Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ уроків української мови в 1 класі на ІІ семестр за букварем Н.О. Воскресенської, І.В. Цепової

НУШ

Для кого: 1 Клас

12.01.2019

3721

328

0

Опис документу:
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ уроків української мови в 1 класі на ІІ семестр за букварем Н.О. Воскресенської, І.В. Цепової до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти. 1-2 класи / За наук. ред. О.Я. Савченко
Перегляд
матеріалу
Отримати код

31

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

уроків української мови в 1 класі на ІІ семестр за букварем Н.О. Воскресенської, І.В. Цепової

до Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти. 1-2 класи / За наук. ред. О.Я. Савченко

Тематика уроків

Примітка

Дата за планом

Дата фактична

СЕМЕСТР (133 години)

113

Повторення вивченого за I семестр.

114

Повторення написання літер. Закріплення умінь поєднувати букви, писати з ними слова і речення. Списування з друкованого шрифту.

115

Славні ґазди.

Звуки [ґ], буква Ґ, ґ.

116

Письмо малої букви ґ, відпрацювання різних видів поєднань даної літери з іншими. Тлумачення і запис слів. Інтонування і списування речення.

117

Дбайлива ґава.

Закріплення звукового значення букви Ґ, ґ, читання з нею.

118

Письмо великої букви Ґ, складів із нею. Запис речень. Уточнення значення фразеологізмів проґавити, ґав ловити.

119

Крокодилів урок.

Звуки [к], [к’], буква К, к.

120

Письмо малої букви к, складів і слів із нею. Опрацювання словникового слова лелека. Запис речення, пояснення використання тире в ньому.

121

Українські козаки.

Закріплення звукових значень букви К, к, читання з нею.

122

Письмо великої букви К, складів і слів із нею. Списування прислів’я з друкованого шрифту.

123

Весна-красна.

Звуки [г], [г’], буква Г, г.

124

Письмо малої букви г, відпрацювання поєднань з іншими буквами. Складання і запис слів із поданих літер. Опрацювання словникових слів гумка, загадка. Списування речення.

125

Гроза погримувала грізно.

Закріплення звукових значень букви Г, г, читання з нею.

126

Письмо великої букви Г, складів і слів із нею. Повторення правила написання з великої літери імен людей і назви гори. Опрацювання словникового слова подруги.

127

Пухнасті хмаринки.

Звуки [х], [х’], буква Х, х.

128

Письмо малої букви х, складів і слів із нею. Запис речення.

129

У зоопарку.

Закріплення звукових значень букви Х, х, читання з нею.

130

Письмо великої букви Х, складів і слів із нею. Інтонування питального речення і списування його з друкованого шрифту.

131

Дружити треба вміти.

Звуки [ж], [ж’], буква Ж, ж.

132

Письмо малої букви ж, складів і слів із нею. Списування скоромовки з друкованого шрифту.

133

Бегемотик Жоржик.

Закріплення звукових значень букви Ж, ж, читання з нею.

134

Письмо великої букви Ж, складів і слів із нею. Інтонування і списування питального речення зі звертанням.

135

Допитливі школярики.

Звуки [ш], [ш’], букви Ш, ш.

136

Письмо малої букви ш, складів і слів із нею. Синтетична вправа з додаванням літер у слова (тиша, миша). Опрацювання словникового слова вірші. Запис речення.

137

Наша школа. Шахи.

Закріплення звукових значень букви Ш, ш, читання з нею.

138

Письмо великої букви Ш, складів і слів із нею. Запис речень, пояснення використання знаку оклику і тире.

139

Закріплення звукових значень вивчених літер.

Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь (читання з відповідними: інтонацією, темпом і тембром мовлення, швидкістю).

140

Закріплення зорово-рухового образу писемних літер, удосконалення умінь поєднувати букви, писати з ними слова і речення. Списування речення з друкованого шрифту.

141

Корисний йогурт.

