Сьогодні о 18:00
Кабінет психолога:
«
Здатність до саморегуляції – основа духовного розвитку. Нові інструменти й підходи
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування вивчення математики в 6 класі

Математика

Для кого: 6 Клас

13.09.2020

341

5

0

Опис документу:
Календарне планування вивчення математики в 6 класі За підручником Н. А. Тарасенкова Математика 6 клас. (Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. -К. «Освіта», 2014 р.) (140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень, II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування вивчення математики в 6 класі

За підручником Н. А. Тарасенкова Математика 6 клас.

(Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів. -К. «Освіта», 2014 р.)

(140 годин. I семестр — 64 години, 4 години на тиждень, II семестр — 76 годин, 4 години на тиждень).

уроку

Тема уроку

Дата проведення

Домашнє завдання

Тема 1(10 годин): ПОВТОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

1

Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами.

Повторити властивості натуральних чисел

Розв’язати №239, 238

2-3

Розв’язування задач і вправ на всі дії зі звичайними дробами

Повторити дії зі звичайними дробами

Розв’язати №33, 328, 882, 879

4-5

Розв’язування задач і вправ на всі дії з десятковими дробами. Самостійна робота

Повторити дії з десятковими дробами

Розв’язати №78, 119, 120, 160

6-7

Відсотки. Розв’язування задач на відсотки.

Повторити відсотки

Розв’язати №34, 79, 161, 327

8

Середнє арифметичне. Середнє значення величин.

Повторити середнє арифметичне

Розв’язати № 189, 190

9

Діагностична контрольна робота

Повторити дії з дробами

10

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити властивості натуральних чисел

Розв’язати №275, 276

Тема 2(10 годин): ПОДІЛЬНІСТЬ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

11

Дільники та кратні натурального числа. Прості числа.

Вивчити п.1, правила

Розв’язати №7, 9,11

12

Ознаки подільності на 2, 5 та 10

Вивчити п.2, правила

Розв’язати № 42, 48, 51

13

Ознаки подільності на 3 та 9

Вивчити п.3 , правила

Розв’язати №85, 93, 98

14-15

Прості й складені числа. Самостійна робота

Вивчити п.4 , правила

Розв’язати №128, 133

16

Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

Вивчити п. 4, правила

Розв’язати №136, 138

17

Найменше спільне кратне. Самостійна робота

Вивчити п. 5, правила

Розв’язати №171, 174

18

Розв’язування задач і вправ.

Повторити п.1-5, властивості

Розв’язати №146,148, 180

19

Контрольна робота №2 «Подільність натуральних чисел».

Повторити п.1-5, правила, властивості

20

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п.1-5, правила, властивості

Розв’язати № 20,57, 100

Тема: ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ (30годин)

Тема 3(11годин):ПОРІВНЯННЯ ДРОБІВ. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ДРОБІВ.

21

Основна властивість дробу

Вивчити п.6, правила

Розв’язати №205, 209

22

Скорочення звичайних дробів

Вивчити п.6, властивості

Розв’язати № 211, 221

23

Найменший спільний знаменник кількох дробів

Повторити п.6, правила,

Розв’язати №

24-25

Зведення звичайних дробів до спільного знаменника. Самостійна робота

Вивчити п. 7, правила

Розв’язати №247, 249, 255, 261

26

Порівняння звичайних дробів

Вивчити п. 7, правила

Розв’язати № 251,263

27

Додавання дробів з різними знаменниками

Вивчити п.8 , правила

Розв’язати №282, 284, 286

28

Віднімання дробів з різними знаменниками.

Самостійна робота

Вивчити п.8 , правила

Розв’язати № 292, 294

29

Задачі і рівняння на додавання і віднімання дробів. Порівняння дробів.

повторити п. 6-8, властивості

Розв’язати №290, 299, 301

30

Контрольна робота №3 «Порівняння дробів. Додавання і віднімання дробів».

Повторити п. 6-8, правила

31

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п. 6-8, правила

Розв’язати №307, 309, 311

Тема 4(13 годин): МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЗВИЧАЙНИХ ДРОБІВ.

32

Множення звичайних дробів

Вивчити п. 9, правила

Розв’язати № 335, 337

33

Знаходження дробу від числа

Повторити п. 9, властивості

Розв’язати № 341, 353, 362

34-35

Задачі на множення дробів. Самостійна робота

Вивчити п. 9, правила

Розв’язати № 356, 366, 379, 387

36

Взаємно обернені числа та їх властивості.

