Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування з історії України 8 клас 2020-2021 н.р.

Історія України

Для кого: 8 Клас

18.08.2020

7859

584

2

Опис документу:
Календарно-тематичне планування розроблено згідно з оновленою навчальною програмою «Історія України. 5-9 класи», затвердженою Наказом МОН України від 21.02.2019 № 236, відповідно до Листа МОН України від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з історії України за оновленими програмами для 8 класу

(52 години на рік)

Історія України: підруч. для 8-го кл.

загальноосвіти. навч. закл./ О. В. Гісем,  О. О. Мартинюк. —  Х.  :  Вид-во  «Ранок»,   2016. —  256  с.  :  іл.

з/п

Дата

Д/З

Зміст навчально-пізнавальної діяльності

Розділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI - перша половина XVII ст.)

1

С. 3-7

Статус українських земель у першій половині XVI ст.. у складі різних держав. Особливості ранньо­модерної доби в історії України

2-3

§1,9

Соціальна структура суспільства. Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля.

4

§ 2

Люблінська унія 1569 року та її вплив на українське суспільство

5

§ 5

Криза православної церкви в XVІ ст. Пересопницьке Євангеліє. Православні братства.

6

§ 8

Церковні собори в Бересті 1596 р.Реформи митрополита Петра Могили.

7

§ 6, 14

Культурно-освітнє життя. Книговидання. Київська -Могилянська) колегія. Єзуїтські колегії, Острозька академія, братські школи.

8

§7, 15

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст. ( Уявна подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст., визначити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва)

9

С.33

Практичне заняття: Повсякденне життя представників основних верств українського суспільства XVІ – першої половини XVІІ ст.

10

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 2. Становлення козацтва (XVI - перша половина XVII ст.)

11

§ 3

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі. Дмитро Вишневецький. Реєстрове козацтво.

12

§ 4

Становлення козацького стану. Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

13

§ 11

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна.

14

§ 13

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

15

С. 74

Практичне заняття: Повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі. Опис (на основі джерел

16

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVІІ ст.

17

§ 16

Передумови та початок Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький

18

§17

Події 1648 -1649 років

19

§19

Події 1650 – 1651 років. Іван Богун

20

§ 19

Воєнно-політичні події 1651 – 1653 років

21

§ 18

Українська козацька держава – Військо Запорозьке

22

§20

Українська гетьманська держава в системі міжнародних відносин. Українсько-московський договір 1654 року.

23

§ 21

Воєнно-політичні події 1654 – 165 років

24

С. 146

Практичне заняття: «Богдан Хмельницький, Іван Богун, Ярема Вишневецький та ін. як політик і людина» Порівняльна характеристика особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького та ін. (на вибір учня/учениці, вибір обґрунтувати).

25

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVІІ – на початку XVІІІ століть

26

§22

Гетьманщина в роки правління Івана Виговського

27

§ 22

Розкол Гетьманської держави

28

§ 23

Лівобережна та Правобережна Україна у 60-70-х XVІІ ст. Петро Дорошенко

29

§ 24

Правобережна Україна в останній чверті XVII століття ( скласти історичний портрет Івана Самойловича).

30

§ 25

Заселення і розвиток Слобідської України ( позначити на контурній карті об’єкти)

31

§25

Запорозьке козацтво. Іван Сірко

32-33

§ 26-27

Гетьманщина в часи Івана Мазепи. Північна війна (1700-1721 рр.)

34

§ 28

Церковне життя. Освіта

35

§ 28

Освіта, архітектура та образотворче мистецтво

36

С. 218

Наш край наприкінці 50-х років XVІІ на початку XVІІІ століть

37

С. 202 205

Пилип Орлик і його Конституція

Практичне заняття: Аналіз змісту Конституції Пилипа Орлика

38

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Розділ 5. Українські землі в 20 – 90-х роках ХVІІІ ст.

39

§ 29

Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

40

§ 30

Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні

41

§ 31

Південна Україна. Ліквідація Запорозької Січі.

42-43

§32

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків Поділи Речі Посполитої

44

§33

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода Григорій

45

§33

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика

46

Культура України в другій половині ХVІІІ ст.( здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

47

С.261

Практичне заняття: Козацькі літописи ХVІІ – ХVІІІ ст. як історичні джерела

48

Узагальнення . Тематичне оцінювання

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи раннього нового часу

49

Внесок України у формування європейської цивілізації. Здобутки українського суспільства. Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

50

Практичне заняття: Місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах. Висновок на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу»

51

Узагальнення

52

Узагальнення до курсу «Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.