Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з математики 2 клас ІІ семестр до підручника Н. Листопад ( 5год. )

Математика

Для кого: 2 Клас

28.04.2021

97

15

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування розроблене з очікуваними результатами навчання здобувачів освіти за Типовою освітньою програмою,розробленою під керівництвом О.Я. Савченко. Дана розробка допоможе швидше досягти поставленних цілей і завдань.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків математики для 2 класу.

Підручник «Математика» Н.П. Листопад, 2019р. ІІ семестр

Тема уроку

Очікувані результати

Дата

Прим.

Множення та ділення

79

Ознайомлення з множенням та діленням.

Дія множення. Знак множення. Розв’язування задач

розуміє сутність дій множення і ділення;

використовує у мовленні назви компонентів та результатів дій множення і ділення;

розв’язує прості і складені сюжетні задачі,

80

Дія множення. Знак множення. Розв’язування задач

(508-515).

81

Назви компонентів і результату дії множення. Обчислення виразів. Розв’язування задач

( 516-523).

82

Перевірка множення додаванням. Розв’язування задач на множення. Порівняння виразу і числа. Розпізнавання геометричних фігур (524-533).

83

Складання таблиці множення числа 2. Розв’язування задач на множення. Обчислення периметра фігур

(534-542).

використовує у мовленні назви компонентів та результатів дій множення і ділення;

Складає таблицю множення числа 2

креслить відрізки заданої довжини;

розв’язує прості і складені сюжетні задачі,

84

Закріплення таблиці множення числа 2. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв’язування задач

(543-550).

85

Складання таблиці множення на 2. Переставна властивість множення. Розв’язування задач на множення ( 551— 559).

86

Закріплення вивченого матеріалу. Спрощення виразів. Прямокутник. Розв’язування задач ( 560-570).

будує прямокутник (квадрат) на аркуші в клітинку;

87

Закріплення вивченого матеріалу. Годинник. Розв’язування задач

88

Складання таблиці множення числа 3. Обчислення довжини ламаної лінії. Розв’язування задач (571-578).

Складає таблицю множення числа 3

використовує в обчисленнях переставний закон множення,

креслить відрізки заданої довжини;

обчислює периметр многокутника

прогнозує результат множення і ділення,

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання

89

Закріплення таблиці множення числа 3. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв’язування задач

(579-586).

90

Складання таблиці множення на 3. Розв’язування задач. Обчислення периметра п’ятикутника (587-596).

91

Закріплення вивченого матеріалу. Побудова відрізка. Складання і розв’язування задач (597-603).

92

Закріплення вивчених випадків множення. Спрощення і обчислення виразів. Розв’язування і порівняння задач

( 604-611).

93

Діагностична робота 5.

Закріплення вивчених випадків множення.

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви

розв’язує прості і складені сюжетні задачі, у тому числі задачі з геометричним змістом;

94

Корекційно-рефлексійний урок.

Самоаналіз перевірної роботи.

95

Дія ділення. Знак ділення. Перевірка результату ділення дією множення. Розв’язування задач (612-619).

96

Назви компонентів і результату дії ділення. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач (620-627).

використовує в обчисленнях взаємозв’язок між множенням і діленням

обчислює периметр трикутника

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання

97

Зв’язок дій множення і ділення. Складання таблиці ділення на 2. Розв’язування задач ( 628-636).

98

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на ділення на рівні частини

(637- 644).

99

Розв’язування вправ і задач на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення периметра трикутника ( 645-651).

100

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на ділення на рівні частини .

101

Складання таблиці ділення на 3. Побудова відрізка. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв’язування задач (652-661)

використовує в обчисленнях взаємозв’язок між множенням і діленням

знаходить число, яке у кілька разів більше (менше) за дане;

користується годинником для визначення часу та планування своєї діяльності,

102

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач

(662- 669).

103

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач

(662- 669).

104

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на ділення на вміщення. Визначення часу за годинником (670-677).

105

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення довжин ламаних ліній. Розв’язування і порівняння задач ( 678-684).

застосовує в обчисленнях знання таблиць множення чисел 2 і 3 та відповідних випадків ділення;

вимірює і порівнює величини: довжину,

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання;

106

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач

( 685-692).

