Календарне планування на І семестр 3 клас

Опис документу:
Програма. Українська мова: М. Д. Захарійчук. Літературне читання.: Віра Науменко. Математика: Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. Природознавство: І. В. Грущинська. Я у світі: О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. Основи здоров'я: І. Д. Бех. Трудове навчання: В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець. Сходинки до інформатики: М. М. Корнієнко. Образотворче мистецтво: М. І. Резніченко. Музичне мистецтво: Л. С. Аристова.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

3-А клас

українська мова

літературне читання

математика

природознавство

я у світі

основи здоров'я

трудове навчання

фізична культура

інформатика

образотворче мистецтво

музичне мистецтво

на ______________ навчальний рік

І семестр

Розглянуто на засіданні

методичного об’єднання

вчителів початкових класів

протокол №1 від _____________

Вчитель: Пилип Вікторія Іванівна

Навчально-методичне забезпечення

викладання української мови у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 140 год

І семестр – 64год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 4 год

Зведений перелік перевірних робіт, які проводяться у 3 класі

Вид перевірки

І сем.

1

Списування

1

2

Диктант

1

3

Перевірка мовних знань і вмінь

1

4

Письмовий переказ

1

5

Діалог

1

Загальна кількість перевірок за семестр

5

Програма: Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Українська мова : підруч. для 3 кл. загальноосвітн. навч. закл./ М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун. – К.: Грамота, 2013. – 176 с.: іл.

УКРАЇНСЬКА МОВА

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мова і мовлення

1

Інструктаж з техніки безпеки. Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування.

2

Державна і рідна мова.

3

Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях.

Текст

4

Розширення уявлень про текст та його будову.

5

Змістовий зв'язок між частинами тексту.

6

Абзац. Роль абзаців у тексті.

7

Ознаки художніх та науково-популярних текстів.

8

Розвиток зв’язного мовлення. Поняття «Інструкція». Написання правил «Поведінка в осінньому лісі»

9

Ознаки ділового тексту. Зразки ділових текстів: оголошень, наказів, документів, законів

10

План тексту. Поділ тексту на частини за поданим планом. Усний переказ тексту.

11

Текст-розповідь. Складання усної розповіді за серією малюнків та опорними словами.

12

Текст-опис. Складання тексту-опису за поданим планом та опорними словами.

13

Ознайомлення з жанром есе (розмірковування у довільній формі на будь-яку знайому тему). Складання есе.

14

Закріплення вивченого матеріалу. Написання навчального переказу.

15

Контрольна робота. Письмовий переказ.

16

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Речення

17

Закріплення й узагальнення вивченого про речення. Поділ тексту на речення.

18

Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією. Навчальний діалог.

19

Розвиток зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.

20

Інтонування речень під час голосного читання.

Окличні та неокличні речення.

21

Звертання, розділові знаки при них.

22

Головні члени речення. Контрольна робота. Діалог.

23

Зв'язок між словами у реченні. Словосполучення. Контрольна робота. Діалог.

24

Повторення й узагальнення вивченого матеріалу. Контрольна робота. Діалог.

Слово. Значення слова

25

Значення слів. Пряме і переносне значення.

26

Багатозначні слова.

27

Розвиток зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом. Упорядкування частин тексту.

28

Слова, що звучать однаково, але мають різне значення.

29

Синоніми. Антоніми. Їх роль у тексті.

30

Фразеологізми. Вживання фразеологізмів у мовленні. Культура мовленого слова.

31

Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь.

32

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Будова слова

33

Поняття про закінчення й основу слова. Роль закінчення у реченні.

34

Основа слова. Частини основи: корінь, префікс, суфікс.

35

Розбір слів за будовою.

36

Розвиток зв’язного мовлення. Складання художнього тексту за початком, сюжетними малюнками і планом.

37

Корінь. Спільнокореневі слова.

38

Чергування голосних [о], [е] з [і ] у коренях слів.

39

Чергування приголосних [г], [к], [х] → [ж], [ч], [ш] → [з´], [ц´], [с´] у коренях слів.

40

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом.

41

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом.

42

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

43

Розвиток зв’язного мовлення. Складання інструкції «Як зробити рамку для фотографії».

44

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

45

Контрольна робота. Диктант.

46

Аналіз контрольної роботи. Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.

47

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Робота з орфографічним словником.

48

Закріплення вивченого про вимову і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками.

49

Закріплення вивченого про вимову і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними звуками. Написання записки.

50

Розвиток зв’язного мовлення. Листи.

51

Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів з найуживанішими префіксами, складання з ними словосполучень і речень.

52

Префікси, співзвучні з прийменниками.

53

Правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів з префіксами.

54

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

55

Написання префіксів з-, (с-). Утворення слів за допомогою префіксів.

56

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

57

Розвиток зв’язного мовлення. Написання запрошення (привітання).

58

Перенос слів із префіксами. Написання оголошення.

59

Контрольна робота. Списування.

60

Аналіз контрольної роботи. Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів у мовленні.

61

Суфікс. Словотворча роль суфіксів.

62

Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст.

