Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Освіта в умовах воєнного часу: виклики, рішення, реалізація
»
Взяти участь Всі події

календарне планування з економіки 11 клас

Економіка

Для кого: 11 Клас

04.09.2019

673

12

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з економіки за програмою для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів ( академічний рівень). Планування орієнтовано для закладів з модульною системою навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Узгоджено: Затверджую:

Заступник директора з НВР Директор

Календарно-тематичне планування

ЕКОНОМІКА

11 КЛАС

70 годин (2 години на тиждень)

уроку

Дата

Назва міні модуля

Тема уроку

Практичні заняття

І семестр

Розділ 1. Основи економічного життя суспільства

Тема 1. Взаємозв’язки економічних процесів та явищ. Тема 2. Раціональна економічна поведінка споживача та виробника ( 6+6=12 год.)

1-2

У-М

Значення економічної науки для суспільства та окремої людини. Суб’єкти економічних відносин. Об’єкти економічних відносин. Економічні ресурси.

Розв’язок тестів

З-П

А-П

3-4

З-П

Виробництво. Визначальні риси виробничих технологій. Економічна ефективність, її розрахунок.

Розв’язок тестів, ситуаційних завдань

А-П

А-П

5-6

З-П

Кругообіг в економіці. Спрощена схема кругообігу

Розв’язок тестів, задач

З-П

А-П

7-8

З-П

Визначення раціонального споживача.

Речі та послуги, якими задовольняють потреби. Корисність речей та послуг. Способи її оцінки

А-П

А-П

9-10

З-П

Визначення поняття - раціональний виробник. Закон спадної продуктивності (віддачі) факторів виробництва.

Практична робота № 1: «Структура споживання родин з різним рівнем доходів»

З-П

А-П

11-12

З-П

Крива виробничих можливостей.

Розв’язок тестів, задач

Підсумковий урок по розділу 1

А-П

С-У

Розділ 2. Ринкова економіка

Тема 3. Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки (8 год.)

13-14

У-М

Ринкове саморегулювання та сутність принципу «прихованої руки» ринку. Принципи ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки. Переваги та недоліки ринкової конкуренції.

З-П

А-П

15-16

З-П

Ринковий попит: ефект доходу, ефект заміщення. Ринкове пропонування: ефект перерозподілу ресурсів, ефект залучення до використання гірших ресурсів.

З-П

А-П

17-18

З-П

Співвідношення пропонування та попиту. Формування ціни ринкової рівноваги. Чинники попиту та пропонування.

Практична робота № 2: «Визначення ціни ринкової рівноваги з врахуванням функцій попиту та пропозиції за ціною»

А-П

А-П

19-20

З-П

Гроші та їх роль в суспільстві. Стійкість національних грошей. Функції та форми грошей. Грошові агрегати. Стійкість національних грошей та курс національної валюти.

А-П

С-У

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці (8 год.)

21-22

З-П

Ринки виробничих ресурсів. Економічний кругообіг з урахуванням ринків продуктів та виробничих ресурсів. Ціни ринків виробничих ресурсів.

А-П

А-П

23-24

З-П

Функціонування ринку інформації. Попит і пропонування інформації. Рівноважна ціна інформації на ринку інформації.

З-П

А-П

25-26

З-П

Функціонування ринку праці. Попит і пропонування на ринку праці. Співвідношення попиту на працю та її пропонування. Функціонування ринку землі. Попит і пропонування землі. Ціна землі – рента.

Розв’язок тестів, задач

А-П

С-У

27-28

З-П

Функціонування ринку капіталів. Фізичний та фінансовий капітал. Попит і пропозиція на ринку капіталів.

Контрольна робота № 1

А-П

К-З

Тема 5. Підприємницька діяльність (6 год.)

29-30

У-М

Підприємство та підприємництво. Функції підприємця. Види підприємницької діяльності та види підприємств.

Практична робота № 3: Визначення особистої здатності до підприємництва.

А-П

А-П

31-32

З-П

Витрати виробництва та прибуток підприємства. Управління підприємством.

Практична робота № 4. Оцінка структури витрат та ціни конкретного продукту за методом «витрати – плюс».

А-П

А-П

уроку

Дата

Назва міні модуля

Тема уроку

Практичні заняття

ІІ семестр

33-34

З-П

Зв’язки підприємств з фінансовими установами. Бізнес-план підприємця.

Підсумковий урок по розділу 2

З-П

С-У

Розділ 3 Національна економіка як ціле

Тема 6. Загальні результати національного виробництва Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція (6+6=12 г)

35-36

У-М

Структура національного багатства країни. Взаємозв’язок сукупних доходів та сукупних витрат в національній економіці.

З-П

З-П

37-38

З-П

Визначення обсягу узагальнювального показника національного виробництва. Способи розрахунку ВВП.

А-П

А-П

39-40

З-П

Номінальні та реальні показники. Розв’язок задач

Практична робота № 5: «Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки»

А-П

А-П

41-42

З-П

Економічна динаміка з урахуванням періодичних коливань. Циклічні коливання та види циклів

З-П

А-П

43-44

З-П

Причини та наслідки безробіття. Види безробіття. Динаміка рівня безробіття в Україні.

З-П

А-П

45-46

З-П

Причини та наслідки інфляції. Темп інфляції. Індекс-дефлятор, індекс споживчих цін. Види інфляції.

А-П

С-У

Тема 8. Державне регулювання економіки ( 10 г)

47-48

У-М

Державно-економічна політика. Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість

Розв’язок ситуаційних задач

З-П

А-П

49-50

З-П

Цілі державного регулювання: стабільність цін, конкурентоспроможність національної економіки.

Розв’язок ситуаційних задач

З-П

А-П

51-52

З-П

Інструменти податково-бюджетної (фінансової) політики. Державний бюджет.

З-П

А-П

53-54

З-П

Регулювання економіки змінами кількості грошей в обігу.

Практична робота № 6: «Аналіз структури державного бюджету України з метою ознайомлення з основними статтями надходжень та видатків»

А-П

А-П

55-56

З-П

Суспільних блага: ознаки та необхідність державного регулювання обсягу. Підтримка конкуренції та антимонопольне регулювання. Підсумковий урок

Розв’язок тестів, задач

А-П

С-У

Розділ 4 Світова економіка

Тема 9, 10. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами. Переваги та загрози глобалізації (8+6=14 г)

57-58

У-М

Сучасне світове господарство. Міжнародна торгівля. Торговельний баланс країни. Лібералізм.

З-П

А-П

59-60

З-П

Міжнародні торгівельні організації. Переваги членства в СОТ. Форми міжнародного руху капіталів. ТНК.

З-П

А-П

61-62

З-П

Платіжний баланс країни. МВФ. Світовий банк. МБРР. ЄЦБ. ЄБРР. ЄС.

Практична робота № 7: «Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів»

З-П

А-П

63-64

З-П

Валютні відносини. Валютні курси та умови зовнішньої торгівлі

А-П

С-У

65-66

З-П

Економічний зміст. Контрольна робота № 2

А-П

К-З

67-68

З-П

Проблеми, що потребують спільного (глобального) вирішення: вичерпання ресурсів, забруднення довкілля, поглиблення нерівності між країнами Місце «великих» та «малих» економік у процесах глобалізації.

З-П

А-П

69-70

З-П

Способи протидії загрозам глобалізації. Підсумковий урок. Узагальнення знань

А-П

С-У

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Схожі матеріали