Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Календарне планування інформатика 8 клас.

Інформатика

Для кого: 8 Клас

12.01.2021

301

29

0

Опис документу:
Календарно тематичне планування інформатика для учня 8класу (індивідуальної форми навчання) .Календарно тематичне планування інформатика для учня 8класу (індивідуальної форми навчання.Календарно тематичне планування інформатика для учня 8класу (індивідуальної форми навчання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Поурочне планування курсу інформатики

8-й клас, 4-й рік навчання (70 годин)


уроку

Дата

Вимоги програми

Примітки

Тема 1. Кодування даних (3 год)

01.09

Двійкове кодування. Одиниці вимірювання

довжини двійкового коду.

08.09

Інструктаж з БЖД. Практична робота 1. Розв‘язування задач на визначення довжини двійкового коду даних різних типів

15.09

Архітектура комп’ютера. Процесор, його призначення. Пам'ять комп’ютера. Зовнішні та внутрішні запам’ятовуючі пристрої.

Пристрої введення та виведення даних. Пристрої, що входять до складу мультимедійного обладнання.

22.09

Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів. Технічні характеристики складових комп’ютера Види сучасних комп’ютерів та їх застосування.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу

Класифікація та загальна характеристика програмного забезпечення. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи.

Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Проблеми сумісності програмного забезпечення.

Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Взаємодія основних складових.

Системне програмне забезпечення. Службове програмне забезпечення. Форматування носіїв даних

Учень

знає:

 • призначення складових комп’ютера;

 • класифікацію та загальні характеристики програмного забезпечення;

 • види ліцензій на програмне забезпечення;

має уявлення:

 • про методи стиснення даних;

пояснює:

 • відмінність між оперативним і постійним запам’ятовуючими пристроями;

 • відмінність між зовнішніми та внутрішніми запам’ятовуючими пристроями;

 • призначення пристроїв, що входять до складу мультимедійного обладнання;

 • сутність форматування носіїв даних;

описує:

 • типову архітектуру персонального комп’ютера;

 • основні характеристики запам’ятовуючих пристроїв;

 • функціональне призначення, основні складові частини та основні характеристики процесорів;

 • призначення та основні характеристики моніторів і відеоадаптерів;

 • основні характеристики принтерів;

 • історію виникнення засобів опрацювання інформаційних об’єктів;

 • види сучасних комп’ютерів і їх застосування;

 • призначення програмного забезпечення різних типів;

наводить приклади:

 • пристроїв введення, виведення, зберігання та опрацювання інформаційних об’єктів;

 • технічних характеристик складових комп’ютера;

розрізняє:

 • файли архівів;

 • різні види ліцензій на програмне забезпечення;

класифікує:

 • процесори;

 • запам’ятовуючі пристрої;

 • пристрої уведення та виведення даних;

 • сучасні комп’ютери;

 • програмне забезпечення;

уміє:

 • конфігурувати комп’ютер під потребу;

 • створювати архіви різних типів;

 • додавати дані до архівів, знаходити дані в архівах, вилучати дані з архівів;

 • оновлювати архіви;

 • форматувати зовнішні носії даних;

 • архівувати та розархівовувати файли і папки.

Тема 3. Опрацювання текстових даних (6 год)

29.09

Архівування даних. Стиснення даних, види стиснення даних. Архіватори. Типи архівів. Операції над архівами

Інструктаж з БЖД. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних Створення, редагування та форматування списків, колонок, символів, формул в текстовому документі. Недруковані знаки.

06.10

Створення, редагування та форматування таблиць в текстовому документі.

13.10

Створення, редагування та форматування графічних об’єктів в текстовому документі.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів

20.10

Структура документа. Розділи. Колонтитули. Стильове оформлення абзаців.

Посилання. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. Алгоритм опрацювання складного текстового документа Шаблони документів. Робота з кількома документами. Формати файлів текстових документів.

03.11

Інструктаж з БЖД. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків

Учень

знає:

 • формати файлів текстових документів;

описує поняття:

 • шаблон текстового документа;

 • структура документа;

пояснює:

 • стильове оформлення документів різних типів та їх об’єктів;

 • призначення колонтитулу;

 • призначення покажчика;

 • послідовність створення, редагування та форматування списків, таблиць, колонок, символів, формул, графічних об’єктів у текстовому документі

класифікує:

 • списки;

вміє створювати в текстовому документі:

 • нумеровані й марковані списки;

 • таблиці;

 • колонки;

 • колонтитули та налаштовувати параметри сторінок;

 • зміст документа в автоматичному режимі;

 • покажчики;

 • символи;

 • формули;

 • графічні об’єкти

використовує:

 • стилі символів та абзаців для форматування тексту;

 • шаблони документів;

 • інструменти для креслення й налаштовування властивостей таблиць у текстовому документі;

 • посилання в текстовому документі;

 • структуру документа для перегляду його змісту та навігації в ньому

Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа (6 год)

10.11

Формати аудіо- та відеофайлів. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа. Захоплення аудіо та відео, створення аудіо-, відео фрагментів. Засоби перетворення аудіо- та відеоформатів

Побудова аудіо- та відеоряду. Додавання до відеокліпу відеоефектів та налаштування переходів між його фрагментами

17.11

Налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду.

Інструктаж з БЖД. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду

24.11

Сервіси розміщення аудіо та відео файлів в Інтернеті

Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті

Учень

знає:

 • формати аудіо- та відеофайлів;

пояснює:

 • призначення програмного забезпечення опрацювання аудіо- та відеофайлів;

 • призначення сервісів розміщення аудіо- та відеоматеріалів;

порівнює:

 • формати аудіо- та відеофайлів;

 • режими відображення відеоряду;

наводить приклади:

 • програмного забезпечення опрацювання аудіо- та відеофайлів;

 • сервісів розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті;

вміє:

 • імпортувати у відеокліп аудіо- та відеофрагменти із зовнішніх джерел;

 • синхронізувати відеоряд з аудіорядом;

 • налаштовувати часові параметри аудіо- та відеоряду;

 • додавати відеоефекти до відеокліпу та налаштовувати переходи між його фрагментами;

 • розміщувати аудіо та відеоматеріали в Інтернеті

Тема 5. Основи подійно- та об'єктно-орієнтованого програмування (8 год.)

