.02.

116.

Узагальнення та систематизація знань учнів з вивченої теми.

01.03.

Письмове додавання і віднімання чисел

117.

Письмове додавання трицифрових чисел. Перетворення іменованих чисел. Дії з іменованими числами.

02.03.

118.

Письмове віднімання трицифрових чисел. Визначення часу за годинником.

03.03.

119.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Розвʼязування задач вивчених типів.

04.03.

120.

Перевірка додавання і віднімання. Розв’язування задач вивчених типів.

05.03.

121.

Алгоритм письмового додавання, якщо сума розрядних одиниць дорівнює 10. Дії з іменованими числами.

08.03.

+

122.

Алгоритм письмового віднімання, якщо в розряді чисел 0 одиниць. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.

09.03.

123.

Одиниці часу. Година. Хвилина. Секунда.

10.03.

124.

Визначення часу за годинником у другій половині доби. Розв’язування задач.

11.03.

125.

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через один розряд. Визначення часу за годинником. Складання і розв’язування задач.

12.03.

126.

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через один розряд. Визначення часу за годинником. Складання і розв’язування задач.

15.03.

127.

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел з переходом через один розряд. Закріплення вивченого матеріалу.

16.03.

128.

Тренувальні вправи.

17.03.

129.

Додавання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці. Доповнення рівностей. Розв’язання задач.

18.03.

130.

Віднімання трицифрових чисел з переходом через розрядні одиниці.

19.03.

131.

Складання і розв’язування математичних завдань.

29.03.

132.

Розв’язування сюжетних задач.

30.03.

133.

Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення. Розв’язування задач.

31.03.

134.

Додавання і віднімання трицифрових чисел способом округлення. Розв’язування задач.

01.04.

135.

Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язання задач вивчених типів.

02.04.

136.

Діагностична робота № 7. «Письмове додавання і віднімання чисел».

05.04.

137.

Узагальнення і систематизація знань учнів з вивченої теми.

06.04.

Позатабличне множення і ділення

138.

Множення і діленння. Їх властивості. Розв’язування рівнянь і задач.

07.04.

139.

Множення і ділення на розрядне число. Розв’язування задач вивчених типів.

08.04.

140.

Перевірка множення і ділення. Побудова квадрата. Розв’язування задач.

09.04.

141.

Множення суми на число. Розв’язування задач.

12.04.

142.

Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

13.04.

143.

Множення чисел виду 24 • 3, 240 • 3, 242 • 3. Розв’язання задач.

14.04.

144.

Ділення з остачею. Властивість остач. Розв’язування задач.

15.04.

145.

Ділення з остачею. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

16.04.

146.

Перевірка ділення з остачею.

19.04.

147.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3, 42 : 3. Обчислення значення виразів різними способами.

20.04.

148.

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3, 42 : 3. Обчислення значення виразів різними способами. Розв’язання задач.

21.04.

149.

Способи ділення чисел. Робота з геометричним матеріалом.

22.04.

150.

Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

23.04.

151.

Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

26.04.

152.

Діагностична робота № 8. «Позатабличне множення і ділення».

27.04.

153.

Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

28.04.

Способи усних обчислень частки

154.

Ділення чисел виду 420 : 20. Розв’язування задач кількома способами.

29.04.

155.

Ділення чисел виду 420 : 20. Розв’язування задач кількома способами.

30.04.

156.

Ділення чисел способом добору частки. Розв’язування задач.

03.05.

157.

Ділення чисел способом добору частки. Розв’язування задач.

04.05.

158.

Обчислення значень числових виразів. Складання і розв’язування обернених задач.

05.05.

159.

Знаходження частки способом послідовного ділення. Розв’язування задач.

06.05.

160.

Тренувальні вправи. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

07.05.

161.

Тренувальні вправи. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

10.05.

162.

Арифметичні дії з числами в межах 1000. Розв’язування задач.

11.05.

163.

Тренувальні вправи. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

12.05.

+

164.

Тренувальні вправи. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

13.05.

165.

Тренувальні вправи. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

14.05.

Повторення

166.

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

17.05.

167.

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

18.05.

168.

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

19.05.

169.

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язання виразів та задач вивчених типів.

20.05.

170.

Діагностична робота № 9. «Способи усних обчислень частки. Повторення.

21.05.

171.

Узагальненя та систематизація знань учнів з вивченої теми.

24.05.

172.

Мої математичні успіхи.

25.05.

173.

Мої математичні успіхи.

26.05.

174.

Узагальнення знань і вмінь, здобутих у третьому класі.

27.05.

175.

Узагальнення та систематизація знань учнів. Підсумковий урок за рік.

28.05.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.