Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування уроків математики у 3 класі 2 семестр за підручником Н. Листопад

Математика

03.02.2021

103

5

0

Опис документу:
Календарне планування розробленно відповідно до Типової освітньої програми,розробленої під керівництвом О.Я. Савченко.Календарне планування включає:зміст уроку,змістові лінії,ключові компетентності,очікувані результат
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика

3 клас

ІІ - семестр

за підручником Н. Листопад

п/п

Зміст уроків

Змістові лінії

Ключові компетентнос

ті

Очікувані результати

Дата уроку

Додавання і віднімання в межах 1000

81.

Лічба сотнями. Розрядні доданки чисел. Задачі на знаходження маси.

С. 3-4, №№ 1-11

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають і називають розрядні доданки чисел;

Діяльнісний компонент:

- відтворюють послідовність чисел у межах тисячі;

- виконують додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

- обчислюють зручним для себе способом;

- вимірюють і порівнюють величини маси;

- обирають доцільну мірку для вимірювання величини;

- розв’язують задачі на знаходження маси;

Ціннісний компонент:

- прогнозують результат додавання та віднімання;

- перевіряють правильність обчислень.

18.01

82.

Додавання та віднімання чисел десятками. Знаходження значень виразів. Обернена задача.

С. 4-6 №№ 12-24

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають поняття обернена задача;

Діяльнісний компонент:

- визначають загальну кількість сотень, десятків, одиниць у числі;

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обирають доцільну мірку для вимірювання величини;

- розуміють сутність процесу і складають обернені задачі ;

- розв’язують задачі на знаходження маси;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

19.01

83.

Складання виразів за схемами. Переставна властивість додавання. Знаходження суми трицифрових чисел. Розв’язування обернених задач.

С. 7-9 №№ 25-36

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як знаходити суму чисел та що таке переставна властивість додавання.

Діяльнісний компонент:

- читають і записують числа;

- складають вирази за схемами;

- обчислюють вирази з поясненнями;

- розв’язують обернені задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість вмінь складати вирази та користуватись переставною властивістю.

20.01

84.

Різні способи обчислення суми. Розв’язування задач на додавання та обернені до них.

С. 9-11 №№ 37-46

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають, що таке обернені задачі;

Діяльнісний компонент:

- володіють навичкою усного додавання і віднімання круглих чисел;

- обчислюють приклади різними зручними способами;

- знаходять окремі розв’язки нерівностей зі змінною зручним для себе способом;

- розв’язують задачі на додавання та обернені до них;

- читають нескладні таблиці;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у проблемних ситуаціях

повсякденного життя.

21.01

85.

Складання та обчислення виразів на додавання. Знаходження різниці чисел способом розкладання на розрядні доданки. Розв’язування задач за блок-схемою.

С. 11-13 №№ 47-58

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;

Знаннєвий компонент:

- знають як знаходити різницю чисел способом розкладання на розрядні доданки;

Діяльнісний компонент:

- складають та обчислюють вирази на додавання;

- знаходять різницю чисел способом розкладання на розрядні доданки;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичних дій;

- створюють математичну модель задачі;

- розв’язують задачі за блок-схемами;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про навички розвʼязування задач.

22.01

86.

Різні способи обчислення різниці. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач за блок-схемою.

С. 13-15 №№ 59-66

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами;

- створюють допоміжну модель задачі різними способами;

- розв’язують задачі за блок-схемами;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість вмінь розв’язувати задачі.

25.01

87.

Перевірка віднімання додаванням. Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження суми.

С. 15-16 №№ 67-78

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають і перетворюють величини;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- виконують арифметичні дії з іменованими числами;

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- розв’язують задачі на знаходження суми;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про величини.

26.01

88.

Математичний диктант. Обчислення різниці. Порівняння виразів. Задачі на знаходження невідомого доданка.

С.16-17 №№ 79-89

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають та застосовують обчислення різниці;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- порівнюють числа та вирази різними способами;

- читають і записують математичні вирази, подані в текстовій формі, з використанням математичних символів;

- розв’язують задачі на знаходження невідомого доданка;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про порівняння величин.

27.01

89.

Обчислення суми чисел. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач за коротким записом.

С. 17-19 №№ 90-101

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають та називають

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- порівнюють вирази різними способами;

- виконують арифметичні дії з іменованими числами;

- користуються даними під час розв’язування практично

зорієнтованих задач;

- розв’язують задачі за коротким записом;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у проблемних ситуаціях

повсякденного життя.