01.12

Поняття мови програмування. Складові мови програмування

Знайомство з середовищем програмування.

Елементи вікна середовища програмування. Програмний проект і файли, що входять до його складу. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, виконання.

08.12

Основні компоненти програми для ОС з

графічним інтерфейсом. Поняття форми, елемента керування, події, обробника події. Редагування коду обробника події. Використання вікон повідомлень. Запис програми засобами середовища програмування.

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно

повідомлення.

15.12

Поняття об’єкту та його властивостей і методів (на прикладі елементів екранної форми). Властивості і методи елементів керування. Елемент керування «кнопка».

Елемент керування «напис».

16

22.12

Складання програм, що обробляють натискання кнопок та визначають вміст написів на формі.

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами.

Учень

пояснює зміст понять:

 • програмного проекту;

 • об’єкта у програмуванні;

 • властивостей і методів об’єкту;

 • події й обробника події;

 • елемента керування;

 • елемента введення даних

пояснює:

 • методику створення, збереження, компіляції та виконання розробки;

 • призначення основних файлів, з яких складається проект, та спосіб їх взаємодії під час створення й виконання програми;

описує:

 • інтерфейс середовища програмування;

 • поняття програмного проекту;

 • поняття форми й елементу керування;

 • об’єкту, його властивостей та методів

 • поняття події й обробника події;

 • метод редагування коду обробника події;

 • метод програмування відображення повідомлень у вікнах

 • повідомлень;

уміє:

 • відкривати середовище програмування;

 • створювати новий проект, відкривати, зберігати й закривати проект;

 • компілювати й виконувати об’єктно-орієнтовану програму;

 • настроювати параметри проекту та інтерфейсу середовища розробки;

 • відкривати й закривати вікна та панелі інструментів, що є у середовищі розробки програм;

 • настроювати параметри форми;

 • додавати до форми елементи керування та введення даних,

 • переміщувати їх та змінювати їхній розмір;

 • відкривати вікно обробника події, пов’язаної з елементом керування;

 • редагувати код обробника події натискання кнопки;

 • виводити текстові повідомлення у вікнах повідомлень;

 • визначати текст і властивості кнопки на формі;

 • програмно визначати вміст написів на формі;

 • зчитувати дані різних типів, за допомогою елементів введення даних з метою їх подальшої обробки

Тема 6. Алгоритми роботи з об’єктами та величинами (20 год)

15.12

Елементи для введення даних: текстове поле.

17.12

Величини (змінні і константи), їхні властивості.

Прості типи величин: числовий, логічний,

символьний, рядковий.

Величини числового, текстового типу та операції над ними

22.12

Інструктаж з БЖД. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в

навчальному середовищі програмування

Налагодження програм

12.01

Інструктаж з БЖД. Практична робота 11. Налагодження готової програми.

19.01

Величини логічного типу, операції над ними.

26.01

Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин

02.02

Елементи для введення даних: текстове поле,

прапорець, випадаючий список. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування даних з елементів введення

Елементи для введення даних: текстове поле,

прапорець, випадаючий список.

09.02

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин

Цикл з лічильником

16.02

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин

Цикл з передумовою

Цикл з післяумовою

18.02

Складання алгоритмів опрацювання величин у

навчальному середовищі програмування, їх

налагодження і виконання.

24.02

Інструктаж з БЖД. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин

02.03

Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування. Абсолютні, відносні й мішані посилання на

комірки та діапазони комірок

Учень

має уявлення:

 • про величини;

 • про типи величин;

знає зміст понять:

 • змінна;

 • константа;

пояснює:

 • правила виконання операцій кон’юнкції, диз’юнкції та заперечення

 • над величинами логічного типу;

описує:

 • числові, логічні, текстові та символьні типи величин;

 • властивості величин числового, логічного та символьного типів;

 • основні операції над числовими, логічними, текстовими та

 • символьними типи величинами.

класифікує:

 • величини;

уміє:

 • складати таблиці істинності для виразів з величинами логічного

 • типу;

 • складати алгоритми опрацювання величин числового та рядкового

 • типу;

 • складати, редагувати, налагоджувати та виконувати програми

 • опрацювання числових величин у навчальному середовищі

 • програмування;

 • аналізувати результати виконання програм опрацювання величин

 • числового типу;

 • використовувати в алгоритмах величини логічного типу;

 • налагоджувати програму та виконувати її у покроковому режимі в

 • навчальному середовищі програмування

 • зчитувати дані різних типів, за допомогою елементів введення даних

 • з метою їх подальшої обробки

 • відображати за заданими параметрами графічні примітиви різної

 • форми та кольору

Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного
процесора (11 год)

09.03

. Встановлення параметрів сторінки. Друкування

електронної таблиці. Умовне форматування Призначення й логічних функцій табличного процесора

30.03

Створення та налагодження діаграм різного типу,

вибір типу діаграми. Інструктаж з БЖД. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування

06.04

Упорядковування даних у таблицях .Автоматичні та Проміжні підсумки. Умовне форматування.розширені фільтри.

13.04

Розв’язування компетентнісних задач.

20.04

Розв’язування компетентнісних задач.

27.04

Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

17.05

Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі.

24.04

Захист проекту.

Інформатика, 8 клас 7

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.