63

Збіг однакових приголосних на межі кореня і суфікса. Поділ таких слів для переносу.

64

Узагальнення вивченого про будову слова.

Навчально-методичне забезпечення

викладання літературного читання у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 140 год

І семестр – 64год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 3+1 год

Зведений перелік перевірних робіт, які проводяться у 3 класі

Вид перевірки

І сем.

1

Навички читання вголос (усно)

1

2

Навички читання мовчки (письмово)

1

3

Аудіювання

1

4

Усний переказ прочитаного твору

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Літературне читання : укр. мова для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою : підруч. для 3-го кл. загальносв. навч. закл. / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 176 с. : іл.

Навчальний посібник. Перлинка: кн. з літ. читання: додаток до підручника «Літературне читання» для 3-го класу: навч. посібник / Віра Науменко . – 4-те вид., зі змінами. Київ: Генеза, 2017. – 168с.: іл.

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Усна народна творчість

1

Інструктаж з техніки безпеки. Усна народна творчість у різних видах мистецтв. Прислів'я. Приказки. Скоромовки.

2

Усна народна творчість у різних видах мистецтв. Лічилки. Дитячі ігри.

3

Загадки. Усмішки.

4

Народні пісні. «Льон». «Веснянка». «Ой виходьте, дівчата».

Світ народних казок

5

Українські народні казки. Казки про тварин. Вчинок персонажа. «Їжак та заєць».

6

Тема і основна думка казки «Лисиця та рак».

7

Урок позакласного читання. Українські народні казки. «Пан Коцький».

8

Чарівні казки. Чарівні перетворення. «Про Оха-Чудотвора».

9

Чарівні перетворення. «Про Оха-Чудотвора» (продовження).

10

Казки народів світу. Внутрішній світ героя. «Сильний лев і маленьке мишеня» (болгарська казка).

11

Без вірного друга – велика туга. «Як серед птахів виникла дружба» (бірманська казка).

12

Чарівний помічник. «Синя Свита Навиворіт Пошита» (білоруська казка).

13

«Синя Свита Навиворіт Пошита» (продовження).

14

Урок позакласного читання. Чарівні казки. «Казка про Жар-Птицю та вовка».

15

Чарівна річ. «Чарівний каптур» (японська казка).

16

Контрольна робота №1. Аудіювання.

17

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Казки зарубіжних письменників

18

Світ літературних казок. Доналд Біссет «Тигр і автор».

19

Дружба — найдорожчий скарб. Якоб і Вільгельм Грімм «Бременські музиканти».

20

Коли твір відкриває свої таємниці. Г. К. Андерсен «Ромашка». Вірш М. Познанської «Ромашка».

21

Сила уяви. І. Жиленко «Вечір гномів».

22

Урок позакласного читання. Казки зарубіжних письменників. Астрід Ліндгрен «Малий і Карлсон, що живе на даху».

23

Тримай язика на припоні. Захаріус Топеліус «Казка про старого гнома».

24

Тримай язика на припоні. Захаріус Топеліус «Казка про старого гнома»(продовження).

25

Як мед, то ще й ложкою. О. Пушкін «Казка про рибака та рибку».

26

Як мед, то ще й ложкою. О. Пушкін «Казка про рибака та рибку»(продовження).

27

За горами, за лісами, за широкими морями. Петро Єршов «Горбоконик».

28

Відкриваємо таємниці світу. К. Ушинський «Витівки старої зими».

29

Урок позакласного читання. Джанні Родарі «Чародійна палиця».

30

Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо».

31

Контрольна робота №2. Навички читання мовчки.

32

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Казки українських письменників

33

Казки українських письменників.

Л. Письменна «Як зажурився веселий казкар».

34

Не роби іншому того, чого не любиш. І. Франко «Лисичка і Журавель».

35

Віршована казка. Л. Українка «Казка про Оха-чудодія».

36

Урок позакласного читання. Казки українських письменників. Олександр Олесь «Ведмідь в гостях у бабусі».

37

Василь Симоненко «Подорож у країну Навпаки».

38

Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник», «Снігуроньчина пісня».

39

Леонід Шиян «Пригоди Босмінки».

40

Коли твір відкриває свої таємниці.

О. Іваненко «Синичка».

41

Коли твір відкриває свої таємниці.

О. Іваненко «Синичка». Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно)

42

Урок позакласного читання. Ніна Куфко «Вареники в сметані».

43

А. Качан «Крихта хліба». Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно)

44

Акровірш Л. Глібова «Хто вона?». Контрольна робота №3. Усний переказ прочитаного твору (усно)

45

Підсумковий урок за розділом.

Байки, легенди

46

Легенди. Іван Липа «Лада Прекрасна».

47

Іван Липа “Лада Прекрасна” (продовження).

48

Легенди. «Горіх чи гарбуз?». «Бабине літо». «Ворота вирію».

49

Урок позакласного читання. Світ байок. Леонід Глібов «Чиж та голуб». Павло Глазовий «Глибинна мораль».

50

Мораль байки. Л. Глібов «Коник-стрибунець».

51

Мораль байки. Є. Горева «Зелені коники в траві».

