Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування з історії 5- 11 класи 2020- 2021 н.р.

Опис документу:
Календарно - тематичне планування уроків з історії України та Всесвітньої історії 5- 11 класи. 2020 - 2021 навчальний рік. сприяє полегшенню роботи вчителя. Дає можливість використовувати матеріал для підготовки до уроків історії.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Пропедевтичний курс «Вступ до історії» 5 клас

(35– годин на рік, 1 година на тиждень)

з/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вступ. Що таке історія

1.

Що таке історія.

Тема 1. Відлік часу в історії

Календарний та історичний час.

Культурні епохи європейської історії та України.

Практична робота: Відлік часу в історії.

Урок узагальнення і контролю з теми: «Відлік часу в історії» (різнорівневі завдання).

Тема 2. Де відбувається історія

Географічний та історичний простір.

Українська держава в різні часи свого існування на історичних картах.

Походження назв народів і географічних об’єктів. Історико-географічні регіони України.

Практична робота: Територіальне розташування та історичне походження рідного міста.

Урок узагальнення і контролю з теми:  «Де відбувається історія» (різнорівневі завдання).

Тема 3. Джерела до вивчення історії

Історичні джерела та їхні різновиди.

Робота з історичними джерелами.

Де зберігаються історичні пам’ятки.

Практична робота: Про що можна дізнатися із сімейного фотоальбому.

Урок узагальнення і контролю з теми:  «Джерела до вивчення історії» 

(різнорівневі завдання).

Тема 4. Історія України в пам’ятках

Пам’ятки і пам’ятники історії.

Джерела, які зберігають пам’ять про історію княжої Русі - України.

Кримське ханство.

Козацька Україна.

Українські землі під владою двох імперій. Українське національне відродження.

Українська революція і боротьба за збереження державності (197-1921 рр.)

Голодомор 1932-1933 рр.

Україна в роки Другої світової війни.

Проголошення незалежності України.

Революція Гідності 2013-2014 рр. Агресія Росії проти України.

Практична робота: Розповідь про  пам’ятку історії або пам’ятник, установлений у рідному краї (на вибір).

Урок узагальнення і контролю з теми:  «Історія України в пам’ятках» 

(різнорівневі завдання).

Тема 5. Дослідники історії

Головні цілі пізнання минулого. Фах історика. Що таке історичний факт, історична особа, історичне дослідження.

Історія, історики, письменники та поети.

Практична робота: Повідомлення з історії родини,  презентація родового дерева.

Урок узагальнення і контролю з теми:  «Дослідники історії» (різнорівневі завдання).

Тема 6. Усе має минуле

Праця і господарство: колись і сьогодні. 

Місто та село. Заняття та умови життя населення в українських містах і селах у минулому і тепер.

33

Наука та освіта. Школи й університети на українських теренах. 

34

Практичне заняттяМіні-проект про родинні традиції та свята.

35.

Урок узагальнення і контролю з теми:  «Усе має минуле» (різнорівневі завдання).

Календарне планування

інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України», 6 клас

(70 годин, 2 години на тиждень)

Тема

Дата

Примітка

Вступ

Предмет і завдання історії. Теорії походження людини.

Періодизації історії людства (антропологічна, археологічна, історична).Як працювати з підручником інтегрованого курсу історії (Всесвітня історія. Історія України) для учнів/учениць 6 класу

Практичне заняття № 1. Лічба часу в історії Стародавнього світу

Розділ 1. ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ. АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ

Як працюють археологи. Природні умови, спосіб життя, суспільна організація, світорозуміння і мораль первісних людей.

Основні стоянки та памятки первісних людей на території України

Виникнення землеробства та скотарства

Трипільська археологічна культура

Первісна культура та вірування людей

Практична робота №2 Позначити на контурній карті стоянки первісних людей на теренах України (за переліком учителя), межі поширення і протоміста трипільської культури

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Первісні спільноти. Археологічні культури» (різнорівневі завдання)

Розділ 2. СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

Що в історії називають цивілізацією.Цивілізація долини Нілу. Природно-географічні умови розвитку давньоєгипетської цивілізації. Повсякдення й господарське життя.

Організація суспільства і влади в Давньому Єгипті

Міфологія, писемність і мистецтва. Будівництво пірамід.

Цивілізації Дворіччя. Природно-географічні умови розвитку Шумеру та Вавилону.

Повсякдення і господарське життя

Організація суспільства і влади у містах-державах і царствах Дворіччя

Закони Хаммурапі.

Міфологія, писемність і мистецтва. Епос про Гільгамеша

Фінікія. Ізраїльсько-Юдейське царство. Природно-географічні умови розвитку. Повсякдення й господарське життя.

Фінікійська колонізація. Карфаген. Алфавіт

Ізраїльсько-Юдейське царство: організація влади й суспільства. Єрусалим.Біблія як історичне джерело

Індія

Китай

Практичне заняття № 3. Порівняння умов виникнення та розвитку стародавніх цивілізацій

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із

розділу «Стародавні цивілізації Азії та Африки» (різнорівневі завдання)

Розділ 3. АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Періодизація історії давніх Греції та Риму.

Природно-географічні умови Балканського півострова. Археологічне відкриття Мінойської й Ахейської палацових цивілізацій

Давньогрецьке суспільство.

Афіни і Спарта.

Як навчали та виховували дітей в Афінах і Спарті

Велика грецька колонізація

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 1)(різнорівневі завдання)

Античні міста-держави в Північному Причорноморї

Практичне заняття № 4 (частина 1). Кіммерійці на території України

Практичне заняття № 4 (частина 2). Скіфи на території України

Греко-перські війни

Перебіг та наслідки персько-грецьких воєн

Утвердження демократії в Афінах за Перикла

Господарство та повсякденне життя в Давній Греції

Грецька релігія та міфологія

Античні олімпійські ігри

Сім’я, освіта та виховання афінян і спартанців

Анти Підкорення Греції Філіпом II.

Александр Македонський. Елліністичні держави

Культура елліністичної доби

Практичне заняття № 5. Формування життєвої позиції діяча

Сармати на території України

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 2)(різнорівневі завдання)

Природно-географічні умови Апеннінського півострова. Виникнення міста Рима.

Римська республіка в V–І ст. до н.е.: соціальний устрій та організація влади.

