Календарне планування для 4 класу

Опис документу:
Шановні колеги! Пропоную вашій увазі календарне планування для 4 класу з таких предметів як українська мова, літературне читання, російська мова, математика, природознавство, я у світі. Складено відповідно до Державного стандарту.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарне планування

для 4 класу

на 2017-2018 н.р.

Вчитель початкових класів

Сватівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Мірошниченко Олена Вікторівна

Українська мова

За програмою 119 годин на рік

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 4 класі з української мови

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Читання*

Списування

1

1

Диктант

1

2

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

Письмовий переказ

1

Діалог (усно або письмово)

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок

за семестр

5

6

Словникові слова

Аеропорт, ввéчері, вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, восенú, вперéд, врáнці, врівноваженість, вчóра, гардероб, держáва, дисциплі́на, життєрадісний, ззáду, кіломéтр, лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, напáм'ять, наполегливість, океáн, оптимізм, попéреду, посерéдині, правóруч, п'ятдесятú, п'ятсóт, сімдесятú, спільнота, справедливість, температýра, тепéр, творчість, трамвáй, тролéйбус, футбóл, шерéнга, шістнáдцять, шістдесятú, шістсóт, щогодúни, щотижня.

І семестр

Тема уроку

Д/з

Дата

Мова і мовлення

1

Мова – жива скарбниця історії народу. Неперервне поповнення словникового складу мови.

с.7,

7

2

Старі й нові слова в мові. Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.

с.9,

11

Текст

3

Закріплення поняття про будову тексту. Тема, мета висловлювання. Заголовок.

с.13,

20

4

Слова,найважливіші для висловлювання думки в реченні, тексті. Засоби звязку речень у тексті.

с.16,

28

5

Поділ тексту на частини. План тексту. Роль абзаців.

с.19,

32

6

Особливості текстів-міркування: твердження, докази, висновки. Побудова тексту-міркування.

с.21,

36

7

Особливості текстів-описів. Мета текстів. Художній і науково-популярний тексти-описи. Порівняння текстів.

с.25,

45

8

Урок розвитку зв’язного мовлення

9

Контрольна робота: письмовий переказ.

10

Узагальнення знань і вмінь за темою «Текст».

Речення

11

Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

с. 30,

53

12

Основа речення. Звязок слів у реченні.

с. 31,

57

13

Установлення звязків між словами в реченні. Складання речень за схемами.

с. 33,

62

14

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Кома при однорідних членах речення.

с. 35,

65

15

Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників.

с. 37,

69

16

Урок розвитку зв’язного мовлення.

17

Складання речень з однорідними членами. Поширення їх залежними словами. Граматичні питання до однорідних членів речення.

с. 38,

73

18

Контрольна робота: діалог (письмово)

19

Узагальнення знань і вмінь за темою «Речення».

Слово. Значення слова

20

Повторення й узагальнення вивченого про лексичне значення слова.

с. 42,

78

21

Узагальнення знань учнів про морфемну будову слова. Розбір іменників і прикметників за будовою.

с. 43,

83

22

Спостереження за словами , що належать до різних частин мови та службовими словами.

с. 44,

68

23

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Іменник

24

Іменник як частина мови. Лексичне значення (абстрактне і загальне)

с.47,

91

25

Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Багатозначність іменників. Пряме і переносне значення.

с.49,

96

26

Рід і число іменників.

с.50,

99

27

Відмінювання іменників. Початкова форма іменників.

с.54,

105

28

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями.

с.56,

110

29

Чергування кінцевих приголосних у коренях іменників різного роду в давальному і місцевому відмінках однини.

с.59,

115

30

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині.

с.61,

120

31

Урок розвитку зв’язного мовлення.

32

Закінчення іменників жіночого роду на - а, (-я) в родовому відмінку однини.

с.63,

124

33

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини.

с.66,

128

34

Закінчення іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.

с.69,

133

35

Закінчення іменників чоловічого роду з основою на –р, ворудному відмінку однини.

с.70,

136

36

Закінчення іменників чоловічого роду у давальному та місцевому відмінках однини.

с.73,

140

37

Правопис закінчень іменників у множині.

с.76,

146

38

Уживання іменників із прийменниками у різних відмінках. Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменником по.

с.77,

148

39

Урок розвитку зв’язного мовлення.

40

Контрольна робота: диктант.

41

Узагальнюючий урок з теми «Іменник»

Прикметник

42

Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні.

с.82,

154

43

Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Уживання прикметників у прямому та переносному значенні.

с.83,

159

44

Уживання прикметників у художніх та науково-популярних текстах(без уживання терміна)

с.85,

162

45

Уживання прикметників у прямому та переносному значеннях.

с.87,

167

46

Змінювання прикметників за родами та числами у сполученні з іменниками.

с.89,

170

47

Урок розвитку зв’язного мовлення.

48

Родові закінчення прикметників. Розрізнення роду і числа прикметників у сполученнях з іменниками.

с.90,

173

49

Відмінювання прикметників в однині.

с.93,

177

50

Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників.

с.95,

181

51

Зіставлення закінчень прикметників з основою на твердий і мякий приголосні в однині.

с.97,

186

52

Вимова й написання найуживаніших прикметників на -ськ,

-зьк,-цьк

с.99,

191

53

Правопис прикметників із знаком м’якшення.

с.100,

195

54

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах, введення їх у текст.

с.103,

201

55

Урок розвитку зв’язного мовлення.

56

Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду.

с.104,

205

57

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині.

