Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Календарне планування до курсу "Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)." 6 клас. 70 годин

Всесвітня історія

Для кого: 6 Клас

05.09.2021

292

39

0

Опис документу:
Календарне планування - 6 клас. Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс). Річна кількість годин – 70 (2 годин на тиждень). Складено до підручника: Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : підруч. для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти/ Петро Мороз. – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 224 с. : іл.
Перегляд
матеріалу
Отримати код


6 клас

Всесвітня історія. Історія України

(інтегрований курс)

Річна кількість годин – 70 (2 годин на тиждень).

Складено до підручника: Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : підруч. для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти/ Петро Мороз. – Київ : Педагогічна думка, 2019. – 224 с. : іл.


п/п

Дата

Зміст (розділу/теми) уроку

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Примітка

І семестр

1


02.09

Вступ. Предмет і завдання історії. Як працювати з підручником інтегрованого курсу історії. Що таке історія. Час і простір в історії.

 • співвідносить рік – століття – тисячоліття;

 • називає основні види історичних джерел;

 • згадує і пояснює, що таке історія, що таке історичні пам’ятки, джерела знань про минуле, історичні події, хто такі історичні діячі (на прикладі історії України та рідного краю);


§ 1

ст. 6-7


2




06.09




Своєрідність епохи Стародавнього світу як першого етапу в історії людства. Історичні джерела. Історичні джерела з історії стародавнього світу.

§ 1

ст. 8-9

3

09.09

Практичне заняття:

Відлік часу в історії Стародавнього світу


 • називає основні етапи в історії людства, хронологічні межі історії стародавнього світу;

 • здійснює відлік років в історії;

 • застосовує і пояснює на прикладах поняття і терміни: «історія стародавнього світу», «історичне джерело з історії стародавнього світу», «ера – до Різдва Христового і від Різдва Христового»;

 • визначає тривалість і послідовність історичних подій;

§ 2

ст. 9-12



Завдання на ст. 12


Розділ І. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

4



13.09



Основні етапи антропогенезу. Наукові та релігійні теорії походження людини. Розселення людей по земній кулі.


 • називає основні етапи антропогенезу («австралопітек», «пітекантроп», «неандерталець», «людина розумна»);

 • показує на карті місця знахідок решток найдавніших людей;

§ 3

ст. 13-15


5

16.09

Суспільна організація за первісних часів (рід — плем’я — община).

 • пояснює на прикладах поняття: «рід», «плем’я»; , «родова община», «сусідська община», «народні збори», «рада старійшин», «вождь»;

§ 4

ст. 19-21

6

20.09

Організація влади за первісних часів (народні збори — рада старійшин — вождь).

 • пояснює на прикладах поняття: «союз племен», «народні збори», «рада старійшин», «вождь»;

 • характеризує організацію влади за первісних часів, ускладнення суспільного життя;

§ 4

ст. 22-24

7

23.09

Культура та вірування людей за первісних часів.

 • описує первісні форми релігійних вірувань і мистецтво людей за первісної доби;

§ 5

ст. 25-28

8

27.09

Практичне заняття:

Основні стоянки та пам’ятки первісних людей на тери­торії України.

 • показує на карті стоянки давніх людей на території України;

§ 6

ст. 29-31

9

30.09

Форми господарювання первісної людини. Привласнювальні та відтворювальні форми господарства.

 • описує головні винаходи людства доби кам’яного і мідно­-бронзового віків;

 • пояснює на прикладах основні ознаки господарства привласнення та господарства відтворення;

 • порівнює форми господарювання та спосіб життя людини за різних етапів первісної доби;

§ 7

ст. 32-36

10

04.10

Трипільська культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури

 • показує на карті території розселення носіїв трипільської культури;

 • описує господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури

§ 8

ст. 37-41

11

07.10

Урок узагальнення і систематизації знань із теми:

«ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ»

Повторити

§ 1 - 8

ст. 6-41

12

11.10

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми:

«ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ» (різнорівневі завдання)



Розділ ІІ. СТАРОДАВНІ ГЦИВІЛІЗАЦІЇ АЗІЇ ТА АФРИКИ

Тема І. СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ

13

18.10

Виникнення найдавніших держав Стародавнього Сходу (оглядово)

Природа й населення Стародавнього Єгипту. цивілізації. Повсякдення та господарське життя.