Воєнна експансія Риму

Диктатура Юлія Цезаря

Утворення Римської імперії. Октавіан Август

Практичне заняття № 6. Римське право

Мистецтво Давнього Риму

Кризові явища в Римській імперії та її поділ

Виникнення та поширення християнства

Початок Великого переселення народів

Падіння Західної Римської імперії

Походження (витоки) слов’янських народів

Природно-географічні умови історичної прабатьківщини слов’ян. Розвиток слов’янських племен у процесі розселення.

Суспільне та господарське життя і духовний світ. Передумови розселення слов’ян.

Анти і склавини на теренах України.

Практичне заняття № 7. Як жили предки українського народу – словяни

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Антична цивілізація та її сусіди» (частина 3)(різнорівневі завдання)

Розділ 4. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

Причини зникнення стародавніх цивілізацій...

Сучасні цивілізації на мапі світу

68.

Головні ознаки європейської цивілізації та її історичне підґрунтя. Китайська, індійська, ісламська та інші цивілізації

69.

Узагальнення з курсу. Внесок цивілізацій Стародавнього світу в історію людства(різнорівневі завдання)

70.

Цивілізаційні взаємодії

Історії України. 7 клас

(35– годин на рік, 1 година на тиждень)

Тема

Дата

Примітка

Розділ 1. Виникнення та становлення Русі–України

Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.). Розселення слов’янських племен на території України.

Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян

Утворення Русі-України. Київські князі (Аскольд, Олег, Ігор)

Русь­Україна за князювання Ольги та Святослава

Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі­України в IX—X ст.

Практичне заняття. Князювання Святослава

Урок узагальнення і систематизації знань учнів із розділу «Виникнення та становлення Русі- України» (різнорівневі завдання)

Розділ 2. Русь-Україна наприкінці X – у першій половині XI ст.

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Впровадження християнства.

Київська держава (Русь-Україна) за Ярослава Мудрого. «Руська правда».

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

Практичне заняття. « Київ за часів Ярослава Мудрого»

Культура Русі­України

Урок узагальнення і систематизації знань учнів із розділу «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.»(різнорівневі завдання)

Розділ 3. Русь-Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст.

Передумови політичного дроблення Київської держави. Любецький з’їзд князів.

Правління Володимира Мономаха та його синаМстислава Великого

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя. Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл. Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії.

Культура Русі­України в другій половині ХІ — першійполовині ХІІІ ст.

Практичне заняття. «“Повчання дітям” Володимира Мономаха - кодекс настанов князівської родини»

Урок узагальнення і систематизації знань учнів із розділу «Київська держава у другій половині ХІ ст. – у першій половині ХІІІ ст.»(різнорівневі завдання)

Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Утворення Галицько­Волинської держави

Походи монголів на Русь. Підпорядкування руських князівств Монгольській імперії (Золотій Орді)

Король Данило – будівничий Галицько-Волинської держави

Практичне заняття. Зовнішня політика князя Данила Романовича

Галицько­Волинська держава за наступників Данила Романовичата її розпад

Культура Галицько­Волинської держави у другій половині ХІ—ХІІІ ст.

Урок узагальнення і систематизації знань учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»(різнорівневі завдання)

Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство

Інкорпорація руських удільних князівств до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав.

Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї.

Соціальна структура населення українських земель у другійполовині ХІV — ХV ст.

Господарський розвиток українських земель у другій половиніХІV — ХV ст.

Культура українських земель у другій половині ХІV — ХV ст.

Практичне заняття. «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя (ХІV—ХV ст.)»

Урок узагальнення і систематизації знань учнів із розділу «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство» (різнорівневі завдання)

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України. Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації.

Всесвітня історія. 7-й клас

(35 год., 1 год. на тиждень)

з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

1

Повторення: Велике переселення народів та його наслідки. Розселення слов’ян.

2

Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

Тема 1. ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

3

Утворення «варварських королівств». Франкська держава. Хлодвіг.

4

Завоювання Карла Великого. Імперія франків. Розподіл імперії.

5

Візантійська імперія доби Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів. Культура Візантії.

6

Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммад. Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури.

7

Практичне заняття. Позначити на контурній карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;

Зіставити організацію влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, перших Арабських халіфатах.

8

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ» (різнорівневі завдання)

Тема 2. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

9

Зв’язок людини і природи. Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація.

10

Три стани середньовічного суспільства. Феодалізм.

11

Практичне заняття. Підготувати (з використанням кількох видів джерел) і представити усне повідомлення (п’єску, живу картинку) на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір).

12

Організація християнської церкви в Середньовіччі.

Тема 3. ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

13

Скандинавія в добу середньовіччя. Походи вікінгів та їхні завоювання.

14

Хрестові походи. Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

15

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій. Реконкіста. Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія.

Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція).

16

Франція у ХІ–ХV ст. Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.Самостійна робота

17

Англія в ХІ–ХV ст. Генріх ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.

18

Практичне заняття.Встановити (на основі витягів з тексту документа) цінність «Великої хартії вольностей» для сучасних європейців, її значення для становлення європейської правової культури.

19

Священна Римська імперія: устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями.

20

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ», «ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.» (різнорівневі завдання)

Тема 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

21

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Тома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.

22

Середньовічні школи та університети. Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування.

23

Практичне заняття. Створити повідомлення «Книга і культура читання в Середньовіччі»;Описати (на основі доступних джерел) повсякденне життя середньовічного студента/учня.

24

Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

25

Практичне заняття. Підготувати ілюстровану уявну екскурсію «Середньовічні замки та собори: візитна картка туристичної Європи».

26

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ» (різнорівневі завдання)

Тема 5. КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.

27

Чернечі лицарські ордени (Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи. Велике князівство Литовське за правління Ольгерда (Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ.

28

Угорське королівство за Іштвана І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

29

Монгольське панування. Новгородська боярська республіка. Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського ХІV – на початку ХVІ cт. Іван ІІІ.

30

Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

31

Практичне заняття. Виявлення в пам’ятках культури народів Центрально-Східної Європи прояви візантійської, руської та західноєвропейської (католицької) культурних традицій.

Тема 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД

32

Держава і суспільство в середньовічному Китаї. Досягнення китайської культури. Індія в період політичної децентралізації (дроблення). Делійський султанат. Досягнення індійської культури. Японія.