с.106,

209

58

Закінчення у називному відмінку множини (вимова та правопис)

с.112,

219

59

Контрольна робота з мовної теми «Прикметник»

60

Контрольна робота: списування

61

Повторення й узагальнення вивченого за семестр.

ІІ семестр

Тема уроку

Д/з

Дата

Числівник

65

Загальне уявлення про числівник як частину мови.

с.109,

215

66

Вимова і правопис найуживаніших числівників, уживання їх у мовленні.

с.114,

223

67

Практичне засвоєння вимовляння і письма та відмінкових форм окремих числівників.

с.115,

226

68

Питання до кількісних і порядкових числівників.

с.118,

230

69

Урок розвитку зв'язного мовлення.

70

Контрольна робота: диктант.

71

Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого про числівник.

Займенник

72

Поняття про займенник як частину мови. Спостереження за роллю різних займенників у тексті.

с.121,

234

73

Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах.

с.123,

239

74

Займенники 1-ї, 2-ї і 3-ї особи однини і множини.

с.125,

243

75

Відмінювання особових займенників.

с.128,

250

76

Розвиток зв'язного мовлення.

77

Вживання займенників з прийменниками.

с.129,

255

78

Побудова сполучень слів і речень із займенниками в різних формах. Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів.

с.132,

260

79

Контрольна робота з мовної теми («Числівник»,

«Займенник»)

80

Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого.

Дієслово

81

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про дієслово.

с.135,

264

82

Урок розвитку зв'язного мовлення.

83

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, багатозначні дієслова. Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях.

с.137,

269

84

Особливості речень з однорідними присудками.

с.139,

274

85

Роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру.

с.141,

278

86

Неозначена форма дієслова (початкова форма)

с.142,

281

87

Змінювання дієслів за часами.

с.145,

285

88

Урок розвитку зв'язного мовлення.

89

Змінювання дієслів за числами.

с.147,

289

90

Дієслова теперішнього часу

с.149,

294

91

Дієслова майбутнього часу.

с.152,

298

92

Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи.

с.154,

301

93

Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи.

с.156,

305

94

Правопис особових закінчень дієслів 3-ї особи.

с.158,

309

95

Урок розвитку зв'язного мовлення.

96

Дієслова минулого часу.

с.160,

314

97

Дієслова на -ся (-сь)

с.162,

318

98

Контрольна робота з мовної теми («Дієслово»)

99

Аналіз контрольної роботи.

Повторення вивченого про дієслово.

с.164,

322

Прислівник

100

Поняття про прислівник як частину мови.

с.166,

325

101

Урок розвитку зв'язного мовлення.

102

Роль прислівників - синонімів у мовленні.

с.167,

328

103

Роль прислівників - антонімів у мовленні.

с.168,

331

104

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.

с.170,

335

105

Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками.

с.172,

338

106

Роль прислівників у художніх і науково-популярних текстах.

с.173,

341

107

Розвиток зв'язного мовлення.

108

Правопис найуживаніших прислівників.

с.174,

345

109

Контрольна робота: диктант.

110

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про прислівник.

с.176,

350

Повторення вивченого в 1-4 класах

111

Що ми знаємо про текст, речення, слово.

с.180,

358

112

Що ми знаємо про іменник і прикметник.

с.181,

362

113

Урок розвитку зв'язного мовлення.

114

Що ми знаємо про займенник.

с.185,

373

115

Що ми знаємо про числівник.

с.187,

378

116

Що ми знаємо про дієслово та прислівник.

с.188,

381

117

Контрольна робота: списування.

118

ДПА

119

Повторення й узагальнення вивченого за рік.

Літературне читання

За програмою 119 годин на рік

Зведений перелік робіт для підсумкових перевірок, які проводяться

в 4 класі з літературного читання

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Навичка читання вголос (усно).

Контрольні роботи № 4 і № 8

1

1

Навичка читання мовчки (письмово).

Контрольні роботи № 2 і № 6

1

1

Аудіювання (письмово). Контрольні роботи у 3-4 класах № 1 і № 5; у 2 класі № 1, № 2, № 5, № 6

1

1

Усний переказ прочитаного твору (усно). Контрольна робота № 3

1

-

Робота з літературним твором (письмово). Контрольна робота № 7

-

1

Підсумкова контрольна робота/

Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять

Вид поточної перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Читання напам’ять віршованих текстів

3

3

Читання напам’ять

прозових текстів

1уривок з казки

(35-40 слів)

1 уривок з оповідання (35-40 слів)

І семестр

Тема уроку

Д/з

Дата

Розділ перший.

Із скарбниці усної народної мудрості

1

Вступ до розділу «Із скарбниці усної народної творчості». За Софією Грицою. Наші джерела.

С. 4-5

2

Українська народна казка. Мудра дівчинка.

С. 6-12

3

Народна притча. Без труда нема плода.

С. 12

4

Народна притча. У пригоді.

С. 13

5

Народна легенда. Звідки пішло прізвище та імя Богдана Хмельницького.

С. 14-15

6

Урок позакласного читання.

7

Народна легенда. Місто Сміла.

С. 15-16

8

Українська народна пісня. Стоїть явір над водою.

С. 16-17

9

Українська народна пісня. Котився віночок по полю.

С. 17-18

10

Народні усмішки. Швачка. Син та мати.

С. 18

11

Українські народні прислів'я. Прислів'я народів світу.

С. 19-20

12

Урок позакласного читання.

13

Скоромовки.

С. 21

14

Загадки.

С. 21-22

15

Галина Кирпа. Мова моя.

