Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ історія 9 клас

Історія України

Для кого: 9 Клас

19.11.2019

1126

66

0

Опис документу:
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. (52 ГОДИН, 1,5 ГОДИНИ НА ТИЖДЕНЬ) ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ.(35 ГОДИН, 1 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ) За підручниками:  Гісем О.В., Мартинюк О. О. Історія України. 9 клас. – X.: «Ранок», 2017. - 288 с.  Гісем О.В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія. 9 клас. – X.: «Ранок», 2017. - 256 с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас

Історія України. (52 годин, 1,5 години на тиждень)

Всесвітня історія.(35 годин, 1 година на тиждень)

 • Гісем О.В., Мартинюк О. О. Історія України. 9 клас. –

X.: «Ранок», 2017. - 288 с.

 • Гісем О.В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія. 9 клас. –

X.: «Ранок», 2017. - 256 с.

 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236

 • Всесвітня історія. 5–9 класи. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Да

та

Тема та зміст уроку

Прим.

Повторення. Вступ.

Сутність Нового часу. Новий час в історії України.

“Довге ” XIX століття. Ознайомлення із структурою підручника, з літературою та Інтернет – ресурсами

§ 1

  Есе «Європейські звязки України в Ранній Новий час»

зіставити (усно або письмово) оглядові карти з історії України, зокрема адміністративно- територіального устрою: станом на середину XVIII ст. і на початок XIX ст.

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

01

Криза «старого порядку»

(французьке суспільство наприкінці ХVІІІ ст., доба Просвітництва).

§ 2

Французька революція кінця XVIII ст.

§ 3

Консульство та Імперія у Франції.

Наполеон Бонапарт. Історичне значення Французької революції. Віденський конгрес. Священний союз.

§ 4-5

  Утвердження принципів громадянського рівноправ’я:

 • від Декларації прав людини і громадянина до Цивільного кодексу Наполеона

С.41

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

02

Індустріальна революція у країнах Західної Європи

Парламентаризм. Спроби осмислення нової дійсності. Консерватизм, лібералізм, соціалізм. Національна ідея (націоналізм). Повсякденне життя.

§ 6

  Суспільні наслідки індустріальної революції,

 • зміни в житті та побуті різних верств населення

С.49

Велика Британія – «майстерня світу».

Парламентські реформи у Великій Британії. Чартизм. Зовнішня і колоніальна політика Великої Британії.

§ 7

Франція у період Реставрації Бурбонів .

Революція 1830 р. Липнева монархія.

§ 8

Австрійська та Російська імперії.

Австрійська імперія доби Клемента фон Меттерніха. Суспільні рухи в Російській імперії в першій половині ХІХ ст.

§ 10

«Весна народів».

Революції 1848–1849 рр. в Західній і Центральній Європі. Національні рухи слов’янських народів.

§ 11

Об’єднання Німеччини та Італії.

§ 9, 12

Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня.

§ 13

Утворення незалежних держав у Латинській Америці (оглядово)

§ 14

  Історичний портрет лідера національного руху

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.116

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії к.XVIІІ - у ½ XIX ст.

03

Політика Російської імперії щодо українських етнічних територій.

§ 2

Козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

§ 3

Соціально-економічне становище.

Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи. Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

§ 4

Початок українського національного відродження.

Нащадки козацької старшини: асимілятори і традиціоналісти. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху. Кирило – Мефодіївське братство

§ 5

Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України.

Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України. Соціальні рухи.

§ 6

  Програмні документи Кирило-Мефодіївського братства

 • під кутом зору відображення в них минулого/майбутнього України або/і з позиції формування прав і свобод людини;

С. 49

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 52

Розділ 2. Українські землі

у складі Австрійської імперії к.XVIІІ- у ½ XIX ст.

04

Політика Австрійської імперії щодо українських територій.

Йосифінські реформи. Соціальні протести.

§ 7

Початок українського національного відродження.

«Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

§ 8

Європейська революція 1848 – 1849 років в українських регіонах Австрійської імперії.

Соціальні рухи. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

§ 9

  Альманах «Русалка Дністровая»,

 • уявний допис до газети «Зоря Галицька» з позиції сучасника революційних подій 1848 р., поборника прав людини.

С. 77

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 80

Розділ 3. Повсякденне життя та культура

к. XVIІІ – ½ XIX ст.

05

Умови розвитку культури.

Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства

§ 10

Розвиток української літератури.

Становлення сучасної української літературної мови.

§ 10

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

§ 11

  Міні-проект Повсякденне життя мешканців України»

 • (селян, міщан, торговців, поміщиків) в першій половині ХІХ ст.;

С. 96

  План-доповідь «Наш край в к. XVІІІ ст. – ½ XIX століття»

С. 104

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 106

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині XIX – на початку XX ст.