Вивчити п. 9, правила

Розв’язати № 373, 371

37

Ділення звичайних дробів

Вивчити п. 10, правила

Розв’язати №414, 417

38

Знаходження числа за його дробом

Вивчити п. 10, правила

Розв’язати № 420, 423, 442

39

Перетворення звичайних дробів у десяткові

Вивчити п.11 , правила

Розв’язати №471,474

40

Нескінченні періодичні десяткові дроби.

Вивчити п. 11, правила

Розв’язати №488, 490

41

Десяткові наближення звичайного дробу. Самостійна робота

Вивчити п. 11, правила

Розв’язати №503, 496

42

Розв’язування задач і вправ на всі дії зі звичайними дробами.

Повторити п. 9-11, правила

Розв’язати № 506, 509

43

Контрольна робота №4 «Множення і ділення звичайних дробів».

Повторити п. 9-11, правила

44

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п. 9-11, правила

Розв’язати № 513, 444

Тема: ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ.

Тема 5(12 годин): ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ.

45

Відношення та його властивості.

Вивчити п. 12, правила

Розв’язати №526,528, 530

46

Пропорція та її властивості

Вивчити п. 13, властивості

Розв’язати № 558, 567, 569

47

Розв’язування рівнянь на основні властивості пропорції. Самостійна робота.

Повторити п. 13, правила

Розв’язати № 573, 577

48-49

Пряма та обернена пропорційні залежності

Вивчити п. 14, правила

Розв’язати № 596, 598, 602, 608, 616

50

Поділ числа в поданому відношенні .

Вивчити п. 15, правила

Розв’язати №638, 642

51

Масштаб

Вивчити п. 15, правила

Розв’язати №652, 654

52-53

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки. Самостійна робота

Вивчити п. 19, правила

Розв’язати № 790, 796, 806, 810, 816, 818

54

Розв’язування текстових задач на суміші, сплави, відсотковий вміст

Повторити п. 19, правила

Розв’язати № 836, 840, 842

55

Контрольна робота №5 «Відношення та пропорції»

Повторити п. 12-15, 19, правила

56

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п. 12-15, 19, правила

Розв’язати № 846, 851

Тема 6(8 годин): КОЛО. КРУГ. ДІАГРАМИ.

57

Коло. Круг Круговий сектор.

Вивчити п. 16, формули

Розв’язати № 690, 695, 697

58

Стовпчасті і кругові діаграми Самостійна робота.

Вивчити п. 17, властивості

Розв’язати № 721, 725, 730

59

Циліндр. Конус. Куля.

Вивчити п. 18, властивості

Розв’язати № 756, 758, 771

60

Семестрова контрольна робота

Повторити п.1-19, правила

61-62

Ймовірність випадкової події

Вивчити п. 20, формули

Розв’язати № 887, 893, 897, 901

63

Контрольна робота №7 « Коло. Круг. Діаграми»

Повторити п.17-20, правила

64

Аналіз контрольної роботи. Тематичне оцінювання.

Повторити п.17-20, правила

Розв’язати № 915, 913

уроку

Тема уроку

Дата проведення

Домашнє завдання

Тема7(10 годин): РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА.

65

Додатні та від’ємні числа. Число 0.

Вивчити п. 21, правила

Розв’язати №924, 928,930

66

Координатна пряма.

Вивчити п. 22, правила

Розв’язати № 949, 951, 956

67-68

Протилежні числа. Модуль числа. Самостійна робота

Вивчити п. 23, правила

Розв’язати № 992, 999, 1001, 1008, 1010

69

Цілі числа. Раціональні числа

Вивчити п. 24, правила

Розв’язати № 1050, 1055

70-71

Порівняння раціональних чисел. Самостійна робота.

Вивчити п. 25, правила

Розв’язати №1079, 1084, 1088, 1097

72

Розв’язування типових вправ.

Повторити п. 21-25, властивості

Розв’язати № 1103, 960

73

Контрольна робота №8 з теми «Раціональні числа»

Повторити п. 21-25, властивості

74

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п. 21-25, властивості

Розв’язати № 966, 1026

Тема 8(10 годин): ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

75-76

Додавання раціональних чисел

Вивчити п. 26, правила

Розв’язати № 1125, 1133, 1135, 1141

77-78

Властивості додавання раціональних чисел . Самостійна робота.

Вивчити п. 26, правила

Розв’язати № 1144, 1157, 1134

79-80

Віднімання раціональних чисел.

Вивчити п. 27, правила

Розв’язати №1185, 1188, 1191, 1197

81

Розвязування задач і вправ. Самостійна робота.

Повторити п. 26-27, правила

Розв’язати № 1206, 1213, 1223

82

Розв’язування типових вправ.