С. 22

16

Контрольні роботи № 1. Аудіювання ( письмово ).

Розділ другий.

Що було на початку світу...

17

Створення світу.

С. 25-26

18

Урок позакласного читання.

19

Ольга Бондарук. Міфи про створення світу та людей.

С. 25-28

20

Катерина Гловацька. Дедал та Ікар.

С. 28-31

21

Євгенія Ярошинська. Як ще не було початку світа...

С. 31

22

Сергій Плачинда. Гнів Перуна.

С. 32-34

23

Китайський міф. Створення людей.

С. 17-18

я любл. чит

24

Урок позакласного читання.

25

Казка. Перші бувають останніми, а останні – першими.

С. 19-24

я любл. чит

26

Казка. Найдорожчий плід.

С. 24-25

я любл. чит

27

Казка. Чий подарунок найкращий.

С. 25-27

я любл. чит

28

Байка. Не впусти рака з рота.

С. 28

я любл. чит

29

Урок позакласного читання

30

Контрольні роботи № 2

Навичка читання мовчки (письмово).

Розділ третій.

Сторінками історії України

31

Олександр Олесь. Наші предки — слов'яни.

С. 37-38

32

Олександр Олесь. Ярослав Мудрий.

С. 39-41

33

Іван Крип'якевич. Книги за княжих часів.

С. 42

34

Дмитро Білоус. У назвах міст і сіл слова...

С. 42-43

35

Алла Коваль. Місто Чернігів.

С. 43

36

Урок позакласного читання.

37

Марія Хоросницька. Звідки в міста назва — Львів.

С. 44

38

Марія Пригара. Козак Голота.

С. 45-50

39

Іван Гнатюк. Козацький дуб.

С. 50-51

40

Іван Боднарчук. На новій землі.

С. 52-53

41

Тамара Коломієць. Ялинка мого дитинства

С. 54-55

42

Урок позакласного читання.

43

Як давно в Україні з'явився жовто-блакитний прапор?

С. 56-57

44

Дмитро Павличко. Наш прапор. Наталія Поклад. Гімн.

С. 58

45

Контрольна робота № 3.Усний переказ прочитаного твору

46

Підсумковий урок за семестр.

ІІ семестр

Розділ четвертий.

Як не любить той край...

47

Володимир Сосюра. Як не любить той край...

Ліна Костенко. Усе моє, все зветься Україна...

С. 61

48

Василь Сухомлинський. Восени пахне яблуками.

С. 62-63

49

Олександр Олесь. Степ.

С. 63-64

50

Марко Вовчок. Літній ранок.

Михайло Коцюбинський. Літній день.

С. 65-66

51

Надія Кир'ян. Євшан. Григір Тютюнник. Ласочка

С. 66-70

52

Тетяна Кара-Васильєва. Співуча глина

С. 71-72

53

Володимир Лучук. Скільки річок в Україні? Степан Жупанин. Загадка-добавлянка

С. 73-74

54

Урок позакласного читання.

55

Світязь — найглибше в Україні озеро. Ліна Костенко. Я хочу на озеро Світязь...

С. 74

56

Василь Сухомлинський. Не забувай про джерело.

С. 75-76

57

Анатолій Качан. Летючий корабель.

С. 77

58

Контрольні роботи № 4.Навичка читання вголос (усно).

Розділ п'ятий.

Видатні українські письменники

Тарас Шевченко

59

Тарас Шевченко. Про себе

С. 80-84

60

Тарас Шевченко. Вітер віє-повіває... Вітер з гаєм розмовляє…

С. 84-85

61

Тарас Шевченко. Реве та стогне Дніпр широкий...

С. 85

62

Урок позакласного читання.

С. 119

я любл. чит

63

Тарас Шевченко. За сонцем хмаринка пливе.

64

Музей Заповіту Тараса Григоровича Шевченка в Переяславі (за матеріалами музею)

С. 86-87

Іван Франко

65

Роман Завадович. Поет-Каменяр (Скорочено)

С. 88-90

66

Іван Франко. Дивувалась зима... Дрімають села... .

С. 91-92

67

Іван Франко. Лисичка-кума

С. 92-96

Леся Українка

68

Микола Олійник. Леся.

С. 97-100

69

Леся Українка. Конвалія.

С. 101

70

Урок позакласного читання.

71

Леся Українка. Давня весна.

С. 102

72

Леся Українка. Біда навчить.

С. 103-109

73

Леся Українка. У маленькій хатинці, у тихім куточку.

С. 122

я любл. чит

Павло Тичина

74

Павло Тичина. Де не глянь — колоски...

С. 110

75

Павло Тичина. Хор лісових дзвіночків.

С. 111

76

Павло Тичина. Сонце і дим

С. 112

Максим Рильський

77

Максим Рильський. Дитинство

С. 113

78

Урок позакласного читання.

79

Максим Рильський. Ким хочеш бути, хлопчику, в житті?

С. 114

80

Максим Рильський. Блогословен той день і час…

С. 118

я любл. чит

81

Контрольні роботи № 5. Аудіювання (письмово)

Розділ шостий.

Розповіді про нас самих

82

Езоп. Двоє приятелів і ведмідь.

С. 117-118

83

Леонід Глібов. Зозуля і Півень.

С. 119-120

84

Олена Пчілка. Котова наука.

С. 121-123

85

Урок позакласного читання.

