Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування Математика 4 клас А.Заїка І семестр

Математика

Для кого: 4 Клас

26.09.2021

113

11

0

Опис документу:

Календарно-тематичне планування з математики для 4 класу (І семестр) складено за підручником А.Заїки, С.Тарнавської - 4 год на тиждень. Планування складено за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р.Б.Шияна.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МАТЕМАТИКА

4 клас

І семестр

Тема уроку

Дата

1

Нумерація трицифрових чисел. Порівняння чисел. Задачі на знаходження суми, різниці. (Впр.1 – 13)2

Склад чисел з розрядних доданків. Нумераційна таблиця. Обчислення виразів на основі знання складу числа. Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, на знаходження суми. (Впр.14 – 26)3

Дослідження трицифрових чисел. Порівняння трицифрових чисел. Нумераційна таблиця. Обчислення виразів на декілька дій. Розв’язування задач на знаходження суми кількох доданків.

(Впр. 27 – 52)4

Арифметичні дії з числами . Обчислення виразів на декілька дій із дужками. Складання і обчислення виразів за блок – схемами. Розв’язування задач.(Впр.53 – 65)5

Додавання і віднімання чисел способом округлення. Розв’язува-

ння задач складанням виразу, за допомогою схеми.(Впр.66 – 76)6

Письмове додавання і віднімання чисел. Знаходження значень числових та буквенних виразів. Складені задачі на знаходження невідомого зменшуваного. (Впр.77 – 90)


7

Обчислення значень виразів. Операції з грошима. Дослідження способів розв'язування задач, пов'язаних з операціями з грошима. (Впр.91 – 101)8

Перевірка правильності додавання і віднімання. Розв язування задач, пов'язаних з рухом та визначенням маршруту. Побудова кола . (Впр.102 – 111)9

Зміна суми і різниці при зміні їх компонентів. Обчислення виразів способом округлення. Розвязування задач на знаходження суми. (Впр. 112 – 122)10

Способи усного множення. Розв’язування задач на знаходження добутку. Моделювання прямокутників. (Впр. 123 – 134)11
12


Зміна добутку при зміні множників. Стовпчикові діаграми.

Розв'язування задач на збільшення числа в кілька разів. Порівняння геометричних фігур.(Впр. 135 – 146)


Обчислення значень виразів. Одиниці маси Дії з іменованими числами. Розв’язування задач на знаходження суми, трьох добутків.(Впр.147 – 159)


13

Множення і ділення, їх взаємозв'язок. Іменовані числа. Рівності зі змінною. Розв’язування задач. (Впр. 160 -172)14

Зміна частки при зміні діленого, дільника. Обчислення виразів на декілька дій. Розв'язування складених задач на множення і ділення. (Впр. 173 – 183)15

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Лінійні геометричні фігури. Розв'язування задач з буквеними даними.

(Впр. 184 – 198)16

Ділення з остачею. Площинні геометричні фігури. Розв’язу- вання задач на ділення з остачею з використанням схематичних рисунків. (Впр. 199 – 209)17

Перевір себе. Тренувальні вправи. (Впр.210 – 223)


18

Комбінована діагностувальна робота 1 .19

Аналіз діагностувальної роботи. Алгоритм письмового множення. Календар. Розв'язування складених задач на збільшення числа в кілька разів. (Впр. 224 – 235)20

Множення трицифрового числа на одноцифрове. Розв’язування рівнянь. Трикутник. Дії з іменованими числами. (Впр.236 – 248)21

Письмове множення чисел виду 203 *4 ,170 *4. Круг, коло, їх елементи. Розв’язування задач. (Впр.249 – 260)22

Алгоритм письмового ділення. Розв'язування рівнянь. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного.

(Впр. 261 – 273)23

Письмове ділення на одноцифрове число. Розв’ язування рівнянь. Дослідження та розв'язування складених задач на додавання , множення, ділення. (Впр. 274 – 285)24

Визначення кількості цифр частки. Ділення чисел виду 490 : 5. Розвязування задач на збільшення числа в кілька разів, на знаходження частини числа. (Впр. 286 – 299)25

Письмове ділення виду 306 : 3,  508 : 4. Розв'язування задач, які виникають із повсякденних життєвих ситуацій, складанням виразу. Рівності, що містять змінну. (Впр. 300 – 312)26

Ділення виду 424 : 4. Розв’язування рівнянь. Складання і розв'язування задач за схемою, (Впр. 313 – 323)2728


29

Кути. Види . Побудова трикутників. Розв'язування задач.