06

Монополізація економіки.

Зростання ролі держави в суспільному житті. Завершення формування індустріального суспільства в розвинених країнах світу.

§ 15

Третя Республіка у Франції.

Франко-прусська війна та її наслідки. Жорж Клемансо.

§ 16

Німецька імперія.

Канцлерство Отто фон Бісмарка. Перехід Німеччини до «світової політики».

§ 17

Втрата Великою Британією промислової першості.

Посилення колоніальної експансії. Ліберальні реформи Девіда Ллойд Джорджа.

§ 18

Економічне піднесення США.

Антитрестівське законодавство. Експансіонізм. Режим сегрегації в південних штатах. «Справедливий курс» Теодора Рузвельта. «Нова демократія» Томаса Вудро Вільсона.

§ 20

«Великі реформи» в Росії.

Зовнішня і колоніальна політика Російської імперії. Революція 1905–1907 рр. Столипінські реформи.

§ 21

Австро-Угорщина – дуалістична монархія.

Утворення нових незалежних держав на Балканах.

§ 22

Доба Мейдзі” в Японській імперії.

Початок японської територіальної експансії.

§ 23

Сіньхайська революція.

Сунь Ятсен

§ 24

Спроби модернізації Османської імперії

§ 25

  Репортаж про суперечливі наслідки колоніальної політики

 • для метрополій і країн Азії та Африки.

С.211

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.187

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в 2/2 XIX ст.

07

Українське питання в контексті міжнародних відносин.

Східна (Кримська війна) 1853–1856 рр.

§ 12

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860 – 1870-х років

§ 13

Модернізація промисловості й сільського господарства.

Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту.

§ 14

Зміни в соціальній структурі суспільства.

Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

§ 15

Громадівський рух 1860–1890-х рр.

Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади.

§ 16

Валуєвський циркуляр і Емський указ.

§ 16 п.6

§ 17 п.3

Братство тарасівців.

§ 17

Національне відродження кримських татар.

Зародження робітничого і соціал-демократичного руху

§ 18

  Аналіз політики російської імперської влади в Україні на підставі Валуєвського циркуляру, Емського указу

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.166

Розділ 5. Українські землі у складі

Австро-Угорщини в 2/2 XIX ст.

08

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів.

Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція.

§ 19-20

Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

Товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Шевченка.

§ 21

Радикальний рух у Галичині. Утворення політичних партій.

Русько- українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті.

§ 22

  Культурне життя поляків/євреїв/німців на території України в ХІХ ст.;

 • скласти порівняльну таблицю розвитку українського руху в Російській та Австро-Угорській імперіях у ХІХ ст.

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 201

Розділ 6. Україна п.XX ст.перед викликами модернізації

09

Індустріальна модернізація.

Особливості соціально-економічного розвитку. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

§ 23

Політизація та радикалізація українського національного руху.

Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

§ 24

Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні.

Наростання політичної напруженості.

§ 25

Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах.

«Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах.

§ 25

Аграрна реформа російського уряду та її вплив на Україну.

Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Товариство українських поступовців. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

§ 26

Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях.

Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині.

§ 28-29

  Доповідь «Українська політична думка: між федералізмом і самостійністю»

С.235

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.236-252

Розділ 4. Міжнародні відносини (2/2 XIX–п.XX ст.)

10

Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст.

Утворення військово-політичних блоків – Троїстий союз і Антанта. Початок боротьби за переділ колоніального світу. Міжнародні кризи та збройні конфлікти на п. ХІХ ст. Україна в геополітичних планах Російської, Австро-Угорської, Німецької імперій на зламі XIX – XX ст.

§ 26

Розділ 5. Розвиток культури і повсякденне життя (к.XVIII – п.XX ст.)

Урізноманітнення форм і напрямів освіти.

Університет як автономна інституція. Поява вищих навчальних закладів технічного профілю. Наукові й технічні досягнення.

§ 27

Зародження масової культури.

Масове виробництво. Науково-технічна революція зламу ХІХ–ХХ ст. та її вплив на людину й суспільства. Зміни у вигляді міст і сіл. Одяг. Індустріальні та традиційні суспільства. Емансипація.

§ 28

  Презентація «Повсякденне життя людей на поч.ХХ ст.»

С.247

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.249

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині XIX – на п.XX ст.

11

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців,

зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені.

§ 30-31

Особливості розвитку культурного життя.

§ 30-31

Література.

§ 32

Український професійний театр.

§ 32

Українська романтична і реалістична школа живопису.

Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі.

§ 33

Повсякденне життя.

Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

  Презентація «Вплив процесів модернізації на повсякденне життя та світогляд населення України»

С.274

  План доповідь «Наш край в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.»

С.278

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С.279

Резерв

Узагальнення до курсу.

Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» XIX cтоліття

С.250

Резерв

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.