86

Неля Шейко-Медведєва. Лисиця, що впала з неба.(дія І)

С. 124-128

87

Неля Шейко-Медведєва. Лисиця, що впала з неба.(дія ІІ)

С. 129-133

88

Тетяна Стус. Як пасує краватка, або Чому не всі поросята брудні.

С. 32-41 (хрестом)

89

Леся Воронина. Пригоди голубого папуги.

С. 60-73 (хрестом)

90

Маряна Савка. Казка про Старого Лева.

С. 74-79 (хрестом)

91

Дмитро Кузьменко. Чим корова не собака.

С. 88-91 (хрестом)

92

Галина Вдовиченко. Найдовші вуса.

С. 100-105 (хрестом)

93

Урок позакласного читання.

94

Микола Трублаїні. Пустуни на пароплаві.

С. 70-74

я любл. чит

95

Олександр Копиленко. Кріт-неборака.

С. 74-75

я любл. чит

96

Остап Вишня. Веселі артисти.

С. 78-81

я любл. чит

97

Контрольні роботи № 6. Навичка читання мовчки (письмово).

Розділ сьомий.

Літературні казки зарубіжних письменників

98

Олександр Пушкін. Казка про царя Салтана.

С. 136-142

99

Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя.

С. 143-150

100

Джанні Родарі. Дорога, що нікуди не вела.

С. 151-153

101

Урок позакласного читання.

102

Контрольна робота № 7.

Робота з літературним твором (письмово).

Розділ восьмий.

Світ дитинства в літературі

Людина починається з добра

103

Любов Забашта. Сказав мудрець...

Анатолій Костецький. Мрія.

С. 156-157

104

Анатолій Костецький. Спішу додому.

С. 158

105

Василь Сухомлинський. Не загубив, а знайшов.

С. 159

106

Всеволод Нестайко. Шура і ІІІурко.

С. 160-165

107

Марія Чумарна. Казка про друга.

С. 166-170

108

Всеволод Нестайко. Із сміхом треба бути обережним... Галина Малик. Мавпині іменини.

С. 171-172

109

Урок позакласного читання.

110

Грицько Бойко. Консультант.

Микола Сингаївський. Сміх для всіх.

С. 172-173

У кожного є співуча пірїнка

111

Василь Сухомлинський. Співуча пір'їнка.

С. 174

112

Ганна Чубач. Найрідніші голоси.

С. 175

113

Степан Жупанин. Намалюю вітер. Ліна Костенко. Якщо не можеш вітер змалювати...

С. 176

114

Олександр Єфімов. Тут усе є... Емілія Саталкіна. Кожний знає своє діло

С. 177-178

115

Володимир Рутківський. Як складають вірші.

С. 179-183

116

Микола Сингаївський. Дощ із краплі починається.

С. 184

117

ДПА

118

Контрольні роботи № 8

Навичка читання вголос (усно)

119

Підсумковий урок за рік.

Російська мова

70 годин на рік

2 години на тиждень

Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки,

які проводяться в 4 класі з російської мови

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Навичка читання вголос (усно)

1

Навичка читання мовчки(письмово)

1

1

Аудіювання (письмово)

1

-

Усний переказ прочитаного твору (усно)

1

-

Робота з літературним твором (письмово)

1

Списування

1

-

Диктант

-

1

Перевірка мовних знань і вмінь

1

1

Письмовий переказ

1

Письмовий діалог

1

Підсумкова контрольна робота/

Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок

за семестр

6

7

І семестр

Тема уроку

Д/з

Дата

1

Наша Родина – Украина. Киев – столица Украины.

С. 5 № 5

2

Государственный язык, русский и другие языки.

С. 8 № 511

3

Роль слушания, понимания прослушанного текста.

С. 11 № 17

4

Совершенствование чтения вслух и молча.

С. 14 № 25

5

Чтение. Чтение вслух. Контрольная работа: аудирование.

6

Диалог. Речевой этикет.

С. 17 № 31

7

Правила поведения в диалоге.

Контрольная работа: диалог.

8

Текст. Тема и основная мысль прочитанного текста.

С. 20 № 37

9

Текст. Части текста.

С. 21 № 42

10

Текст. Абзац. Новое и известное в тексте.

С. 24 № 48

11

Текст. Ключевые слова в тексте.

С. 27 № 55

12

Текст. Связи между частями и предложениями текста.

С. 29 № 61

13

Составление предложений и объединение их в связное высказывание.

С. 30 № 66

14

Текст. Типы текстов.

С. 34 № 73

15

Чтение. Составные части текста.

С. 37 № 80

16

Контрольная работа: устный пересказ.

17

Контрольная работа: списывание.

18

Предложение. Главные члены предложения.

С. 50 № 112

19

Предложение. Второстепенные члены предложения.

С. 52 № 118

20

Предложение. Предложения-реплики в диалоге.

С. 55 № 124

21

Диалог. Строение диалогов.

С. 58 № 131

22

Предложение. Предложения с однородными членами.

С. 60 № 138

23

Предложение. Предложения с однородными членами (продолжение)

С. 64 № 144

24

Предложение. Использование предложений в речи.

С. 66 № 151

25

Правила поведения и культура общения.

С. 69 № 158

26

Работа над содержанием прослушанного текста.

С. 71 № 164

27

Работа над содержанием текста, прочитаного молча.

С. 73 № 170

28

Контрольная работа. Чтение молча.

29

Контрольная работа по языковой теме.

30

Повторение и закрепление изученного.

С. 75 № 175

31

Итоговый урок за семестр.

ІІ семестр

32

Народные ремёсла. Декоративное искусство. Национальный костюм. Культура внешнего вида человека.

