Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 8 клас

Інформатика

Для кого: 8 Клас

08.09.2021

216

15

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 8 класу – 2020-2021 н.р. (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за навчальною програмою 2017 року Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 8 класу – 2020-2021 н.р.

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)

за навчальною програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Кодування даних та апаратне забезпечення


Інструктаж з БЖД. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Опрацювання даних як інформаційний процес. Кодування та декодування повідомлень.Інструктаж з БЖД. Кодування символів. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.Інструктаж з БЖД. Практична робота №1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових данихІнструктаж з БЖД. Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої. Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.Інструктаж з БЖД. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера. Види сучасних комп’ютерів та їх застосування. Кредити. Кредитна історія та її формування. Інструктаж з БЖД.Інструктаж з БЖД. Практична робота №2. Конфігурація комп’ютера під потребу. Вибір найкращого варіанту придбання комп’ютера в кредит.


Тематична

Тема 2. Опрацювання текстових даних


Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі. Недруковані знаки.Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.Інструктаж з БЖД. Створення, редагування та форматування формул в текстовому документі. Податкова система. Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів. Заповнюємо податкову декларацію.Інструктаж з БЖД. Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.Інструктаж з БЖД. Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа. Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.

Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.


Тематична

Тема 3. Створення та публікація веб-ресурсів


Інструктаж з БЖД. Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.Інструктаж з БЖД. Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних. Організація та планування колективної діяльності.Інструктаж з БЖД. Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів (текстових, графічних, презентацій тощо). Опитування з використанням онлайн-форм.Інструктаж з БЖД. Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.Інструктаж з БЖД. Практична робота. №5. Офісні веб-програми для створення спільних документів. Опитування з використанням онлайн-форм.Інструктаж з БЖД. Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.Інструктаж з БЖД. Конструювання сайтів. Використання онлайн-систем конструювання сайтів.Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. Конструювання сайтів з використанням онлайн-систем.Інструктаж з БЖД. Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.


Тематична

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа


Інструктаж з БЖД. Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів.Інструктаж з БЖД. Програми для редагування аудіо- та відеоданих. Загальні поняття про відеофільм. Розробка сценарію відеофільму.Інструктаж з БЖД. Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами.Інструктаж з БЖД. Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду. Практична робота №7. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.Інструктаж з БЖД. Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті.Інструктаж з БЖД. Розвиток фінансових відносин в Україні. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті.Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. Створення проекту «Фінансова культура українського народу». Розміщення результату виконання в мережі Інтернет.


Тематична

Тема 5. Алгоритми та програми

(Мова програмування Python)

уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Повторення

Примітка


Інструктаж з БЖД. Поняття програми та мови програмування. Мова Python. Інсталяція та ознайомлення з середовищем розробки.

Опрацювання даних як інформаційний процес.Інструктаж з БЖД. Змінні. Прості типи даних Python. Дії з типами даних.

Кодування та декодування повідомлень.Інструктаж з БЖД. Лінійні програми. Введення та виведення даних. Перша програма в Python.

Кодування символів. Двійкове кодування.Інструктаж з БЖД. Урок-практикум. Прості лінійні програми.

Одиниці вимірювання довжини двійкового коду.Інструктаж з БЖД. Практична робота №9. Прості лінійні програми.

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера.Інструктаж з БЖД. Робота з цілими та дійсними числами в Python. Дії з текстом.

Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.Інструктаж з БЖД. Підключення додаткових модулів. Модуль math.

Пристрої введення та виведення даних.Інструктаж з БЖД. Логічні типи даних. Дії з даними логічного типу.

Пристрої мультимедійного обладнання.


Тематична


Інструктаж з БЖД. Практична робота №10. Складання та виконання лінійних алгоритмів для опрацювання величин.

Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів.Інструктаж з БЖД. Логічні оператори and, or, not. Розгалуження в Python.

Технічні характеристики, види сучасних комп’ютерів та їх застосування.Інструктаж з БЖД. Урок-практикум. Розгалуження. Розв’язання задач.

Створення, редагування та форматування символів, колонок, списків в текстовому документі.Інструктаж з БЖД. Практична робота №11. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням.

Створення, редагування та форматування таблиць в Word.Інструктаж з БЖД. Цикли мовою Python. Цикл while.