33

Практичне заняття. Підготувати індивідуальний або колективний проект (вікторину, квест та ін.) про культурні досягнення середньовічного Сходу, які мали вплив на формування європейського культурного простору.

34

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.», «СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД»(різнорівневі завдання)

35

Підсумкове узагальнення.

8-й клас

Історія України

(52 год., 1,5 год. на тиждень)

з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)

1

Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, Священної Римської та Османської імперій, Московського царства в першій половині XVІ ст.

2

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українське суспільство.

3

Соціальна структура суспільства в Україні XVІ ст. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Литовські статути.

4

Практичне заняття. Виокремити у витягах з Литовських статутів норми, в яких втілено ідеї рівності вільних людей перед законом, особистої недоторканності, юридичного захисту прав вільної («шляхетної») особи, особистої відповідальності перед законом.

5

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

6

Криза православної церкви в XVІ ст. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні. Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Полемічна література. Православні братства. Василь-Костянтин Острозький.

7

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення унійної (греко-католицької) церкви. Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили.

8

Культурно-освітнє життя. Єзуїтські колегії, Острозька академія, братські школи. Київська (Києво-Могилянська) колегія.

9

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво XVІ – першої половини XVІІ ст.

10

Практичне заняття. Здійснити уявну подорож-екскурсію до історико-культурних пам’яток XVІ – першої половини XVІІ ст., визначити цінності та норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

11

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (XVI – перша половина XVII ст.)»(різнорівневі завдання).

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

12

Походження українського козацтва. Козацькі зимівники та поселення. Перші Січі. Дмитро Вишневецький.

13

Запорозька Січ – козацька республіка. Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану.

14

Практичне заняття. Описати (на основі джерел) повсякденне життя представників різних станів українського суспільства, військове мистецтво, традиції й побут козацтва, облаштування Січі.

15

Козацькі повстання кінця ХVІ ст.

16

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст. Петро Конашевич-Сагайдачний. Військо Запорозьке і Хотинська війна.

17

Козацько-селянські повстання 20–30-х років ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

18

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «СТАНОВЛЕННЯ КОЗАЦТВА (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»(різнорівневі завдання).

Тема 3. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.

19

Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький. Козацько-кримський союз. Події 1648–1649 рр. Зборівський договір.

20

Події 1650–1651 рр. Битва під Берестечком і Білоцерківський договір. Іван Богун.

21

Битва під Батогом. Молдавські походи. Облога Жванця.

22

Українська козацька держава – Військо Запорозьке. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічні реформи.

23

Зовнішня політика: у пошуку союзників. Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.

24

Практичне заняття. Розробити порівняльну характеристику особистісних якостей, політичних позицій, військово-політичної діяльності Богдана Хмельницького, Івана Богуна, Яреми Вишневецького, Адама Кисіля та ін. (на вибір учня/учениці, вибір обґрунтувати).

25

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ середини XVII ст.»(різнорівневі завдання).

Тема 4. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

26

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва.

27

Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я.

28

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний.

29

Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир». Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.

30

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки.

31

Запорозьке козацтво. Іван Сірко.

32

Гетьманщина в часи Івана Мазепи.

33

Пилип Орлик і його Конституція.

34

Практичне заняття. Проаналізувати зміст «гетьманських (договірних) статей», Гадяцької угоди, Конституції Пилипа Орлика; визначити на цій основі устрій української гетьманської держави, порядок її взаємин з Московською державою (Річчю Посполитою / Шведською імперією) та поміркувати, якою мірою кожен з цих документів гарантував права і вольності правлячого стану, суверенітет Козацької держави.

35

Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

36

Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.

37

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.»(різнорівневі завдання).

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х

38

Імперський наступ на автономію Гетьманщини. Павло Полуботок. Данило Апостол.

39

Нова Січ. Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні.

40

Практичне заняття. Визначити (використовуючи витяги з козацьких літописів ХVІІ–ХVІІІ ст.) способи та засоби, до яких вдавалися гетьмани, козацька старшина, аби відстояти суверенітет Козацької держави.

41

Підкорення Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

42

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

43

Поділи Речі Посполитої: зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель.

44

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

45

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музика.

46

Практичне заняття. Здійснити уявну мандрівку до історико-культурних пам’яток України / рідного краю доби бароко, встановити цінності й норми життя, що їх утверджували автори цих витворів мистецтва (архітектури, скульптури, образотворчого мистецтва).

47

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ в 20–90-х роках ХVІІІ ст.»(різнорівневі завдання).

Узагальнення до курсу. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ

48

Здобутки українського суспільства.

49

Особливості суспільного життя України ХVІ–ХVІІІ ст.

50

Внесок України у формування європейської цивілізації.

51

Творче завдання на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в Ранньомодерну добу» сформулювати висновок про місце тогочасної України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

52

Підсумкове узагальнення.

9-й клас

Всесвітня історія

(35 год., 1 год. на тиждень)

уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

1

Вступ. Ознайомлення учнів із завданнями і структурою курсу. Світ наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст. Періодизація Нової історії.

Тема 1. ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

2

Криза «старого порядку» (французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва). Початок Французької революції кінця XVIII ст.

3

Завершення Французької революції кінця XVIII ст.

4

Консульство та Імперія у Франції. Наполеон Бонапарт.

5

Історичне значення Французької революції. Віденський конгрес. Священний союз.

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет діяча Французької революції.

6

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Європа в час французької революції та наполеонівських війн» (різнорівневі завдання).

Тема 2. ЄВРОПА ТА АМЕРИКА В ДОБУ РЕВОЛЮЦІЙ І НАЦІОНАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (1815–1870 рр.)

7

Індустріальна революція у країнах Західної Європи та її наслідки. Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Національна ідея (націоналізм). Повсякденне життя.

8

Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм. Велика Британія – «майстерня світу». Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії.

9

Франція у період Реставрації Бурбонів. Революція 1830 р. Липнева монархія.

10

Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

11

«Весна народів». Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів.

12

Об’єднання Німеччини та Італії.

13

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня. Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово). Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет лідера національного руху.

14

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Європа ТА Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)» (різнорівневі завдання)

Тема 3. МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. ПРОБУДЖЕННЯ АЗІЇ

15

Монополізація економіки. Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

16

Практичне заняття Суперечливі наслідки колоніальної політики для метрополій і країн Азії та Африки (на підставі доступних текстових і візуальних джерел підготувати замітку (репортаж)

17

Франко-прусська війна та її наслідки. Третя Республіка у Франції. Жорж Клемансо.