 • показує на карті долину Нілу;

 • пояснює на прикла­дах поняття: «іригація»;

 • наводить приклади впливу природно-­географічних умов на зародження і розвиток держави та цивілізації в Єгипті;

 • описує особливості повсякденно­го та господарське життя стародавніх єгиптян

§ 9

ст. 42-45

(оглядово)

§ 10

ст. 46-52

14

21.10

Організація суспільства та влади в Стародавньому Єгипті. Будівництво пірамід (Джосер, Хеопс).

 • називає хронологічні межі заснування держави в Стародавньому Єгипті, спорудження пірамід;

 • показує на карті територіальні межі та основні центри Стародавнього Єгипту;

 • пояснює на прикла­дах поняття: «ном», «держава», «реформа», «податки і повинності», «фараон», «чиновник», «вельможа»;

§ 11

ст. 53-57

15

01.11

Практичне заняття:

Релігія та міфологія в Стародавньому Єгипті.

 • характеризує міфологічні та релігійні уявлення давніх єгиптян

§ 12

ст. 58-61

16

04.11

Культура та наука в Стародавньому Єгипті.

 • пояснює на прикла­дах поняття: «ієрогліф»;

 • описує особливості культури стародавніх
  єгиптян

§ 13

ст. 61-64

17

08.11

Розквіт та занепад давньоєгипетської держави. Хатшепсут. Тутмос ІІІ. Рамзес ІІ.

 • називає хронологічні межі розквіту та остаточного занепаду держави в Стародавньому Єгипті;

 • показує на карті напрямки завойовницьких походів єгипетських фараонів Тутмоса ІІІ та Рамзеса ІІ;

  • описує життя і діяльність історичних постатей

§ 14

ст. 64-67

18

11.11

Урок узагальнення і систематизації знань із теми:

«СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ»

Повторити

§ 9 - 14

ст. 42-67

19

15.11

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми: «СТАРОДАВНІЙ ЄГИПЕТ» (тестові завдання)



Тема ІІ – ІІІ. ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ.

СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ

20

18.11

Природа і населення Південного Дворічччя. Вавилон за часів Хаммурапі.


 • називає хронологічні межі розквіту Вавилона за правління Хаммурапі;

 • показує на карті територію Дво­річчя, Вавилонського царства часів Хаммурапі;

 • наводить приклади впливу природно-­географічних умов Дворіччя на зародження держави та цивілізації;

 • пояснює на прикладах поняття: «клинопис», «закон»;

 • описує спосіб життя населення

§ 15

ст. 68-73

§ 16

ст. 73-75

21

22.11

Передня Азія у І тисячолітті до н.е. Ново­-Ассирійське та Ново­Вавилонське царства у першій половині І тис. до н.е. Перська держава Ахеменідів.

 • називає хронологічні межі розквіту: Ново­-Асси­рійського царства – Ашшурбаніпала; Ново­ - Вавилонського царства – Навуходоносора ІІ; Перської держави – Дарія І;

 • показує на карті територію Перської держави за часів Дарія І;

 • описує спосіб життя населення;

 • характеризує діяльність Дарія І

§ 17

ст. 76-79

22

25.11

Фінікія та Ізраїльсько-Іудейське царство. Фінікійські міста-­держави. Біблія як історичне джерело.

 • називає хронологічні межі розквіту Ізраїльсько­-Іудейського царства — Давида і Соломо­на;

 • показує на карті фінікійські міста­- держави, кордони Ізраїльсько­-Іудейського царства, напрямки фінікійської колонізації;

 • пояснює на прикладах поняття: «колонія», «метрополія», «колонізація»; «місто- ­держава», «Біблія»;

 • описує спосіб життя населення;

 • характеризує діяльність Соломона

§ 18

ст. 79-84

23

29.11

Стародавня Індія. Вплив природно-­географічних умов на розвиток цивілізацій в Індії. Індська цивілізація. Ведійська цивілізація.

 • називає хронологічні межі утворення та розквіту цивілізацій в Індії;

 • показує на карті долини Інду і Гангу, територіальні межі й основні центри давньої Індії;

 • пояснює на прикладах поняття: «веди»;

 • наводить приклади впливу природно­-географічних умов Індії на зародження держави і цивілізації;

§ 19

ст. 85-89

24

02.12

Релігія та культура Стародавньої Індії. Суспільний устрій, релігія та повсякденне життя.Будда та його вчення.