28.01

90.

Кругові вирази. Знаходження різниці різними способами. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач двома способами.

С. 20-21 №№102-110

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають, як розв’язувати кругові приклади;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють зручним способом значення виразів;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- розв’язують задачі двома способами;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

29.01

91.

Обчислення виразів різними способами. Радіус кола. Діаметр кола. Розв’язування задач виразом.

С. 21-24 №№111-121

ЧДзЧ.В

МЗіД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають поняття радіус та діаметр кола;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- розрізняють коло і круг,

- позначають на рисунку елементи кола і круга (центр, радіус, діаметр);

- будують за допомогою циркуля коло;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над виразами до задач.

01.02

92.

Знаходження невідомих величин. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач. Геометричне завдання.

С. 24-25№№122-130

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають і вміють знаходити невідомі величини;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють вирази з іменованими числами;

- читають нескладні таблиці, записують дані з таблиць;

- будують за допомогою циркуля коло;

- позначають на рисунку елементи кола (центр, радіус, діаметр);

- розв’язують задачі ;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про радіус та діаметр кола.

02.02

93.

Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач виразом.

С. 26-27 №№131-141

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають і складають вирази до задач з буквенними даними;

Діяльнісний компонент:

- складають та записують вирази з іменованими числами;

- складають вираз до задачі з буквеними даними;

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань у

повсякденному житті.

03.02

94.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу. Самостійна робота.

С. д.з. 13

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають та вміють додавати і віднімати круглі трицифрові числа;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють вирази на дві дії;

- працюють над задачами ;

- розв’язують задачі на знаходження маси;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки,

04.02

95.

Діагностична робота 5. Усне додавання і віднімання в межах 1000.

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають та вміють додавати і віднімати трицифрові числа;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- позначають на рисунку елементи кола і круга (центр, радіус, діаметр);

- розв’язують задачі на знаходження маси;

- виконують завдання на кмітливість;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у повсякденного життя.

05.02

Письмове додавання і віднімання

96.

Аналіз діагностичної роботи.

Письмове додавання трицифрових чисел. Розв’язування

задач з буквеними даними. Розв’язування рівнянь.

С. 28-30№№142-15

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають і володіють навичкою письмового додавання і віднімання чисел у межах 1000;

Діяльнісний компонент:

- виконують письмове додавання чисел;

- перевіряють правильність обчислень;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- розв’язують задачі з буквенними даними;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

08.02

97.

Збільшення та зменшення чисел на декілька десятків. Письмове віднімання чисел. Розв’язування задач.

С.30-31№№ 153-162

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають і володіють навичкою письмового додавання і віднімання чисел у межах 1000;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- збільшують та зменшують числа на декілька десятків;

- розв’язують задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

09.02

98.

Складання виразів на суму та різницю. Перевірення віднімання додаванням. Складання та розв’язування рівнянь та задач.

С. 31-33 №№163-172

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як скласти вирази на суму та різницю;

Діяльнісний компонент:

- знаходять значення буквенного виразу;

- складають та обчислюють вирази за схемами;

- розвʼязують рівняння та задачі;

Ціннісний компонент:

- аналізують навички вивченого матеріалу.

10.02

99.

Письмове додавання чисел з переходом через розряд. Розв’язування задач.

С. 33-35 №№173-182

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають , як додавати числа з переходом через розряд;

Діяльнісний компонент:

- розрізняють та записують числа в межах 1000;

- обчислюють приклади на додавання з переходом через розряд;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про письмове додавання чисел з переходом через розряд.

11.02

100.

Виконай обчислення письмово. Знаходження суми трьох послідовних чисел. Розв’язування задач.

С.35-36 №№ 183-191

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають і виконують письмові обчислення;

Діяльнісний компонент:

- знаходять суму трьох послідовних чисел;

- розуміють порядок виконання дій, виконують їх письмово;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

12.02

101.

Математичний диктант. Письмове виконання виразів. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач.

С. 37-39 №№192-202

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як визначати час за годинником;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють письмово значення виразів;

- виконують дії з іменованими числами;

- розуміють, що робота описується за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: продуктивність праці, час роботи, загальний виробіток;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у проблемних ситуаціях

повсякденного життя.

15.02

102.

Кругові приклади. Розв’язування нерівностей. Розв’язування задачі за схемою. Годинник.

С. 39-40 №№203-212

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як визначати час за годинником;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- працюють з нерівностями;

- розвʼязують задачі за схемами;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про схеми та скорочені записи до задач.

