Календарне планування уроків інформатики 7 клас

Інформатика

Для кого: 7 Клас

13.09.2021

109

13

0

Опис документу:

Календарне планування уроків інформатики 7 клас

Календарне планування інформатика 7 клас , містить наскрізні лінії , ключові компетентності , очікувані результати до кожного уроку. Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804</a></p>

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

7 КЛАС

І семестр

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

Примітка

1. Служби Інтернету (7 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

1

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки.

пояснює принципи функціонування служб електронної пошти та спільного доступу; створює поштову скриньку та використовує її.
2

Надсилання, отримання, перенап-равлення повідомлень. Пересилання файлів

пояснює поняття кінцевого пристрою, проміжного мережевого пристрою; створює і використовує списки розсилки
3

Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Основні ознаки спаму й фішингу. Викори-стання адресної книги та списків розсилки. Практична робота №1. Електронне листування з викорис-танням веб-інтерфейсу.

пояснює небезпеки, пов’язані з використанням електронної пошти; усвідомлює переваги та недоліки електронної пошти як засобу спілкування; дотримується принципів електронного етикету та безпечного користування електронною поштою
4

Хмарні сервіси. Онлайнові перекла-дачі.

пояснює поняття хмарних сервісів; використовує онлайнові перекладачі; уміє працювати в команді й організо-вувати спільну роботу в онлайн-сере-довищах; усвідомлює цінність персонального освітньо-комунікаційного середовища для навчання та саморозвитку
5

Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Рівні та способи доступу до ресурсів. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них.

6

Інтернет речей.

пояснює основні принципи функціону-вання Інтернету речей; усвідомлює зна-чення Інтернету речей у житті людини
7

Практична робота №2 Онлайн-сервіси для створення спільних документів . Опитування з використанням онлайн-форм .

Тематичне оцінювання

2. Опрацювання табличних даних (9 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Математична компетентність. Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів та процесів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій. Ставлення: усвідомлення ролі математики як однієї з основ ІТ

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

8

Поняття електронної таблиці. Таб-личні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора.

пояснює призначення електронних таблиць, зокрема як засобу моделювання
9

Об’єкти електронних таблиць – аркуш, клітинка, діапазон клітинок.

називає і пояснює призначення основних об’єктів ЕТ;
10

Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. Введення, редагування й форматування даних основних типів.

називає основні типи даних та пояснює їхнє призначення
11

Практична робота №3. Редагування та форматування електронних таблиць.

використовує формули в електронних таблицях , редагує і форматує електронні таблиці
12

Адресація. Формули.

знає принципи адресації клітинок і діапазонів;
13

Копіювання та переміщення кліти-нок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули. Автозаповнення та автозавершення.

знає принципи адресації клітинок і діапазонів; використовує формули в електронних таблицях; застосовує засоби автозаповнення й автозавершення для прискорення введення даних
14

Практична робота №4. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій

застосовує засоби опрацювання електронних таблиць для розв’язання навчальних і життєвих задач; аналізує умову задачі, виокремлює зв’язки між величинами;.
15

Моделі. Етапи побудови моделей. Реалізація математичних моделей.

реалізує математичні моделі засобами електронних таблиць
16

Розв’язування задач засобами табличного процесора.

застосовує засоби опрацювання електронних таблиць для розв’язання навчальних і життєвих задач розпізнає задачі, для яких доцільно використовувати електронні таблиці; робить висновки на основі аналізу даних в електронних таблицях
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.