 • пояснює на прикладах поняття: «індуїзм», «буддизм»;

 • описує спосіб життя людей стародавньої Індії;

 • характеризує суспільний устрій, релігійні погляди і культурні здобутки мешканців давньої Індії;

 • оцінює внесок цивілізацій Індії у світову культуру

§ 20

ст. 89-93

25

06.12

Історія Стародавнього Китаю. Вплив природно-­географічних умов на розвиток цивілізації в Китаї. Суспільний устрій та повсякденне життя Давнього Китаю. Давньокитайські імперії.

 • називає хронологічні межі утворення та розквіту цивілізацій в Китаї;

 • показує на карті долини Хуанхе та Янцзи, територіальні межі й основні центри давнього Китаю;

 • пояснює на прикладах поняття: «імперія», «Великий шовковий шлях»;

 • наводить приклади впливу природно-­географічних умов Китаю на зародження держави і цивілізації;

 • описує спосіб життя людей стародавнього Китаю;

 • характеризує суспільний устрій Давнього Китаю

§ 21

ст. 94-98

26

09.12

Практичне заняття:

Наука, освіта й повсякденне життя у Стародавньому Китаї. Конфуцій та його вчення.

 • пояснює на прикладах поняття:

«конфуціанство»;

 • характеризує культурні здобутки та релігійні погляди мешканців давнього Китаю;

 • оцінює внесок цивілізацій Індії та Китаю у світову культуру

§ 22

ст. 99-102

27


13.12

Урок узагальнення і систематизації знань із теми: «ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ»

Повторити

§ 15 - 22

ст. 68-102

28

16.12

Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми: «ЦИВІЛІЗАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЦЕНТРАЛЬНОЇ АЗІЇ. СТАРОДАВНІ ІНДІЯ ТА КИТАЙ» (різнорівневі завдання)



Розділ ІІІ АНТИЧНА ЦИВІЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ СУСІДИ

Тема І. СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ.

КІММЕРІЙСЬКО­-СКІФСЬКИЙ СВІТ

29

20.12

Природа і населення Стародавньої Греції.

Вплив природно-­географічних умов на розвиток античної грецької цивілізації. Населення Давньої Греції. Перекази про найдавнішу історію Греції.

 • показує на карті Балканський півострів та острови Егейського моря, основні області Балканської Греції;

 • пояснює на прикладах поняття: «елліни»;

 • наводить приклади впливу природно­географічних умов Греції на розвиток цивілізації;

 • описує спосіб життя людей Стародавньої Греції

§ 23

ст. 103-106

30


Підсумковий урок




ІІ семестр

31


Практичне заняття:

Міфологія та релігія Стародавньої Греції.

 • характеризує міфологічні та релігійні уявлення давніх греків

§ 24

ст. 107-109

32


Мінойська палацова цивілізація




 • називає хронологічні межі існування Мінойської та Ахейської палацових цивілізацій;

 • показує на карті основні центри Мінойської та Ахейської та античної полісної цивілізацій;

 • характеризує суспільний устрій, культурні досягнення Мінойської та Ахейської палацових держав, періоду розквіту і занепаду Мінойської та Ахейської цивілізації

§ 25

ст. 110-112




33


Історія Ахейської (Мікенської) цивілізації

§ 26

ст. 112-115


34


Практичне заняття:
Давньогрецьке суспільство за поемами Гомера.

 • називає хронологічні межі існування гомерівського періоду;

 • описує спосіб життя людей гомерівського періоду

§ 27

ст. 115-116

35


Утворення полісів. Афінський поліс.

 • пояснює на прикладах поняття: «громадянин», «демос», «аристократія», «драконівські закони», «тиранія»;

§ 28

ст. 116-120

36


Практичне заняття:
Спарта. Побут та виховання спартанців.

 • показує на карті Балканський півострів, основні області Балканської Греції;

 • описує спосіб життя людей, суспільний устрій Спарти;

 • характеризує реформи Лікурга

§ 29

ст. 120-123

37


Велика грецька колонізація. Заснування античних грецьких поселень на території України. Взаємини греків і місцевого населення.

  • називає хронологічні межі Великої грецької колонізації, заснування перших грецьких поселень на території України;

 • показує на карт напрямки Великої грецької колонізації, античні грецькі поселення на території України;

 • висловлює власне ставлення до ролі античних грецьких поселень в історії України

 • характеризує історичні джерела про скіфів, кіммерійців, сарматів; їх внесок у світову культуру.