П'єси

52

Дійові особи. Ремарки. Леся Мовчун «Горіхові принцеси» (уривок).

53

Дійові особи. Ремарки. Леся Мовчун “Горіхові принцеси” (продовження).

Світ поезій. Поетична майстерня

54

Пейзажна лірика. П. Тичина «Пастелі»,

В. Сосюра «Спокоєм повиті...», Т. Шевченко «Тече вода із-за гаю...».

55

Епітет. Наталя Забіла «Зірочки». М. Підгірянка «Вечір іде».

56

Урок позакласного читання. Світ поезії.

57

Замилування красою природи. М. Вороний «Ущухла буря...», П. Воронько «Зелене місто».

58

Василь Голобородько «Дощ», «Імена дівчаток і хлопчиків».

59

Творчість Ліни Костенко. Л.Костенко «Шипшина важко віддає плоди...». Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно)

60

Г. Чубач «Зупинюся над рікою»,

В. Скомаровський «Після грози». Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно)

61

Захоплення. І. Калинець «Зірка».

І. Світличний «Безконечник». Контрольна робота №4. Навичка читання вголос (усно)

62

Михайло Григорів. Цикл «Зелена квітка тиші».

63

Урок позакласного читання. Поезія зими.

64

Поетична збірка. Тарас Шевченко.

Навчально-методичне забезпечення

викладання математики у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 175 год

І семестр – 80год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 4 + 1 год

Зведений перелік тематичних контрольних робіт:

Вид перевірки

І сем.

1

Тематична контрольна робота

4

2

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

-

Загальна кількість перевірок за семестр

4

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Математика: підруч. для 3-го кл. загальносв. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

МАТЕМАТИКА

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

1

Інструктаж з техніки безпеки. Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

2

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість.

3

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння.

4

Зв'язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини.

5

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого доданка.

6

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від'ємника. Порівняння іменованих чисел. Коло, круг.

7

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів. Периметр многокутника.

8

Перевірка додавання відніманням. Складання і розв'язування обернених задач.

9

Додавання суми до числа. Задачі на дві дії. Одиниці вимірювання часу. Дії з іменованими числами.

10

Розв'язання різних видів задач. Дії з іменованими числами.

11

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником.

12

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником.

13

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на дві дії. Дії з іменованими числами.

14

Табличне множення і ділення 2-5. Взаємозв'язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення.

15

Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата.

16

Табличне множення і ділення 2-5. Назви компонентів і результату дії ділення. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника.

17

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника.

18

Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0 і 1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2-3 дії різних ступенів.

19

Контрольна робота №1.

20

Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення числа на 10. Повторення вивченого матеріалу.

Таблиці множення і ділення

21

Складання таблиці множення числа 6. Розв’язування задач.

22

Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач, які включають ділення на 6. Творча робота над задачами.

23

Складання таблиці множення числа 7. Задачі на зведення до одиниці.

24

Таблиця ділення на 7. Задачі вивчених видів

25

Розв'язання задач та виразів на застосування таблиць множення і ділення чисел 6 і 7.

26

Складання таблиці множення числа 8. Розв'язування задач на дві і три дії.

27

Таблиця ділення на 8. Знаходження частини числа. Складена задача, яка включає знаходження частини числа.

28

Таблиця множення числа 9. Складені задачі, які включають знаходження частини числа.

29

Таблиця ділення на 9. Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9.

30

Розв'язання задач та виразів на застосування таблиць множення і ділення чисел 8 і 9. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу.

Нумерація чисел у концентрі «Тисяча»

31

Трицифрове число. Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Задачі на 2-3 дії різних ступенів.

32

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2-3 дії різних ступенів.

33

Читання чисел, записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Розв'язування складеної задачі.

34

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості сотень, десятків, одиниць у трицифрових числах. Міліметр.

35

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.

36

Розв'язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов'язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника.

37

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси. Задачі на зведення до одиниці (перший вид).

38

Одиниці вимірювання довжини. Розв'язування задач.

39

Контрольна робота №2.

40

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці. Повторення вивченого.

Арифметичні дії з числами на основі нумерації. Усне додавання та віднімання круглих трицифрових чисел

41

Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1; 187-1). Попереднє і наступне числа у натуральному ряді. Істинні і хибні числові рівності і нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня.

42

Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня.

43

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов'язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.

44

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці.

45

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії.

46

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складені задачі на 2-4 дії.

47

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2-4 дії.

48

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2-4 дії.

49

Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430; Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв'язування задачі виразом.

50

Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 - 250. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

51

Усне віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач.

52

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 + 430; 480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв'язування нерівностей.

53

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності.

54

Закріплення вивченого матеріалу.

55

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Розв'язання задач.

56

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 + 80. Розв'язування рівнянь. Складені задачі на 2-4 дії.

57

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 230 - 80. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони.

58

Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420- 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

59

Додавання і віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

60

Додавання і віднімання вивчених видів. Розв’язування задач.

61

Додавання і віднімання вивчених видів. Порівняння іменованих чисел. Розв’язування задач.