107

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Порівняння виразу і числа. Перетворення іменованих чисел Розв’язування і порівняння задач (693-700).

108

Діагностична перевірна робота 6.

Закріплення вивчених випадків множення.

109

Корекційно-рефлексійний урок.

_______________________________________________

110

Складання таблиці множення числа 4. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Порівняння виразу і числа. Побудова відрізка. Розв’язування задач

(701- 710).

використовує в обчисленнях переставний закон множення,

розуміє сутність кратного порівняння чисел;

обчислює результат кратного порівняння чисел

моделює геометричні фігури;

111

Складання таблиці множення на 4. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач (711-719).

112

Складання за схемою добутків з множником 4 і частки з дільником 4. Порядок виконання дій у виразах на дві дії. Розв’язування задач (720-729).

113

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на кратне порівняння чисел

(730- 737).

114

Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Розв’язування задач на кратне порівняння чисел

115

Корекційно-рефлексійний урок.

Самоаналіз перевірної роботи.

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання;

встановлює залежності між компонентами і результатом арифметично дії;

116

Складання за схемою добутків з першим множником 5. Розв’язування задач. Визначення часу за годинником

(738-747).

використовує в обчисленнях взаємозв’язок між множенням і діленням

користується годинником і календарем для визначення часу та планування своєї діяльності,

117

Обчислення добутків за таблицею множення. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач

(748-757).

118

Визначення часу за годинником. Хвилина. Розв’язування вправ і задач на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення (758-766).

119

Складання за схемою добутків з множником 5 і частки з дільником 5. Складання і розв’язування задач. Визначення часу за годинником (767-774).

120

Корекційно-рефлексійний урок.

_____________________________________________

застосовує правило порядку виконання дій у виразах без дужок та з дужками

121

Корекційно-рефлексійний урок.

_______________________________________________

122

Буквені вирази. Складання добутків і обчислення їх значень за таблицею. Розв’язування задач (775-779).

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання;

записує математичні твердження, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

123

Буквені вирази. Складання добутків і обчислення їх значень за таблицею. Розв’язування задач (779-782).

124

Обчислення значень буквених виразів. Визначення часу за годинником. Розв’язування задач ( 783-790).

125

Складання за схемою добутків з першим множником 6. Творча робота над задачею ( 791- 799).

використовує в обчисленнях переставний закон множення,

прогнозує результат множення і ділення,

перевіряє правильність обчислень;

планує розв’язування (розв’язання) сюжетної задачі;

126

Розв’язування вправ і задач на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Визначення часу за годинником ( 800-807).

127

Складання за схемою добутків з множником 6 і частки з дільником 6. Обчислення значень буквених виразів. Складання і розв’язування задач (808-816).

128

Коло і круг. Складання часток за схемами і обчислення їх значень. Порівняння виразу і числа. Розв’язування задач (817-825).

129

Корекційно-рефлексійний урок.

_______________________________________________

130

Складання за схемою добутків з першим множником 7. Складання і розв’язування задач. Обчислення периметра прямокутника (826-834).

використовує в обчислення, взаємозв’язок між множенням і діленням,

визначає невідомий компонент дій множення, обчислює його значення;

коментує виконувані дії;

оперує грошима в уявному процесі купівлі-продажу та в практичній діяльності,

131

Способи обчислення периметра прямокутника. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач (835-843).

132

Складання за схемою добутків з множником 7 і частки з дільником 7. Периметр квадрата. Розв’язування задач (844-852).

133

Знаходження невідомого множника. Відновлення рівностей. Розв’язування і порівняння задач (853-860).

134

Корекційно-рефлексійний урок.

_______________________________________________

135

Складання за схемою добутків з першим множником 8. Дії з іменованими числами. Побудова прямокутників на папері в клітинку. Розв’язування задач (861-870).

використовує в обчислення, взаємозв’язок між множенням і діленням,

прогнозує результат множення і ділення,

перевіряє правильність обчислень;

визначає невідомий компонент дій множення і ділення, обчислює його значення;

коментує виконувані дії;

136

Розв’язування вправ і задач на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Обчислення периметра прямокутника (871-880).