16.02

103.

Письмове віднімання чисел з переходом через розряд. Розв’язування рівнянь та задач.

С.40-41 №№ 213-222

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як виконувати віднімання з переходом через розряд;

Діяльнісний компонент:

- володіють навичкою письмового додавання і віднімання чисел у

межах 1000;

- обчислюють письмово додавання та перевіряють приклади відніманням;

- розв’язують рівняння;

- розвʼязують задачі на знаходження відстані;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про віднімання чисел з переходом через розряд.

17.02

104.

Письмове віднімання трицифрових чисел виду 354-138. Розв’язування рівнянь та задач.

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як виконувати віднімання з переходом через розряд;

Діяльнісний компонент:

- володіють навичкою письмового додавання і віднімання чисел у

межах 1000;

- обчислюють письмово додавання та перевіряють приклади відніманням;

- розв’язують рівняння;

- розвʼязують задачі на знаходження відстані;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про віднімання чисел з переходом через розряд

18.02

105.

Перевірка письмового додавання відніманням. Порівняння виразів. Розв’язування нерівностей та задач.

С.42-43 №№ 223-231

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як розв’язувати компетентнісно зорієнтовані задачі;

Діяльнісний компонент:

- записують та обчислюють кругові приклади;

- порівнюють значення виразів із числами;

- розв’язують задачі;

Ціннісний компонент:

- використовують досвід математичної діяльності під час виконання завдань міжпредметного характеру,

у проблемних ситуаціях

повсякденного життя.

19.02

106.

Перевірка письмового віднімання додаванням. Математичний диктант. Розв’язування задач.

С.43-44 №№ 232-240

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як виконати перевірку за допомогою додавання;

Діяльнісний компонент:

- працюють над послідовністю чисел;

- обчислюють значення виразів;

- складають вирази на одну та дві дії;

- розв’язують задачі на знаходження решти;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над виразами та задачами.

22.02

107.

Складання та розв’язування рівнянь. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач за малюнками.

С. 44-46 №№241-250

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють вирази ;

- знаходять значення числового та буквенного виразів;

- складають та розвʼязують рівняння;

- читають нескладні таблиці та визначають відстань між містами;

- розв’язують задачі на визначення тривалості події та за малюнками;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про відстань та час.

23.02

108.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу. Самостійна робота.

С. д.з. 16

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як обчислювати значення виразів на одну та дві дії;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів;

- розв’язують задачі на збільшення та зменшення числа;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу на уроці.

24.02

109.

Діагностична робота 6. Письмове додавання і віднімання в межах 1000.

ЧДзЧ.В

ВРНР

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як розвʼязувати нерівності;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють та записують письмово додавання і віднімання;

- розв’язують рівняння на основі правил ;

- знаходять окремі розв’язки нерівності зі змінною зручним способом;

- розв’язують задачі на визначення тривалості події ;та знаходження відстані;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

25.02

Множення і ділення в межах 1000

110.

Аналіз діагностичної роботи.

Повторення властивостей множення на 10 і 100. Обчислення виразів. Розв’язування задач на суму.

С. 47-48 №№251-262

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають правила множення і ділення з числами 1 і 0, ділення рівних чисел, множення на 10 і 100;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють вирази;

- володіють навичкою позатабличного множення і ділення чисел у межах тисячі;

- спрощують вирази та записують їх;

- розв’язують задачі на суму;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про застосування властивостей множення на 10 і 100..

26.02

111.

Повторення властивостей ділення на 10 і 100. Розв’язування задач на три дії.

С. 48-50 №№263-277

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як множити і ділити на 10 і 100;

Діяльнісний компонент:

- розв’язують задачі користуючись скороченим записом;

- володіють навичкою позатабличного множення і ділення чисел у межах тисячі;

- обчислюють вирази користуючись переставною властивістю;

- обирають доцільну мірку для вимірювання величини;

- користуються для вимірювання величин інструментами, приладами та іншими засобами;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про множення і ділення на 10 , 100.

01.03

112.

Обчислення буквених виразів на ділення. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач на три дії.

С. 51-52 №№278-285

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ВРНР

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають , як обчислювати числові та буквенні вирази на ділення;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють та записують числові та буквенні вирази на ділення;

- знаходять значення виразу з буквенним значенням;

- розв’язують задачі за схемою;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над задачами на три дії..

02.03

113.

Заміна додавання множенням. Обчислення добутку різними способами. Розв’язування задач з зайвими даними.

