Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування геометрія 8 клас

Геометрія

Для кого: 8 Клас

12.09.2020

421

38

0

Опис документу:
Календарне планування геометрія 8 клас розраховано на 2 години в тижень. Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804. Підручник. А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір Геометрія: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: гімназія, 2016.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ГЕОМЕТРІЯ 8 КЛАС

(70 годин на рік, 2 години на тиждень)

Програма. Навчальна програма для учнів 5 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Підручник. А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір Геометрія: Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Х.: гімназія, 2016.

Тематичний план

Тема

Кількість годин

Контрольні роботи

за програмою

за планом

1

Повторення

-

4

Діагностична

2

Чотирикутники

22

22

2

3

Подібність трикутників

10

10

1

4

Розвязування прямокутних трикутників

14

14

1

5

Многокутники. Площі многокутників

12

14

1

6

Резерв

12

7

Повторення і систематизація навчального матеріалу

-

6

1

8

Усього

70

70

6+діагност.

Календарне планування

уроку

Тема уроку

Дата

Примітка

проведення

скоригована

Коригування навчального матеріалу з геометрії 7 класу ( 4 год.)

1

Діагностична робота

2

Геометричні фігури та їх властивості. Взаємне розміщення прямих на площині.

3

Трикутники. Ознаки рівності трикутників

4

Коло. Круг.

Тема 1. Чотирикутники (22год.)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника;

формулює:

· означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції;

· ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;

· теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника;

класифікує чотирикутники;

зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи;

обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду;

доводить: властивості й ознаки паралелограма; властивості прямокутника, ромба, квадрата;

застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

Тема 1.1. Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат. ( 11 год. )

5

Чотирикутник,його елементи. Сума кутів чотирикутника

6

Паралелограм, його властивості

7

Ознаки паралелограма

8

Прямокутник і його властивості

9

Ромб і його властивості

10

Ромб і його властивості

11

Квадрат і його властивості

12

Розв'язування задач

13

Розв'язування задач і вправ

14

Контрольна робота № 1 з теми «Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат»

15

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат.»

Тема 1.2. Трапеція. Середня лінія трикутника. Середня лінія

трапеції. Вписані та описані чотирикутники (11 год.)

16

Середня лінія трикутника, її властивості

17

Середня лінія трикутника, її властивості

18

Трапеція. Середня лінія трапеції, , її властивості

19

Трапеція. Середня лінія трапеції, , її властивості

20

Центральні та вписані кути

21

Вписані чотирикутники

22

Описані чотирикутники

23

Вписані та описані чотирикутники

24

Розв'язування задач

25

Контрольна робота № 2 з теми

«Трапеція. Середня лінія трикутника. Середня лінія

трапеції. Вписані та описані чотирикутники»

26

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Трапеція. Середня лінія трикутника. Середня лінія

трапеції. Вписані та описані чотирикутники»

Тема 2. Подібність трикутників ( 10 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює:

· властивості перпендикуляра і похилої;

· означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

· теорему Піфагора;

· співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;

доводить теорему Піфагора;

розв’язує прямокутні трикутники

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

27

Теорема Фалеса. Узагальнена теорема Фалеса

28

Властивість медіани та бісектриси трикутника

29

Властивість медіани та бісектриси трикутника

30

Подібні трикутники.

31

Ознаки подібності трикутників

32

Ознаки подібності трикутників

33

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

34

Застосування подібності трикутників до розв’язування задач

35

Контрольна робота № 3 з теми «Подібність трикутників»

36

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Подібність трикутників»

Тема 3. Розвязування прямокутних трикутників (14 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур та співвідношень, указаних у змісті;

пояснює: що таке похила та її проекція; що означає «розв’язати прямокутний трикутник»;

формулює:

· властивості перпендикуляра і похилої;

· означення синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника;

· теорему Піфагора;

· співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника;

знаходить на малюнках сторони прямокутного трикутника, відношення яких дорівнює синусу, косинусу, тангенсу вказаного гострого кута;

обчислює значення синуса, косинуса, тангенса для кутів 30°, 45°, 60°;

доводить теорему Піфагора;

розв’язує прямокутні трикутники

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач, зокрема практичного змісту

37

Метричні співвідношення у прямокутному трикутнику

38

Теорема Піфагора . Перпендикуляр і похила, їх властивості

39

Теорема Піфагора

40

Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника

41

Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника

42

Розв'язування задач .

43

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

44

Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника

45

Розв’язування прямокутних трикутників

46

Розв’язування прямокутних трикутників

47

Розв’язування прямокутних трикутників.

48

Розв'язування задач .

49

Контрольна робота № 4 з теми

«Розвязування прямокутних трикутників»

50

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Розвязування прямокутних трикутників»

Тема 4. Многокутники. Площі многокутників. ( 14 год.)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник та його елементи; площа многокутника; многокутник, вписаний у коло та описаний навколо кола;

формулює:

· означення: многокутника, вписаного у коло; многокутника, описаного навколо кола;

· теорему: про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції;

записує та пояснює формули площі геометричних фігур, указаних у змісті;

зображує та знаходить на малюнках: многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює площі вказаних у змісті фігур;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач, зокрема знаходження площ реальних об’єктів;

розв’язує задачі на: розбиття многокутника на рівновеликі; дослідження рівноскладеності многокутників тощо

51

Многокутник та його елементи.

52

Многокутник, вписаний у коло, і многокутник, описаний навколо кола.

53

Поняття площі многокутника.

Площа прямокутника та квадрата.

54

Площа паралелограма

55

Площа трикутника.

56

Площа трикутника.

57

Площа ромба

58

Площа трапеції

59

Площа трапеції

60

Розвязування задач

61

Розвязування задач.

62

Розв'язування задач

63

Контрольна робота № 5 з теми «Многокутники. Площі многокутників»

64

Аналіз контрольної роботи. Корекція знань, умінь і навичок учнів з теми «Многокутники. Площі многокутників»

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год.)

65

Чотирикутники

66

Подібність трикутників

67

Розвязування прямокутних трикутників

68

Многокутники. Площі многокутників.

69

Підсумкова контрольна робота №6 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

70

Узагальнення вивченого матеріалу за рік.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.