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в Word.Інструктаж з БЖД. Урок-практикум. Цикл while.

Створення, редагування та форматування формул в Word.Інструктаж з БЖД. Цикли мовою Python. Цикл for.

Структура документа. Стильове оформлення абзаців.Інструктаж з БЖД. Урок-практикум. Цикл for.

Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків.Інструктаж з БЖД. Практична робота №12. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням та повторенням для опрацювання величин.

Алгоритм опрацювання складного текстового документа.


Тематична


Інструктаж з БЖД. Інтерфейс користувача на мові Python. Створення вікон та налаштування їх властивостей.

Шаблони документів. Формати файлів текстових документів.Інструктаж з БЖД. Події та обробники подій. Вікно повідомлення.

Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології.Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення.

Використання офісних веб-програм для створення спільних документів. Синхронізація даних.Інструктаж з БЖД. Створення кнопок та налаштування їх властивостей.

Використання інтернет-середовищ для створення та публікації документів.Інструктаж з БЖД. Написи та їх властивості.

Опитування з використанням онлайн-форм.Інструктаж з БЖД. Практична робота №14. Створення програм з кнопками та надписами.

Створення і використання спільних електронних закладок. Канали новин.Інструктаж з БЖД. Текстове поле, його функції та властивості.

Поняття мови розмітки гіпертексту. Етапи створення веб-сайтів.Інструктаж з БЖД. Перемикачі та прапорці.

Використання онлайн-систем конструювання сайтів.Інструктаж з БЖД. Практична робота №15. Створення програм з текстовими полями, надписати, кнопками, перемикачами та прапорцями.

Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці.Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів.

Формати аудіо- та відеофайлів. ПЗ для опрацювання об’єктів мультимедіа.


Тематична

Тема 6. Повторення навчального матеріалу. Виконання індивідуальних проектів.


Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Кодування даних та апаратне забезпечення». Виконання індивідуальних та групових проектів.Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Опрацювання текстових даних». Виконання індивідуальних та групових проектів.Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Створення та публікація веб-ресурсів». Виконання індивідуальних та групових проектів.Інструктаж з БЖД. Повторення навчального матеріалу з теми «Алгоритми та програми». Виконання індивідуальних та групових проектів.Інструктаж з БЖД. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів.Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.Інструктаж з БЖД. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.Інструктаж з БЖД. Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.Інструктаж з БЖД. Захист проекту.


Тематична


Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
ПОГОДЖУЮ


Заступник директора з НВР


«___» вересня 2020 р.


_______

«___» січня 2021 р.


_______ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор КГ № 29

«___» вересня 2020 р.

_______

«___» січня 2021 р.

_______
Календарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу – 2020-2021 н.р.

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)

за навчальною програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Розглянуто та схвалено на засіданні ШМО природничо-математичного циклу

Протокол № 1 від ____ серпня 2020 р.


уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

Тема 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

1.


Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери. Налаштування та підтримка роботи операційної системи.Інструктаж з БЖД. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Інтелектуальна власність та авторське правоІнструктаж з БЖД. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Практична робота №1. Інсталяція та деінсталяція програмного забезпеченняІнструктаж з БЖД. Повторення теми «Кодування даних» за 8 клас. Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Операції над архівами. Практична робота № 2. Архівування та розархівування данихІнструктаж з БЖД. Поняття інформаційної безпеки та інформаційної цілісності. Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Антивірусні та антишпигунські програми, налаштування їхніх основних параметрів.Інструктаж з БЖД. Основні дії для захисту персональних комп’ютерів від шкідливого програмного забезпечення. Основи захисту даних у комп’ютерних системах.Інструктаж з БЖД. Резервне копіювання даних. Практична робота № 3. Резервне копіювання. Створення диску відновлення.Інструктаж з БЖД. Безпека в Інтернеті. Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах.