62

Контрольна робота №3.

63

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел

64

Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд.

65

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв’язування задач.

66

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Істинні та хибні висловлювання.

67

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел із переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.

68

Письмове віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння.

69

Письмове віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд. Розв’язування простих задач способом складання рівняння.

70

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд).

71

Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел.

72

Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Розв’язування рівнянь.

73

Закріплення вивченого матеріалу. Тренувальні вправи.

74

Контрольна робота №4.

75

Аналіз контрольної роботи. Розв'язування виразів та задач.

76

Повторення вивченого матеріалу.

77

Розв'язування виразів та задач. Робота з іменованими числами.

78

Розв'язування виразів та задач. Рівняння.

79

Повторення вивченого матеріалу.

80

Підсумковий урок з розділу.

Навчально-методичне забезпечення

викладання природознавства у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 70 год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 2год

Обов'язкова кількість видів перевірок — 3

Зведений перелік тематичних контрольних робіт:

Вид перевірки

І сем.

1

Тематична контрольна робота

3

Загальна кількість перевірок за семестр

3

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Природознавство : підр. для 3 кл. загальносвіт. навч. закл. / І. В. Грущинська. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 176 с. : іл.

Посібник. Природознавство. Робочий зошит для 3 класу. / І. Жаркова, Л. Мечник. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 80 с.

ПРИРОДОЗНАВСТВО

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Вода

1

Інструктаж з техніки безпеки. Вода в природі. Властивості рідин на прикладі води. Температура плавлення льоду та кипіння води. Значення трьох станів води для життя на Землі.

2

Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини. Практична робота. Дослідження розчинності речовин, що використовуються у побуті.

3

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.

4

Як людина використовує властивості води?

Практична робота. Порівняння властивостей води та інших рідин.

5

Охорона водойм. Вода – руйнівник, чи вода – рятівник? Повторення вивченого матеріалу.

Повітря

6

Газоподібні речовини. Повітря як суміш речовин, його склад та властивості. Практична робота. Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

7

Розширення газів за нагрівання.

8

Рух повітря. Поняття про виникнення вітру.

9

Як людина використовує властивості повітря?

10

Охорона повітря. Навчальний проект. Звідки береться пил?

11

Контрольна робота №1.

12

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

Корисні копалини. Ґрунти

13

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина. Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні.

14

Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною. Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.

15

Значення корисних копалин для людини.

Навчальний проект. «Шукачі скарбів» (корисні копалини рідного краю).

16

Ґрунт. Склад ґрунту.

17

Родючість – основна властивість ґрунту.

Практична робота. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

18

Хто живе у ґрунті. Роль живих організмів в утворенні ґрунту. Навчальний проект. Чому не можна випалювати стерню?

19

Контрольна робота №2.

20

Аналіз контрольної роботи. Охорона ґрунтів. Повторення вивченого матеріалу.

Енергія в нашому житті

21

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання людиною.

22

Невичерпні джерела енергії (сонце, вітер і вода) та їхнє використання людиною.

23

Екскурсія до шкільної котельні. Тепло у твоєму домі.

24

Побутові прилади, які споживають енергію. Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті. Навчальний проект. «Як зберегти тепло і світло у нашому домі».

Живі організми та середовища їхнього існування

25

Рослини – живі організми. Різноманітність рослин.

26

Квіткові рослини. Однорічні та багаторічні рослини. Практична робота. Ознайомлення з гербарієм квіткових рослин.

27

Розмноження квіткових рослин.

28

Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи.

29

Культурні рослини.

30

Контрольна робота №3.

31

Аналіз контрольної роботи. Пристосування рослин до умов середовища (світло, тепло, вода, родючість ґрунту).

32

Значення рослин у природі та для людини. Повторення вивченого матеріалу.

Навчально-методичне забезпечення

викладання курсу «Я у світі» у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 35 год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 1 год

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016. № 948.

Підручник: Я у світі. 3 клас: підруч. для загальноосв. навч. Закл. / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. - Х.: Вид-во “Ранок”, 2013. - 144 с. : іл.

Я У СВІТІ

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Я - людина

1

Інструктаж з техніки безпеки. Я – частина природи і суспільства.

2

Моє зовнішнє «Я» .

3

Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер, ідентичність (приналежність).

4

Обговорення можливостей досягнення успіху.

5

Обов’язкові умови успішного розвитку сучасної людини: навчання, праця.

Практична робота. Складання правил успішного навчання

6

Самостійність та відповідальність

Практична робота. Планування свого робочого дня.

Я та інші

7

Сім’я. Склад сім’ї.

8

Мої основні права та обов’язки в сім’ї. Родинні стосунки.

Практична робота. Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї.

9

Школа. Традиції рідної школи.

10

Школа. Традиції рідної школи.

Навчальний проект. «Історія та традиції моєї школи»

11

Права і обов’язки учня. Стосунки з однокласниками.

Рольові ігри. Складання і застосування узагальнених правил поведінки в різних ситуаціях, з якими найчастіше зустрічаються діти в класі, у школі, під час екскурсії, походу і т. і.

12

Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу.