§ 30

ст. 124-128




38


Практичне заняття:

Залізний вік на території сучасної України. Кіммерійсько-­скіфський світ.

§ 31

ст. 128-133

39


Урок узагальнення і систематизації знань із теми:

«СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. КІММЕРІЙСЬКО­-СКІФСЬКИЙ СВІТ»

Повторити

§ 23 - 31

ст. 103-133

40


Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми: «СТАНОВЛЕННЯ АНТИЧНОЇ ГРЕЦЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. КІММЕРІЙСЬКО-СКІФСЬКИЙ СВІТ» (письмове опитування)



Тема ІІ - ІІІ. АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ.

ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ

41





42



Причини греко-перських воєн. Марафонська битва. Битва при Фермрпілах. Саламінська битва.


Практичне заняття.

Греко­- перські війни.



 • називає хронологічні межі та дати Греко-­перських воєн, Марафонської битви;

 • показує на карті Перську державу і Грецію, перебіг Греко­ - перських воєн та місця основних битв;

 • пояснює на прикладах поняття: «фаланга»;

 • характеризує наслідки Греко­- перських війн

§ 32

ст. 134-136



§ 32

ст. 136-139

43





Утвердження демократії в Афінах за Перикла.



 • називає хронологічні межі перебування Перикла на чолі афінської демократії;

 • пояснює на прикладах поняття: «демократія», «права і обов’язки громадянина»;

 • описує становище афінського громадяни-на;

 • характеризує діяльність Перикла;

 • порівнює устрій Спарти й Афін;

 • висловлює судження про важливість афінської демократії, прав та обов’язків громадян

§ 33

ст. 139-140


§ 33

ст. 141-142

44


Освіта, спорт та театр у стародавній Греції. Господарювання та повсякденне життя.



 • описує повсякденне життя і традиції афінян;

 • порівнює повсякдення Спарти й Афін, спосіб життя і виховання спартанців та афінян

§ 34

ст. 143


§ 35

ст. 143-147

45


Практичне заняття.
Мистецтво Стародавньої Греції.

 • описує пам’ятки давньогрецького мистецтва;

 • характеризує розвиток на­уки, культури Греції класичної доби;

§ 36

ст.147-150

46


Криза грецького поліса. Демосфен. Підкорення Греції Філіпом II.

 • характеризує діяльність Демосфена;

§ 37

ст.151-153

47


Завоювання Александра Македонського. Особистість Александра Великого за історичними джерелами


 • називає дати Східного походу Александра Великого;

 • показує на карті перебіг Східного походу, кордони держави Александра Великого;

 • характеризує діяльність Александра Великого

§ 38

ст.154-159




48


Практичне заняття: Культура елліністичної доби. «Зустріч цивілізацій». Основні риси еллінізму.

 • називає хронологічні межі елліністичного етапу;

 • показує на карті територіальні межі елліністичних держав, основні центри елліністичної цивілізації;

 • пояснює на прикладах поняття: «еллінізм», «музей», «пергамент»;

 • описує пам’ятки елліністичної цивілізації, повсякденне і духовне життя в Александрії

§ 39

ст.159-163

49



Урок узагальнення і систематизації знань із теми: «АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ. ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ»


Повторити

§ 32 - 39

ст. 134-163

50



Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми: «АНТИЧНА ГРЕЦЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ДОБИ ДОБА ЕЛЛІНІЗМУ» (тестові завдання).





Розділ ІV ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО РИМУ


Тема І. СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ

51


Природні умови Італії та виникнення міста Рим.



 • називає дату заснування Рима;

 • показує на карті Апеннінський півострів, Рим;

 • пояснює на прикладах поняття: «патриції», «плебеї», «сенат»;

 • порівнює становище патриціїв та плебеїв

§ 40

ст.164-167



52
















Римська республіка V –середині ІІІ ст. до н.е. Боротьба плебеїв з патриціями за свої права. Соціальний устрій та організація влади. Права та обов’язки громадянина.