С. 77 № 179

33

Чтение текста вслух и молча.

С. 82 № 194

34

Чтение. Связь причины и следствия события в прочитанном тексте.

С. 86 № 199

35

Диалог. Воспроизведение прослушанных диалогов.

С. 88 № 205

36

Сопоставление высказывания с планом.

С. 90 № 212

37

Значение слова. Однозначные и многозначные слова.

С. 93 № 219

38

Значение слова. Слова с прямым и переносным значением.

С. 96 № 225

39

Значение слова. Устойчивые сочетания слов.

С. 98 № 232

40

Значение слова. Употребление слов в речи.

С. 101 № 241

41

Монолог. Творческий пересказ самостоятельно прочитанного текста.

С. 103 № 248

42

Письмо. Сочинение на семейную или школьную тематику

С. 105№ 254

43

Состав слова. Значимые части слова.

С. 108 № 264

44

Состав слова. Однокоренные слова.

С. 110 № 271

45

Состав слова. Образование слов с помощью префикса и суффикса.

С. 113 № 279

46

Состав слова. Различия в образовании слов в русском и украинском языках.

С. 116 № 287

47

Контрольная работа. Письменный пересказ.

48

Контрольная работа. Работа с литературным произвидением.

49

Письмо. Сочинение по обсуждаемой проблеме (пять-шесть предложений)

С. 123 № 308

50

Правописание. Написание безударных гласных в корне слова.

С. 125 № 316

51

Правописание. Написание парных звонких–глухих согласных в корне слова.

С. 128 № 323

52

Правописание. Написание ъ и ь перед е, ё, ю, я, и.

С. 131 № 332

53

Правописание. Обозначение непроизносимых согласных в корне слова.

С. 134 № 339

54

Правописание. Написание слов с удвоенными согласными в корне слова.

С. 136 № 348

55

Правописание. Перенос слова с сочетанием согласных.

С. 139 № 353

56

Правописание. Списывание и проверка написанного по образцу.

С. 141 № 358

57

Контрольная работа. Чтение молча.

58

Контрольная работа: диктант.

59

Моральные ценности . Художественная литература как хранительница моральных ценностей

С. 146 № 371

60

Чтение. Выявление характеров действующих лиц, героев литературных произведений.

С. 152№ 382

61

Чтение. Художественные средства текста.

С. 155 № 389

62

Чтение. Жанры художественной литературы.

С. 158 № 395

63

Чтение. Собственное мнение по поводу прочитанного текста.

С. 162 № 404

64

Монолог. Высказывание на основе жизненного опыта.

С. 164 № 410

65

Диалог. Составление диалогов. (четыре-пять реплик)

С. 167 № 419

66

Чтение. Развитие творческого воображения при чтении.

С. 169№ 426

67

Контрольная работа. Чтение вголос.

68

Контрольная работа по языковой теме.

69

Повторение изученного.

70

Итоговый урок за год.

Математика

За програмою 136 годин на рік

4 години на тиждень

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 4 класі з математики

Вид перевірки

4 клас

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

Загальна кількість перевірок за семестр

4

5

І семестр

Тема уроку

д/з

Дата

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

за 3-й клас

1

Нумерація трицифрових чисел. Порівняння чисел. Задачі на різницеве порівняння.

С.6,

9-10

2

Нумерація трицифрових чисел. Прийоми усного додавання і віднімання в межах 1000. Види кутів.

С.7,

20-21

3

Розв’язування виразів з буквеними даними.

С.8,

29-30

4

Рівняння з однією змінною. Периметр квадрата.

С.10,

40-41

5

Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів. Периметр прямокутника.

С.12,

50-51

6

Письмове додавання і віднімання в межах 1000. Вирази зі змінною.

С.13,

61-62

7

Прийоми усного множення і ділення в межах 1000. Задачі на знаходження продуктивності праці.

С.15,

70-71

8

Прийом округлення. Рівняння з однією змінною.

С.17,

81-52

9

Сполучний закон множення. Правило ділення

суми на число. Правило ділення числа на добуток.

С.18,

90-91

10

Ділення з остачею.

С.20,

101-102

11

Ділення з остачею. Розв’язування задач.

С.21,

112-113

12

Контрольна робота № 1

13

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

Письмові прийоми множення та ділення

в межах тисячі

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове

14

Алгоритм письмового множення двоцифрового числа на одноцифрове.

С.23,

121-122

15

Алгоритм письмового множення двоцифрового числа на одноцифрове.

С.24,

130-131

16

Алгоритм письмового множення трицифрового числа на одноцифрове.

С.25,

139-140

17

Алгоритм письмового множення трицифрового числа на одноцифрове. Побудова прямого, гострого і тупого кутів.

С.27,

150-151

18

Письмове множення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів, які містять кілька арифметичних дій з дужками. Задачі на спільну роботу. Периметр трикутника.

С.28,

159-160

19

Алгоритм письмового ділення.

С.30,

170-171

20

Алгоритм письмового ділення. Задачі, що містять знаходження дробу від числа.

С.32,

179-180

21

Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль у середині запису.

С.34,

189-190

22

Розв’язування рівнянь з однією змінною, у яких один з компонентів є числовим виразом.

С.36,

207-208

23

Письмове множення і ділення на одноцифрове число. Задачі на зведення до одиниці.

С.37,

215-216

24

Визначення кількості цифр у частці до знаходження результату. Знаходження значень виразів, які містять кілька арифметичних дій без дужок.