Соціальна акція. «Діти – дітям» (до міжнародного дня інвалідів).

13

Ми – споживачі.

Рольова гра. «Супермаркет».

14

Ми – споживачі.

Практична робота. Складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’язаних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки, кінотеатру тощо.

15

Людські чесноти.

Навчальний проект. «Людина має творити добро».

16

Повторення вивченого матеріалу.

Навчально-методичне забезпечення

викладання основ здоров'я у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 35 год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 1 год

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник: Основи здоров'я: Підручник для 3-го кл. загальноосв. навч. Закл. / І. Д. Бех, Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко, С. В. Страшко. - К.: Видавництво “Алатон”, 2013. - 160 с.

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Здоров’я людини

1

Інструктаж з техніки безпеки. Показники здоров’я і розвитку людини.

Практична робота. Вимірювання пульсу.

2

Чинники, що впливають на здоров’я.

3

Здоровий спосіб життя. Корисні звички.

Практична робота. Складання правил здорового способу життя.

Фізична складова здоров’я

4

Природні ритми і здоров’я.

5

Працездатність людини. Освітлення на робочому місці, його значення для зору і формування постави.

Практична робота. Вправи для підвищення працездатності

6

Активний відпочинок. Безпека при заняттях спортом.

7

Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взуттям.

8

Корисні та шкідливі мікроорганізми. Захисні сили організму. Профілактика інфекцій, що передаються контактним і повітряно-крапельним шляхом.

Практична робота. Моделювання поведінки під час епідемії грипу.

9

Вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров’я. Вибір продуктів харчування.

10

Харчові отруєння. Перша допомога при харчових отруєннях.

Практична робота. Визначення терміну придатності та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням.

Соціальна складова здоров’я

11

Взаємодія з іншими людьми. Дружний клас.

Практична робота. Обговорення літературних джерел (української народної казки «Ріпка» та байки Л. Глібова «Лебідь, Щука і Рак».

12

Родинні стосунки. Взаємодія членів родини.

13

Що таке толерантність. Толерантне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям.

Практична робота. Створення подарунку дитині, яка має проблеми зі здоров'ям.

14

Ефективне спілкування. Уміння слухати.

Практична робота. Як зробити приємність іншому. Як попросити про послугу чи допомогу.

15

Запобігання конфліктам і розв’язання їх.

Практична робота. Моделювання ситуацій мирного розв’язання конфліктів з однолітками.

16

Вплив комп’ютерних ігор на психічне і фізичне здоров’я дітей. Профілактика комп’ютерної залежності.

Навчально-методичне забезпечення

викладання трудового навчання у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 35 год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 1 год

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник: Трудове навчання: підруч. для 3 кл. загальноосв. навч. закл. / В. К. Сидоренко, Н. В. Котелянець, О. В. Агаєва. - Харків: Сиция, 2013. - 126 с. : іл.

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Мозаїка

1

Інструктаж з техніки безпеки. Мозаїка. Торцювання. Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою торцювання.

Практична робота. Виготовлення контурної мозаїки технікою торцювання.

2

Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки технікою торцювання.

Практична робота. Мозаїчне торцювання.

3

Основні прийоми роботи та послідовність виконання мозаїки технікою торцювання.

Практична робота. Мозаїчне торцювання.

Квілінг

4

Квілінг. Загальні відомості про техніку квілінг.

Практична робота. Виготовлення квітів за допомогою техніки квілінг.

5

Квілінг. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою квілінг.

Практична робота. Тварини в техніці квілінг.

Комбінування природних і пластичних матеріалів

6

Комбінування природних і пластичних матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних матеріалів і пластиліну. Практична робота. Лісова скульптура.

7

Комбінування природних і пластичних матеріалів. Практична робота. Виготовлення виробів з природних матеріалів і пластиліну. Горіхові фантазії.

8

Комбінування природних і пластичних матеріалів. Практична робота. Виготовлення виробів з природних матеріалів і пластиліну. Міні-скульптури.

Оригамі

9

Оригамі. Виготовлення об’ємних виробів технікою оригамі. Інструменти і пристосування для роботи в техніці оригамі.

Практична робота. Пташина родина.

10

Оригамі.

Практична робота. Виготовлення виробів технікою оригамі. Голуб.

11

Оригамі. Практична робота. Модульне оригамі.

Витинанка

12

Загальні відомості про техніку виготовлення витинанок. Інструменти та пристосування для виготовлення.

Практична робота. Силуетна витинанка «Ажурний метелик».

13

Витинанка. Послідовність дій під час виготовлення виробів технікою витинанки.

Практична робота. Витинанка «Дерево життя».

14

Витинанка. Безпечні прийоми праці під час виготовлення витинанки.

Практична робота. Витинанка «Сніжинка».

Робота з пластичними матеріалами

15

Властивості пластичних матеріалів. Вироби об’ємної форми. Рельєф. Барельєф. Практична робота. Виготовлення з пластиліну барельєфних форм. Морські мешканці.

16

Об'ємна фігура. Вироби та пристосування для виготовлення виробів. Практична робота. Ліплення тварин. Композиція «Кішки — мишки».