 • називає хронологічні межі існування Римської республіки;

 • показує на карті римські провінції доби Республіки;

 • пояснює на прикладах поняття: «республіка», «консул», «народний трибун», «вето», «диктатор», «легіон», «тріумф»;

    • характеризує особливості республіканського устрою в Римі, демократії, права та обов’язки громадян;

    • визначає характерні риси суспільного устрою Римської республіки

§ 41

ст.168-171







53


Практичне заняття:

Релігія, сім’я та звичаї у період Республіки

 • описує побут і повсякденне життя за часів Республіки, сім’ю і виховання у римлян;

§ 42

ст.171-174

54





Утворення Римської середземноморської держави.

 • називає роки Другої Пунічної війни;

 • показує на карті Карфаген, перебіг Другої Пунічної війни, кордони Римської середземноморської держави;

 • пояснює на прикладах поняття: «провінція»

§ 43

ст.175-179




55



Криза Римської республіки.

Боротьба за республіку: реформи братів Гракхів.

 • називає роки реформ братів Граків;

 • визначає сутність реформ братів Гракхів

§ 44

ст.179-182

§ 45

ст.183-186

(оглядово)

56


Перший тріумвірат і диктатура Цезаря.

 • називає роки диктатури Цезаря;

 • характеризує діяльність Цезаря;

 • пояснює на прикладах поняття: «гладіатор», «імператор»

§ 46

ст.186-190

57



Урок узагальнення і систематизації знань із теми: «СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ»


58



Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми:

«СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ» (тестові завдання)



Тема ІІ. РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

59






Падіння республіки та утворення імперії. Римська імперія доби принципату. Октавіан Август.

 • називає хронологічні межі існування Римської імперії; роки: встановлення принципату Октавіана Августа;

 • показує на карті кордони Римської імперії часів розквіту, основні провінції часів імперії;

 • характеризує діяльність видатних діячів

§ 47

ст.191-194




60





Римська імперія в І-ІІ ст. Кризові явища в Римській імперії.



 • характеризує кризові явища в Римській імперії, суспільний устрій Римської імперії;

 • характеризує діяльність видатних діячів

§ 48

ст.194-198



61





Практичне заняття:

Мистецтво та повсякденне життя римлян періоду імперії.

 • описує пам’ятки давньоримської архітектури, побут і повсякденне життя в імператорському Римі.

 • оцінює внесок Римської цивілізації та культури в історію людства

§ 49

ст.198-202

62






Виникнення християнства.

Перетворення християнства на офіційну релігію Римської імперії.

 • називає хронологічні межі виникнення християнства;

 • пояснює на прикладах поняття: «християнство», «Символ віри», «Святе письмо», «церква»,

 • характеризує зміни у ставленні держави до християнської церкви;

§ 50

ст.202-206



§ 50

ст.204-206

63



Римська імперія в ІІІ-ІV ст. Реформи Діоклетіана і Константина. Розпад Римської імперії на Західну та Східну (Візантію).




 • називає хронологічні межі існування Римської імперії, роки: поділу імперії на Західну та Східну (Візантію), занепаду Західної Римської імперії;

 • показує на карті кордони Римської імперії часів занепаду, Західної і Східної римських імперій та

м. Константинополь, напрямки вторгнення готів і гунів;

 • пояснює на прикладах поняття: «Велике переселення народів», «Візантія»

§ 51

ст.206-210







§ 52

ст.210-215

64






Падіння Західної Римської імперії. Початок Великого переселення народів. Захоплення Риму варварами.

65



Урок узагальнення і систематизації знань із теми: «СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ»


66



Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із теми:

«СТАРОДАВНІЙ РИМ ЗА ЦАРСЬКОЇ ТА РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ДОБИ» (письмове опитування)


Розділ V. ВИТОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА ІНШИХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ

67




68



Практичне заняття:

Словяни напередодні Великого переселення народів


Словяни під час Великого переселення народів

 • показує на карті території, заселені давніми слов’янами та їх сусідами;

 • описує заняття, побут, духовне життя давніх слов’ян

§ 53

ст.216-220


§ 54

ст.220-223

69


Внесок народів стародавнього світу в історію людства.

Роль стародавнього періоду в історії України

  • називає хронологічні межі історії стародавнього світу;

  • показує на карті місця зародження й розвитку давніх цивілізацій;

  • пояснює, що таке історія стародавнього світу;

  • характеризує основні цивілізаційні здобутки цивілізацій Стародавнього світу;

  • висловлює судження щодо ролі та значення історії стародавнього світу в розвитку європейської та світової цивілізації

§ 55

ст.224

70


Підсумковий урок



Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.