Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Сучасні методики засвоєння норм нової редакції "Українського правопису"
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування з біології 9 клас ІІ семестр

Біологія

Для кого: 9 Клас

14.01.2020

791

15

0

Опис документу:
Календарне планування з біології 9 клас ІІ семестр розроблено за навчальною програмою: "Навчальна програма з біології для 6-9 класів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06. 2017 N°804" Адаптований до підручника: Л.І.Остапченко, П.Г.Балан, В.П.Поліщук Біологія: підруч. для 9 кл. закл. загальної середньої освіти/Л.І. Остапченко, П.Г. Балан, В.П. Поліщук. Київ: "Генеза",2017.-256 с.:іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КТП Біологія 9 клас ІІ семестр

з/п

Дата

Зміст уроку

Примітка

Тема 5.

Закономірності успадкування ознак (10 год.)

33

Генетика—наука про закономірності спадковості й мінливості організмів.

34

Методи генетичних досліджень.

35

Закономірності спадковості, які встановив Г. Мендель. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи.

36

Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи.

37

Практична робота № 3 Складання схем схрещування.

38

Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості.

39

Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю.

40

Генотип організму як цілісна інтегрована система.

41

Форми мінливості. Модифікаційна мінливість—наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля. Лабораторне дослідження: Вивчення мінливості у рослин і тварин.

42

Види мутацій та причини їх виникнення.

43

Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування.

Тема 6. Еволюція органічного світу ( 7 годин)

44

Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем.

45

Еволюційні погляди Ж-Б. Ламарка. Теорія еволюції Ч. Дарвіна.

46

Основні положення сучасної теорії еволюції.Популяція як елементарна одиниця еволюції.

47

Видоутворення. Основні напрями еволюційного процесу.

48

Роль різних наук в обґрунтуванні теорії еволюції.

49

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя.

50

Еволюція людини. Етапи еволюції людини.

Тема 7.

Біорізноманіття (4 год.)

51

Основи еволюційної філогенії та систематики.

52

Неклітинні форми життя: віруси. Прокаріоти.

53

Еукаріоти: гриби, рослини, тварини.

54

Практична робота № 4: « Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя.»

Тема 8.

Надорганізмові біологічні системи (7год.)

55

Екосистема. Різноманітність екосистем.

56

Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах.

57

Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.

58

Стабільність екосистем та причини її порушення.

59

Біосфера як цілісна система.

60

Захист і збереження біосфери. Основні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

61

Контрольна робота № 2 з тем: «Еволюція органічного світу» , «Біорізноманіття», «Надорганізмові біологічні системи.»

Тема 9.

Біологія, як основа біотехнології та медицини ( 6 год)

62

Поняття про селекцію... Завдання сучасної селекції.

63

Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів

64

Огляд традиційних біотехнологій.

65

Генетична (генна) інженерія. Генетично модифіковані організми.

66

Клітинна ( тканинна) інженерія.

67

Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині.

Узагальнення

68

Основні загальні властивості живих систем, їх єдність.

69

Повторення вивченого.

70

Повторення вивченого.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.