Звук [й’], буква Й, й.

142

Письмо малої та великої букв й, Й, запис складів і слів. Опрацювання словникового слова лінійка. Інтонування і запис речення.

143

Веселий трамвай.

Закріплення звукового значення букви Й, й, читання з нею.

144

Закріплення умінь писати з вивченими буквами слова і речення. Списування з друкованого шрифту. Опрацювання словникового слова новий.

145

Яхти на морі.

Буква Я, я. Позначення звукосполучення [й’а].

146

Письмо малої та великої букв я, Я, складів і слів із ними. Утворення і запис форми слова за аналогією. Повторення правила вживання великої літери. Списування речень.

147

Велике свято.

Буква Ю, ю. Позначення звукосполучення [й’у].

148

Письмо малої та великої букв ю, Ю, складів і слів із ними. Утворення слів із поданих складів і списування з друкованого шрифту. Запис речень. Повторення правила вживання великої літери.

149

Два гноми.

Буква Є, є. Позначення звукосполучення [й’е], голосного [е] та м’якості приголосного звука.

150

Письмо малої та великої букв є, Є, складів і слів із ними. Повторення правила вживання великої літери. Списування речення з друкованого шрифту.

151

Їжачок-хитрячок.

Буква Ї, ї. Позначення звукосполучення [й’і].

152

Письмо малої та великої букв ї,

, складів і слів із ними. Утворення і запис форми слова за аналогією. Опрацювання словникових слів Київ, Україна, українська. Списування речень із друкованого шрифту.

153

Наше подвір’я.

Апостроф як додатковий символ на позначення звука [й’].

154

Апостроф як додатковий символ на позначення звука [й’]. Письмо слів з апострофом. Опрацювання словникових слів ім’я, сім’я, комп’ютер. Списування з друкованого шрифту.

155

Закріплення звукових значень вивчених літер.

Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь (читання з відповідними: інтонацією, темпом і тембром мовлення, швидкістю).

156

Закріплення умінь писати слова і речення з буквами й, я, ю, є, ї. Удосконалення умінь позначати на письмі сполучення звука [й’] і наступного голосного. Аналіз і списування речень. Повторення вивчених літер прийомом калькування.

157

Казкова зустріч.

Звуки [дж], [дж’], буквосполучення Дж, дж. Розвиток звуковимовних умінь.

158

Позначення на письмі звука [дж] буквосполученнями дж, Дж. Запис складів і слів, списування речень із друкованого шрифту.

Опрацювання словникових слів джміль, бджола.

159

Читання — краще навчання.

Звуки [ч], [ч’], буква Ч, ч.

160

Письмо малої букви ч, складів і слів із нею. Складання і запис слів із поданих літер. Інтонування і запис етикетних фраз.

161

Вийди, вийди, сонечко.

Закріплення звукових значень букви Ч, ч, читання з нею.

162

Письмо великої букви Ч, складів і слів із нею. Інтонування і запис питального речення. Запис речення, пояснення використання в ньому тире.

163

Дзюрчить веселе джерельце.

Звуки [дз], [дз’], буквосполучення Дз, дз. Розвиток звуковимовних умінь.

164

Позначення на письмі звуків [дз], [дз’] буквосполученнями дз, Дз. Списування речень із друкованого шрифту. Запис слів за малюнками.

165

Цікаве життя. Звуки [ц], [ц’], буква Ц, ц.

166

Письмо малої букви ц, складів і слів із нею. Опрацювання словникових слів олівець, цукерка. Списування скоромовки.

167

Цирк приїхав!

Закріплення звукових значень букви Ц, ц, читання з нею.

168

Письмо великої букви Ц, складів із нею. Інтонування і списування окличних речень.

169

У країні фантазії. Звуки [ф], [ф’], буква Ф, ф.

170

Письмо малої та великої букв ф, Ф, складів і слів. Синтетична вправа з додаванням літер у слова (фокус, фікус). Опрацювання словникового слова телефон. Запис речень. Списування з друкованого шрифту.