С. 52-53 №№286-297

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як замінити дію додавання на множення;

Діяльнісний компонент:

- розвʼязують задачу,

- відшукують зайве в умові до задачі;

- обчислюють вирази з поясненням та зручним для кожного способом;

- складають рівності за таблицею;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над зайвими даними у задачі.

03.03

114.

Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. Знаходження частини від числа. Розв’язування задач.

С.54-55 №№ 298-309

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ВРНР

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають і називають круглі числа;

Діяльнісний компонент:

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- пояснюють та знаходять частку чисел;

- обчислюють приклади на ділення;

- розв’язують задачі;

- користуються формулою обчислення периметра трикутника;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про знаходження периметра трикутника.

04.03

115.

Математичний диктант. Ділення круглих чисел. Знаходження частини від числа. Розв’язування та порівняння задач.

С.56-57 №№.310-318

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають

Діяльнісний компонент:

- знаходять частки у виразах;

- читають і записують частини у вигляді дробу з чисельником 1;

- порівнюють дроби з чисельником 1 за допомогою засобів наочності;

- розв’язують задачі за допомогою схем, порівнюють їх;

- розрізняють коло і круг;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

05.03

116.

Ділення числа на добуток різними способами. Знаходження частки.

Розв’язування задач двома способами.

С. 57-58 №№319-329

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають , як ділити числа на добуток різними способами;

Діяльнісний компонент:

- знаходять значення виразів;

- працюють над виконанням виразів способом послідовного ділення;

- прогнозують результат множення і ділення;

- розв’язування задач двома способами та користуючись схемою;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про вміння обчислювати.

09.03

117.

Обчислення виразів способом послідовного ділення. Знаходження частки способом добору. Розв’язування задач. Обернена задача.

С.59-60 №№ 330-339

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають спосіб послідовного ділення і спосіб добору;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів способом добору та зручним способом;

- розв’язують задачі користуючись таблицями, схемами та скороченими записами ;

- складають обернені задачі;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над оберненими задачами.

10.03

118.

Множення суми на число. Розв’язування задач двома способами за блок-схемами. Складання задач.

С. 61-63 №№340-351

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як множити суму на число

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів і перевіряють властивість множення суми на число;

- порівнюють вирази;

- перевіряють правильність обчислень;

- розвʼязують задачі за схематичними малюнками; таблицями;

Ціннісний компонент:

- аналізують навички табличного множення та ділення.

11.03

119

Множення суми на число.

Складання задач.

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають , як множити суму на число

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів і перевіряють властивість множення суми на число;

- порівнюють вирази;

- перевіряють правильність обчислень;

- розвʼязують задачі за схематичними малюнками; таблицями;

Ціннісний компонент:

- аналізують навички табличного множення та ділення.

12.03

120.

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 15*3. Знаходження добутку різними способами. Розв’язування рівнянь і задач. Діаграма.

С. 63-66 №№352-362

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають та вміють множити одноцифрове число на двоцифрове;

Діяльнісний компонент:

- володіють навичкою позатабличного множення і ділення чисел у межах тисячі;

- обчислюють приклади ;

- складають та записують їх;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії ;

- зчитують дані з схем, діаграм;

- розвʼязують задачі за малюнками;

Ціннісний компонент:

- перевіряють та оцінюють правильність розв’язку задачі.

15.03

121.

Множення числа на суму. Знаходження значень виразів. Розв’язування задач за малюнками та числовими даними.

С. 66-68 №№363-372

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;

Знаннєвий компонент:

- знають , як множити число на суму;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють значення виразів за таблицею;

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- створюють математичну модель задачі;

- знаходять периметр ділянки;

- розвʼязують задачі за малюнками та схемами;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

16.03

122.

Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 6•14. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження вартості, кількості, ціни. Робота з календарем.

С. 68-70 №№373-382

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають та вміють множити одноцифрове число на двоцифрове;

Діяльнісний компонент:

- складають та розвʼязують задачі за таблицями;

- обчислюють вирази з поясненням та на дві дії;

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії ;

- працюють з календарем;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над виконанням творчих задач.

17.03

123.

Порівняння виразів. Розв’язування і порівняння задач.

С.70-72 №№ 383-392

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають поняття вартість, кількість, ціна;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють приклади на дві та три дії;

- порівнюють вирази ;

- розвʼязують задачі на знаходження вартості, кількості та ціни;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про роботу над даними та порівнянням виразів.

18.03

124.

