Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Календарне планування Листопад 3 клас 2 семестр

Математика

Для кого: 3 Клас

09.01.2021

879

104

0

Опис документу:
Пропоную Вашій увазі календарно-тематичне планування з математики на 3 клас за підручником Н. П. Листопад (2020 р) на ІІ семестр. Календарно-тематичне планування розроблене відповідно до діючої програми зі змістовими лініями.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІІ семестр

уроку

Тема уроку

Дата

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Додавання і віднімання в межах 1000

Лічба сотнями. Розрядні доданки чисел. Задачі на знаходження маси.

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності»

застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень значень виразів без дужок та з дужками; розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»; розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами; розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною;

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини»

подає числа у вигляді суми розрядних доданків; порівнює числа різними способами; виконує додавання та віднімання, множення і ділення на основі нумерації чисел; володіє навичкою усного додавання і віднімання круглих чисел; обчислює усно зручним для себе способом;

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження»

складає вираз до задачі з буквеними даними; розв’язує прості задачі на визначення тривалості події; розуміє сутність процесу і складає обернені задачі до даної задачі

Додавання та віднімання чисел десятками. Знаходження значень вираз. Обернена задача.

Складання виразів за схемами. Переставна властивість додавання. Розвязування обернених задач.

Різні способи обчислення суми. Розвязування задач на додавання та обернені до них.

Складання та обчислення виразів на додавання. Розвязування задач за блок-схемою.

Різні способи обчислення різниці. Розв’язування рівнянь.

Перевірка віднімання додаванням. Задачі на знаходження суми. Самостійна робота.

Обчислення різниці. Порівняння виразів. Задачі на знаходження невідомого доданка.

Обчислення суми чисел. Розвязування задач за коротким записом.

Кругові вирази. Знаходження різниці різними способами. Розвязування задач двома способами.

Обчислення виразів різними способами. Розвязування задач виразом.

Знаходження невідомих величин. Дії з іменованими числами.

Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів. Розвязування задач виразом.

Знаходження значень виразів. Розвязування задач виразом.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Діагностична робота 5. Усне додавання і віднімання в межах 1000.

Письмове додавання та віднімання

Письмове додавання чисел. Розвязування задач з буквеними даними.

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини»

володіє навичкою письмового додавання і віднімання чисел у межах 1000; прогнозує результат додавання та віднімання, перевіряє правильність обчислень; розуміє сутність арифметичних дій множення і ділення; застосовує в обчисленнях переставний закон множення, взаємозв’язок між діями множення і ділення; правила множення і ділення з числами 1 і 0, ділення рівних чисел, множення на 10

Змістова лінія «Геометричні фігури»

співвідносить реальні об’єкти з моделями геометричних фігур; називає елементи геометричних фігур; моделює геометричні фігури; будує прямокутник/квадрат; розрізняє коло і круг, позначає на рисунку елементи кола і круга (центр, радіус, діаметр)

Збільшення та зменшення чисел на декілька десятків. Письмове віднімання чисел. Розвязування задач.

Складання виразів на суму та різницю. Перевірення віднімання додаванням.

Письмове додавання чисел з переходом через розряд. Розвязування задач.

Знаходження суми трьох послідовних чисел. Розвязування задач.

Письмове виконання виразів. Дії з іменованими числами. Розвязування задач.

Кругові приклади. Розвязування нерівностей. Годинник. Самостійна робота.

Письмове віднімання чисел з переходом через розряд. Розвязування рівнянь та задач.

Перевірка письмового додавання відніманням. Розвязування нерівностей та задач.

Перевірка письмового віднімання додаванням. Розвязування задач.

Обчислення виразів. Складання та розвязування рівнянь

Знаходження значень виразів. Розвязування задач за малюнками.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Діагностична робота 6. Письмове додавання і віднімання в межах 1000.

Множення і ділення в межах 1000

Повторення властивостей множення на 10 і 100. Обчислення виразів. Розв’язування задач на суму.

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини»

розуміє сутність арифметичних дій множення і ділення; застосовує в обчисленнях переставний закон множення, взаємозв’язок між діями множення і ділення; правила множення і ділення з числами 1 і 0, ділення рівних чисел, множення на 10; володіє навичкою табличного множення і ділення; володіє навичкою позатабличного множення і ділення чисел у межах тисячі;

обирає доцільну мірку для вимірювання величини; користується для вимірювання величин інструментами, приладами та іншими засобами

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження»

перевіряє правильність розв’язку задачі: складає і розв’язує обернену задачу, розв’язує задачу іншим способом тощо; складає сюжетні задачі; виконує елементарні дослідження математичних залежностей з допомогою вчителя; використовує досвід математичної діяльності під час виконання дослідницьких завдань міжпредметного характеру, роботи над навчальними проектами, у проблемних ситуаціях повсякденного життя

Змістова лінія «Робота з даними»

читає нескладні таблиці, зчитує дані з графів, схем, діаграм; обирає дані, необхідні і достатні для розв’язання проблемної ситуації; вносить дані до таблиць; користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач

Змістова лінія «Геометричні фігури»

співвідносить реальні об’єкти з моделями геометричних фігур; називає елементи геометричних фігур; моделює геометричні фігури; будує прямокутник/квадрат; розрізняє коло і круг, позначає на рисунку елементи кола і круга (центр, радіус, діаметр)

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності, рівняння»

застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень значень виразів без дужок та з дужками; розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»; розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами; розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною

Повторення властивостей ділення на 10 і 100.. Розв’язування задач на три дії.