171

Звукосполучення [шч], [шч’], буква Щ, щ.

Розвиток звуковимовних умінь.

172

Письмо малої та великої букв щ, Щ, складів і слів. Синтетична вправа з додаванням літер у слова (щока, щука; борщик, горщик). Відновлення і запис деформованого речення. Списування з друкованого шрифту.

173

Алфавіт. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

174

Алфавіт. Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. Наведення літер, запис слів і речень за зразком. Списування з друкованого шрифту. Додавання літер абетки у вірш за алфавітним порядком.

175

Закріплення вивченого. Удосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів, текстів. Формування читацьких умінь (читання з відповідними: інтонацією, темпом і тембром мовлення, швидкістю).

176

Повторення написання малих і великих літер української абетки прийомом калькування, групування літер за спільним елементом. Виконання синтетичних вправ. Списування з друкованого шрифту.

177

Узагальнення і систематизація вивченого за букварний період.

178

Узагальнення і систематизація вивченого за букварний період.

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД (67 годин)

179

Твоя Батьківщина Україна

Анатолій Костецький «Батьківщина». Ми — українці. Анатолій Камінчук «Рідний край».

Удосконалення читацьких умінь (здійснюється на кожному уроці). Читання й розуміння прочитаного. Ознайомлення з поняттями «автор твору», «заголовок». Практичне ознайомлення з порівнянням і його роллю в тексті. Розповідь на основі власних спостережень.

180

Закріплення уміння писати малі літери з похилою лінією із заокругленням унизу — і, ї, и, ш, й, ц, щ. Письмо слів і речень із ними.

181

Анатолій Камінчук «Наша столиця». Твоя мала батьківщина.

Читання текстів із відповідними настроєм та силою голосу. Вибіркове читання. Розповідь на основі власного досвіду.

182

Закріплення уміння писати малі літери з похилою лінією із заокругленнями вгорі та внизу — г, п, т, р. Письмо слів і речень із ними.

183

Зірка Мензатюк «Український прапор»

Аудіювання (слухання-розуміння, відповіді на запитання за змістом тексту). Узагальнення знань і умінь учнів із розділу. Ознайомлення з дитячою періодикою.

184

Закріплення уміння писати малі літери з прогнутим плавним елементом — л, м, я та малу літеру ґ. Письмо слів і речень із ними.

185

Вони писали для тебе!

Тарас Шевченко «Тече вода з-під явора».

Загальні відомості про Т. Г. Шевченка (аудіювання). Поняття про риму. Удосконалення читацьких умінь.

186

Закріплення уміння писати малі літери з овалом — о, а, б, ф. Письмо слів і речень із ними.

187

Леся Українка «Три метелики».

Загальні відомості про Лесю Українку (аудіювання). Ознайомлення з поняттям «персонажі твору»; оцінка дій персонажів. Вибіркове читання.

188

Закріплення уміння писати малі літери з півовалами — с, є, е, х, ж. Письмо слів і речень із ними.

189

Іван Франко «Ріпка».

Загальні відомості про І. Я. Франка (аудіювання). Розповідь — продовження твору. Визначення персонажів.

190

Закріплення уміння писати малі літери з нижньою петлею — у, д, з. Письмо слів і речень із ними.

191

Василь Сухомлинський «Яблуко в осінньому саду».

Загальні відомості про В. О. Сухомлинського (аудіювання). Персонажі твору. Оцінка їхніх дій.

192

Закріплення уміння писати малі літери в, ь закритої та відкритої форм. Письмо слів і речень із ними.

193

Всеволод Нестайко «Пробудження» (уривок із повісті «У Країні Місячних Зайчиків»). Загальні відомості про В.Нестайка (аудіювання). Характеристика персонажів. Висловлення свого враження від прочитаного. Розповідь на основі прочитаного твору. Вибіркове читання.