Навчально-методичне забезпечення

викладання фізичної культури у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 105 год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 3 год

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Ігри для активного відпочинку

1

Інструктаж з техніки безпеки. Руховий режим молодшого школяра та його вплив на формування правильної постави. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Вгадай, чий голос?», «Гуси-лебеді».

2

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Квач», «Попади в ціль!»

3

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Команда швидконогих», «Жива скульптура». Ходьба по дрібних предметах.

4

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Горішки», «Наввипередки за м’ячем». Біг на носках.

5

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Зустрічна естафета», «Грай та не втрачай». Ходьба по дрібних предметах.

6

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Найкраща пара», «Вгадай, чий голос?». Біг на носках.

7

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Ходьба перекатами з п’ятки на носок».

8

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Горішки», «Чотири стихії». Вправи для розвитку еластичності м'язів.

9

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Артбол» (за спрощеними правилами); «Чотири стихії».

Вправи для розвитку еластичності м'язів.

10

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Горішки», «Наввипередки за м’ячем». Вправи для розвитку еластичності м'язів.

11

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухливі ігри: «Передав – сідай!», «Жива скульптура».

Вправи для розвитку фізичних якостей

12

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Тестування сили, швидкості. Рухлива гра на увагу.

13

Організаційні вправи. Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Тестування витривалості, гнучкості, координації. Рухлива гра на увагу.

Вправи для оволодіння навичками пересувань

14

Комплекс ЗРВ. Ходьба по діагоналі, ходьба зі зміною частоти кроку. Біг «протиходом». Біг на 30м. Рухлива гра «Гуси-лебеді».

15

Комплекс ЗРВ. Ходьба із прискоренням та уповільненням. Ходьба зі зміною напрямку за звуковим сигналом. Біг «змійкою» по діагоналі.

Біг на 30м. Рухлива гра «Гуси-лебеді».

16

Комплекс ЗРВ. Ходьба зі зміною довжини кроку. Рівномірний біг почергово з ходьбою 1200 м. Рухлива гра «Квач».

17

Комплекс ЗРВ. Ходьба з переступанням предметів. Біг із різних вихідних положень. Біг з подоланням перешкод. Рухлива гра «Квач».

18

Комплекс ЗРВ. Ходьба з переступанням предметів. «човниковий» біг 4 х 9м. Рівномірний біг почергово з ходьбою 1200 м. Рухлива гра «Команда швидконогих».

19

Комплекс ЗРВ. Ходьба приставним кроком правим і лівим боком. Біг із зміною швидкості та напрямку за звуковим сигналом. Рухлива гра «Команда швидконогих».

20

Комплекс ЗРВ. Ходьба приставним кроком правим і лівим боком. Біг із зміною швидкості та напрямку за звуковим сигналом. Рухлива гра «Горішки».

21

Комплекс ЗРВ. Ходьба із присіданнями та поворотами переступанням з різними положеннями рук. Рівномірний біг 900м. Рухлива гра «Повінь».

22

Комплекс ЗРВ. Ходьба із присіданнями та поворотами переступанням з різними положеннями рук. Рівномірний біг 900м. Рухлива гра «Кульку за смугу».

Стрибкові вправи

23

Символи, ритуали і церемонії Олімпійських ігор. Комплекс ЗРВ. Стрибки зі скакалкою на одній нозі. Рухлива гра «У річку, гоп!»

24

Комплекс ЗРВ. Стрибки зі скакалкою на одній нозі. Стрибки у висоту з прямого розбігу (через гумову мотузку) способом «зігнувши ноги» з розбігу. Стрибки у довжину з місця. Рухлива гра «У річку, гоп!»

25

Комплекс ЗРВ. Стрибки зі скакалкою на двох ногах. Стрибки у висоту з прямого розбігу (через гумову мотузку) способом «зігнувши ноги» з розбігу. Стрибки у довжину з місця. Рухлива гра «Переправа через річку».

26

Комплекс ЗРВ. Стрибки зі скакалкою на двох ногах. Стрибки обертаючи скакалку вперед і назад. Стрибки вгору поштовхом однієї та двох ніг з діставанням підвішених предметів. Рухлива гра «Переправа через річку».

27

Комплекс ЗРВ. Стрибки обертаючи скакалку вперед і назад. Стрибки вгору поштовхом однієї та двох ніг з діставанням підвішених предметів. Рухлива гра «Гречка».

28

Комплекс ЗРВ. Стрибки обертаючи скакалку вперед і назад. Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Гречка».

29

Комплекс ЗРВ. Стрибки обертаючи скакалку вперед і назад. Застрибування на м’які перешкоди (гімнастичні мати, висотою до 80см). Стрибки у довжину з розбігу способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Пень».

30

Комплекс ЗРВ. Стрибки обертаючи скакалку вперед і назад. Застрибування на м’які перешкоди (гімнастичні мати, висотою до 80см). Стрибки «у кроці». Рухлива гра «Пень».

31

Комплекс ЗРВ. Стрибки обертаючи скакалку вперед і назад. Застрибування на м’які перешкоди (гімнастичні мати, висотою до 80см) Стрибки «по купинах». Рухлива гра «Пень».

Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

32

Комплекс ЗРВ з предметами. Сіди – нахили тулуба у сіді з різними положеннями ніг. Згинання і розгинання рук в упорі на стегнах.

Вправи для формування правильної постави.

Вправа на релаксацію «Тихе озеро».

33

Комплекс ЗРВ з предметами. Сіди – нахили тулуба у сіді з різними положеннями ніг. Перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор лежачи боком і навпаки. Вправа на релаксацію «Тихе озеро».

34

Комплекс ЗРВ з предметами. Сіди – нахили тулуба у сіді з різними положеннями ніг. Згинання і розгинання рук в упорі на стегнах.

Вправа на релаксацію «Тихе озеро».

35

Комплекс ЗРВ з предметами. Перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні. Вправи для формування правильної постави з гімнастичними палицями. Вправа на релаксацію «Дощ у лісі».

36

Комплекс ЗРВ з предметами. Перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Вправа на релаксацію «Дощ у лісі».

37

Комплекс ЗРВ. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Перекид назад в упор стоячи на колінах. Вправа на релаксацію «Дощ у лісі».

38

Комплекс ЗРВ. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Перекид назад в упор стоячи на колінах. Вправа на релаксацію «Водоспад».

39

Комплекс ЗРВ. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Перекид назад в упор стоячи на колінах. Вправа на релаксацію «Водоспад».

40

Комплекс ЗРВ. Перекид назад в упор присівши. Перекид назад в упор стоячи на колінах. Вправа на релаксацію «Водоспад».

41

Комплекс ЗРВ. Перекид назад в упор стоячи на колінах. Із упору на низькій перекладині, обертаючись вперед, перехід у вис присівши. Вправа на релаксацію  «Водоспад».

42

Комплекс ЗРВ. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи. Перекид назад в упор стоячи на колінах. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправа на релаксацію «Квітка добра».

43

Комплекс ЗРВ. Два перекиди вперед злито, «міст» із положення лежачи. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправа на релаксацію «Квітка добра».

44

Комплекс ЗРВ. Два перекиди вперед злито, «міст» із положення лежачи. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправа на релаксацію «Квітка добра».

45

Комплекс ЗРВ. Підтягування у висі лежачи. Із упору на низькій перекладині зіскок махом назад. Два перекиди вперед злито, «міст» із положення лежачи. Вправа на релаксацію «Пухнасті хмарки».

46

Комплекс ЗРВ. Підтягування у висі лежачи. Із упору на низькій перекладині зіскок махом назад. Два перекиди вперед злито, «міст» із положення лежачи. Вправа на релаксацію «Пухнасті хмарки».

47

Комплекс ЗРВ. Два перекиди вперед злито, «міст» із положення лежачи. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправа на релаксацію «Пухнасті хмарки».

48

Комплекс ЗРВ. Підтягування у висі лежачи. Два перекиди вперед злито, «міст» із положення лежачи. Вправи для профілактики плоскостопості. Вправа на релаксацію «Пухнасті хмарки».

Навчально-методичне забезпечення

викладання інформатики у 3 класі

у 2018 — 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 35 год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 1 год

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник: Корнієнко М. М. Сходинки до інформатики : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закладів / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — Х. : Видавництво «Ранок», 2012. — 144 с. : іл.

ІНФОРМАТИКА

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Інтернет

1

Інструктаж з техніки безпеки. Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики. Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними

2

Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

3

Поняття веб-сторінки, її адреси.

4

Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Пошук з різних джерел. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у папки.

5

Ключові слова для пошуку (на прикладах знайомих текстів з природознавства, літературного читання, інших предметів).

6

Авторське право та Інтернет. Безпечна робота в Інтернеті. Налаштування безпечного пошуку та безпечного перегляду відео.

Людина та інформація

7

Роль інформації в житті людини.

8

Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

9

Перетворення інформації з одного виду в інший. Пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією.

10

Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.

11

Структурування інформації в документах, папках. Поняття меню.

Графіка

12

Програми та онлайн середовища для роботи з графічними даними.

13

Перегляд карт. Пошук рідного краю на картах.

14

Середовище графічного редактора. Панель інструментів. Палітра кольорів. Колір фігури і колір фону.

15

Створення та змінювання простих зображень. Створення зображень з геометричних фігур.

16

Доповнення малюнка підписом чи коментарем.

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Навчально-методичне забезпечення

викладання образотворчого мистецтва у 3 класі

у 2018 - 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 35 год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 1 год

І семестр – 16 год

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник: Образотворче мистецтво: підруч. для 3 кл. загальноосв. навч. закл. / М. І. Резніченко, С. К. Трач. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013.

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

У майстернях графіка та живописця

1.

«В гостях у художників». Відеомандрівка до майстерні художника-графіка. Виконання графічними матеріалами композиції «Які бувають дерева?»

2.

Вибір засобів виразності графіки для передавання форми та характеру поверхні зображуваних об’єктів та предметів. Виконання ілюстрації до вірша графічними засобами. «Сад».