137

Складання за схемою добутків з множником 8 і частки з дільником 8. Відновлення рівностей. Розв’язування задач (881-889).

138

Знаходження невідомого дільника. Відновлення рівностей. Розв’язування задач ( 890-897).

планує розв’язування (розв’язання) сюжетної задачі;

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви;

139

Корекційно-рефлексійний урок.

_______________________________________________

140

Складання за схемою добутків з першим множником 9. Побудова квадрата. Розв’язування задач (898-907).

використовує в обчислення, взаємозв’язок між множенням і діленням,

планує розв’язування (розв’язання) сюжетної задачі;

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви

141

Робота з узагальненою таблицею множення. Відновлення рівностей. Розв’язування задач (908-915)

142

Складання за схемою добутків з множником 9 і частки з дільником 9. Розв’язування задач. Робота з діаграмою (916-924).

143

Знаходження невідомого діленого. Обчислення значень буквених виразів. Розв’язування задач (925-933).

144

Діагностична перевірна робота 7.

Закріплення вивчених випадків множення.

145

Корекційно-рефлексійний урок.

Самоаналіз перевірної роботи

146

Множення з числами 1 і 0. Обчислення значень виразів на дві дії. Розв’язування задач. Обчислення периметра прямокутника (934-942).

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви

147

Ділення на 1 і ділення рівних чисел. Обчислення значень буквених виразів. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування задач (943-951).

148

Ділення числа 0. Неможливість ділення на 0. Обчислення значень виразів на дві дії. Обчислення периметра квадрата. Розв’язування задач (952-960).

використовує правила множення і ділення з числами 1 і 0,

оцінює з допомогою вчителя правильність розв’язку задачі;

розуміє неможливість ділення на нуль

користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач, в інших життєвих ситуаціях.

149

Множення і ділення чисел на 10. Дії з іменованими числами. Обчислення периметра прямокутника. Розв’язування задач ( 961-972).

150

Закріплення вивчених випадків множення і ділення. Складання і розв’язування задач за даними таблиці. Побудова прямокутника (973-980).

151

Діагностична перевірна робота 8.

Закріплення вивчених випадків множення.

Розв’язування задач.

________________________________________________

152

Корекційно-рефлексійний урок.

Самоаналіз перевірної роботи.

Повторення за рік

153

Повторення вивчених випадків додавання і віднімання двоцифрових чисел

користується годинником і календарем для визначення часу та планування своєї діяльності,

оцінює з допомогою вчителя правильність розв’язку задачі;

154

Повторення вивчених випадків додавання і віднімання двоцифрових чисел

155

Повторення вивчених випадків множення ( 987-989

156

Повторення вивчених випадків множення

користується годинником і календарем для визначення часу та планування своєї діяльності, спостережень за явищами природи тощо;

157

).Повторення вивчених випадків ділення (990-993).

158

Одиниці вимірювання величин. Дії з іменованими числами. Визначення часу за годинником(994-998).

159

Одиниці вимірювання величин. Дії з іменованими числами. Визначення часу за годинником

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви;

вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість, час, використовує їх короткі позначення (міліметр – мм, сантиметр – см, дециметр – дм, метр – м); маси (кілограм – кг, центнер – ц); місткості (літр – л); часу (хвилина – хв, година – год, доба, тиждень);

160

Календар весняних місяців. Складання і розв’язування задач (999-1001).

161

Складання і розв’язування задач (1002-1003).

162

Складання і розв’язування задач

163

Корекційно-рефлексійний урок.

_________________________________

164

Корекційно-рефлексійний урок.

_________________________________

165

Корекційно-рефлексійний урок.

_________________________________

166

Корекційно-рефлексійний урок.

_________________________________

167

Корекційно-рефлексійний урок.

_________________________________

168

Корекційно-рефлексійний урок.

__________________________________

169

Корекційно-рефлексійний урок.

__________________________________

170

Корекційно-рефлексійний урок.

__________________________________

171

Узагальнення і систематизація знань учнів.

172

Узагальнення і систематизація знань учнів.

Підсумок за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.