194

Закріплення уміння писати малі літери ч, н, ю, к. Письмо слів і речень із ними.

195

Анатолій Костецький «Косички», «Сонечкова мама». Загальні відомості про А. Костецького (аудіювання). Виразне читання віршів. Узагальнення знань і умінь учнів із розділу. Робота з дитячою книжкою (твори сучасних дитячих письменників).

196

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням угорі та внизу — У, Ч, И, Й, Ш, Ц, Щ. Письмо складів і речень із ними.

197

Світ навколо тебе.

Вадим Левін «Ранкові роси». В’ячеслав Шахненко «Яблуко».

Спостереження за особливостями зображення картин природи. Роль образних слів. Розповіді за запитаннями до тексту. Висловлення свого враження від прочитаного.

198

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч і верхнім елементом — Г, П, Т, Ґ, Р, Ф. Письмо складів і речень із ними.

199

Борис Вовк «Чиї квіти найгарніші» (скорочено).

Вибіркове читання тексту. З’ясування ролі порівнянь і образних слів. Висловлення свого враження від прочитаного.

200

Закріплення уміння писати великі літери з прогнутим плавним елементом — Л, А, М, Я. Письмо слів і речень із ними.

201

Юрій Ярмиш «Джерельце». Анатолій Качан «Джерельце».

Характеристики персонажів і їхніх вчинків. Вибіркове читання на доведення власних думок, висновків. Розповідь на основі прочитаних творів і власного досвіду.

202

Закріплення уміння писати великі літери з похилою лінією із заокругленням унизу ліворуч складної конфігурації — І, Ї, Н, Ю, К. Письмо складів і речень із ними.

203

Наталка Бабенко «Хмарки».

Загадки. Закличка.

Ознайомлення із закличками, скоромовками. Читання у відповідному темпі. Вибіркове читання. Розповідь на основі власних спостережень.

204

Закріплення уміння писати велику букву О та літери з півовалами — С, Є, Х, Ж. Письмо слів і речень із ними.

205

Платон Воронько «Не будь козою». Володимир Орлов «Що не можна купити».

Виразне читання віршів. З’ясування головної думки (про що хотів повідомити письменник, з якою метою).

206

Закріплення уміння писати схожі великі букви Е З, В Б та літеру Д. Письмо слів і речень із ними.

207

Узагальнення знань і умінь учнів із розділу. Робота з дитячою книжкою (твори про природу, тварин тощо).

208

Удосконалення навички письма. Виконання лексико-граматичних завдань. Формування орфографічної навички — вживання великої літери. Коментоване списування. Попереджувальний диктант.

209

Увічливі слова.

Варвара Гринько «Рідна мова». Анатолій Костецький «Як зробити день веселим».

Спостереження за роллю порівнянь у тексті. Відповіді на запитання. Ознайомлення з прислів’ям.

210

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — звукове значення букв г, ґ. Вибіркове списування. Попереджувальний диктант.

211

Алла Потапова «“Чемний” Миколка». Олександр Богемський «Уклоніться квіточці».

Виразне читання в особах (з відповідною інтонацією: лагідно, з докором тощо). Узагальнення знань і умінь учнів із розділу.

212

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — звукове значення букви щ. Списування з доповненням речень словами. Пояснювальний диктант.

213

Про маму.

Василь Сухомлинський «Найласкавіші руки».

Спостереження за особливостями зображення персонажа. Розповідь за аналогією до прочитаного.

214

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — буквосполучення дж, дз, їх звукове значення. Списування із заміною малюнків відповідними словами. Пояснювальний диктант.

215

Юрій Ярмиш «Дрібний дощик». Микола Сулима «Змалювати маму».

Вибіркове читання. Читання в особах. Самостійний висновок із прочитаного. Узагальнення знань і умінь із розділу.