3.

Елементарне поняття про динамічну композизію. Передавання руху в природі графічними засобами. Створення графічної композиції «Вітер. Дощ».

4.

Мандрівка до майстерні художника-живописця. Матеріали, інструменти та обладнання. Малювання фарбами композиції «Дарунки осені».

5.

Поглиблення знань про колір як засіб вираження характеру й настрою. Кольорові контрасти. Створення фарбами композиції «Барви моря».

6.

Споріднені кольори, гармонія споріднених кольорів. Створення композиції з образним сюжетом «Осінь золотиста барвами горить».

7.

Свідомий вибір колірного вирішення. Технічні прийоми роботи гуашевими фарбами. «Сонячні квіти».

8.

Технічні прийоми роботи акварельними фарбами. Виконання колірної замальовки на вологому папері. «Дощовий день».

У майстернях скульптора, архітектора й народних майстрів

9.

Мандрівка до майстерні художника-скульптора. Робота з пластиліном. «Африканські звірі».

10.

Виражальні можливості об’ємної та рельєфної форми. Відтворення фактури зображуваної поверхні. «Запишався наш павич».

11.

Робоче місце архітектора. Матеріали, інструменти й обладнання художника-архітектора. Створення компози ції «Крижаний палац».

12.

Порівняння форм, розмірів, пропорцій споруд. Створення різних за формою та характером будівель. Виготовлення макету будиночка.

13.

Робоче місце народних майстрів. Основні види декоративно-прикладного мистецтва. Складання ескізу вишивки на паперів в клітинку.

14.

Гончарство в Україні. Основні види гончарного посуду, різноманітність форм. Узгодженість декору з формою. «Найкращий виріб гончара» (глечик).

15.

Актуалізація знань про елементарну трансформацію паперу. Формування художньо-конструктивних навичок роботи в техніці паперо -пластики. «Бородатий Морозенко».

16.

Узагальнення навичок роботи в техніці паперо -пластики . Створення виробу в техніці мотанки. «Різдвяне янголятко» .

Навчально-методичне забезпечення

викладання музичного мистецтва у 3 класі

у 2018 - 2019 навчальному році

Річна кількість годин — 35 год

Кількість годин на тиждень згідно з програмою — 1 год

І семестр – 16 год

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948.

Підручник: Музичне мистецтво: підручник для 3 кл. / Л. С. Аристова,

В. В. Сергієнко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

п/п

Тема уроку

Дата

Примітка

Тема 1. Основні властивості музики: пісенність, танцювальність, маршовість

1.

Нова зустріч у країні музики. Р. Щедрін «Ніч», «Золоті рибки», «Цар Горох» з балету «Горбоконик» - слухання. «Засмутилось кошеня» - розучування.

2.

Таємниці пісенної музики. М. Дремлюга «Лірична пісня» - слухання. Поспівка «Ми – третьокласники» сл. і муз. Д. Кабалевського -розучування.

3.

Таємниці пісенної музики. П. Чайковський «Баркарола» - слухання. «Шпачок прощається» - розучування.

4.

Таємниці танцювальної музики. Ж. Колодуб «Гуцульський танець» - слухання. Спів вивчених пісень.

5.

Таємниці танцювальної музики. М. Глінка «Арагонська хота» - слухання. «Ой на горі жита много» - розучування.

6.

Таємниці маршової музики. «Ой на горі жита много» у. н. п. обр. Г. Верьовки - слухання. «Будем козаками» - розучування.

7.

Зустріч музичних жанрів. Ж. Бізе Увертюра до опери «Кармен» - слухання. Робота над піснею.

8.

Зустріч музичних жанрів. Ф. Шопен Прелюдія №7; Ф. Шопен Прелюдія №20 - слухання. Розучування мелодії Е. Гріг «Ранок» із сюїти «Пер Гюнт»

Тема 2. Інтонація

9.

Знайомство з феєю Інтонацією. Сл. А. Барто, муз. С. Прокоф’єва «Базіка» - слухання. «Співучий колобок» - розучування.

10.

Жартівливі та сумні інтонації. В. Косенко «Дощик» ,«Гумореска» , «Колискова» - слухання. Робота над піснею.

11.

Ритмічні інтонації. М. Римський-Корсаков «Три дива» з опери «Казка про царя Салтана».

М. Глінка «Марш Чорномора» з опери «Руслан і Людмила» - слухання. «Щеня і кошеня» - розучування.

12.

Виражально-зображальні музичні інтонації. В. Кирейко «Награвання Лукаша» з опери «Лісова пісня» М. Лисенко Календарно-обрядові пісні з опери «Зима і Весна» - слухання. «Добрий вечір тобі, пане господарю» - розучування.

13.

Інтонація та імпровізація. Ж. Массне «Елегія» - слухання. «Павочка ходить» - розучування.

14.

Інтонація та імпровізація в піснях-іграх. «Гра в зайчика» обр. М. Леонтовича-слухання.«Коза» українська народна пісня-гра – розучування.

15.

Святкова музика. Новорічні пісні.

16.

Перевір себе. Підсумковий урок.

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.