календарне планування математика

Опис документу:
календарне планування 2018-2019 н.р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичний план

з математики на 2018 – 2019

навчальний рік

для 4 класу

Математика

136 год

На тижд.- 4 год М. Богданович

I семестр – 64 год Математика

II семестр – 72 год Київ, «Генеза» 2015 р.

На тижд. – 4 год

з/п

Скор.

Тема уроку

Дата

Прим.

Тема 1. Повторення матеріалу 3-го класу.

Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000 (17 годин)

1

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці

1-10

2

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка

11-21

3

Нумерація трицифрових чисел. Складання виразів. Обернені задачі

22-31

4

Нумерація трицифрових чисел: читання і порівняння чисел, попереднє і наступне числа, значення цифри нуль у записі числа. Множення і ділення з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків

32-41

5

Письмове множення на одноцифрове число. Вирази на сумісні дії. Розв'язування задач

42-51

6

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число

52-61

7

Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

62-70

8

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною

71-81

9

Множення й ділення на розрядні одиниці 10, 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа

82-91

10

Письмові прийоми множення на кругле число. Розв'язування рівнянь. Задачі на знаходження суми двох добутків

92-101

11

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток

102-111

12

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення. Інтегрування природознавства

112-119

13

Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв'язування рівнянь. Задачі на різницеве порівняння двох часток

120-129

14

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач. Задачі на різницеве порівняння

130-138

15

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач. Самостійна робота

139-145

16

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота №1

17

Письмове ділення з остачею. Розв'язування рівнянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями

146-154

Тема 2. Нумерація багатоцифрових чисел. Чотирицифрові числа

(5 годин)

18

Аналіз контрольної роботи. Утворення, читання і запис чотири цифрових чисел в межах 2000. Розв'язування задач на знаходження відстані

155-166

19

Утворення другої тисячі. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу

167-175

20

Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Кут

176-184

21

Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа

185-193

22

Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч в числі. Задачі на три дії. Радіус

194-205

Тема 3. П’ятицифрові числа (4 години)

23

Читання і запис п'ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями

206-216

24

Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві і три дії

217-225

25

Читання і запис п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями

226-235

26

Порівняння чисел. Читання і запис п'ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Задачі на різницеве порівняння двох добутків

236-245

Тема 4. Шестицифрові числа (8 годин)

27

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифрових чисел. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

246-256

28

Читання і запис шестицифрових чисел у межах 200 000. Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

257-266

29

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис, визначення числа тисяч у числі. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач на три дії

267-274

30

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиці розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрове і двоцифрове числа. Обернені задачі

275-282

31

Читання і запис шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10,100, 1000

283-293

32

Збільшення (зменшення) числа в 10, 100, 1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел. Задачі на пропорційне ділення. Самостійна робота

294-304

33

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота №2

305-314

34

Десяткова система числення. Розв'язування рівнянь. Задачі на три дії

Тема 5. Одиниці вимірювання величини ( 5 годин)

35

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Утворення одиниць вимірювання довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Інтегрування трудового навчання

315-326

36

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Інтегрування природознавства

327-337

37

Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв'язування задач.

338-349

38

Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач на обчислення тривалості події. Інтегрування основ здоров’я

350-361

39

Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними

362-373

Тема 6. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел (15 годин)

40

Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням

374-381

41

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Табличне й позатабличне, усне і письмове віднімання. Задачі, які розв'язуються відніманням

382-389

42

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв'язуються відніманням

390-396

43

Перевірка додавання відніманням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка

397-404

44

Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів. Розв'язування задач

405-411

45

Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника

412-420

46

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Самостійна робота

421-430

47

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси

431-438

48

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Задачі з буквеними даними.

439-447

49

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота №3

50

Аналіз контрольної роботи. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події

448-454

51

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події

455-462

52

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв'язування рівнянь

463-472

53

Застосування способу округлення при додаванні й відніманні. Розв'язування задач вивчених видів

473-481

54

Діаграми. Розв'язування задач на знаходження різниці

482-489

Тема 7. Швидкість (4 години)

55

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі

490-499

56

Задачі на визначення відстані за швидкістю і часом. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані

500-509

57

Задачі на визначення часу за відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами

510-519

58

Прості і складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла та їх назви

520-530

Тема 8. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число (7 годин)

59

Дія множення. Закони множення

531-540

60

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв'язування задач на рух. Самостійна робота

541-549

61

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі. Розв'язування задач з двома буквеними даними

550-557

62

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота №4

63

Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, які закінчуються нулями

560-566

64

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу

567-575

Тема 9. Площа фігури. Одиниці вимірювання площі (7 годин)

65

Площа фігури. Квадратний сантиметр. Задачі на спільну роботу

576-582

66

Правило обчислення площі прямокутника та його застосування. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу. Інтегрування трудового навчання

583-592

67

Обчислення площі прямокутника. Розв’язування задач, пов’язаних із площею прямокутника.