18

Німецька імперія. Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики».

19

Втрата Великою Британією промислової першості. Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа.

20

Економічне піднесення США. Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.

21

«Великі реформи» в Росії. Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

22

Австро-Угорщина – дуалістична монархія. Утворення нових незалежних держав на Балканах.

23

«Доба Мейдзі» в Японській імперії. Початок японської територіальної експансії.

24

Сунь Ятсен. Сіньхайська революція.

25

Спроби модернізації Османської імперії.

26

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження АЗІЇ» (різнорівневі завдання)

Тема 4. МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

27

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст. Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта.

28

Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на початку ХІХ ст.

29

Україна в геополітичних планах Російської, Німецької, Австро-Угорської імперій на зламі ХІХ–ХХ ст.

Тема 5. РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

30

Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення.

31

Література та мистецтво. Зародження масової культури. Масове виробництво

32

Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства. Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація.

Практичне заняття. Підготувати презентацію «Повсякденне життя людей на початку ХХ ст.»

33

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», «розвиток культури і повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)» (різнорівневі завдання)

Узагальнення до курсу. ОСНОВНІ ІДЕЇ, ЗДОБУТКИ, ВИКЛИКИ «ДОВГОГО» ХІХ СТОЛІТТЯ

34

«Довге» ХІХ століття: основні ідеї, здобутки, виклики. Особливості української історії ХІХ ст.

35

Внесок українського суспільства в загальноєвропейську культурну спадщину ХІХ ст.

ІсторіяУкраїни 9-й клас

(52 год., 1,5 год. на тиждень)

з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

1

Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

2

Адміністративно-територіальний устрій українських територій у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій. Періодизація історії України ХІХ ст. (за етапами національного руху). Населення: чисельність, соціальний і національний склад. Іншоетнічні групи на українській території: поляки, росіяни, кримські татари, євреї, німці та ін. Упровадження «смуги осілості» для євреїв.

Тема 1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

3

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій. Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

4

Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

5

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху.

6

Кирило-Мефодіївське братство.

Практичне заняття. Проаналізувати (усно або письмово) програмні документи Кирило-Мефодіївського братства під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини.

7

Практичне заняття. Аналіз літературних творів Тараса Шевченка в контексті розвитку українського національного руху.

8

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи.

9

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.» (різнорівневі завдання).

Тема 2. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

10

Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи. Соціальні протести.

11

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

12

Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

Тема 3. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

13

Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

14

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя.

15

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

16

Практичне заняття. Повсякденне життя. Становище жінки. Презентація міні-проектів про повсякденне життя мешканців України (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.

17

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «українські землі у складі австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.», «повсякденне життя та культура україни кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.» (різнорівневі завдання).

Тема 4. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.

18

Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр.

19

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

20

Модернізація промисловості й сільського господарства. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

21

Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

22

Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України.

23

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців.

24

Практичне заняття. Аналіз програмних засад й форм організації українського руху на підставі публікацій його лідерів, офіційних документів, спогадів.

25

Практичне заняття. Аналіз політики російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу та інших доступних офіційних актів.

26

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

27

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ в другій половині ХІХ ст.» (різнорівневі завдання).

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.

28

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

29

Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція

30

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

31

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

32

Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

33

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко. Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

34

Практичне заняття: Складання порівняльної таблиці розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

35

Практичне заняття: Презентації повідомлень учнів про культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.

36

Узагальнення. Тематичне оцінювання з теми «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ в другій половині ХІХ ст.» (різнорівневі завдання).

Тема 6. УКРАЇНА ПОЧА-КУ ХХ СТОЛІТТЯ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ

37

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація.

Практичне заняття. Спираючись на доступні джерела встановити залежність між модернізацією повсякденного життя і трудовою еміграцією.

38

Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

39

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

40

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців.

41

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

42

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку ХХ ст. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині

43

Представлення доповідей «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю», «Правозахисні аспекти в діяльності лідерів українського національного руху» та ін.

Тема 7. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

44

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки.

45

Наукові товариства. Видатні вчені.

46

Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика.

47

Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

48

Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

49

Практичне заняття «Укласти словесний (або письмовий) історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст.»

50

Узагальнення. Тематичне оцінювання з тем «Україна Початку ХХ століття перед викликами модернізації», «Повсякденне Життя Та Культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.» (різнорівневі завдання).

51

«Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

52

Підсумкове узагальнення.

Історія України 10 клас

(52 год., 1,5 год. на тиждень)

з/п

Зміст (тема) уроку

Дата проведення уроку

Примітка

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП (1 год.)

1.

Україна і світ на порозі ХХ ст.: основні тенденції соціально-економічного, політичного та культурного розвитку. ХХ століття у світовій історії. Періодизація історії України ХХ ст.

Завдання і структура курсів історії України та всесвітньої історії ХХ – початку ХХІ ст. Особливості курсу історії України 1914–1945 рр.

Розділ 1. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (5 год.)

2.

Перша світова війна та український національний рух. Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз Визволення України. Загальна українська рада.

3.

Воєнні дії на території України в 1914–1915 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

4.

Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914–1917 рр.

5.

Практичне заняття. Перша свытова війна як виклик людському виживанню: жінки у війні, діти-сироти, біженці, військовополонені, скалічені солдати (на основі аналузу текстових і візуальних джерел)

6.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділу 1 «Україна в роки Першої світової війни»

Розділ 2. ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (8 год.)

7.

Розготання Української революції у березні-травні 1917 р. Причини, рушійні сили та періодизація Української революції 1917–1921 рр. Українська Центральна Рада. Михайло Грушевський. Всеукраїнський національний конгрес. Українізація армії. Вільне козацтво.

8.

Проголошення автономії України. Відносини Центральної Ради з Тимчасовим урядом. І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат. Володимир Винниченко. ІІ Універсал УЦР. Збройний виступ самостійників.

9.

Проголошення Української Народної Республіки. Прихід до влади у Росії більшовиків: позиція УЦР. Боротьба за владу в Києві 28–31 жовтня 1917 р. III Універсал УЦР. Внутрішня та зовнішня політика Центральної Ради після проголошення Української Народної Республіки. Встановлення кордонів. Галицько-буковинський курінь Січових стрільців.

10.

