Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування на 2021/2022 н.р. Математика (авт. С.П. Логачевська, Т.А Логачевська) 4 клас

Математика

Для кого: 4 Клас

05.09.2021

404

79

0

Опис документу:
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків математики за програмою Р.Б. Шияна. Математика : підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська. — Київ : Літера ЛТД, 2021.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мтематика

(авт. С.П. Логачевська, Т.А Логачевська)

4 клас

Дата

Тема уроку

Стор. підр.

Пр-ки

І семестр


Розділ 1. Повторюємо, що вивчили в 3 класі (частина 1)

1


Таблиці множення і ділення

С. 4


2


Вирази та нерівності зі змінними

С. 6


3


Рівняння

С. 8


4


Усне додавання у межах 1000

С. 10


5


Усне віднімання у межах 1000

С.11


6


Усне ділення у межах 1000

С. 13


7


Усне множення у межах 1000

С. 14


8


Ділення з остачею

С. 16


9


Письмове додавання і віднімання у межах 1000

С. 18


10


Письмове додавання і віднімання у межах 1000

С. 19


11


Дроби

С. 21


12


Діагностувальна робота № 1Розділ 2. Багатоцифрові числа. Додавання і віднімання (частина 1)

13


Десяткова система числення. Утворення розрядних одиниць. Геометричні тіла

С. 23


14


Утворення розрядних одиниць. Мільйон. Розв’язування рівнянь

С. 25


15


Класи чисел. Читання і запис багатоцифрових чисел. Прямокутник і паралелепіпед

С. 27


16


Читання і запис багатоцифрових чисел. Коло

С. 29


17


Утворення багатоцифрових чисел. Сусіди числа

С. 31


18


Порівняння багатоцифрових чисел. Римська система числення. Розв’язування нерівностей зі змінною способом добору

С. 33


19


Порівняння багатоцифрових чисел. Геометричні задачі

С. 35


20


Додавання і віднімання круглих багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь і задач

С. 37


21


Додавання багатоцифрових чисел на основі розрядного складу числа

С. 39


22


Додавання багатоцифрових чисел на основі розрядного складу числа. Розв’язування задач

С. 40


23


Додавання і віднімання багатоцифрових чисел способом округлення. Розв’язування рівнянь. Робота з діаграмою

С. 42


24


Діагностувальна робота № 225


Аналіз діагностувальної роботи. Письмове додавання і віднімання без переходу через розряд. Визначення в числі загальної кількості одиниць, десятків, сотень, одиниць тисяч, десятків і сотень тисяч

С. 44


26


Письмове додавання і віднімання без переходу через розряд. Розв’язування рівнянь. Робота за діаграмою

С. 46


27


Перевірка дій додавання і віднімання. Розв’язування задачі різними способами

С. 48


28


Додавання і віднімання з переходом через розряд

С. 50


29


Додавання і віднімання з переходом через розряд

С.51


30


Письмове віднімання: вирази виду 4000-7; 4000-364. Розв’язування нерівностей і задач

С.53


31


Письмове віднімання: вирази виду 3005-46, 3059-72, 5006-128, 5060-487. Стрілка часу

С. 55


32


Письмове додавання трьох багатоцифрових чисел

С.57


33


Закріплення та систематизація знань.

С. 59-61


34


Діагностувальна робота № 3

С. 62


35


Аналіз діагностувальної роьоти. Математичний проєкт 1. Система числення.

С. 64


Розділ 3. Величини (частина 1)

36


Довжина. Додавання і віднімання іменованих чисел

С. 66


37


Перетворення іменованих чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел

С. 68


38


Віднімання іменованих чисел: вирази виду 4м-37см. Порівняння іменованих чисел

С. 70


39


Маса. Додавання іменованих чисел

С. 72


40


Маса. Віднімання іменованих чисел. Розв’язування задач

С.73


41


Час. Одиниці вимірювання часу. Додавання іменованих чисел

С. 75


42


Час. Віднімання іменованих чисел. Робота з числовим променем

С.77


43


Задачі на обчислення часу в межах століття

С. 79


44


Діагностувальна робота № 445


Аналіз діагностувальної роботи. Швидкість, час, відстань. Задачі на знаходження швидкості руху

С. 81


46


Задачі на знаходження відстані

С. 83


47


Задачі на знаходження часу руху

С. 85


48


Складання задач на рух та обернених до них задач. Обчислення виразів

С. 87


49


Розв’язування задач на рух та обернених до них задач. Знаходження периметра трикутника

С. 88


50


Календар. Робота з таблицею

С. 90


51


Задачі на одночасний зустрічний рух. Способи розв’язування аналогічних задач

С. 92


52


Задачі на одночасний зустрічний рух. Знаходження значень виразів

С. 93


53


Задачі на одночасний рух у протилежних напрямках

С. 95


54


Обернені задачі до задач на одночасний рух у протилежних напрямках

С. 96


55


Задачі на рух в одному напрямку

С. 98


56


Задачі на рух в одному напрямку. Знаходження значень виразів

С. 99


57


Узагальнення і систематизація знань.

С. 101-105


58


Діагностувальна робота № 5

С. 106


59


Аналіз діагностувальної роботи.

