Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування уроків інформатики 6 клас

Інформатика

Для кого: 6 Клас

13.09.2021

111

21

0

Опис документу:

Календарне планування уроків інформатики 6 клас , містить наскрізні лінії , ключові компетентності , очікувані результати до кожного уроку. Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804</a></p>

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

6 КЛАС

І семестр

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

Тема 1. Комп’ютерна графіка (7 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Математична компетентність. Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі; враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Створення інформаційних продуктів громадянської та патріотичної тематики. Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

1

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Поняття комп’ютерної графіки.

пояснює поняття комп’ютерної графіки;

порівнює особливості кодування растрових і векторних зображень;
2

Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів растро-вих і векторних зображень. Налашту-вання параметрів та перетворення формату готового зображення.

наводить приклади форматів векторної та растрової графіки; пояснює, як змінюються властивості об’єктів після їх групування і розгруповування;
3

Векторний графічний редактор.

пояснює призначення растрових і векторних графічних редакторів; змінює формат і налаштовує параметри зображення для його використання з певною метою; налаштовує інструменти та середовище графічного редактора під час створення зображення
4

Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Побудова зображення з графічних примітивів. Практична робота 1. «Створення простих векторних зображень».

створює та редагує векторні зображення; групує та розгруповує, обертає, вирівнює та масштабує об’єкти на зображенні; обґрунтовує вибір способу подання зображення для різних потреб
5

Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Операції над об’єктами та групами об’єктів.

використовує шари для створення зображень; групує та розгруповує, обертає, вирівнює та масштабує об’єкти на зображенні
6

Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота 2. «Створення векторних зображень».

налаштовує інструменти та середовище графічного редактора під час додавання тексту до зображення
7

Практична робота 3. Комп’ютерна графіка

Тема 2. Комп’ютерні презентації (9 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Математична компетентність. Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі; враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Створення інформаційних продуктів громадянської та патріотичної тематики. Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

8

Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій. Об’єкти комп’ютерної презентації.

називає апаратне й програмне забезпечення, необхідне для створення й перегляду комп’ютерних презентацій; наводить приклади об’єктів презентації, їх властивостей
9

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. Типи слайдів. Додавання об’єктів до слайдів.

називає етапи створення презентації і правила компонування її об’єктів; наводить приклади типів слайдів
10

Вставляння на слайд і форматування графічних примітивів. Практична робота 4. «Створення комп’ютерної презентації».

називає етапи створення презентації і правила компонування її об’єктів; наводить приклади типів слайдів
11

Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.

створює презентацію; використовує ефекти анімації; знає принципи естетичного оформлення слайдів
12

Налаштування ефектів анімації об’єктів слайда.

створює презентацію; використовує ефекти анімації; знає принципи естетичного оформлення слайдів
13

Планування представлення презентації та виступ перед аудиторією. Налаштування показу презентацій.

створює презентацію; налаштовує показ презентації; обґрунтовує доцільність використання презентацій у своїй навчальній діяльності та повсякденному житті;
14

Використання гіперпосилань і кнопок дій.

використовує гіперпосилання; знає принципи естетичного оформлення слайдів
15

Ефекти зміни слайдів. Засоби керування демонстрацією комп’ютерної презентації. Практична робота 5. «Налаштування показу комп’ютерної презентації».

використовує ефекти зміни слайдів та анімації; планує представлення презентації та виступає з нею перед аудиторією; оцінює якість презентації та дотримання вимог до її оформлення
16

Практична робота 6. За темою «Копм’ютерні презентації»


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.