Перша війна більшовицької Росії з УНР та проголошення незалежності України. Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Проголошення в Харкові більшовицької влади в УНР. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій під Крутами. IV Універсал УЦР: проголошення незалежності УНР. Більшовицько-російська окупація України.

11.

Події 1917 року в Криму. Курултай і Кримська Народна Республіка. Кримськотатарський національний рух.

12.

Мирний договір УНР із Центральними державами та вигнання більшовиків із території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Законотворча діяльність УЦР взимку–навесні 1918 р. Конституція УНР.

13.

Практичне заняття. Державне будівництво Української Центральної Ради: здобутки і прорахунки.

14.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділу 2 «Початок Української революції».

Розділ 3. РОЗГОРТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. БОРОТЬБА ЗА ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ (11 год.)

15.

Українська Держава. Павло Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика. Зародження повстанського руху. Кримські крайові уряди. Спроби приєднати Крим до України.

16-17.

Україна наприкінці 1918 – у першій половині 1919 р.

Антигетьманське повстання і відновлення УНР. Директорія. Трудовий конгрес. Симон Петлюра. Військова присутність Антанти на півдні України. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Антибільшовицький повстанський рух. Реорганізація Директорії УНР. Державне будівництво та національна політика. Отаманщина. Нестор Махно. Більшовицько-російська окупація України. Український націонал-комунізм. Формування державної системи УСРР. Політика Воєнного комунізму. Червоний терор.

18.

Практичне заняття. Отаманщина і повстанський антибільшовицький рух: ідейні основи і практика.

19.

Західноукраїнські землі в 1918 – 1919 рр. Розпад Австро-Угорської імперії і західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Євген Петрушевич. Початок польсько-української війни. Галицька армія. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення. Український національний рух на Буковині й у Закарпатті. Хотинське повстання.

20.

Україна в другій половині 1919 р. Селянський повстанський рух. Наступ обєднаних українських армій. Наступ білогвардійських військ на Київ. Денікінський режим в Україні.

21.

Україна наприеінці 1919 – на початку 1920 р. Повернення більшовицького режиму. Перший Зимовий похід. Український націонал-комунізм. Холодноярська республіка.

22.

Україна навесні 1920 – 1921 рр. Варшавська угода. Війна союзницьких українсько-польських військ проти більшовиків у 1920 р. Розгром більшовиків під Варшавою–Замостям. Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму. Повстанський рух 1920–1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка та наслідки українського визвольного руху.

23.

Нові тенденції розвитку культури 1914–1921 рр. Освіта. Наука.

24.

Література. Мистецтво. Георгій Нарбут.

25.

Релігійне життя. Культурно-освітня діяльність громадських організацій. Повсякденне життя.

26.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділу 3 «Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності».

Розділ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ Й УТВЕРДЖЕННЯ КОМУНІСТИЧНОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (9 год.)

27.

Статус УСРР на початку 1920-х р. Входження до складу СРСР. Формальний та реальний статус УСРР у «договірній федерації» радянських республік. Християн Раковський. Утворення СРСР: наслідки для України. Адміністративно-територіальний поділ УСРР.

28.

Україна на початку 1920-х рр. Масовий голод 1921–1923 рр. Впроврдження непу. Антибільшовицький повстанський рух. (Холодноярська республіка та інші). Масовий голод 1921–1923 рр. Впровадження непу в УСРР. Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності.

29.

Політика коренізації в УСРР: ставлення влади та населення. Олександр Шумський. Згортання та наслідки українізації. Микола Скрипник. Утворення Кримської АСРР у складі РФСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР. Релігійне життя в УСРР. Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Василь Липківський.

30.

Форсована індустріалізація. Хлібозаготівельні кризи. Створення військово-промислового комплексу. Згортання непу і перехід до директивної економіки.

31.

Розкуркулення і насильницька колективізація. Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу. Опір селянства. Примусові хлібозаготівлі. Масштаби та наслідки Голодомору. Національно-демографічні зміни.

32.

Практичне заняття. Голодомор мовою документів, свідчень, чисел...

33.

Масові репресії. Великий терор. Формування культу особи Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання. Політичні процеси 1920-х – початку 1930-х рр. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Припинення українізації. Посилення русифікаторської політики. Розстріляне відродження. Антицерковна політика влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ. Конституція УРСР 1937 р.

34.

Ідеологізація національно-культурного життя радянської України. Освіта. Наука. Мистецькі спілки у 1920–1930-х рр. Митці Розстріляного відродження й апологети соцреалізму. Кінематограф. Олександр Довженко.

35.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділу 4 «Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні».

Розділ 5. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (7 год.)

36.

Українські землі у складі Польщі. Правовий статус українських земель у складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Осадництво. Пацифікація. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Андрей Шептицький.

37.

Українські політичні партії та організації. Українське народно-демократичне об’єднання. Українська військова організація й Організація українських націоналістів. Євген Коновалець.

38.

Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українська національна партія.

39.

Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й економічне життя. Карпатська Січ. Августин Волошин.

40.

Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування. Політичне та культурне життя української політичної еміграції.

41.

Практичне заняття. Повсякденне життя населення в УСРР/УРСР та в українських регіонах у складі Польщі, Чехословаччини, Румунії в міжвоєнний період: спільне та відмінне.

42.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділу 5 «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період».

Розділ 6. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (9 год.)

43.

Україна на початку Другої світової війни 1939–1941 рр. Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Українці в польській армії. Розкол ОУН. Андрій Мельник. Степан Бандера. Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. Радянізація нових територій. Масові політичні репресії 1939–1940 рр.

44.

Україна на початку німецько-радянської війни. Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941–1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Тактика «випаленої землі» та інші злочини комуністичного тоталітарного режиму. Опір окупантам. Український визвольний рух. Проголошення Акта відновлення Української Держави. Поліська Січ. Тарас Бульба (Боровець).

45.

Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Новий порядок. Колабораціонізм. Самоврядування під німецькою окупацією. Остарбайтери. Військовополонені. Концтабори. Масове знищення мирного населення. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Праведники народів світу в Україні. Олена Вітер.

46.

Рух Опору та його течії в Україні. Українська повстанська армія. Роман Шухевич. Українсько-польське протистояння. Українська головна визвольна рада. Радянський партизанський рух. Сидір Ковпак.

47.