Повторення вивченого за І семестр60


Математичний проєкт 2. Українські гроші

С.108


61


Математичний проєкт 2. Українські грошіІІ семестр

Розділ 4. Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові та круглі числа (частина 2)

62


Закони множення і властивості ділення

С. 4


63


Розв’язування різними способами задач на подвійне зведення до одиниці. Рівняння

С. 6


64


Розв’язування задач різними способами на знаходження четвертого пропорційного. Порівняння дробів

С. 8


65


Розв’язування задач різними способами на знаходження четвертого пропорційного. Розв’язування рівнянь. Обчислення виразів

С. 10


66


Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на зустрічний рух

С. 12


67


Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Знаходження неповного діленого

С. 14


68


Множення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа: вирази виду 3064 ⋅ 5

С. 16


69


Множення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Віднімання іменованих чисел

С. 18


70


Множення іменованих чисел. Робота з таблицею. Побудова геометричних фігур. Обчислення периметра

С. 20


71


Ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Кратне порівняння чисел. Рівняння

С. 22


72


Ділення з остачею багатоцифрових чисел на круглі числа. Обчислення значення виразів

С. 24


73


Ділення з остачею багатоцифрових чисел на круглі числа. Розв’язування задач.

С. 25


74


Ділення іменованих чисел. Задачі на знаходження частини числа. Обчислення виразів

С. 27


75


Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, коли в частці одержуємо нуль одиниць в одному з розрядів. Геометричні задачі

С. 29


76


Діагностувальна робота № 677


Аналіз діагностувальної роботи.78


Задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Нерівності. Знаходження довжини відрізка

С. 31


79


Задачі на знаходження невідомих за двома різницями та обернені до них. Порівняння іменованих чисел

С. 32


80


Площа. Одиниці вимірювання площі

С. 35


81


Обчислення площі квадрата і прямокутника

С. 37


82


Задачі на обчислення площі

С. 39


83


Обчислення площі за допомогою палетки

С. 41


84


Закріплення вивченого про площу85


Множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Обчислення виразів. Розв’язування задач. Кругова діаграма

С. 43


86


Ділення багатоцифрових круглих чисел на круглі числа. Перетворення одиниць вимірювання площі

С. 45


87


Узагальнення і систематизація знань

С. 47


88


Закріплення і узагальнення знань

С. 48


89


Діагностувальна робота № 7

С. 50


90


Аналіз діагностувальної роботи.91


Математичний проєкт 3.

Наш населений пункт у числах і величинах

С. 52


92


Математичний проєкт 3.

Наш населений пункт у числах і величинахРозділ 5. Дроби. Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел

на двоцифрові і трицифрові числа (частини 2)

93


Знаходження дробу від числа. Рівняння

С. 54


94


Складені задачі на знаходження дробу від числа

С. 56


95


Складені задачі на знаходження дробу від числа. Обчислення площі фігур

С. 57


96


Знаходження числа за значенням його дробу

С. 58


97


Знаходження числа за значенням його дробу. Задачі на знаходження відстані. Робота з графіком

С. 59


98


Складені задачі на знаходження числа за значенням його дробу

С. 60


99


Закріплення і систематизація вивченого про дроби100


Діагностувальна робота № 8101


Аналіз діагностувальної роботи102


Множення двоцифрових чисел

С. 62


103


Задачі на пропорційне ділення

С. 64


104


Задачі на пропорційне ділення. Складання та розв’язування обернених задач

С. 65


105


Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Рівняння

С. 67


106


Множення чисел: вирази виду 5307 ⋅ 26

С. 69


107


Множення чисел: вирази виду 5307 ⋅ 26. Задачі на знаходження відстані. Перетворення одиниць вимірювання108


Множення на трицифрове число. Розвязування задач.

С. 71


109


Множення на трицифрове число. Знаходження частини числа і числа за його частиною

С.72


110


Множення на трицифрове число з нулем у розряді десятків

С. 73


111


Множення на трицифрове число з нулем у розряді десятків. Порівняння та обчислення виразів

С.74


112


Ділення трицифрових чисел на двоцифрові

С. 75


113


Визначення кількості цифр у частці. Знаходження значень виразів зі змінною

С.77


114


Ускладнені задачі на пропорційне ділення. Складання схем, коротких записів

С. 79


115


Множення круглих багатоцифрових чисел на двоцифрові. Знаходження числа за його частиною. Обчислення периметра і площі ділянки

С. 81


116


Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Знаходження площі прямокутника. Розв’язування задач

С. 83


117


Ділення на двоцифрове число, коли частка містить нуль одиниць

С. 85


118


Закріплення і систематизація знань. Дії з іменованими числами119


Ділення багатоцифрових чисел з остачею. Задачі на спільну роботу

С. 87


120


Ділення багатоцифрових чисел з остачею. Складені задачі, що містять знаходження частини числа121


Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові

С. 89


122


Задачі на рух. Повторення вивченого, закріплення і систематизація знань

С. 90


123


Діагностувальна робота № 9124


Аналіз діагностувальної роботи. Множення і ділення іменованих чисел на двоцифрові числа

С. 92


125


Множення і ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Складені задачі, що містять знаходження частини числа

С. 93


126


Задачі на залежність результату дії від зміни компонента

С. 95


127


Задачі на залежність результату дії від зміни компонента

С. 96


128


Геометричні площинні фігури

С. 98


129


Масштаб (додаткова тема)

С. 100


130


Узагальнення і систематизація знань. Тренувальні вправи до тем розділу 5

С. 102


131


Узагальнення і систематизація знань. Тренувальні вправи до тем розділу 5

С. 103


132


Узагальнення і систематизація знань. Тренувальні вправи до тем розділу 5

С. 104


133


Діагностувальна робота № 10

С. 105


134


Аналіз діагностувальної роботи135


Математичний проєкт 4.

Статистичне спостереження

С. 108


136


Математичний проєкт 4.

Статистичне спостереження

С.108


137


Повторення вивченого за рік
138


Повторення вивченого за рік

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.