Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС (наскрізні лінії)

Інформатика

Для кого: 6 Клас

08.09.2021

136

48

0

Опис документу:
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ ІНФОРМАТИКА 6 КЛАС (35 год, 1 год на тиждень) (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати код


.


Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

6 КЛАС

І семестр

(35 год, 1 год на тиждень)

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

16

1

Комп’ютерна графіка

7

2

Комп’ютерні презентації

9

2-й семестр

19

3

Алгоритми та програми

19


Тема 1. Комп’ютерна графіка (8 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Математична компетентність. Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі; враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Створення інформаційних продуктів громадянської та патріотичної тематики. Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ


Примітка

6-А

6-Б

1

Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером. Поняття комп’ютерної графіки.

пояснює поняття комп’ютерної графіки;

порівнює особливості кодування растрових і векторних зображень;
2

Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів растро-вих і векторних зображень. Налашту-вання параметрів та перетворення формату готового зображення.

наводить приклади форматів векторної та растрової графіки; пояснює, як змінюються властивості об’єктів після їх групування і розгруповування;
3

Векторний графічний редактор.

пояснює призначення растрових і векторних графічних редакторів; змінює формат і налаштовує параметри зображення для його використання з певною метою; налаштовує інструменти та середовище графічного редактора під час створення зображення
4

Особливості побудови й опрацювання векторних зображень. Побудова зображення з графічних примітивів. Практична робота 1. «Створення простих векторних зображень».

створює та редагує векторні зображення; групує та розгруповує, обертає, вирівнює та масштабує об’єкти на зображенні; обґрунтовує вибір способу подання зображення для різних потреб
5

Багатошарові зображення, розміщення об’єктів у шарах. Операції над об’єктами та групами об’єктів.

використовує шари для створення зображень; групує та розгруповує, обертає, вирівнює та масштабує об’єкти на зображенні
6

Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота 2. «Створення векторних зображень».

налаштовує інструменти та середовище графічного редактора під час додавання тексту до зображення
7

Контрольна робота з теми «Комп’ютерна графіка»

Тема 2. Комп’ютерні презентації (8 год)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Ставлення: уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на ІТ-тематику; надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Математична компетентність. Уміння: розуміти, використовувати та створювати математичні моделі об’єктів для розв’язування задач із різних предметних галузей засобами інформаційних технологій.

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Обізнаність та самовираження у сфері культури. Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії у віртуальному просторі; враховувати художньо-естетичну складову при створенні інформаційних продуктів (сайтів, малюнків, текстів тощо).

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Створення інформаційних продуктів громадянської та патріотичної тематики. Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

8

Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій. Об’єкти комп’ютерної презентації.

називає апаратне й програмне забезпечення, необхідне для створення й перегляду комп’ютерних презентацій; наводить приклади об’єктів презентації, їх властивостей
9

Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення. Типи слайдів. Додавання об’єктів до слайдів.

називає етапи створення презентації і правила компонування її об’єктів; наводить приклади типів слайдів
10

Вставляння на слайд і форматування графічних примітивів. Практична робота 3. «Створення комп’ютерної презентації».

називає етапи створення презентації і правила компонування її об’єктів; наводить приклади типів слайдів
11

Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях.

створює презентацію; використовує ефекти анімації; знає принципи естетичного оформлення слайдів
12

Налаштування ефектів анімації об’єктів слайда.

створює презентацію; використовує ефекти анімації; знає принципи естетичного оформлення слайдів
13

Планування представлення презентації та виступ перед аудиторією. Налаштування показу презентацій.

створює презентацію; налаштовує показ презентації; обґрунтовує доцільність використання презентацій у своїй навчальній діяльності та повсякденному житті;
14

Використання гіперпосилань і кнопок дій.

використовує гіперпосилання; знає принципи естетичного оформлення слайдів
15

Контрольна робота з теми «Комп’ютерні презентації»

16

Ефекти зміни слайдів. Засоби керування демонстрацією комп’ютерної презентації. Практична робота 4. «Налаштування показу комп’ютерної презентації».

використовує ефекти зміни слайдів та анімації; планує представлення презентації та виступає з нею перед аудиторією; оцінює якість презентації та дотримання вимог до її оформлення

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора школи

з навчально-виховної роботи

___________ Л. А. Козачук

«___» вересня 2014 р.


Календарне планування

ІНФОРМАТИКА

6 КЛАС

ІІ семестр

(35 год, 1 год на тиждень)

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804


з/п

Тема

Кількість годин

1-й семестр

16

1

Комп’ютерна графіка

7

2

Комп’ютерні презентації

9

2-й семестр

19

3

Алгоритми та програми

19


Тема 3. Алгоритми та програми (19 год.)