Звільнення України від нацистських загарбників. Бойові дії 1942–1943 рр. Бої на Лівобережжі влітку–восени 1943 р. Чорносвитники. Битва за Дніпро. Вигнання німецьких військ та їхніх союзників з Правобережної та Південної України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України.

Україна на завершальному етапі війни. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй. Українське питання на Ялтинській і Потсдамській конференціях. Ціна війни.

48.

Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кіно.

49.

Практичне заняття. «Волею Українського народу…» (дослідження документів та матеріалів усної історії про війну) / Війна в пам’ятниках рідного краю (краєзнавча експедиція).

50.

Урок узагальнення.

51.

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділу 6 «Україна в роки Другої світової війни».

52.

Підсумкове узагальнення.

Всесвітня історія 10 клас

(35 год.)

з/п

Зміст (тема) уроку

Дата проведення уроку

Примітка

Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ВІЙНА ТА РЕВОЛЮЦІЇ (4 год.)

1.

Початок Першої світової війни («Великої війни»). Причини Першої світової війни. Стратегічні плани ворогуючих сторін. «План Шліффена». Воєнні дії в 1914 р.

2.

Воєнні кампанії 1915-1916 рр.

3.

Воєнні кампанії та події 1917-1918 рр. Економічна та політична кризи в Російській імперії та Австро-Угорщині. Російська революція 1917 р. Поразка Німеччини та її союзників.

4.

Практичне заняття. Перша світова: повсякденне життя в умовах фронту і тилу.

Розділ 2. ОБЛАШТУВАННЯ ПОВОЄННОГО СВІТУ (4 год.)

5.

Паризька мирна конференція 1919 р. Вашингтонська конференція 1921-1922 рр. «14 пунктів» В. Вілсона. Паризька мирна конференція. Українське та російське питання на Паризькій конференції. Версальський договір. Створення Ліги Націй. Мирні договори з союзниками Німеччини. Вашингтонська конференція. Завершення формування Версальсько-Вашингтонської системи, її суперечності

6.

Міжнарожні відносини у 1920-х рр. Джерела нестабільності міждержавних відносин. Початок ревізії повоєнних угод. Пакт Бріана-Келлога.

7.

Практичне заняття. Вогнища напруги в міжнародних відносинах: причини, сторони та наслідки протистояння.

8.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділів 1, 2 «Передумови Першої світової війни. Війна та революції. Облаштування повоєнного світу»

Розділ 3. ПРОВІДНІ ДЕРЖАВИ СВІТУ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (9 год.)

9.

Сполучені Штати Америки. Зростання ролі США на міжнародній арені. Доба «проспериті». Велика депресія. «Новий курс» Франкліна Рузвельта, його складові та основні наслідки.

10.

Велика Британія. Особливості розвитку Великої Британії в 1920–1930-ті рр. Спроби реформування Британської імперії. Дж. Р. Макдональд.

11.

Франція. Політичний та соціально-економічний розвиток Франції в 1920–1930-х рр. Народний фронт і його уряди. Едуард Даладьє.

12.

Італія. Становище Італії після Першої світової війни. Корпоративна держава: ідея та реальність. Фашистський режим Беніто Муссоліні.

13.

Німеччина. Листопадова революція та становлення Веймарської республіки. Вплив світової економічної кризи в Німеччині на політичне життя країни. Прихід до влади нацистів. Нацистська расистська ідеологія та антисемітизм. Політична і соціально-економічна сутність нацизму.

14.

Радянський Союз. «Договірна федерація» радянських республік. Утворення СРСР. Нова економічна політика. Спланована модернізація. Особливості комуністичного тоталітарного режиму. Сталінізм.

15.

Виклики міжвоєнного часу. Європа поміж економічною стабільністю та світовою кризою. Запровадження державного регулювання соціально-економічних процесів.

Європа перед вибором між демократією та авторитаризмом. Радикалізація політичного життя. Громадянська війна в Іспанії. Ідеологічне осмислення нових реалій суспільного життя: комунізм, соціал-реформізм, неолібералізм, інтегральний націоналізм, фашизм і нацизм.

16.

Практичне заняття. Тоталітарні режими: державний контроль над публічним життям і суспільною свідомістю.

17.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділу 3 «Провідні держави світу в міжвоєнний період».

Розділ 4. ДЕРЖАВИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (4 год.)

18.

Друга Річ Посполита і Чехословацька Республіка. Відновлення польської державності. Становлення Другої Речі Посполитої. Переворот 1926 р. Юзеф Пілсудський. Чехословацька республіка. Томаш Масарик.

19.

Угорщина. Румунія. Угорська революція. Режим М. Горті. Румунія в міжвоєнні роки. Королівська диктатура. Режим Й.Антонеску.

20.

Болгарія. Югославія. Болгарія в міжвоєнний період. Політична нестабільність держави. Встановлення королівської диктатури. Утворення Королівства сербів, хорватів і словенців. Проголошення Югославії. Становище національних меншин і міжнаціональні відносини у країнах регіону.

21.

Практичне заняття. Центрально-Східна Європа: вибір між демократією й авторитаризмом.

Розділ 5. ДЕРЖАВИ АЗІЇ ТА ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ (5 год.)

22.

Японія. Китай. Мілітаризація економіки, державних інституцій та суспільної свідомості населення. Зовнішня експансіоністська політика. Національна революція та боротьба за владу між КПК і Гомінданом. Чан Кайші.

23.

Індія. Розгортання антиколоніальної боротьби. Махатма Ганді.

24.

Країни Середнього та Близького Сходу. Розпад Османської імперії. Модернізація Туреччини та Ірану. Кемаль Ататюрк. Основні аспекти Близькосхідної проблеми.

25.

Латинська Америка. Практична робота. Азія та Латинська Америка: протиборство демократичних сил і диктаторських режимів.

26.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділів 4, 5 «Держави Центрально-Східної Європи. Держави Азії та Латинської Америки».

Розділ 6. ПЕРЕДУМОВИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (2 год.)

27.

Утворення вогнищ Другої світової війни. Створення блоку Рим-Берлін-Токіо та політика «умиротворення» агресора та її крах. Спроби перегляду Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних договорів. Утворення вогнищ війни на Далекому Сході, Африці та Європі. Вісь «Берлін – Рим – Токіо». Нарощення озброєнь.