С.38,

224-225

25

Перевірка письмового множення діленням. Рівняння з однією змінною. Периметр геометричних фігур.

С.39,

234-235

26

Контрольна робота № 2

27

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на двоцифрові числа

28

Множення і ділення на кругле число. Рівняння з однією змінною, у яких один компонент є числовим виразом.

С.41,

245-246

29

Письмові прийоми множення на кругле число.

С.43,

255-256

30

Алгоритм письмового множення на двоцифрове число.

С.46,

274-275

31

Письмове множення на двоцифрове число. Вирази зі змінною.

С.47,

285-286

32

Алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове число

С.48,

296-297

33

Алгоритм письмового ділення трицифрового числа на двоцифрове число. Радіус кола.

С.50,

306-307

34

Знаходження значень виразів, які містять кілька арифметичних дій з дужками. Вирази зі змінною. Радіус кола. Рівняння з однією змінною.

С.51,

317-318

35

Письмове ділення з остачею.

С.53,

328-329

36

Письмове ділення з остачею. Перевірка письмового ділення з остачею

С.54,

338-339

37

Перевірка письмового множення діленням.

С.55,

348-349

38

Контрольна робота № 3

39

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

Нумерація багатоцифрових чисел. Усні обчислення на основі нумерації багатоцифрових чисел

Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел.

40

Тисяча. Лічильна одиниця — тисяча.

С.58,

360-361

41

Лічба тисячами.

С.60,

372-373

42

Десяткова система числення. Розряди і класи.

С.64,

385-386

43

Клас одиниць, клас тисяч. Збільшення, зменшення числа в 10 разів.

С.65,

394-395

44

Читання, запис і порівняння шестицифрових чисел. Перетворення іменованих чисел.

С.67,

405-406

45

Запис багатоцифрових чисел. Складання та розв’язування задач за коротким записом.

С.68,

414-415

46

Читання і запис багатоцифрових чисел. Вирази зі змінною.

С.70,

426-427

47

Порівняння натуральних чисел.

С.72,

438-439

48

Заміна суми розрядних доданків багатоцифровим числом. Попереднє і наступне числа.

С.73,

450-451

49

Читання і запис багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду у багатоцифровому числі.

С.76,

462-463

50

Заміна одиниць вимірювання довжини іншими. Розв’язування задач на знаходження відстані.

С.77,

473-474

51

Заміна одиниць вимірювання маси іншими. Розв’язування задач.

С.79,

486-487

52

Читання і запис багатоцифрових чисел. Визначення класу тисяч в числі. Заміна одиниць вимірювання довжини і маси іншими. . Самостійна робота.

С.80,

496-497

53

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху.

С.83,

505-506

54

Поняття про відстань, час. Задачі на визначення відстані, часу.

С.85,

514-515

55

Прості й складені задачі на визначення відстані, швидкості руху, часу.

С.86,

524-525

56

Прості й складені задачі на визначення відстані, швидкості руху, часу. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.

С.88,

535-536

57

Задачі на визначення часу по відстані й швидкості. Розв’язування рівнянь.

С.89,

544-545

58

Контрольна робота № 4

59

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

60

Підсумковий урок за І семестр.

ІІ семестр

Усні арифметичні дії на основі нумерації

багатоцифрових чисел

61

Усне додавання багатоцифрових чисел на основі нумерації багатоцифрових чисел. Порівняння одиниць вимірювання довжини і маси

С.91,

555-556

62

Усне віднімання багатоцифрових чисел на основі нумерації багатоцифрових чисел. Вирази зі змінною. Прості і складені задачі на визначення швидкості, відстані, часу

С.92,

565-566

63

Порівняння багатоцифрових чисел. Поняття про швидкість зближення

С.94,

574-575

64

Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Усне додавання багатоцифрових чисел на основі нумерації багатоцифрових чисел. Поняття про швидкість віддалення.

С.96,

583-584

65

Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Усне віднімання багатоцифрових чисел на основі нумерації багатоцифрових чисел. Розв’язування задач на знаходження швидкості зближення і швидкості віддалення

С.98,

595-596

66

Усне додавання і віднімання на основі нумерації багатоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь

С.100,

605-606

67

Усне множення і ділення 10, 100, 1000, 10 000

С.101,

616-617

68

Множення круглих чисел на одноцифрове число: 50 000 ∙ 5

С.102,

625-626

69

Ділення круглих чисел на одноцифрове число виду 8000 : 4

С.103,

633-634

70

Множення і ділення круглих чисел на одноцифрове число виду 3600 ∙ 3, 64 000 : 4

С.105,

643-644

71

Ділення круглого числа на кругле виду 8000 : : 400,

8400 : 400

С.106

653-654

72

Ділення круглих чисел на одноцифрове число виду

64 000 : 16

С.107,

662-663

73

Множення і ділення круглих чисел. Розвязування рівнянь.

С.108,

671-672

74

Контрольна робота № 5

75

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

Арифметичні дії з багатоцифровими числами

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел

76

Письмове додавання багатоцифрових чисел.

С.110,

679-680

77

Письмове віднімання багатоцифрових чисел.

С.111,

689-690

78

Письмове додавання у випадку трьох доданків.

С.112,

698-699

79

Перевірка правильності виконанні дії додавання.

С.113,

707-708

80

Перевірка правильності виконанні дії віднімання.

С.114,

715-716

81

Письмове додавання і віднімання іменованих чисел.

С.115,

726-727

82

Порівняння багатоцифрових чисел. Розвязування рівнянь.

Самостійна робота.