Обчислення буквених виразів на ділення. Розв’язування задач на три дії.

Знаходження значень виразів. Радіус кола.

Заміна додавання множенням. Порівняння виразів. Розв’язування задач з зайвими даними.

Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число. Розв’язування задач.

Ділення круглих чисел. Розв’язування та порівняння задач.

Ділення числа на добуток різними способами. Розв’язування задач двома способами.

Обчислення виразів способом послідовного ділення. Розв’язування задач. Самостійна робота.

Множення суми на число. Розв’язування задач двома способами за блок-схемами.

Множення двоцифрового числа на одноцифрове виду 31•2. Розв’язування рівнянь і задач.

Знаходження добутку різними способами. Діаграма

Множення числа на суму. Знаходження значень виразів

Множення одноцифрового числа на двоцифрове виду 6•14. Задачі на знаходження вартості, кількості, ціни.

Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження вартості, кількості, ціни. Робота з календарем.

Порівняня виразів. Розв’язування і порівняння задач.

Знаходження значень виразів. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

Розв’язування задач за малюнками та числовими даними. Робота з календарем.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Діагностична робота 7. Усне множення і ділення в межах 1000. Особливі випадки множення і ділення.

Ділення суми на число. Обчислення виразів двома способами.

Обчислення виразів на ділення з дужками. Розв’язування виразів виду 24:2.

Рівняння. Розв’язування задач двома способами.

Вирази на знаходження частки. Розв’язування задач за блок-схемами.

Кругові вирази. Розкладання чисел на доданки. Розв’язування задач.

Перевірка ділення множенням. Розв’язування задач виразом.

Два способи обчислення частки. Розкладання діленого на зручні доданки.

Обчислення виразів на знаходження частки. Розв’язування задач. Самостійна робота.

Чверть суми. Виконання ділення та перевірка множенням. Складання задачі за таблицею.

Знаходження частки способом добору. Розв’язування задач.

Обчислення виразів з остачею. Розв’язування задачі, складання до неї малюнка та таблиці.

Обчислення виразів ділення з остачею. Розв’язування задач з остачею.

Обчислення виразів на частку і остачу. Перевірка ділення з остачею.

Робота з таблицею. Перевірка ділення з остачею.

Розв’язування нерівностей. Робота над задачами

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Діагностична робота 8. Усне множення і ділення в межах 1000. Ділення суми на число. Ділення з остачею.

Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням.

Повторення нумерації трицифрових чисел. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності»

знаходить значення числового виразу та буквеного виразу із заданим значенням букви; встановлює залежності між компонентами і результатом арифметично дії; застосовує правило порядку виконання дій у виразах без дужок та з дужками;

застосовує правила порядку виконання дій під час обчислень значень виразів без дужок та з дужками; розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»; розв’язує рівняння на основі правил знаходження невідомого компоненту арифметичної дії та іншими способами; розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною;

Змістова лінія «Геометричні фігури»

співвідносить реальні об’єкти з моделями геометричних фігур; називає елементи геометричних фігур; моделює геометричні фігури; будує прямокутник/квадрат; розрізняє коло і круг, позначає на рисунку елементи кола і круга (центр, радіус, діаметр)

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження»

перевіряє правильність розв’язку задачі: складає і розв’язує обернену задачу, розв’язує задачу іншим способом тощо; використовує досвід математичної діяльності під час виконання дослідницьких завдань міжпредметного характеру, роботи над навчальними проектами, у проблемних ситуаціях повсякденного життя

Повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел. Розв’язування задач.

Повторення множення на одноцифрове число. Розв’язування задач з буквеними даними.

Обчислення виразів. Ознайомлення з письмовим множенням. Робота над відрізком. Розв’язування задач.

Обчислення виразів. Письмове множення трицифрового числа на одноцифрове.

Обчислення виразів . Робота над задачами з буквеними даними.

Послідовне множення. Письмове множення двоцифрового числа на кругле.

Письмове множення двоцифрового числа на кругле. Робота з нерівностями та задачами.

Повторення ділення з остачею. Робота над задачами. Робота з годинником.

Ознайомлення з письмовим діленням. Перевірка дії ділення множенням письмово.

Ознайомлення з письмовим діленням. Розв’язування рівнянь. Робота над задачами.

Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Самостійна робота.

Письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Розв’язування задач.

Усне і письмове знаходження частки. Перевірка ділення множенням.

Усне і письмове знаходження частки. Розв’язування задач.

Обчислення виразів письмово. Робота з іменованими виразами. Розв’язування задач.

Математичний диктант. Короткі записи до задач. Розв’язування нерівностей.

Обчислення виразів. Дії з іменованими числами.

Обчислення виразів Розв’язування задач із двома запитаннями.

Письмове виконання виразів. Робота з календарем.

Письмове виконання виразів. Складання задач на збільшення або зменшення числа в кілька разів.

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Діагностична робота 9. Повторення вивченого за рік. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням.

Узагальнення й систематизація знань. Підсумок за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.