Тематична

Тема 2. 3D-графіка


Інструктаж з БЖД. Тривимірна графіка. Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою.Інструктаж з БЖД. Принципи тривимірної навігації. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, групування об’єктів.Інструктаж з БЖД. Додавання тривимірних примітивів. Вирівнювання, обертання, копіювання та клонування об’єктів. Витягування (екструдування) форми об’єкта.Інструктаж з БЖД. Практична робота № 4. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, групування, вирівнювання, обертання, копіювання, клонування та екструдування форми об’єктів.Інструктаж з БЖД. Вершини, ребра, грані. Графічні текстури.
Інструктаж з БЖД. Текстові об’єкти та їх редагування. Рендеринг тривимірної сцени.Інструктаж з БЖД. Практична робота № 5. Побудова тривимірних об’єктів з використанням графічних текстур, текстових частин та їх рендеринг.Інструктаж з БЖД. Анімація. Переміщення по кадрах. Шкала часу. Попередній перегляд анімації.Інструктаж з БЖД. Створення анімованої тривимірної моделі. Поняття про 3D-друкІнструктаж з БЖД. Практична робота № 6. Створення анімованої тривимірної моделі.


Тематична

Тема 3. Опрацювання табличних даних


Інструктаж з БЖД. Електронна таблиця, як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти.Інструктаж з БЖД. Абсолютні та мішані посилання.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 7. Абсолютні та мішані посилання.Інструктаж з БЖД. Логічні функції if, and, or, not.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8. Використання логічних функцій для вирішення поставлених задач.Інструктаж з БЖД. Математичні та статистичні функції – max, min, sum, average, count, countif.Інструктаж з БЖД. Текстові функції табличного редактора. Практична робота № 9. Використання логічних, математичних та статистичних функцій під час вирішення поставленої задачі.Інструктаж з БЖД. Упорядкування даних. Умовне форматування.
Інструктаж з БЖД. Практична робота № 10. Упорядкування даних. Умовне форматування.Інструктаж з БЖД. Прості та розширені фільтри. Обчислення підсумків.Інструктаж з БЖД. Інтерпретування даних у вигляді діаграм. Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних.Інструктаж з БЖД. Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора з використанням інтерпретації даних у вигляді діаграм.Інструктаж з БЖД. Практична робота № 11. Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора з використанням інтерпретації даних у вигляді діаграм.Інструктаж з БЖД. Експорт та імпорт електронних таблиць. Підсумковий урок із теми «Опрацювання табличних даних»


Тематична

уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку


Повторення


Примітки

Тема 4. Бази даних. Системи керування базами даних


Інструктаж з БЖД. Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних

Класифікація ПЗ. ОС, їхні різновиди.Інструктаж з БЖД. Бази даних в інформаційних системах. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних.

Драйвери. Налаштування та підтримка роботи ОС.Інструктаж з БЖД. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області.

Ліцензії на ПЗ, їх типи. Інтелектуальна власність та авторське правоІнструктаж з БЖД. Основні відомості про СКБД Access. Поняття таблиці, поля, запису. Додавання, видалення, редагування даних у базі.

Поняття інсталяції та деінсталяції ПЗІнструктаж з БЖД. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД.

Типи архівних файлів. Операції над архівами.Інструктаж з БЖД. Властивості полів, типи даних.

Поняття інформаційної безпеки цілісності. Шкідливе ПЗ та боротьба з ним.Інструктаж з БЖД. Практична робота № 12. Створення таблиць, означення полів за типом даних. Заповнення таблиць значеннями.

Антивірусні та антишпигунські програми, налаштування параметрів.Інструктаж з БЖД. Модифікація структури таблиць.

Основні дії для захисту ПК від шкідливого ПЗ. Основи захисту.Інструктаж з БЖД. Уведення, пошук і редагування даних у таблиці

Резервне копіювання. Створення диску відновлення.Інструктаж з БЖД. Фільтрація та сортування даних у таблицях.

Безпека в Інтернеті. Загрози безпеці та пошкодження даних.Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. Фільтрація та сортування даних у таблицях.

Класифікація програм для роботи з 3D графікою.Інструктаж з БЖД. Загальні відомості про запити

Принципи 3D навігації. Додавання 3D примітивів.Переміщеннямасштабування, групування об’єктів.Інструктаж з БЖД. Автоматизоване створення

запитів у базі даних

Вирівнювання, обертання, копіювання та клонування об’єктів. Витягування форми об’єкта.Інструктаж з БЖД. Практична робота №14. Додавання, видалення, редагування даних у базі. Фільтрація та сортування даних у таблицях. Автоматизоване створення запитів у базі даних

Вершини, ребра, грані. Графічні текстури.Підсумковий урок із теми «Бази даних. Системи керування базами даних»

Текстові об’єкти та їх редагування. Рендеринг 3D сцени.


