Календарне планування уроків з природознавства 5 клас 2020-2021 н.р. Ярошенко. Бойко.

Природознавство

Для кого: 5 Клас

09.09.2020

6139

3

667

Опис документу:
Календарне планування уроків з природознавства 5 клас розроблено на основі навчального підручника ( Ярошенко, Бойко ). Враховано всі контрольні роботи, практичні роботи та заняття. А також навчальні проекти та екскурсії.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 клас

(усього 70 год, 2 год на тиждень, із них – 6 год резервний час)

уроку

Тема уроку

Дата

Вступ(6)

1.

Науки, що вивчають природу. Значення природничо-наукових знань для людини.

2.

Практичне заняття. Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів: енциклопедії, словники, довідники величин, атласи географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, хрестоматії з природознавства, Інтернет-ресурси тощо. Інструктаж з БЖД.

3.

Методи вивчення природи.

4.

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття. Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів. Інструктаж з БЖД.

5.

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас».

6.

Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас».

РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС(15).

7.

Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання.

П.Р.1 Вимірювання маси та розмірів різних тіл. Інструктаж з БЖД.

8.

Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і газів.

9.

Атоми і молекул. Дифузія.

10.

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.

11.

Чисті речовини і суміші.

12.

Способи розділення суміше.

13.

Практичні заняття Розділення сумішей фільтруванням. Інструктаж з БЖД.

14.

Узагальнення знань по темі «Вступ. Тіла, речовини та явища навколо нас .

( част.1)»

15.

Явища природи.

16.

Фізичні явища, їх різноманітність.

17.

Фізичні явища, їх різноманітність.

18.

Практичне заняття. Дослідження залежності швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні. Інструктаж з БЖД.

19.

Хімічні явища, їх ознаки. Гниття.

20.

Горіння. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі.

21.

Узагальнення знань по темі «Тіла, речовини та явища навколо нас.(част.2)»

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ(8+1)

22.

Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил.

23.

Поняття сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства. Небесні тіла. Зоря – самосвітне небесне тіло.

Відмінності між зорями. Міжзоряний простір.

24.

Практичне заняття. Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба. Інструктаж з БЖД.

25.

Планети.

26.

Сонячна система.

Відмінності між планетами.

27.

Всесвіт та його складові. Людина і Всесвіт. Зоряні системи – галактики. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень.

28.

Навчальний проект « Наш дім- Сонячна система»

29

Навчальний проект « Наш дім- Сонячна система»

30.

Контрольна робота№1 по темі «Всесвіт»

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (16).

31.

Форма і розміри Землі.

32.

Внутрішня будова Землі.

33.

Рухи Землі.

34.

Пори року.

35.

Практичне заняття. Дослідження нагрівання тіл ( різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.Інструктаж з БЖД.

36.

Місяць – супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

37.

Способи зображення Землі.

38.

Практичне заняття. Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об'єктів. Інструктаж з БЖД.

39.

Узагальнення знаня по темі «Земля як планета» (част.1).

40.

Ґрунт, його значення і властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

41.

Повітря – суміш газів. Значення повітря. Властивості повітря.

42.

Вода на Землі. Три стани води. Кругообіг води.

43.

Властивості води. Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.

Практичне заняття. Дослідження розчинності речовин ( цукру, солі, лимонної кислоти, олії). Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти. Інструктаж з БЖД.

44.

Практичне заняття. Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру ( солі) у воді. Інструктаж з БЖД.

45.

Значення води у природі. Використання води людиною.

46.

Узагальнення знань по темі «Земля як планета»(част.2).

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів(15)

47.

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

48.

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини.

49.

Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

50.

Практичне заняття. Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості .Інструктаж з БЖД.

51.

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

52.

Навчальний проект « Вирощування найвищої бобової рослини.»

53.

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

54.

Практичне заняття. Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій. Інструктаж з БЖД.

55.

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.

Наземно-повітряне середовище.

56.

Водне середовище життя.

57.

Ґрунтове середовище життя.

58.

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

59.

Угруповання організмів. Екосистеми. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

60.

Екскурсія на поле.

61.

Контрольна робота №2 по темі «Планета Земля як середовище життя організмів»

Тема 3. Людина на планеті Земля(7+1р.).

62.

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

63.

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів). Практичне заняття. Дослідження екологічних проблем своєї місцевості. Інструктаж з БЖД.

64.

Навчальний проект « Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей).

65.

Навчальний проект « Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей).

66.

Охорона природи. Червона книга України.

67.

П.Р.2 Складання Червоної книги своєї місцевості. Інструктаж з БЖД.

68.

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

69.

Узагальнення знань по темі: «Людина на планеті Земля»

70.

Підсумковий урок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця