Календарне планування з біології 11 клас ІІ семестр

Біологія

Для кого: 11 Клас

14.01.2020

1189

24

0

Опис документу:
Календарне планування з біології 11 клас ІІ семестр розроблено за навчальною програмою: "Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 N°1407. Адаптований до підручника: Соболь В.І. Біологія і екологія: підруч. для 11 кл. закл. загальної середньої освіти/ В.І.Соболь.- Кам'янець-Подільський: Абетка, 2019.-256 с.:іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КТП Біологія 11 клас ІІ семестр

з/п

Дата

Зміст уроку

Примітка

Тема 7.

«Екологія» (15год.)

33

Предмет вивчення екології, її завдання та методи.

34

Зв’язки екології з іншими науками. Екологічні закони.

35

Екологічні чинники та їхня класифікація.

36

Закономірності впливу екологічних чинників на організми та їх угруповання. Стено- та еврибіонтні види.

37

Популяції. Класифікація та структура популяцій.

38

Характеристики популяцій. Механізми регуляції густоти (щільності) та чисельності популяцій. Функціональна роль популяцій в екосистемах.

39

Екосистемологія.Екосистеми, їх структурна організація.

40

Властивості та характеристики екосистем.

41

Типи зв’язків між популяціями різних видів в екосистемах.

Проект: Дослідження особливостей структури місцевих екосистем (природних чи штучних).

42

Екологічні сукцесії як процеси саморозвитку екосистем.

43

Причини сукцесій та їхні типи. Закономірності сукцесій.

44

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів.

45

Біосфера як глобальна екосистема, її структура та межі.

46

Біогеохімічні цикли як необхідна умова існування біосфери.

47

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу та його значення для уникнення глобальної екологічної кризи.

Тема 8.

«Сталий розвиток та раціональне природокористування (12 год.)»

48

Сучасні екологічні проблеми у світі та в Україні.

49

Види забруднення, їхні наслідки для природних і штучних екосистем та людини. Критерії забруднення довкілля.

50

Антропічний вплив на атмосферу Наслідки забруднення атмосферного повітря та його охорона.

51

Антропічний вплив на гідросферу. Причини порушення якості природних вод, дефіцит водних ресурсів, принципи оцінки екологічного стану водойм. Охорона водойм.

52

Основні джерела антропічного забруднення ґрунтів, їхні наслідки. Необхідність охорони ґрунтів.

53

Антропічний вплив на біорізноманіття. Проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Збереження біорізноманіття як необхідна умова стабільності біосфери.

54

Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство України, міждержавні угоди.

55

Червона книга та чорні списки видів тварин. Зелена книга України.

56

Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в контексті сталого розвитку.

57

Поняття про екологічне мислення. Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля.

58

Практична робота 3. Оцінка екологічного стану свого регіону.

59

Контрольна робота №2 з теми: «Сталий розвиток та раціональне природокористування».

Тема 9.

«Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології (12 год.)»

60

Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених-селекціонерів.

61

Сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів. Явище гетерозису та його генетичні основи.

62

Значення для планування селекційної роботи вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності та походження культурних рослин, закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

63

Застосування результатів біологічних досліджень у медицині.

64

Досягнення трансплантології, репродуктивної медицини та донорства. Проект : Нанотехнології в біології.

65

Генна інженерія в медицині. Досягнення регенеративної медицини та онкології.

66

Біоетичні проблеми сучасної медицини.

67

Застосування результатів біологічних досліджень у біотехнології.

68

Застосування досягнень молекулярної генетики, молекулярної біології та біохімії у біотехнології.

69

Поняття про біологічну небезпеку та біологічну безпеку.

70

Повторення та узагальнення навчального матеріалу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.