Повторити п. 26-27, правила

Розв’язати № 1155, 1210

83

Контрольна робота №9 з теми «Додавання і віднімання раціональних чисел»

Повторити п. 26-27, правила

84

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п. 26-27, правила

Розв’язати № 1221, 1219

Тема 9 (15 годин): МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ЧИСЕЛ

85-86

Множення раціональних чисел

Вивчити п.28, правила

Розв’язати №1246, 1249, 1254, 1256

87

Переставна і сполучна властивості множення раціональних чисел.

Вивчити п.28, правила

Розв’язати № 1260, 1262,

88

Коефіцієнт буквеного виразу.

Вивчити п.28, правила

Розв’язати № 1267, 1270

89-90

Розподільна властивість множення.

Вивчити п.28, правила

Розв’язати №1265, 1268, 1275, 1279

91-92

Подібні доданки та їх зведення. Самостійна робота

Вивчити п.28, правила

Розв’язати №1287, 1291, 1281, 1285

93-94

Ділення раціональних чисел.

Вивчити п.29, правила

Розв’язати №1316, 1321, 1324, 1326

95-96

Задачі на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота

Вивчити п.27-28, правила

Розв’язати №1332, 1337, 1340, 1352(1)

97

Розв’язування типових вправ.

Повторити п. 27-28, властивості

Розв’язати № 1356, 1359

98

Контрольна робота №10 з теми «Множення і ділення раціональних чисел»

Повторити п. 27-28, властивості

99

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п. 27-28, властивості

Розв’язати №1343, 1347

Тема 10(12 годин): ВИРАЗИ І РІВНЯННЯ.

100-101

Вирази та їх спрощення

Вивчити п. 30, правила

Розв’язати № 1379, 1381, 1383, 1387

102-103

Рівняння. Основні властивості рівнянь. Самостійна робота

Вивчити п. 31, правила

Розв’язати №1416, 1418, 1424, 1426

104-105

Розв'язування рівнянь.

повторити п. 30-31, правила

Розв’язати № 1428, 1422

106-108

Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Самостійна робота

Вивчити п. 32, правила

Розв’язати № 1440, 1444, 1442, 1446

109

Розв’язування типових вправ.

Повторити п. 30-32, властивості

Розв’язати № 1452, 1454

110

Контрольна робота №11 з теми: «Вирази і рівняння».

Повторити п. 30-32, властивості

111

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п. 30-32, властивості

Розв’язати № 1458, 1464

Тема 11(14 годин): ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ ПРЯМІ.

112-113

Перпендикулярні прямі.

Вивчити п. 33, властивості

Розв’язати №1490, 1492, 1494, 1502

114-115

Паралельні прямі. Самостійна робота.

Вивчити п. 33, властивості

Розв’язати № 1496, 1500,1506, 1510

116-118

Координатна площина

Вивчити п. 34, властивості

Розв’язати №1530, 1537, 1542

119-121

Графіки залежності між величинами. Самостійна робота.

Вивчити п. 35, властивості

Розв’язати № 1568, 1571, 1573, 1574

122-123

Розв’язування задач

Повторити п. 33-35, властивості

Розв’язати № 1575, 1544, 1549, 1548

124

Контрольна робота №12 з теми : «Перпендикулярні і паралельні прямі.»

Повторити п. 33-35, правила

125

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Повторити п. 33-35, правила

Розв’язати № 1582, 1583

Тема 12(15 годин): ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

126

Розв’язування вправ на подільність чисел.

Повторити п. 1-5, правила

Розв’язати № 1-5, ст..280

127-128

Розв’язування вправ зі звичайними дробами.

Повторити п. 6-10, властивості

Розв’язати № 1-5, ст.281,282

129-130

Розв'язування вправ на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота.

Повторити п. 22-27, правила

Розв’язати № 1-5, ст. 284, 285

131

Перетворення виразів

Повторити п. 30-32, правила

Розв’язати № 1-5 ст. 286

132

Пропорції. Коло. Круг.

Повторити п. 12-14, правила

Розв’язати № 1-5 ст. 283

133

Підсумкова контрольна робота.

Повторити п.1-32, властивості

134

Паралельні та перпендикулярні прямі.

Повторити п. 32, правила

Розв’язати № 1-5 ст. 286

135

Розв'язування рівнянь.

Повторити властивості рівнянь

Розв’язати № 1339, 1344

136-137

Розв'язування текстових задач. Самостійна робота.

Повторити способи розв’язування задач

Розв’язати № 1468-1471

138

Розв’язування типових вправ.

Повторити п.1-32, правила

Розв’язати № 1483, 1484

139

Контрольна робота № 14 «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

Повторити п.1-32, правила

140

Аналіз контрольної роботи.

Тематичне оцінювання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.