Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування геометрія 9 клас

Геометрія

Для кого: 9 Клас

11.09.2020

299

29

0

Опис документу:
Календарне планування геометрія 9 клас - 2 години на тиждень. Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 Підручник. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Геометрія : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К: Видавничий дім «Освіта»,2017.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ГЕОМЕТРІЯ 9КЛАС

(2 год. на тиждень, усього 70 год.)

Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

Підручник. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір. Геометрія : Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К: Видавничий дім «Освіта»,2017.

Тематичний план

Тема

Кількість годин

Контрольні роботи

за програмою

за планом

1

Повторення

4

Діагностична

2

Координати на площині.

8

12

1

3

Вектори на площині.

12

14

1

4

Розв’язування трикутників.

10

12

1

5

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга.

8

12

1

6

Геометричні переміщення.

6

8

1

7

Резерв

24

8

Повторення і систематизаія

навчального матеріалу

8

1

9

Усього

70

70

6 + діагност.

Календарне планування

уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

проведення

скоригована

Коригування навчального матеріалу з геометрії 8 класу ( 6 год.)

1

Діагностична робота

2

Чотирикутники. Подібність трикутників

3

Розв’язування прямокутних трикутників

4

Многокутники. Площі многокутників.

Тема 1. Координати на площині (12 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює:

· що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°; рівняння фігури;

· як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

· формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

· рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:

· координати середини відрізка;

· відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

5

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

6

Тотожності: sin (180° – α) = sinα;cos (180° – α) = – cos α.

7

Тотожності: sin (180° – α) = sin α;cos (180° – α) = – cos α.

8

Координати середини відрізка.

9

Координати середини відрізка.

10

Відстань між двома точками із заданими координатами.

11

Рівняння кола.

12

Рівняння прямої.

13

Розв’язування вправ.

14

Узагальнення знань, умінь і навичок учнів.

15

Контрольна робота № 1 з теми «Координати на площині»

16

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Координати на площині »

Тема 2. Вектори на площині (14год.)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

· що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

· як задати вектор;

· як відкласти вектор від заданої точки;

· за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює:

· означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

· властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює:

· координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

· довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

17

Вектор. Модуль і напрям вектора.

Рівність векторів. Колінеарні вектори.

18

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Колінеарні вектори.

19

Координати вектора.

20

Додавання і віднімання векторів

21

Додавання і віднімання векторів

22

Побудова вектора, що дорівнює сумі (різниці) векторів.

23

Множення вектора на число.

24

Множення вектора на число.

25

Скалярний добуток векторів.

26

Скалярний добуток векторів.

27

Колінеарні вектори.

28

Узагальнення знань, умінь і навичок

29

Контрольна робота № 2 з теми «Вектори на площині»

30

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Вектори на площині»

Тема 3. Розв’язування трикутників( 12 год.)

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів; синусів;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

31

Теорема косинусів.

32

Наслідки з теореми косинусів.

33

Теорема синусів.

34

Теорема синусів.

35

Розв’язування трикутників.

36

Розв’язування трикутників.

37

Формули для знаходження площ трикутника.

38

Формули для знаходження площ трикутника.

39

Розв’язування задач

40

Узагальнення знань, умінь і навичок

41

Контрольна робота № 3 з теми

« Розв’язування трикутників»

42

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Розв’язування трикутників»

Тема 4. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (12 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

43

Правильні многокутники.

44

Правильний многокутник вписаний у коло та описаний навколо кола.

45

Формули радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників.

46

Формули радіусів вписаних та описаних кіл правильних многокутників.

47

Довжина кола. Довжина дуги кола.

48

Довжина кола. Довжина дуги кола.

49

Площа круга та його частин.

50

Площа круга та його частин.

51

Розв’язування вправ.

52

Узагальнення знань, умінь і навичок

53

Контрольна робота №4 з теми

«Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

54

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга»

Тема 5. Геометричні переміщення ( 8 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

· означення: рівних фігур;

· властивості: переміщення; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

55

Переміщення (рух) та його властивості. Рівність фігур.

56

Симетрія відносно точки.

Симетрія відносно прямої.

57

Розв’язування вправ.

58

Поворот.

59

Паралельне перенесення.

60

Розв’язування вправ.

61

Контрольна робота №5 з теми

«Геометричні переміщення»

62

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Геометричні переміщення»

Повторення і систематизація навчального матеріалу(8 год.)

63

Координати на площині. Вектори на площині.

64

Розв’язування трикутників.

65

Розв’язування трикутників.

66

Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга.

67

Геометричні переміщення.

68

Розв’язування задач

69

Підсумкова контрольна робота №6 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

70

Підсумковий урок.

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.