Знаходження значень виразів. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

С. 72-74 №№394-400

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності у галузі природничих наук, техніки та технологій;

Знаннєвий компонент:

- знають , як знаходити значення виразів;

Діяльнісний компонент:

- знаходять та записують рівності;

- розвʼязують задачі за малюнками;

- знаходять значення виразу;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

19.03

125.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу. Самостійна робота.

С. д.з. 20

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають , як письмово виконувати множення і ділення

Діяльнісний компонент:

- обчислюють та записують вирази письмово;

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- дають відповді на запитання за допомогою виразів;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань з теми.

29.03

126.

Діагностична робота 7. Усне множення і ділення в межах 1000.

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають таблиці множення і ділення;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють вирази ;

- знаходять значення буквенних та числових виразів із заданим значенням букви;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- застосовують для розв’язування практичних задач правила знаходження однієї з величин;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над буквенними виразами.

30.03

127.

Аналіз діагностичної роботи.

Ділення суми на число. Обчислення виразів двома способами. Складені задачі.

С. 74-75 №№401-409

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають порядок дій при обчисленнях;

Діяльнісний компонент:

- володіють навичкою позатабличного множення і ділення чисел у межах тисячі;

- обчислюють вирази двома способами;

- розуміють, що ситуація купівлі – продажу описується за

допомогою трійки взаємопов’язаних величин: ціна, кількість, вартість;

- розвʼязують складені задачі;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про вміння розв’язувати задачі.

31.03

128.

Обчислення виразів на ділення з дужками. Розв’язування виразів виду 24:2. Рівняння. Розв’язування задач двома способами.

С. 75-77 №№410-419

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають як обчислювати і записувати математичні вирази;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють та записують вирази з дужками;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами;

- обчислюють кругові приклади;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

01.04

129.

Вирази на знаходження частки. Розв’язування задач за блок-схемами.

С.77-78 №№ 420-431

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як обчислювати вирази із часткою;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють та записують вирази;

- розвʼязують задачі за блок-схемами;

- визначають тривалість місяця;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про переставний закон множення.

02.04

130.

Кругові вирази. Розкладання чисел на доданки. Знаходження частки. Розв’язування задач.

С.79-80 №№ 432-443

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як розв’язувати приклади ланцюжком по колу;

Діяльнісний компонент:

- розкладають числа на доданки;

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- розв’язують компетентнісно зорієнтовані задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про частку чисел.

05.04

131.

Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач виразом.

С.81-82 №№ 444-453

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентність;

Знаннєвий компонент:

- знають та вміють перевіряти приклади на ділення прикладами на множення;

Діяльнісний компонент:

- розвʼязують задачі , складають вирази до них;

- обчислюють приклади на дві дії;

- перевіряють правильність обчислень;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про складання виразів до задачами.

06.04

132.

Математичний диктант. Два способи обчислення частки. Розкладання діленого на зручні доданки. Розв’язування рівнянь та задач.

С. 82-83 №№454-463

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як розкладати ділене на зручні доданки;

Діяльнісний компонент:

- називають способи обчислення частки;

- розкладають ділене на зручні доданки;

- розвʼязують рівняння;

- розвʼязують складені задачі;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над задачами на знаходження частини від числа та числа за його частиною.

07.04

133.

Обчислення виразів на знаходження частки. Розв’язування задач.

С. 84-85 №464-473

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знають чому дорівнює ділене і як визначити помилку в обчисленні користуючись правилом;

Діяльнісний компонент:

- знаходять частку способом добору;

- обчислюють вирази способом послідовного ділення;

- складають вирази на знаходження частки за таблицею;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про роботу над задачами на знаходження частини від числа та числа за його частиною.

08.04

134

Чверть суми. Виконання ділення та перевірка множенням. Розв’язування рівнянь, нерівностей. Складання задачі за таблицею.

С. 85-86 №№474-483

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають

Діяльнісний компонент:

- складають та записують вирази користуючись таблицею;

- знаходять чверть від суми;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- розрізняють істинні та хибні числові рівності й нерівності;

- розв’язують задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

09.04

135.

Перевірка ділення множенням. Розв*язування нерівностей.

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають

Діяльнісний компонент:

- складають та записують вирази користуючись таблицею;

- знаходять чверть від суми;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- розрізняють істинні та хибні числові рівності й нерівності;

- розв’язують задачі;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

12.04

136.

Знаходження частки способом добору. Розв’язування рівнянь на знаходження дільника. Розв’язування задач.