Політика “умиротворення” агресора. Задоволення територіальних претензій Німеччини: «аншлюс» Австрії та Мюнхенська угода. Антикомінтернівський пакт.

28.

СРСР у системі міжнародних відносин напередодні Другої світової війни. Підтримка Радянським Союзом гітлерівського режиму в 1933 – на початку 1941 рр. Підготовчі заходи Сталіна до військового вторгнення в Європу. Англо-франко-радянські переговори в Москві. Радянсько-німецький пакт про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) і таємні протоколи до нього.

Розділ 7. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА (5 год.)

29.

Причини, характер, періодизація, початок Другої світової війни. Воєнні дії в середині 1941-1942 рр.

30.

Воєнні дії в другій половині 1942-1943 рр. Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору. Дипломатія часів війни. Утворення антигітлерівської коаліції, її значення. Особливості окупаційного режиму і руху Опору. Людина під час війни. Голокост. Праведники народів світу.

31.

Практичне заняття. Примусова праця у Третьому Райху. Трагедія ув’язнених у німецьких концтаборах та їх доля.

32.

Воєнні дії в 1944 р. Завершення і підсумки Другої світової війни. Капітуляція Німеччини та її союзників. Нюрнберзький і Токійський процеси над воєнними злочинцями.

33.

Світ після Другої світової війни. Політичні, економічні та соціальні наслідки Другої світової війни.

Розділ 8. ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРА В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (2 год.)

34.

Наука, техніка, культура, повсякденне життя у міжвоєнний період. Найважливіші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя людей. Основні ідеї й течії модернізму. Масова культура в міжвоєнний період. Суспільно значимі здобутки науки та мистецтва. Розвиток кінематографу. Олімпійський рух.

35.

Урок узагальнення, контролю і корекції навчальних досягнень учнів з розділів 6, 7, 8 «Передумови Другої світової війни. Друга світова війна. Повсякденне життя та культура в міжвоєнний період».

Історія України. 11 клас

(52 год., 1,5 год. на тиждень)

з/п

Зміст (тема) уроку

Дата проведення уроку

Примітка

ВСТУП

Уроки вітчизняної історії 1914-1945 рр. Україна на політичній карті Європи в 1914-1945 рр. поразка спроб відновити українську державність. Друга світова війна в історичній пам'яті.

РОЗДІЛ 1. Україна в повоєнний період.

Україна в системі міжнародних відносин. Україна — співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР із сусідніми державами. Участь УРСР в інших міжнародних організаціях.

Практичне заняття. Людський вимір війни: демографічні зміни в УРСР.

Практичне заняття. Вирвані з коренем. Масові депортації ( 1944-1946). Операція « Вісла». Обмін територіями 1951 р. Передання Кримської області до складу УРСР.

Економічна ситуація в УРСР. Становище сільського господарства. Масовий штучний голод 1946-1947 рр. відбудова промисловості. 

Внутрішньополітична ситуація в УРСР. Репресивні кампанії радянської влади. Практичне заняття. Демографічні зміни. Повсякденне життя повоєнних років. Українці в повстаннях у таборах ГУТАБу.

Радянізація західноукраїнських областей УРСР. Національно – визвольний рух 1944-1950х рр. Ліквідація ГКЦ. Операція «Захід».

Особливості розвитку культури. Освіта й наука. Повсякденне життя.

Урок узагальнення і контролю знань« Україна в повоєнний період».

РОЗДІЛ 2. Україна в умовах десталінізації.

Внутрішньополітичне становище Української РСР у середині 50-х рр. ХХ з'їзд КПРС.

Десталінізація. Реабілітація жертв політичних репресій. Ліквідація ГУТАБу.

Практичне заняття. Входження Кримської області до складу УРСР: міфи та реальність (дослідження).

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 1950-х — першій половині 1960-х рр.

Нові явища у соціальній сфері та повсякденному житті населення.

Шістдесятництво. Національно – визвольний рух. Зародження дисидентського руху.

Практичне заняття. Феномен українського шістдесятництва.

Зміни в освіті. Особливості розвитку культури. Антирелігійна кампанія. Повсякденне життя.

Урок узагальнення і контролю знань«Україна в умовах десталінізації».

РОЗДІЛ 3. Україна в період системної кризи радянського ладу.

Зміни в системі влади. Конституція УРСР 1978 р. комуністична диктатура. Вплив міжнародних процесів на ситуацію в Україні.

Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби. І. Дзюба «Інтернаціоналізм чи русифікація». Українська Гельсінська група. Становище кримських татар у місцях депортації та їх боротьба.

Практичне заняття. Українські дисиденти – виклик системі.

Наростання економічної кризи. Практичне заняття. Повсякденне життя. Моральний стан радянського суспільства.

Особливості розвитку культури. Освіта й наука.

Урок узагальнення і контролю знань« Україна в період кризи радянського ладу».

РОЗДІЛ 4. Відновлення незалежності України.

Україна в умовах перебудови. Міжнародна ситуація. Відродження пам'яті про Голодомор. 

Українська діаспора та її внесок у відродження України.

Крах командної економіки. Падіння рівня життя населення.

Практичне заняття. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

Зрушення у політичному житті України. Розгортання страйкового руху. Формування багатопартійної системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і місцевих рад 1990 р.

Практичне заняття. Злочини комуністичного режиму.

Особливості розвитку культури. Відродження церковного життя.

Створення Автономної Республіки Крим (12 лютого 1991 р.). Декларація про державний суверенітет України. «Революція на граніті». Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р.

Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Розпад СРСР. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Л. Кравчук. Роль України в розпаді СРСР. Міжнародне визнання.

Урок узагальнення і контролю знань«Відновлення незалежності України».

ТЕМА 5. Становлення України як незалежної держави.

Державотворчі процеси. Особливості багатопартійної системи. Конституція України 1996 р.

Практичне заняття. Державне будівництво в незалежній Україні: особливості, здобутки, проблеми.

Формування ринкової економіки. Запровадження гривні. Зміни в сільському господарстві. Приватизація. Матеріальне становище населення.

Демографічна ситуація. Повернення кримських татар на історичну батьківщину.

Міжнародні відносини України. Проблема Чорноморського флоту. Ідея ЄЕП. Тузлівська криза

Президентські вибори 2004 р. Конституційна реформа 2004 р. Помаранчева революція 2004—2005 рр. Суспільно-політичне життя та соціально-економічний розвиток України у 2005—2009 рр.

