Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
»
Взяти участь Всі події

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ історія 7 клас

Історія України

Для кого: 7 Клас

19.11.2019

2926

215

1

Опис документу:
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. (35 ГОДИН, 1 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ) ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. (35 ГОДИН, 1 ГОДИНА НА ТИЖДЕНЬ) За підручниками:  Гісем О.В., Мартинюк О. О. Історія України 7 клас. – X.: «Ранок», 2015. - 240 с.  Гісем О.В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія. 7 клас. – X.: «Ранок», 2015. - 224 с.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас

Історія України.(35 годин, 1 година на тиждень)

Всесвітня історія.(35 годин, 1 година на тиждень)

 • Гісем О.В., Мартинюк О. О. Історія України 7 клас. –

X.: «Ранок», 2015. - 240 с.

 • Гісем О.В., Мартинюк О. О. Всесвітня історія. 7 клас. –

X.: «Ранок», 2015. - 224 с.

 • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.02.2019 № 236

 • Всесвітня історія. 5–9 класи. - Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Да

та

Тема та зміст уроку

Прим.

ПОВТОРЕННЯ. ВСТУП

Повторення: Велике переселення народів та його наслідки.

Розселення слов’ян. Вступ: Середньовіччя як період розвитку людства. Періодизація.

  розпочати роботу над укладанням синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» (за зразком):

Розділ 1.

ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ

01

Утворення «варварських королівств».

Франкська держава. Хлодвіг.

§ 1

Завоювання Карла Великого.

Імперія франків. Розподіл імперії.

§ 1

Візантійська імперія

Доба Юстиніана. Розквіт Візантії за Македонської династії та династії Комнінів. Культура Візантії.

§ 2

Арабський халіфат.

Природно-географічні умови Аравії. Виникнення ісламу. Мухаммад. Арабські завоювання та халіфати. Розвиток арабо-мусульманської культури.

§ 3

  Організація влади у «варварських королівствах», Франкській імперії, Візантійській імперії, Арабському халіфаті

 • внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Велике переселення народів, Франкське королівство, Франкську та Візантійську імперії, перші Арабські халіфати (Омейядів і Аббасидів), об’єднання арабів під владою Мухаммада, виникнення ісламу;

 • позначити на контурній карті «варварські» королівства, імперію Карла Великого, Візантію, напрямки завойовницьких походів арабів, Арабський халіфат;

С. 39

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

Розділ 1.

ВИНИКНЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ РУСІ-УКРАЇНИ

02

Розселення слов’янських племен на території України.

Господарство та суспільство слов’ян. Сусіди східних слов’ян.

§ 2

Утворення Русі-України.

§ 3

Руські князі середини IX - X ст.

§ 4

  «Князь Святослав та його походи»

 • внести у синхронізовану хронологічну таблицю відомості про утворення Київської держави (Русі-України), правління перших князів (Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава), їхні походи/реформи;

 • позначити на контурній карті територію розселення слов’янських племен на теренах України та їхніх сусідів, напрямки походів київських князів ІХ–Х ст.;

С. 38

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 40

Розділ 2.

СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СВІТ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

03

Зв’язок людини і природи.

Рух населення. Внутрішня і воєнна колонізація. Феодалізм. Три стани середньовічного суспільства.

§ 4

Організація християнської церкви в Середньовіччі.

§ 5

  «У феодальному замку»

 • підготувати (з використанням кількох видів джерел) і представити усне повідомлення (п’єску, живу картинку) на теми «У феодальному замку», «У міському будинку (майстерні, крамниці)», «У селянській господі» (на вибір учителя або учнів);

 • зіставити (на основі витягів з доступних джерел) правове становище різних груп середньовічного населення Західної Європи.

С. 62

Середньовічне місто.

§ 6

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 71

Розділ 3.

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВИ в Х–ХV ст.

04

Скандинавія в добу середньовіччя.

Походи вікінгів та їхні завоювання.

