Календарне планування. Сходинки до інформатики. 3 клас

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ІНФОРМАТИКА

(35 годин, 1 год на тиждень, резерв часу становить 3 години)

І семестр – 1 год на тиждень  - 16 год. 

ІІ семестр – 1год на тиждень – 19 год.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1.Підручник  Коршунова О.В. «Сходинки до інформатики: підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів/Рекомендовано Міністерством освіти та науки України – Київ:Генеза, 2013

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета і завдання навчального курсу

Оновлення змісту вивчення предмету “Інформатика” у загальноосвітніх навчальних закладах пов’язано зі змінами стратегічних напрямків освіти - орієнтація на діяльнісний підхід та формування в учнівства важливих життєвих компетенцій. Лише з поширенням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання може мати форми особистісно-орієнтованого, гнучкого динамічного процесу. Розповсюдження нових цифрових медіа й навчальних середовищ обумовлюють зростаючу важливість ІКТ-компетецій, які сьогодні майже всюди визнаються одними з ключових в системі освіти.

Головна мета навчального предмету “Інформатики” у відповідності з вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти - ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями та формування у дітей ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в суспільстві.

Зміст навчального предмету «Інформатика» в початковій школі являє собою узагальнений і скорочений виклад основ інформаційно-комунікаційних технологій, адаптованим до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку.

Основними завданнями навчального предмета є формування в дітей молодшого шкільного віку:

  • початкових навичок використовувати інформаційно-комунікаційні технології;

  • основних навичок роботи з різними пристроями для вивчення інших предметів, а також для розв’язування практичних соціальних, комунікативних завдань;

  • початкових уявлень про інформацію, її властивості, особливості опрацювання, передавання та зберігання;

  • початкових навичок використовувати інформацію з навчальною метою;

  • алгоритмічного, логічного та критичного мислення.

Структура навчальної програми

  • Курс «Інформатика» розрахований на 105 годин: по 35 годин у кожному класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантноїскладової навчального плану.

  • Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Концентричність передбачає повернення до подання та опрацювання тем у кожному класі початкової школи. Лінійність має за мету ознайомити учнівство у пропедевтичному курсі "Інформатика" з деякими простими середовищами, що забезпечують навчальну необхідність за змістом програм курсів початкової освіти. Поняття інформації, її властивостей, форм подання та використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється на кожному етапі навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.

  • Програмою встановлена послідовність тем курсу, яка дозволяє при вивченні кожного з розділів використовувати знання і вміння, набуті під час вивчення попередніх розділів. Учитель може змінювати порядок вивчення тем та самостійно визначає обсяг (кількість годин) на вивчення кожної теми курсу, а також на повторення, узагальнення та систематизацію під час вивчення кожної теми, вибудовуючи найбільш доречну для конкретного класу траєкторію навчання.

з/п уроків

Кількість

годин

Дата

Корекція

дати

Тема та зміст уроку

Примітка

І семестр

Інтернет

1

Вступ. Повторення вивченого у 2 класі (с.9-14).

2

Поняття про комп’ютерні мережі. Інтернет (с.57-66).

3

Складові вікна програми-браузера. Поняття веб-сторінки, її адреси (с.74-79).

4

Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Пошук із різних джерел. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у папки (с.67-74, 79-87).

5

Авторське право на Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Налаштовування безпечного пошуку та безпечного перегляду відео (с.88-91).

6

Підсумок за темою.

Людина та інформація

7

Роль інформації в житті людини (с.15-17).

8

Види інформації за способом подання (текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео). Перетворення інформації з одного виду в інший (с.17-19).

9

Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відеоінформацією (с.23-28).

10

Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями (с.23-28).

11

Структурування інформації в документах, папках (с.40-56).

12

Підсумок за темою.

Графіка

13

Програми та онлайн-середовища для роботи з графічними даними.

14

Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах.

15

Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону. Створення та змінювання простих зображень.

16

Створення зображень з геометричних фігур. Доповнення малюнка підписом чи коментарем.

17

Підсумок за темою.

ІІ семестр

Алгоритм і виконавці

18

План дій. Поняття алгоритму. Алгоритми і виконавці (с.128-132).

19

Складання алгоритмів для виконавців (с.136-141).

20

Середовища програмування для дітей: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків (с.133-135).

21

Порядок виконання команд виконавцем (с.142-146).

22

Пошук пропущених дій у знайомій послідовності (с.146-148).

23

Складові частини об’єктів. Схема складу. Зв’язки у схемах.

24

Істинні і хибні судження. Логічне слідування. Використання логічних висловлювань з не, і, або.

25

Підсумок за темою.

Текст

26

Середовища для читання текстів. Закладки в тексті, цитати тощо. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники.

27

Текстові редактори. Переміщення у текстовому документі. Виділення частин тексту. Змінювання та вдосконалення тексту.

28

Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

29

Доповнення текстів зображеннями. Таблиці в тексті. Орієнтування в клітинках. Доповнення таблиць.

30

Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацією. Пошук хибних висловлювань у текстах.

31

Підсумок за темою.

Презентації

32

Доповідач та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування (с.92-95).

33

Середовище створення презентацій. Переміщення слайдами. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів (с.96-105).

34

Переміщення текстових вікон та зображень на слайдах. Утворення нового слайду. Доповнення презентації текстом, схемою, зображенням (с.106-112, 118-123).

35

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
3
дн.
0
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!