Календарне планування курсу за вибором "Українознавство"

Опис документу:
Курс за вибором "Українознавство" для учнів 6-го класу. Календарне планування розроблене за програмою Кононенка. Відповідає рекомендаціям МОН. 1 година на тиждень. Метою курсу «Українознавство» є формування соціальної і життєвої компетентностей учнів на основі знань про Україну та світове українство; широке ознайомлення з матеріальними та духовними цінностями українського народу; вивчення особливостей українського довкілля, етносу, мови, культури та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Курс за вибором

«Українознавство»

6 клас

Календарне планування

(35 год., 1 год. на тиждень)

Усього – 35 год. На тиждень – 1 год.

Узагальнення за темою – 4 год.

Повторення та узагальнення в кінці року – 1 год.

Резервні – 3 год.

Зміст

Дата

1

ВСТУП

Українознавство як цілісна системна наука, що вивчає українську людину, Україну та світове українство.

Українська людина, Україна та українство як цілісні органічні частини вселюдства.

Тема 1. Я – УКРАЇНЕЦЬ

2

Я – дитина природи. Природовідповідність.

3

Українська людина у світі природи. Краса життя,

календарно-обрядовий цикл як її відображення.

4

Вплив природи на людину: здоров’я, характер, мислення і т. ін. Вплив людини на «здоров’я» природи.

5

Особистість, її складники. Становлення особистості, її розвиток.

6

Українська мова – головний чинник існування української національної особистості. Українські вчені про вплив мови на особистість (К. Ушинський,

О. Потебня).

7

Аналіз та оцінка себе як особистості. Плекання власної особистості. В. Мономах «Повчання з дітям» (уривки),

В. Стус «Синові», Р. Кіплінг «Заповідь» (переклад М. Лозинського).

8

Покликання людини. До чого я покликаний.

9

Узагальнення за темою: «Я-українець»

Тема 2. МОЯ РОДИНА, МІЙ РІД

10

Я, моя родина, мій рід. Дерево мого роду як дерево життя (світове дерево).

11

Вічні цінності моєї родини та роду. Я спадкоємець та продовжувач родових традицій.

12

Народна мудрість про родинні та родові цінності, єдність,

цінність родини.

13

Кожна українська родина утворює цілісність України. Моя родина у творенні української держави.

Якою я бачу свою родину в майбутньому.

14

Узагальнення за темою: «Моя родина, мій рід»

Тема 3. МІЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

15

Почуття та відтворення краси моїм народом. Від меандру мізинського браслету до пекторалі Товстої Могили,

від трисуття-тризуба до свастя-сварги- свастики як головних символів українського народу

16

Символіка української вишивки та писанки, орнаментики глиняних виробів, фресок та мозаїк Софії Київської, книжних мініатюр як бачення світу українцями.

17

Традиційні ремесла українців (ковальство, різьбярство, ювелірне мистецтво та ін.) як творчість та господарська діяльність. Прояви традиційних ремесел у сучасних

технологіях.

18

Календарно-обрядове коло українців як святотворення. Ставлення українців до своїх свят. Свято як явище об’єднання українського світу (світів Прави, Нави

та Яви). Моє найулюбленіше свято з календарно-обрядового кола.

19

Краса рідного слова, пісні. Влучність і образність української мови у передачі відчуття та розуміння світу у його багатоманітних проявах.

20

Узагальнення за темою: «Мій український народ»

Тема 4. МОЯ ДЕРЖАВА – УКРАЇНА

21

Цінності української держави: її громадяни, національні традиції, мова, територія, природні ресурси, технології та ін.

22

Українська мова – державна мова України, державотворчий об’єднуючий чинник.

23

Держава твориться перемогами. Перемога – змога долати перешкоди під час ладотворення.

24

Звитяжність українського народу-переможця. Українське лицарство від найдавніших часів до сьогодення. Військо в українській державі. Українські державотворці, герої-оборонці

25

Історичні та легендарні постаті (Кирило Кожум’яка, Ярослав Мудрий, Іван Мазепа, Симон Петлюра, Олег Ольжич, Роман Шухевич, Іван Кожедуб).

26

«Ми виборюємо своє минуле, бо так хочеться рідного завтра». Моя причетність до державотворення.

27

Узагальнення за темою: «Моя держава- Україна»

Тема 5. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ У

СВІТІ

28

Міжнародне співробітництво України у світі. Діяльність Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха.

29

Військово-дипломатична діяльність запорізького січового козацтва. Перемоги козаків у Європі.

30

Григорій Орлик – маршал Франції.

31

Києво-Могилянська академія – міжнародний освітній центр.

32

Зарубіжні історики, географи, мандрівники про Україну (Геродот, Г. Л. де Боплан, П. Алеппський).

Українці – дослідники інших країв: М. Миклухо-Маклай, М. Пржевальський.

33

Узагальнення за темою:» Україна та українці у світі»

34

Повторення й узагальнення в кінці року

35

Повторення й узагальнення в кінці року

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»