§ 7

Хрестові походи.

Держави хрестоносців. Духовно-рицарські ордени.

§ 8

  Наслідки Хрестових походів

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про походи вікінгів, нормандське завоювання Англії, Хрестові походи, Реконкісту, утворення королівства Іспанія, Столітню війну, утворення Священної Римської імперії, перше скликання англійського парламенту і Генеральних штатів у Франції;

 • позначити на контурній карті територію поширення християнства, кордони Королівства Іспанія, Королівства Франція, Королівства Англія, Священної Римської імперії, італійських торговельних республік, найбільші міста Європи, основні торговельні шляхи Середньовіччя, напрямки походів вікінгів, Хрестових походів;

С. 87

Середньовічні держави: від роздробленості до станово-представницьких монархій.

§ 9

Франція у ХІ–ХV ст.

Столітня війна. Жанна д’Арк. Консолідація влади в руках французьких королів. Луї ХІ.

§ 10

Англія в ХІ–ХV ст.

Генрі ІІ Плантагенет. «Велика хартія вольностей». Війна троянд.

§ 11

Священна Римська імперія:

Устрій та боротьба за політичний провід між світськими і духовними володарями.

§ 12

Реконкіста.

Династична унія Ізабелль I і Фернандо II та утворення Королівства Іспанія. Італійські торговельні республіки (Генуя, Венеція).

§ 13

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 133

Розділ 2.

РУСЬ-УКРАЇНА к.X – у ½ XI ст.

05

Внутрішня і зовнішня політика руських князів наприкінці X- у ½ XI ст.

Впровадження християнства.

§ 6

Русь-Україна за Ярослава Мудрого.

«Руська правда».

§ 7

Суспільний устрій.

Влада князя.

§ 8

Повсякденне життя.

Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

§ 8

Культура Русі-України

§ 9

  Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого»

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого, хрещення Русі, утворення Київської митрополії, розгром Ярославом Мудрим печенігів під Києвом

 • позначити на контурній карті територію Русі-України за правління князів Володимира Святославовича та Ярослава Мудрого;

С. 68

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 76

Розділ 3.

РУСЬ-УКРАЇНА у 2/2 XI – ½ XIII ст.

06

Передумови політичного дроблення Київської держави.

Любецький з’їзд князів.

§ 10

Правління Володимира Мономаха.

§ 11

Русь-Україна в другій половині XI - першій третині XII ст.

Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя (оглядово). Галицьке і Волинське князівства в другій половині ХІІ ст. Ярослав Осмомисл (оглядово). Кочові народи степів України Х–ХІІІ ст. Крим у складі Візантійської імперії (оглядово).

§ 12

Культура Русі-України в 2/2 ХІ – ½ ХІІІ ст.

§ 13

  «Повчання дітям» Володимира Мономаха - кодекс настанов князівської родини»

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про Любецький з’їзд князів, правління спадкоємців Ярослава Мудрого (Володимира Мономаха та ін.), першу писемну згадку назви «Україна», зведення Успенського собору Києво-Печерської лаври;

 • позначити на контурній карті й надписати території князівств часів роздробленості Київської держави (Русі-України) та половецькі землі;

С. 119

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 121

Розділ 4.

КОРОЛІВСТВО РУСЬКЕ (ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА)

07

Утворення Галицько-Волинської держави.

§ 14

Походи монголів на Русь.

Підпорядкування руських князівств Золотій Орді.

§ 15

Королівство Руське в період піднесення

(друга третина - середина XIII ст.).

§ 16

  Історичний портрет короля Данила

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про об’єднання Волинського і Галицького князівства в єдину державу, битву на р. Калці, вторгнення монголів на Русь, оборону Києва від монголів, коронування Данила Романовича;

 • позначити на контурній карті територію Королівства Руського, території держав – сусідів Королівства Руського, напрямки монгольських походів на Русь у 1239–1242 рр.;

С. 152

Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) в періоди стабільності та поступового занепаду

(середина XIII - перша половина XIV ст.)