Конституційна реформа 2010 р. Суспільно – політичне життя в 2010-2013 рр.

Практичне заняття. Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики і відповіді.

Урок узагальнення і контролю знань « Становлення України як незалежної держави».

РОЗДІЛ 6. Творення нової України.

Процес європейської інтеграції та його призупинення. Студентський майдан. Євромайдан. Революція гідності 2013—2014 рр. «Небесна Сотня».

Анексія та тимчасова окупація Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Початок Антитерористичної операції (АТО) в Донецькій та Луганській областях.

Дострокові президентські вибори 2014 р. П. Порошенко. Угода про асоціацію між Україною й Європейським Союзом. Бойові дії на сході України (квітень 2014 — 2016 рр.). Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації.

Соціально – економічне становище України. Угода про асоціацію між Україною і ЄС. Надання Томосу.

Особливості культурного розвитку України (1991—2016 рр.). Релігійне життя. Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки.

Практичне заняття. Екологічні проблеми України наприкінці ХХ — на початку XXI ст. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Українці в світі. Зв'язки з українською діаспорою.

Урок узагальнення і контролю знань «Творення нової України».

Всесвітня історія. 11 клас

(35 год., 1 год. на тиждень)

з/п

Зміст (тема) уроку

Дата проведення уроку

Примітка

1.

Вступ

2.

РОЗДІЛ 1. Облаштування повоєнного світу.

Риси Ялтинсько – Потсдамської системи міжнародних відносин. ООН. Практичне заняття. Реалізація завдань ООН її спеціалізованими організаціями: приклади діяльності.

3.

Радянська окупація Східної Європи. Початок Холодної війни. Поділ Німеччини. НАТО та ОВД.

4.

РОЗДІЛ 2. Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства.

Концепція постіндустріального суспільства. Зміцнення демократії на Заході після Другої світової війни: розширення прав людини. Падіння авторитарних режимів у Південно – Західній Європі в 70х рр.

5.

Рух афроамериканців США за громадянські права. Мартін Лютер Кінг.

6.

Молодіжні виступи кінця 60-х рр.

Практичне заняття. Молодіжна контркультура: вплив на формування постіндустріального світу

7.

Прояви етнонаціоналізму ( Квебек, Ольстер, бакське питання).

8.

Транснаціональні корпорації. НТР і зростання ролі професійних фахівців. Перехід від виробництва товарів до виробництва послуг.

« Німецьке економічне диво». Рейганоміка. Тетчеризм. Шведська соціальна модель.

9.

Об'єднання Німеччини. Від ЄЕС до ЄС. Проблема брексіту. Роль США та ЄС у сучасних міжнародних відносинах.

10.

Урок узагальнення і контролю знань «Облаштування повоєнного світу.Держави Північної Америки та Західної Європи: формування постіндустріального суспільства».

11.

РОЗДІЛ 3. Держави Центрально – Східної Європи: трансформаційні процеси.

Результати Другої світової війни для народів Центрально – східної Європи. Сталінська модель соціалізму та її втілення. Особливості розвитку Югославії. Доля українців у країнах Центрально – східної Європи. Операція «Вісла». Спроба економічної інтеграції соціалістичного табору. РЕВ.

12.

Криза комуністичних режимів країн Ценрально – Східної Європи. Антикомуністичні виступи. Завершення епохи Сталіна. «хрущовська відлига».

Практичне заняття. “Празька весна” 1968 року.

13.

Наростання системних кризових явищ у країнах регіону в 70-80х рр.

14.

Перебудова в СРСР. «Оксамитові революції» в країнах Центрально – Східної Європи.

Практичне заняття. Роль лідерів у трансформаційних процесах у країнах Східної Європи на зламі 1980–1990-х рр.

15.

Розпад СРСР, Югославії, Чехословаччини. Політичні, економічні, соціальні та національні трансформації.

16.

Країни Центрально – Східної Європи на початку ХХІ ст., їх роль у сучасних міжнародних відносинах. Експансія Росії в регіоні.

17.

Урок узагальнення та контролю знань «Держави Центрально – Східної Європи: трансформаційні процеси».

18.

РОЗДІЛ 4. Країни Азії, Африки, Латинської Америки: вибір шляхів розвитку.

Японія. Повоєнне реформування країни. Хірохіто. Японське«економічне диво». Внутрішня та зовнішня політика.

19.

Китай. Проголошення КНР. Культ особи Мао Цзедуна. Реформування економіки Китаю наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Ден Сяопін.

20.

Утворення Індійської республіки та Пакистану. Конфесійне протистояння в регіоні. ІНК. Індіра Ганді.

21.

Утворення Ізраїлю. Ісламська революція в Ірані. Конфлікт в Сирії. Ісламська держава Іраку і Леванту.

22.

Деколонізація Африки. Крах апартеїду.

23.

Латинська Америка: особливості розвитку країн регіону. Революція на Кубі.

24.

Урок узагальнення і контролю знань «Країни Азії, Африки, Латинської Америки: вибір шляхів розвитку».

25.

РОЗДІЛ 5. Міжнародні відносини.

Динаміка Холодної війни. Протистояння НАТО і ОВД.

26.

Прояви міжнародної напруженості ( Берлінська криза, війна в Кореї. Карибська криза, війна у В'єтнамі та Афганістані).

27.

Період «розрядки» в міжнародній політиці. Гельсінська конференція 1975 р. Від біполярного до багатополярного світу.

28.

Проблема міжнародного тероризму. Агресія Росії проти України

29.

Урок узагальнення і контролю знань «Міжнародні відносини».

30.

РОЗДІЛ 6. Повсякденне життя і культура.

Основні напрямки науково-технічної революції в другій половині ХХ ст. та їх вплив на життя пересічного громадянина. Наукові відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій, інтеграція науки і виробництва.

31.

Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються.

32.

Становлення постіндустріального (інформаційного) суспільства.

33.

Основні тенденції і течії розвитку літератури, образотворчого мистецтва, архітектури, музики, театру, кіно й спорту

34.

Урок узагальнення і контролю знань « Повсякденне життя і культура».

35.

Основні тенденції розвитку світу в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Національні та глобальні виклики.

Виміри цінностей людського буття в сучасному світі.

Україна у світовому співтоваристві

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.