Тематична

Тема 5. Алгоритми та програми (Мова програмування Python)


Інструктаж з БЖД. Повторення знань з теми «Алгоритми та програми» за 8 клас.

Анімація. Переміщення по кадрах. Шкала часу. Попередній перегляд анімації.Інструктаж з БЖД. Табличні величини. Основні дії зі списками.

Створення анімованої тривимірної моделі. Поняття про 3D-друкІнструктаж з БЖД. Введення та виведення табличних величин. Командний інтерфейс.

ЕТ, як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти.Інструктаж з БЖД. Введення та виведення табличних величин. Графічний інтерфейс.

Абсолютні та мішані посилання.Інструктаж з БЖД. Практична робота №15. Введення та виведення табличних величин через командний та графічний інтерфейси.

Логічні функції if, and, or, not.Інструктаж з БЖД. Алгоритми опрацювання списків. Знаходження довжини списку.

Математичні та статистичні функції – max, min, sum, average, count, countif.Інструктаж з БЖД. Зміна та видалення значень списку

Текстові функції табличного редактораІнструктаж з БЖД. Знаходження кількості заданих елементів.

Упорядкування даних. Умовне форматування.Інструктаж з БЖД. Практична робота №16. Довжина списку. Зміна, видалення та знаходження заданих елементів списку.

Прості та розширені фільтри. Обчислення підсумків.Інструктаж з БЖД. Знаходження мінімального та максимального значення списку.

Інтерпретування даних у вигляді діаграм. Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних.Інструктаж з БЖД. Знаходження суми та середнього значення елементів списку.

Експорт та імпорт електронних таблицьІнструктаж з БЖД. Практична робота №17. Знаходження мінімального, максимального значення списку, сума та середнє значення елементів.

Поняття БД. Поняття, призначення й основні функції СКБД


Тематична


Інструктаж з БЖД. Застосування циклу for для опрацювання табличних величин.

БД в інформаційних системах. Основні моделі подання даних.Інструктаж з БЖД. Практична робота №18. Застосування циклу for для опрацювання табличних величин.

Проектування БД. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку.Інструктаж з БЖД. Робота з рядком тексту.

Основні відомості про СКБД Access. Поняття таблиці, поля, запису.Інструктаж з БЖД. Визначення теми програмного проєкту. Побудова етапів реалізації програмного проєкту.

Додавання, видалення, редагування даних у БДІнструктаж з БЖД. Розробка програмного рішення

Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД.Інструктаж з БЖД. Розробка програмного рішення

Властивості полів, типи даних.Інструктаж з БЖД. Розробка програмного рішення

Модифікація структури таблиць.Інструктаж з БЖД. Поняття «бета-тест». Збір та аналіз відгуків користувачів програми.

Уведення, пошук і редагування даних у таблиціІнструктаж з БЖД. Підготовка звіту та презентації проєкту.

Фільтрація та сортування даних у таблицях.Інструктаж з БЖД. Презентація проєкту. Підсумковий урок із теми «Алгоритми та програми».

Загальні відомості про запити


Тематична


Інструктаж з БЖД. Узагальнення та систематизація вивченого за рік.

Автоматизоване створення запитів у БД


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор закладу

_________Г.С.Маринич

«___»_________2021 р.

«___»_________2022 р.


ПОГОДЖЕНО

Заступник директора з НВР

______________ В.П.Огієвич

«___»_________2021 р.

«___»_________2022 р.

Календарно-тематичне планування

вивчення

інформатики

у 9-А,Б,В класах


вчителя інформатики

Дроздинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Старосільської сільської ради Сарненського району

Рівненської області


Маринич Ганни Сергіївни

на 2021/2022 н.р.

Календарне планування з інформатики (5 клас) на 2019-2020 навчальний рік, за навчальною програмою інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 (1 година на тиждень) з очікуваними результатами, ключовими компетентностями та наскрізними лініями. Підручник: Інформатика, 5 клас. РивкіндВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.