§ 17

Культура королівства Руського XIII – ½ XIV ст.

§ 18

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 168

Розділ 5.

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ в Х–ХV ст.

08

Угорське королівство

Іштван І. Ян Гус. Гуситські війни у Чехії.

§ 16

Велике князівство Литовське

Правління Ольгерда (Дмитра) Гедиміновича. Польське королівство за Казимира ІІІ. Чернечі лицарські ордени (Тевтонський, Лівонський, орден Мечоносців) та християнізація Східної Європи.

§ 16

Північно-Східна Русь.

Новгородська боярська республіка.Устрій та територіальні надбання Великого князівства Московського ХІV – на поч. ХVІ cт. Іван ІІІ. Монгольське панування.

§ 17

Утворення Османської імперії.

Правління Мехмеда ІІ. Культура Османської імперії.

§ 18

  «Виникнення словянської писемності. Кирило і Мефодій»

С.192

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

Розділ 5. РУСЬКІ УДІЛЬНІ КНЯЗІВСТВА У СКЛАДІ СУСІДНІХ ДЕРЖАВ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО

09

Інкорпорація руських удільних князівств

до складу Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, інших держав. Кревська унія 1385 р. і українські території. Опір руських князів політиці централізації та його наслідки.

§ 19

Утворення Кримського ханства.

Суспільний устрій та культура ханства. Держава Феодоро в Криму.

§ 20

Суспільне і церковне життя на теренах України в XІV–XV ст.

§ 21

Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

§ 22

Пам’ятки середньовічної культури XІV–XV ст.

§ 23

  Повсякденне життя (ХІV—ХV ст.).

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про входження руських князівств до складу сусідніх держав, Кревську унію, існування князівства Феодоро, утворення Кримського ханства і його підпорядкування Османській імперії.

 • позначити на контурній карті територію українських удільних князівств у складі сусідніх держав, територію Кримського ханства, місця подій, що визначили інкорпорацію князівств південно-західної Русі в XІV–XV ст. до складу сусідніх держав;

С. 226

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 227

Розділ 4. МАТЕРІАЛЬНИЙ І ДУХОВНИЙ СВІТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

10

Християнська церква у XII—XV ст.

Церковний розкол 1054 р. Католицька церква в ХІ–ХV cт. Фома Аквінський. Середньовічні єресі й боротьба з ними.

§ 14

Середньовічні школи та університети.

Наукові й технічні досягнення. Книгодрукування. Архітектура і мистецтво. Раннє Відродження. Гуманізм.

§ 15

  Життя середньовічного студента

 • внести в синхронізовану хронологічну таблицю відомості про розкол християнської церкви, винайдення книгодрукування; раннє Відродження;

 • позначити на контурній карті та надписати університетські центри й міста, пов’язані з початком Відродження, межі поширення впливу католицької і православної церков;

С. 156

Узагальнення. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ.

С. 158

Розділ 6. СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ СХІД

Держава і суспільство в середньовічному Китаї.

Досягнення китайської культури.

§ 19

Індія в період політичної децентралізації.

Делійський султанат. Досягнення індійської культури.

§ 20

  Уявна екскурсія до середньовічних пам’яток культури Китаю та Індії;

 • підготувати проект (вікторину, квест та ін.) про культурні досягнення середньовічного Сходу, які мали вплив на формування європейського культурного простору.

Резерв

Узагальнення до курсу.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЕПОХИ СЕРЕДНІХ ВІКІВ

Внесок Русі-України у формування європейської цивілізації.

Здобутки середньовічного русько-українського суспільства. Особливості суспільного життя Русі-України.

С. 230

  Місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах

 • на підставі укладеної протягом навчального року синхронізованої хронологічної таблиці «Європа в добу Середньовіччя» сформулювати висновок про місце Русі-України в загальноєвропейських політичних, господарських і культурних процесах.

Резерв

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.