(Впр. 324 – 334)


Перевір себе. Тренувальні вправи. (Впр. 335 – 345)


Комбінована діагностувальна робота №2.30

Аналіз діагностувальної роботи. Письмове множення на розрядне число. Одиниці довжини. Розв’ язування сюжетних задач на множення на розрядне число.(Впр.346 – 357)31

Письмове ділення на розрядне число. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного. (Впр. 358 – 368)32

Дослідження і розв'язування задач різними способами. Розв’язування рівнянь. (Впр.369 – 380)33

Множення і ділення на круглі числа. Розв’ язування задач на застосування способу ділення на кругле число. (Впр. 381 – 390)34

Множення двоцифрових чисел. Розв’язування задач на знаходження різниці двох добутків. Розв’язування рівнянь.

(Впр. 391 – 401)35

Обчислення значень виразів. Прямокутник. Розв’язування задач, які включають збільшення числа в кілька разів та різницеве порівняння. (Впр. 402 – 412)36

Письмове ділення на двоцифрове число з одноцифровою часткою. Ускладнені задачі на пропорційне ділення. Дії з іменованими числами. (Впр. 413 – 424)37

Ділення на двоцифрове число способом округлення. Кругові діаграми. Порівняння виразів. Розв’язування задач.

(Впр. 425 – 435)38

Письмове ділення чисел виду 768 : 24. Ділення складних іменованих чисел на число. Розв'язування задач. (Впр. 436 – 446)39

Письмове ділення з остачею. Доповнення рівностей. Складання і розв’язування задач за таблицею. (Впр. 447 – 458)40

Дослідження і розв’язування рівнянь. Розв’язування задач.

(Впр. 459 – 469)41

Письмове множення і ділення чисел. Одиниці часу. Розв'язування задач різними способами.(Впр. 470 – 479)42


43

Перевір себе. Тренувальні вправи. (Впр. 480 – 489)


Комбінована діагностувальна робота № 3.44

Аналіз діагностувальної роботи. Тисяча. Розрядні числа четвертого розряду. Порівняння чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв’язування задач.(Впр. 490 – 502)45

Розряди. Одиниці тисяч, десятки тисяч. Порівняння чисел. Розв'язування задач за блок – схемами. (Впр. 503 – 517)46

Розрядні числа п’ятого розряду. Розв’ язування задач і рівнянь.

(Впр. 518 – 529)47

Розрядні числа шостого розряду. Обчислення значень виразів із буквами. Розв’язування задач. (Впр. 530 – 544)48

Розряди і класи багатоцифрових чисел. Записування чисел цифрами. Розв’ язування задач. (Впр. 545 – 554)49

Утворення багатоцифрових чисел. Записування чисел цифрами.

Розв'язування задач. (Впр. 555 – 565)50

Співвідношення між розрядними одиницями. Розрядний склад числа. Розвязування задач. (Впр. 566 – 576)51

Усна і письмова нумерація багатоцифрових чисел. Перетворення складених іменованих чисел в прості. Розв’язування задач.

(Впр. 577 – 591)52


53

Перевір себе. Тренувальні вправи.(Впр. 592 – 602)


Самостійна робота.

Проєкт «Цифри і числа: давні і сучасні». (С.113)54

Аналіз діагностувальної роботи. Виконання дій на основі нумерації. Числові нерівності. Складання і розв’ язування задач за таблицею. (Впр. 603 – 614)55


56

Порівняння багатоцифрових чисел. Обчислення виразів.

Розв’язування задач складанням виразу. (Впр. 615 – 625)

Визначення в числі загальної кількості одиниць кожного розряду. Складання і обчислення значень виразів із буквами.

Розв'язування задач. (Впр. 626 – 637)57

Множення багатоцифрових чисел на розрядні одиниці. Порівняння чисел. Розв'язування задач. (Впр. 638 – 649)58

Ділення багатоцифрових чисел на розрядні одиниці.

Розв’язування задач. Створення різних моделей з геометричних фігур. (Впр. 650 – 659)59

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел на основі нумерації. Обчислення значень виразів з буквами. Порівняння виразів. Куб. Розв’язування задач.(Впр. 660 – 683)60

Множення і ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Коло, круг, куля. Розв'язування рівнянь і задач. (Впр. 684 – 696)61Ділення круглих чисел на розрядні числа. Периметр трикутника. Розв’язування рівнянь і задач. (Впр. 697 – 706)


62

Ділення круглих чисел на двоцифрові числа. Дії з іменованими числами. Розв’язування рівнянь і задач. Побудова трикутника.

(Впр.707 – 718)


63

Комбінована діагностувальна робота №4.


64

Аналіз діагностувальної роботи. Мої математичні успіхи.65

Підсумковий урок за І семестр.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.