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовами. Уміння: створювати інформаційні продукти та грамотно і безпечно комунікувати з використанням сучасних технологій державною мовою; висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних інформаційних технологій з використанням відповідної термінології. Ставлення: надавання переваги використанню програмних засобів та ресурсів з інтерфейсом державною мовами

Інформаційно-цифрова компетентність. Розкривається у змісті предмета

Уміння вчитися впродовж життя. Ставлення: виявлення допитливості, наполегливості, впевненості, вміння мотивувати себе до навчальної діяльності, долати перешкоди як ключові чинники успіху навчально-пізнавального процесу інформатики; усвідомлення необхідності та принципів навчання протягом усього життя; усвідомлення відповідальності за власне навчання

Соціальна та громадянська компетентності. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Екологічна грамотність і здорове життя. Розкривається через наскрізну змістову лінію

Наскрізні лінії:

Громадянська відповідальність: Використання легального програмного забезпечення та контенту. Виховання відповідального ставлення і громадянської позиції щодо дотримання норм ліцензування програмного забезпечення та авторських прав

Здоров'я і безпека: Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час роботи з ІТ-пристроями. Формування свідомого ставлення до впливу сучасних пристроїв і контенту на здоров'я та інтелектуальний розвиток. Формування знань про ризики встановлення та використання ПЗ

17

Інструктаж з БЖД. Поняття про об’єкт у програмуванні. Властивості об’єкта. Створення програмних об’єктів. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі

знає і розуміє поняття об’єкта в програмуванні; наводить приклади властивостей об’єктів та їх значень; уміє змінювати значення властивостей об’єктів, у тому числі програмно
18

Поняття події. Види подій. Програмне опрацювання події

пояснює поняття події та наводить приклади подій; програмує опрацювання подій та наводить приклади подій та їх опрацювання
19

Розв’язування задач, які передбачають створення програмних об’єктів.

наводить приклади властивостей об’єктів та їх значень
20

Вкладені алгоритмічні структури повторення з лічильником

програмує опрацювання подій та наводить приклади подій та їх опрацювання; усвідомлює доцільність застосування подійного програмування для розв’язання конкретної задачі
21

Вкладені алгоритмічні структури повторення з лічильником

програмує опрацювання подій та наводить приклади подій та їх опрацювання; усвідомлює доцільність застосування подійного програмування для розв’язання конкретної задачі
22

Вкладені алгоритмічні структури повторення з передумовою та лічильником. Практична робота 5. «Проекти з вкладеними циклами».

програмує опрацювання подій та наводить приклади подій та їх опрацювання; усвідомлює доцільність застосування подійного програмування для розв’язання конкретної задачі
23

Вкладені алгоритмічні структури розгалуження

програмує опрацювання подій та наводить приклади подій та їх опрацювання; усвідомлює доцільність застосування подійного програмування для розв’язання конкретної задачі
24

Вкладені алгоритмічні структури розгалуження

знає і розуміє поняття вкладених алгоритмічних структур, наводить приклади їх застосування; застосовує вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження
25

Контрольна робота з теми: «Алгоритми та програми»

26

Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

застосовує вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження; обґрунтовує необхідність застосування вкладених алгоритмічних структур
27

Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

розкладає задачу на підзадачі і розв’я-зує їх (здійснює декомпозицію задачі)
28

Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалуження

додає об’єкти до програмного проекту; розкладає задачу на підзадачі і розв’я-зує їх (здійснює декомпозицію задачі)
29

Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі. Практична робота 6. «Алгоритми та програми»

уміє перевіряти результат виконання програми на відповідність умові задачі
30

Розробка сценарію майбутнього програмного проекту

уміє розробити сценарій власного майбутнього програмного проекту
31

Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію

уміє створити власний програмний проект
32

Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію

уміє створити власний програмний проект
33

Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію

уміє створити власний програмний проект
34

Контрольна робота з теми: «Алгоритми та програми»

35

Узагальнення матеріалу вивченого за рік


Навчальна програма

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року


Підручник

Нова програма. книга за 2017 рік. підручник з інформатики для 6 класу, автори: Ривкінд Й. Я., Лисенко Г. І., Чернікова Л. А., Шокатько В. В.

Календарно-тематичне планування

з інформатики у 6-х класахНавчальна програма

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за новою програмою 2017 року


Підручник

Нова програма. книга за 2017 рік. підручник з інформатики для 8 класу, автори: Ривкінд Й. Я., Лисенко Г. І., Чернікова Л. А., Шокатько В. В.


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.