С. 87-88 №№484-494

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як знаходити частку способом підбору;

Діяльнісний компонент:

- знаходять частку двома способами;

- обчислюють вирази на дві дії;

- розвʼязують рівняння на знаходження дільника;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- аналізують навички знаходження частки чисел способом підбору.

13.04

137.

Обчислення виразів з остачею. Розв’язування задачі, складання до неї малюнка та таблиці. Числовий промінь.

С. 88-90 №№495-504

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , що таке числовий промінь;

Діяльнісний компонент:

- вміють обчислювати приклади з допомогою числового променя;

- розуміють, що остача має

бути меншою за дільник;

- виконують ділення з остачею;

- розвʼязують задачі, складають до них таблиці;

- користуються формулою обчислення периметра прямокутника;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про числовий промінь.

14.04

138.

Обчислення виразів ділення з остачею. Розв’язування задач з остачею.

С. 92-94 №№505-514

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають правило обчислення прикладів з остачею;

Діяльнісний компонент:

- виконують ділення з остачею;

- розуміють, що остача має

бути меншою за дільник;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про правильність ділення з остачею.

15.04

139.

Обчислення виразів на частку і остачу. Перевірка ділення з остачею. Робота над задачами.

С. 95-96 №№515-523

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають , як перевірити ділення з остачею;

Діяльнісний компонент:

- виконують ділення з остачею;

- перевіряють правильність ділення з остачею;

- розвʼязують задачі у яких два запитання;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про отримання знання .

16.04

140.

Робота з таблицею. Перевірка ділення з остачею. Розв’язування нерівностей. Робота над задачами.

С. 97-98 №№524-533

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , що таке нерівності;

Діяльнісний компонент:

- розрізняють числові нерівності та нерівності зі змінною;

- виконують ділення з остачею;

- будують прямокутник;

- користуються формулою обчислення периметра прямокутника;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про вміння знаходити периметр прямокутника.

19.04

141.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу. Самостійна робота.

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають правила перевірки ділення з остачею;

Діяльнісний компонент:

- володіють навичкою позатабличного множення і ділення чисел у межах тисячі;

- виконують ділення з остачею;

- розвʼязують нерівності;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про необхідність знань розвʼязувати нерівності .

20.04

142.

Діагностична робота 8. Усне множення і ділення в межах 1000. Ділення суми на число. Ділення з остачею.

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають

Діяльнісний компонент:

- виконують ділення з остачею;

- застосовують прийоми раціональних обчислень;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про співвідношення між одиницями довжини.

21.04

Повторення вивченого за рік.

Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

143.

Аналіз діагностичної

роботи.

Повторення нумерації трицифрових чисел. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

С. 98-99 №№534-542

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична

компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- компетентності в галузі природничих наук, техніки та технологій;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як визначити

загальну кількість сотень, десятків, одиниць у числі;

Діяльнісний компонент:

- визначають розрядний склад трицифрового числа;

- виконують додавання та віднімання письмово;

- володіють навичкою усного додавання і віднімання круглих чисел;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- висловлюють судження про нумерацію трицифрових чисел.

22.04

144.

Повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач.

С.100-101 №543-551

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як обчислювати письмово приклади на додавання і віднімання;

Діяльнісний компонент:

- володіють навичкою письмового додавання і віднімання чисел у

межах 1000;

- обчислюють усно зручним для себе способом;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- аналізують вміння письмово виконувати приклади на додавання і віднімання.

23.04

145.

Повторення множення на одноцифрове число. Розв’язування задач з буквеними даними.

С.101-102 №552-559

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як обчислювати приклади на множення одноцифрового числа;

Діяльнісний компонент:

- знаходять значення числового виразу та буквеного виразу із

заданим значенням букви;

- обчислюють приклади на віднімання письмово;

- розвʼязують задачі;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про роботу над задачами з буквенними даними.

26.04

146.

Обчислення виразів. Ознайомлення з письмовим множенням. Робота над відрізком. Розв’язування задач.

С.102-104 № 560-573

ЧДзЧ.В

МЗіД

РЗД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають , як виконувати множення письмово;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють множення письмово з поясненням;

- називають одиниці вимірювання часу (доба,

тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки часу (місяць, рік) та співвідношення між ними;

- вимірюють та креслять відрізок;

- розвʼязують задачі

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

27.04

147.

Обчислення виразів. Письмове множення трицифрового числа на одноцифрове. Робота над задачами з буквеними даними.