С.116,

734-735

Письмове множення і ділення

багатоцифрового числа на одноцифрове

83

Письмове множення багатоцифрового числа на одноцифрове.

С.117,

743-744

84

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Рівняння.

С.118,

751-752

85

Площа. Порівняння об’єктів за площею.

С.121,

763-764

86

Формула площі прямокутника.

С.123,

773-774

87

Одиниці площі — квадратний міліметр, квадратний сантиметр, квадратний дециметр, квадратний метр, квадратний кілометр, ар (сотка), гектар.

С.126,

783-784

88

Знаходження однієї із сторін прямокутника за відомими площею та іншою стороною.

С.127,

794-795

89

Вимірювання площі палеткою.

С.129,

804-805

90

Письмове множення круглих чисел на одноцифрове

виду 67 000 ∙ 7

С.131,

815-816

91

Письмове множення круглих чисел.

С.132,

826-827

92

Множення чисел, які містять нуль у середині запису

(5608 ∙ 4, 56 008 ∙ 4)

С.133,

834-835

93

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі вивчених видів.

С.134,

844-845

94

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок)

С.136,

853-854

95

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованого числа на іменоване.

С.138,

865-866

96

Ділення на одноцифрове число, коли в записі частки є нулі (3330 : 9, 5648 : 8)

С.140,

875-876

97

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух.

С.141,

884-885

98

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням.

С.142,

893-894

99

Перевірка ділення множенням. Задачі на знаходження площі й периметра.

С.143,

902-903

100

Письмове ділення з остачею.

С.144,

911-912

101

Письмове ділення з остачею. Розвязування задач.

С.145,

920-921

102

Вправи на сумісні дії.

С.146,

931-932

103

Контрольна робота № 6

104

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел

на двоцифрові та трицифрові числа

105

Множення на круглі числа виду 1290 ∙ 700. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, одним із множників якого є число 10, 100, 1000

С.147,

940-941

106

Ділення на круглі числа виду 14 560 : 70

С.148,

949-950

107

Письмові прийоми множення і ділення на круглі числа.

С.149,

958-959

108

Алгоритм письмового множення на двоцифрове число.

С.150,

967-968

109

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли в першому множнику є нулі.

С.151,

976-977

110

Алгоритм письмового ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число.

С.152,

984-985

111

Письмові прийоми множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число.

С.153,

992-993

112

Випадки ділення, коли в записі частки є нулі (304 500 : 75, 45 066 : 74)

С.154,

1000-1001

113

Перевірка ділення множенням.

С.155,

1008-1009

114

Письмове множення на трицифрове число.

С.156,

1017-1018

115

Письмове множення на трицифрове число у випадку, коли другий множник містить нуль у середині запису (483 ∙ 306)

С.157,

1026-1027

116

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Рівняння.

С.158,

1034-1035

117

Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число.

С.159,

1042-1043

118

Ділення на трицифрове число.

С.160,

1050-1051

119

Дії з іменованими числами.

С.162,

1058-1059

120

Дії з іменованими числами.

С.163,

1067-1068

121

Перетворення одиниць вимірювання часу. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання часу.

С.164,

1076-1077

122

Перетворення одиниць вимірювання вартості. Додавання і віднімання іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання вартості.

С.166,

1085-1086

123

Перетворення одиниць вимірювання величин. Ділення іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання.

С.167,

1094-1095

124

Контрольна робота № 7

125

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

Дроби

126

Поняття «дріб». Читання та запис дробів. Чисельник і знаменник дробу.

С.169,

1105-1106

127

Порівняння дробів.

С.171,

1115-1116

128

Дроби, які дорівнюють одиниці.

С.173,

1126-1127

129

Знаходження дробу від числа.

С.175,

1136-1137

130

Знаходження числа за значенням його дробу.

С.176,

1146-1147

131

Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, прямокутний паралелепіпед (куб). Розпізнавання геометричних фігур у просторі.

С.178,

1154-1155

132

Прямокутний паралелепіпед (куб)

С.180,

1164-1165

133

Повторення вивченого про дроби.

Самостійна робота.

С.181,

1173-1174

134

Контрольна робота з перевірки сформованості

навичок усних обчислень.

135

ДПА

136

Підсумковий урок за рік

Природознавство

68 годин на рік

2 години на тиждень

Вимоги до формування змісту і оцінювання

тестової контрольної роботи у 4 класі

з/п

Види завдань

Кількість завдань

Кількість балів за кожне правильно виконане завдання

Максимальна кількість балів

1.

Завдання закритого типу з вибором однієї відповіді серед трьох пропонованих варіантів

3

1 бал

3 бали

2.

Завдання відкритого типу на встановлення послідовності або відповідності між 6 компонентами

2

2 бали

4 бали

3.

Завдання відкритого типу з короткою відповіддю

1

2 бали

2 бали

4.

Завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю

1

3 бали

3 бали

Разом

7

-

12 балів

І семестр

Тема уроку

д/з

Дата

Вступ

1

Людина – частина живої природи. Взаємозв’язок людини та природи.

с. 3-6

Всесвіт і Сонячна система

2

Уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт.

с. 7-8

3

Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла.

с. 8-10

4

Вплив Сонця на різноманітність природи Землі.

с. 10-12

5

Планети земної групи.

с. 13-15

6

Планети- гіганти

с. 15-16

7

Теплові пояси.

с. 16-18

8

Земля. Добовий і річний рух Землі.

с. 19-22

9

Місяць – природний супутник Землі.