216

Удосконалення навички письма. Виконання лексико-граматичних завдань. Формування орфографічної навички — вживання букв я, ю, є, ї у їх звукових значеннях. Списування з пропущеними буквами. Вибірковий диктант.

217

Про тебе і твоїх друзів.

В’ячеслав Шахненко «Мій друг». Наталка Бабенко «Федько-фокусник». Грицько Бойко «Побіг і прибіг».

Виразне читання текстів. Розповідь на основі власного досвіду.

218

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.

Формування орфографічної навички — вживання апострофа. Списування із заміною малюнків відповідними словами. Вибірковий диктант.

219

Олег Буцень «У новій школі». Читання в особах. Характеристика персонажів. Головна думка твору.

220

Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних і граматичних завдань. Формування орфографічної навички — вживання в словах знака м’якшення. Списування з доповненням речень словами. Попереджувальний диктант.

221

Два ледарі (татарська народна казка).

Висловлення власного враження від прочитаного. Характеристика персонажів. Розповідь за малюнками.

222

Удосконалення навички письма. Виконання лексичних та фонетико-графічних завдань. Формування орфографічної навички — позначення на письмі подовженого м’якого приголосного звука. Списування із заміною малюнків відповідними словами. Письмо по пам’яті (самодиктант).

223

Узагальнення знань і умінь учнів із розділу. Робота з дитячою книжкою (за вибором учителя).

224

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.

Коментоване списування. Попереджувальний диктант.

225

Старі казки на новий лад.

Вадим Скомаровський «Колобок». Олександр Саєнко «Рукавиця». Поняття про народну і авторську казку. Відповіді на запитання. Колективне створення казки «на новий лад».

226

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання лексико-граматичних завдань. Вибіркове списування. Письмо по пам’яті (самодиктант).

227

Наталка Завальська «Яєчко золоте, та не те».

Порівняння змісту народної та авторської казок. Узагальнення знань учнів із розділу.

228

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.

Списування з додатковим завданням. Пояснювальний диктант.

229

Прочитай, усміхнись!

«Слова-втікачі». Вадим Левін «У крамниці». «Кумкання жаб» (з народного). Гумористичні твори. Поняття про звуконаслідування. Виразне читання діалогів.

230

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.

Коментоване списування. Попереджувальний диктант.

231

«Ми з тобою йшли» (з народного).

Ярослава Павлюк «Будиночок, у якому ніхто не спить». Смішинки-веселинки.

Поняття про безкінечники. Читання їх «ланцюжком». Узагальнення знань учнів із розділу.

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.

Коментоване списування. Вибірковий диктант.

Здрастуй, літо!

Алла Свашенко «Літо». Борис Харчук «Ромашка». Анатолій Зарудний «Літо». Спостереження за вживанням у тексті образних слів під час опису картин природи. Виразне читання текстів.

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.

Списування з додатковим завданням. Пояснювальний диктант.

Василь Сухомлинський «Скільки ж ранків я проспав».

Читання діалогів. Визначення головної думки твору.

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.

Коментоване списування. Вибірковий диктант.

Ірина Прокопенко «Сонце, сонечко і соняшник».

Визначення в тексті ролі звукопису. Читання казки в особах.

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма. Виконання фонетико-графічних завдань.

Коментоване списування. Письмо по пам’яті (самодиктант).

Анатолій Костецький «Канікули». Узагальнення знань учнів із розділу.

Виразне читання віршів. Розповідь про плани на літній відпочинок.

Систематизація знань і умінь учнів. Удосконалення навички письма.

Виконання фонетико-графічних завдань.

Вибіркове списування. Пояснювальний диктант.

Узагальнення знань і вмінь учнів. Робота з дитячою книжкою. Ознайомлення зі списком літератури, рекомендованої для самостійного читання влітку.

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу. Перевірка рівня сформованості навички письма учнів. Контрольне списування.

Свято прощання з букварем.

Свято-змагання «Пані Каліграфія».

Підсумковий урок за рік. Конкурс на кращого читця.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.