Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування уроків Інформатики 5 клас

Інформатика

Для кого: 5 Клас

13.09.2021

73

10

0

Опис документу:

Календарне планування інформатика 5 клас , містить наскрізні лінії , ключові компетентності , очікувані результати до кожного уроку.

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

5 КЛАС

І семестр

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


з/п

Тема. Зміст навчального матеріалу

Очікувані результати

Дата

При-мітка

Тема 1. Інформаційні процеси та системи (7 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику

Основні компетентності у природничих науках і технологіях. Уміння: послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення міждисциплінарного значення інформатики; усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії. Ставлення: усвідомлення впливу інформатики та інформаційних технологій на людську культуру та розвиток суспільства

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Екологічна безпека та сталий розвиток: Розуміння інноваційного потенціалу ІТ як ключового фактору суспільного розвитку. Знання обов’язків щодо утилізації технологічних пристроїв та її значення у збереженні довкілля

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи.

1

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Інформація, дані, повідомлення.


пояснює поняття інформації; наводить приклади даних і повідомлень; дотри-мується правил безпеки життєдіяль-ності під час роботи з комп'ютерним пристроями; усвідомлює наслідки впли-ву комп’ютерних пристроїв на здоров’я2

Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

пояснює поняття інформаційної системи; наводить приклади інформаційних процесів; розпізнає різновиди інформаційних процесів; має уявлення про роль інформаційних технологій у житті людини та розвитку суспільства3

Апаратна і програмна складові інформаційної системи.

наводить приклади комп'ютерних програм; усвідомлює взаємозв’язок між апаратною та програмною складовими інформаційної системи4

Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів.

наводить приклади комп'ютерних програм; розрізняє типи комп'ютерів5

Складові комп’ютерів та їх призначен-ня. Практична робота 1. Складові комп’ютерів та їх призначення

називає складові комп'ютера та їх призначення6

Операційна система та її інтерфейс.

пояснює поняття операційної системи;7

Файли, папки та операції над ними. Практична робота 2. Операції над об’єктами файлової системи

Тематичне оцінювання

уміє виконувати основні операції над файлами та папками. дотримується правил безпеки під час використання інтернетуТема 2. Мережеві технології та Інтернет (5 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: усвідомлення комунікаційної ролі ІТ; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Уміння: співпрацювати з членами соціуму.

Ініціативність і підприємливість. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі.

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Виховання поваги до прав і свобод, зокрема свободи слова й конфіденційності особистості та даних в Інтернеті.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Уміння критично оцінювати здобуту з Інтернету інформацію і знати методи перевірки її надійності. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Обмеження впливу небезпечних соціальних мережевих груп на учнів та захист їх від затягування в ці групи. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ.

8 (1)

Комп’ютерні мережі. Локальна мере-жа. Використання мережевих папок.

розуміє поняття комп'ютерної мережі; пояснює відмінність між глобальною та локальною комп'ютерними мережами; використовує мережеві папки для обміну файлами та їх зберігання9 (2)

Пошук інформації в Інтернеті.

наводить приклади пошукових систем; критично оцінює відомості, отримані з мережі інтернет10 (3)

Авторське право.

Практична робота 3. Завантаження даних з Інтернету.

шукає, завантажує та зберігає дані, отримані із всесвітньої мережі; усвідомлює необхідність дотримання авторського права11 (4)

Безпечне користування Інтернетом. Критичне оцінювання інформації, отриманої з Інтернету.

наводить приклади навчальних веб-ресурсів; дотримується правил безпеки під час використання інтернету12(5)

Використання мережі Інтернет для навчання.

дотримується правил безпеки під час використання інтернету13 (6)

Практична робота 4 з теми: «Інформаційні процеси та системи. Мережеві технології та Інтернет»

Тематичне оцінювання

дотримується правил безпеки під час використання інтернетуТема 3. Опрацювання текстових даних (8 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою: Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами.

Інформаційно-цифрова компетентність: розкривається у змісті предмета.

Екологічна грамотність і здорове життя: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Соціальна та громадянська компетентності: розкривається через наскрізну змістову лінію.

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав.

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями.

14 (1)

Об’єкти та їхні властивості. Дії над об’єктами. Основні об'єкти текстового документа

пояснює поняття об’єкта та властивостей об’єкта; називає основні об'єкти текстового документа; уміє редагувати та форматувати об'єкти текстових документів15 (2)

Програмне забезпечення для опрацювання текстів . Введення, редагування та форматування символів і абзаців.

називає програмне забезпечення для опрацювання текстів і особливості кожного з них16 (3)

Практична робота 5. Введення, редагування та форматування символів і абзаців.

називає властивості символів, абзаців; оцінює якість форматування текстового документа
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.