Календарне планування природа 5 клас

Природознавство

Для кого: 5 Клас

07.03.2021

279

14

0

Опис документу:
КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 5 клас "Природознавство" на 2 семестри. Складено згідно програми Міністерства освіти і науки України з наскрізними змістовими лініями на допомогу вчителю при плануванні уроків
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

5 (Б) клас

Природознавство

за/п

Дата проведення

Примітка

Наскрізні змістові лінії

Теми розділів та уроків

ІІ семестр

РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Земля як планета (12 год)

29

14.01.

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Форма і розміри Землі.

30

15.01.

Внутрішня будова Землі.

31

21.01.

«Підприємливість і фінансова грамотність»

Рухи Землі. Пори року. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Земля

32

22.01.

Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Земля

33

28.01.

Практичне заняття №6

Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

34

29.01.

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

35

04.02.

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

«Підприємливість і фінансова грамотність»

Способи зображення Землі.

36

05.02.

Практичне заняття №7

Знаходження на карті та глобусі екватора,полюсів,меридіанів,півкуль,материків і частин світу,географічних об’єктів

37

11.02.

Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту. Властивості ґрунту. Догляд за ґрунтом.

38

12.02.

«Підприємливість і фінансова грамотність»

Повітря – суміш газів. Значення повітря.

Властивості повітря.

39

18.02.

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кругообіг води.

40

19.02.

Значення води у природі. Використання води людиною.

41

42

25.02.

26.02.

Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини. Розчини в природі.

Практичне заняття. №8

Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).

43

04.03.

Практичні заняття№9:

  • Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти.

Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.

44

05.03.

Узагальнення та систематизація знань по темі «Земля як планета».

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: форму й розміри Землі; рухи Землі; фази Місяця; способи зображення Землі; материки та частини світу; склад ґрунту, повітря; властивості ґрунту, повітря, води;  

наводить приклади: розчинних і нерозчинних речовин; розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

Діяльнісний компонент

описує: внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: зміну дня і ночі; зміну пір року; зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі; причини сонячного і місячного затемнення; колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;

розрізняє: фази Місяця на зображеннях; способи зображення об’єктів на географічних картах;

показує на глобусі та географічній карті: материки і

частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси; складає план досліду і проводить його;

застосовує знання для орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;

розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

Ціннісний компонент

усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;

висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини.

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (18 год.)

45

11.03.

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Організм і його властивості. Клітинна будова організмів.

46

12.03.

Різноманітність організмів. Рослини. Тварини.

47

18.03.

Різноманітність організмів. Гриби і Бактерії

48

19.03.

«Підприємливість і фінансова грамотність»

Практичне заняття№10 Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

49

01.04.

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.

50

02.04.

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

51

08.04.

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.

52

09.04.

Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

53

15.04.

Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у воді.

54

16.04.

Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

55

22.04.

Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами.

Співіснування організмів.

56

23.04.

Угруповання організмів. Екосистеми.

57

29.04.

«Підприємливість і фінансова грамотність»

Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

Практичне заняття.№11 Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.

58

30.04.

59

06.05.

Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини» (завершення - представлення результатів).

60

07.05.

Узагальнення знань по темі «Планета Земля як середовище життя організмів».

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;

наводить приклади: пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем

Діяльнісний компонент

описує: пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;

пояснює: як відрізнити живий організм від неживого

природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах; розпізнає: найпоширеніші рослини і тварин своєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;

уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;

використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях

Ціннісний компонент

оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;

усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини.

Тема 3. Людина на планеті Земля (8 год.)

61

13.05.

«Екологічна безпека та сталий розвиток»

Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою.

62

14.05.

Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

63

20.05.

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

64

21.05.

«Підприємливість і фінансова грамот ність»

«Громадянська відповідальність»

Практичне заняття№12

Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

65

27.05.

Контрольна робота

66

28.05.

Навчальний проект «Смітити не можна переробляти» (про «друге життя» побутових речей)

67

03.06.

Охорона природи. Червона книга України.

68

04.06.

Практична робота.№2 Складання Червоної книги своєї місцевості.

69

10.06.

«Громадянська відповідальність»

Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі.

70

11.06.

Узагальнення знань

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Учень / учениця

Знаннєвий компонент

називає: джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;

наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України

Діяльнісний компонент

пояснює зв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю

людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;

аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;

дотримується екологічних норм поведінки у природі

Ціннісний компонент

усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;

оцінює значення природничих наук для охорони природи;

обговорює питання економного використання енергоносіїв.

Практичні заняття – 7

Практична робота – 1

Тематичні – 3

Контрольна робота – 1 (27. 05.)

Навчальні проекти - 2

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.