С.105-106 №574-585

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають , як письмово множити трицифрове число на одноцифрове;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють множення письмово з поясненням;

- розрізняють та порівнюють рівності та рівняння;

- розвʼязують задачі з буквеними даними;

- користуються формулою обчислення периметра трикутника;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про вміння знаходити периметр геометричних фігур.

28.04

148

Повторення вивчених випадків множення. Розв*язування задач з буквеними даними.

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності

Знаннєвий компонент:

- знають , як письмово множити трицифрове число на одноцифрове;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють множення письмово з поясненням;

- розрізняють та порівнюють рівності та рівняння;

- розвʼязують задачі з буквеними даними;

- користуються формулою обчислення периметра трикутника;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про вміння знаходити периметр геометричних фігур.

29.04

149.

Послідовне множення. Письмове множення двоцифрового числа на кругле. Робота з нерівностями та задачами.

С.107-108 №586-596

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як множити послідовно;

Діяльнісний компонент:

- виконують письмове множення двоцифрового числа на кругле;

- розрізняють числові нерівності та нерівності зі змінною;

- знаходять по два розв’язки нерівностей зі змінною;

- розвʼязують задачі ;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про множення двоцифрового числа на кругле.

30.04

150.

Повторення ділення з остачею. Робота над задачами. Робота з годинником.

С.108-109 №597-609

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- культурна компетентність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як визначити час за годинником;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють приклади з остачею;

- виконують завдання з годинниками;

- встановлюють відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами;

- розвʼязують задачі на час;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про важливість знань годинника.

05.05

151.

Ознайомлення з письмовим діленням. Перевірка дії ділення множенням письмово. Розв’язування рівнянь. Робота над задачами.

С.110-112 №610-619

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають , як виконувати ділення письмо;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють приклади на дві дії;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту;

- виконують письмове ділення прикладів;

- розвʼязують задачі ;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань з теми письмове множення та ділення.

06.05

152.

Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Розв’язування задач.

С.113-114 №620-630

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- інноваційність;

Знаннєвий компонент:

- знають , як виконувати письмово ділення трицифрового числа на одноцифрове;

Діяльнісний компонент:

- визначають кількість цифр у частці;

- обчислюють приклади на ділення письмово;

- розвʼязують задачі за малюнками та скороченими записами;;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про необхідність вмінь розвʼязувати задачі.

07.05

153.

Повтореня ділення трицифрових чисел на одноцифрові. Розв*язування задач.

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають , як виконувати письмово ділення трицифрового числа на одноцифрове;

Діяльнісний компонент:

- визначають кількість цифр у частці;

- обчислюють приклади на ділення письмово;

- розвʼязують задачі за малюнками та скороченими записами;;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про необхідність вмінь розвʼязувати задачі.

11.05

154.

Усне і письмове знаходження частки. Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач.

С.114-115 №631-641

ЧДзЧ.В

МЗіД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають , як знайти частку чисел усно та письмово;

Діяльнісний компонент:

- знаходять периметр прямокутника;

- обчислюють приклади на ділення письмово та перевіряють їх множенням;

- розвʼязують задачі ;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

12.05

155.

Повторення вивчених випадків ділення. Розв*язування задач.

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають , як знайти частку чисел усно та письмово;

Діяльнісний компонент:

- знаходять периметр прямокутника;

- обчислюють приклади на ділення письмово та перевіряють їх множенням;

- розвʼязують задачі ;

Ціннісний компонент:

- прогнозують очікувані результати та зіставляють з одержаними.

13.05

156.

Обчислення виразів письмово. Робота з іменованими виразами. Розв’язування задач.

С. 642-650

ЧДзЧ.В

МЗіД

ВРНР

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- культурна компетентність;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають , як перетворювати та знаходити одиниці вимірювання часу;

Діяльнісний компонент:

- знаходять письмове значення виразів;

- розв’язують рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту;

- читають та записують рівності;

- визначають час за годинником;

- будують прямокутник, знаходять його периметр;

- розвʼязують задачі

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про будову прямокутника та його периметр.

14.05

157.

Математичний диктант. Короткі записи до задач. Розв’язування нерівностей.

С.118-119 №651-658

ЧДзЧ.В

МЗіД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентності;

Знаннєвий компонент:

- знають , що таке скорочений запис до задачі;

Діяльнісний компонент:

- записують вирази та знаходять їх значення;

- розрізняють істинні та хибні числові нерівності;

- складають короткі записи до задач;

- розвʼязують задачі за малюнками;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про значення буквеного виразу.

17.05

158.

Обчислення виразів. Дії з іменованими числами. Розв’язування задач із двома запитаннями.