593-601

68

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами, вираженими одиницями площі

602-608

69

Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв’язування задач

609-616

70

Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею та відомою стороною. Дії з іменованими числами

617-624

71

Обчислення площі фігур за допомогою палетки. Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Складання й обчислення виразів.

625-633

Тема 10. Ділення на одноцифрове число (13 годин)

72

Дія ділення. Властивості частки. Задачі,що розв’язуються дією ділення

634-644

73

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа (загальний випадок) . Ускладнені задачі на зведення до одиниці

645-654

74

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці

655-662

75

Перевірка ділення множенням. Розв’язування рівнянь. Ускладнені задачі на зведення до одиниці

663-671

76

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, якщо частка містить всередині нуль. Розв’язування задач.

681-687

77

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. Розв’язування задач.

688-696

78

Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання і обчислення виразів. Розв’язування задач.

697-705

79

Ділення складеного іменованого числа на просте іменоване число. Розв’язування задач.

706-714

80

Повторення порядку виконання арифметичних дій. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух

715-722

81

Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух.

723-731

82

Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на зустрічний рух

732-740

83

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота №5

741-750

85

Ділення багатоцифрових чисел на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу

Тема 11. Дроби (5 годин)

86

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про частини. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин

751-759

87

Поняття «дріб». Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа

760-769

88

Читання і запис дробу. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа

770-776

89

Дроби, які дорівнюють одиниці. Побудова відрізків. Задачі на знаходження дробу від числа

788-796

90

Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеню.

797-805

Тема 12. Множення на розрядні числа (7 годин)

91

Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000.

806-813

92

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування задач.

814-822

93

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень(не більше 12 математичних операцій)

94

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення.

823-830

95

Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення

831-838

96

Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Множення на круглі числа: 1290 · 70.

Задачі на пропорційне ділення

839-848

97

Складання і розв’язування задач на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь та нерівностей

849-857

Тема 13. Ділення на розрядні числа (8 годин)

98

Повторення ділення з остачею. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.

858-866

99

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Розв’язування рівнянь і задач

867-875

100

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення.

876-884

101

Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення.

885-892

102

Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух. Інтегрування природознавства

893-901

103

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні (у частці нулі всередині і вкінці). Розв’язування рівнянь. Задачі з буквеними даними.

902-910

104

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота №6

911-920

105

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення багатоцифрових чисел на круглі числа 8000 : 400, 8400:400. Ділення іменованих чисел. Розв'язування задач

Тема 14. Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число. Множення на двоцифрове число (7 годин)

106

Аналіз контрольної роботи. Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

921-927

107

Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

928-934

108

Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями

935-941

109

Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв’язування і порівняння задач

942-949

110

Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Інтегрування природознавства

950-958

111

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв’язування задач на зустрічний рух

959-967

112

Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Задачі на рух і на знаходження площі

968-976

Тема 15. Ділення на двоцифрове число (16 годин)

113

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові без остачі та з остачею. Задачі на знаходження середнього арифметичного

977-986

114

Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо часта двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

987-995

115

Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного

996-1003

116

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного

1004-1012

117

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв'язування задач

1013-1019

118

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на знаходження середнього арифметичного

1020-1027

119

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі (45066:74). Задачі на зведення до одиниці

1028-1035

120

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові ,якщо частка містить нулі в кінці (304500:75). Задачі з буквеними даними

1036-1042

121

Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею, якщо частка містить нуль одиниць. Задачі на спільну роботу

1043-1050

122

Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв’язування задач.

1051-1058

123

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування рівнянь . Задачі на спільну роботу.

1059-1066

124

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел. Розширені задачі на зведення до одиниці.

1067-1075

125

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв’язування рівнянь.

1076-1084

126

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух

1085-1092

127

Підсумкова перевірка. Тематична контрольна робота №8

1093-1100

128

Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа. Складання і розв’язування задач.

Тема 16. Повторення вивченого матеріалу (8годин)

129

Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів

1104-1114

130

Натуральний ряд чисел.

С. 172

131

Будова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел.

132

Величини. Метрична система мір. Інтегрування природознавства

С.172-174

133

Контрольна робота ДПА

134

Аналіз контрольної роботи .Додавання і віднімання.

С.174-175

135

Закони додавання та властивості різниці.

136

Підсумковий урок за рік Повторення матеріалу та узагальнення математичних знань учнів.

С.175

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
395 грн