С.119-121 №659-667

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- підприємливість та фінансова грамотність;

Знаннєвий компонент:

- знають

Діяльнісний компонент:

- розвʼязують задачі за таблицею та малюнком;

- виконують арифметичні дії з іменованими числами;

- вимірюють і порівнюють величини довжин;

Ціннісний компонент:

- аналізують вміння розв’язувати задачі з двома запитаннями.

18.05

159.

Письмове виконання виразів. Складання задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів. Робота з календарем.

С.121-122 №668-675

ЧДзЧ.В

МЗіД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають та вміють користуватись календарем;

Діяльнісний компонент:

- виконують письмове додавання і віднімання прикладів;

- складають та розвʼязують задачі на збільшення і зменшення числа в кілька разів;

- працюють з календарем;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про вміння користуватись календарем.

19.05

160.

Повтореня вивченого матеріалу. Дії з іменованими числами.

ЧДзЧ.В

МЗіД

-математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають та вміють користуватись календарем;

Діяльнісний компонент:

- виконують письмове додавання і віднімання прикладів;

- складають та розвʼязують задачі на збільшення і зменшення числа в кілька разів;

- працюють з календарем;

Ціннісний компонент:

- усвідомлюють важливість знань про вміння користуватись календарем.

20.05

161.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу. Самостійна робота.

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають , як виконувати множення і ділення письмово;

Діяльнісний компонент:

- обчислюють письмово приклади на множення;

- виконують письмово приклади на ділення;

- розв’язують задачі;

Ціннісний компонент:

- аналізують та закріплюють здобуті знання.

21.5

162.

Підсумкова діагностична робота № 9.

ЧДзЧ.В

МЗіД

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають , як письмово обчислювати приклади на додавання і віднімання;

Діяльнісний компонент:

- записують числа, як суму розрядних доданків;

- обчислюють вирази на дві дії;

- будують прямокутник та знаходять периметр;

- розв’язують задачу;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про отримані знання.

24.05

163.

Аналіз підсумкової діагностичної роботи.

Завдання з логічним навантаженням.

С. – 124, №№ 1- 4.

ЧДзЧ.В

МЗіД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя;

Знаннєвий компонент:

- знають та виконують завдання з логічним навантаженням;

Діяльнісний компонент:

- утворюють та записують нові числа;

- читають і записують частини у вигляді дробу з чисельником 1;

- розв’язують складені сюжетні задачі;

- називають елементи геометричних фігур;

- записують назви геометричних фігур;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про отримані знання.

25.05

164

Завдання з логічним навантаженням.

С. – 125, №№ 5-8.

ЧДзЧ.В

МЗіД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- навчання впродовж життя

Знаннєвий компонент:

- знають та виконують завдання з логічним навантаженням;

Діяльнісний компонент:

- утворюють та записують нові числа;

- читають і записують частини у вигляді дробу з чисельником 1;

- розв’язують складені сюжетні задачі;

- називають елементи геометричних фігур;

- записують назви геометричних фігур;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про отримані знання.

26.05

165.

Завдання з логічним навантаженням.

С. – 126, №№ 9-12.

ЧДзЧ.В

МЗіД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

- громадянська та соціальна компетентність;

Знаннєвий компонент:

- знають та виконують завдання з логічним навантаженням;

Діяльнісний компонент:

- розв’язують сюжетні задачі,

- називають елементи геометричних фігур;

- знаходять периметр трикутника;

- користуються знанням співвідношень між величинами у навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях;

- порівнюють величини: масу, місткість, час;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про отримані знання.

27.05

166

Завдання з логічним навантаженням.

С. – 127, №№ 13-17

Узагальнення й систематизація знань. Підсумок за рік.

ЧДзЧ.В

МЗіД

ГФ

- математична компетентність;

- вільне володіння державною мовою;

Знаннєвий компонент:

- знають та виконують завдання з логічним навантаженням;

Діяльнісний компонент:

- розв’язують сюжетні задачі,

- називають елементи геометричних фігур;

- знаходять периметр трикутника;

- користуються знанням співвідношень між величинами у навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях;

- порівнюють величини: масу, місткість, час;

Ціннісний компонент:

- роблять висновки про отримані знання.

28.05

ЧДзЧ.В - «Числа, дії з числами. Величини»,

ГФ - «Геометричні фігури»,

ВРНР - «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»,

РЗД - «Робота з даними»,

МЗіД - «Математичні задачі і дослідження».

74

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.