с. 22-24

10

Сузір’я. Великий та Малий Віз, Полярна зоря. Чумацький Шлях – наша Галактика.

с. 25

11

Навчальний проект. Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш

12

Сучасні уявлення про Всесвіт.

Контрольна робота.

План і карта

13

Горизонт, сторони горизонту.

с. 27-29

14

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак.

с. 29-32

15

Екскурсія. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак.

16

Зображення місцевості на плані, умовні знаки.

с. 32-35

17

Масштаб.

с. 36-38

18

Географічна карта, умовні знаки на карті.

с. 36-38

19

Практична робота. Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу

20

Робота з планом і картою.

Контрольна робота.

Природа материків і океанів

21

Розселення людей на Землі. Чисельність населення Землі, її зміна.

с. 41-43

22

Океани, материки (континенти) і частини світу на географічних картах.

с. 42-46

23

Практична робота.

Робота з географічною картою півкуль та світу.

24

Особливості природи Тихого океану.

с. 47-50

25

Особливості природи Антлантичного океану.

с. 51-52

26

Особливості природи Північного Льодовитого океану.

с. 52

27

Особливості природи Індійського океану.

с. 53-55

28

Практична робота.

Нанесення на контурну карту назв материків і океанів.

29

Повторення вивченого про океани.

Контрольна робота

30

Підсумковий урок за семестр.

ІІ семестр

31

Особливості природи материків Землі. Євразія.

с. 55-57

32

Рослинний і тваринний світ Євразії.

с. 57-62

33

Особливості природи материків Землі. Африка.

с. 62-65

34

Рослинний і тваринний світ Африки.

с. 65-70

35

Особливості природи материків Землі. Північна Америка.

с. 71-74

36

Рослинний і тваринний світ Північної Америки.

с. 74-77

37

Особливості природи материків Землі. Південна Америка.

с. 78-80

38

Рослинний і тваринний світ Південної Америки.

с. 80-85

39

Особливості природи материків Землі. Австралія.

с. 85-88

40

Рослинний і тваринний світ Австралії.

с. 88-93

41

Особливості природи материків Землі. Антарктида.

с. 94-96

42

Рослинний і тваринний світ Антарктиди.

с. 96-100

43

Практична робота. Позначення на контурній карті назв материків і океанів.

44

Навчальний проект. Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити

45

Повторення та закріплення вивченого.

46

Узагальнюючий урок за темою:Природа материків і океанів.

Контрольна робота.

Природа України

47

Україна на карті світу. Карта України.

с. 101-103

48

Практичні роботи.

Робота з географічною картою України;

Позначення на контурну карту столиці та міст України.

49

Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в своєму краї.

с. 103-106

50

Корисні копалини України.

с. 107-112

51

Водойми України та їх використання і значення.

с. 113-115

52

Будова річки. Рівнинні і гірські річки.

53

Озера і болота.

с. 116-119

54

Чорне море.

с. 119-124

55

Азовське море.

с. 124-127

56

Практичні роботи. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні та водойм України.

57

Начальний проект. Водойми рідного краю їх стан та охорона.

58

Використання і охорона природних багатств водойм.

Контрольна робота.

59

Ґрунти України. Охорона ґрунтів.

с. 128-131

60

Природні зони України.

с. 132-134

61

Мішані ліси (Полісся).

с. 134-138

62

Лісостеп.

с. 139-142

63

Степ.

с. 142-146

64

Гори Карпати.

с. 147-151

65

Кримські гори.

с. 151-155

66

Начальні проекти. Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?

67

Повторення та закріплення вивченого.

Контрольна робота.

68

Екскурсія:Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю

Я у світі

34 години на рік

1 година на тиждень

Тема уроку

Стор.

Дата

І семестр

Я - людина

1

Життя людини – найвища цінність.

с.3-9

2

Практична робота (Обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини, ст. 3, ст. 21, ст. 27 Конституції України).

3

Я – неповторна людина.

с.10-15

4

Винаходи людства.

5

Проект (індивідуальний, за вибором учня) «Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)», «Мої досягнення».

с.20-25

6

Особистісний розвиток людини упродовж життя.

с.20-35

7

Навчання як засіб досягнення життєвої мети.

с.104-107

8

Як самому себе виховувати?

с.36-39

9

Планування самонавчання, взаэмонавчання. Практична робота. Плануємо пізнавальну діяльність.

Я та інші

10

Роль сім’ї в моєму житті. Мій родовід

с.98-103

11

Бюджет сім’ї. Економія і збереження майна.

с.153-156

12

Проект (дослідницький, індивідуальний) Дослідження своїх витрат за тиждень (які товари чи послуги були потрібними і якісними, а на покупці яких можна було зекономити)

13

Культура поведінки учня.

с.40-54

14

Чому виникають конфлікти? Як налагодити хороші взаємини?

с.65-76

15

Практична робота. Складання правил ведення дискусії.

Дискусія: «Чим відрізняється стійкість від упертості?», «Чи може неправда бути рятівною?».

16

Засоби масової інформації мого міста. Практична робота. Написання замітки до місцевої газети про важливі події що відбулися в місті.

І семестр

Я - українець

17

Україна – незалежна, демократична, правова держава.

с.82-85

18

Проект «Я пізнаю Україну».

с.86-88

19

Національні та державні символи України. Конституція України (ст.10, ст. 20, ст. 67).

с.91-97

20

Практична робота. Конкурс малюнків: «Державні символи у моєму житті»,

21

Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння.

с.108-118

22

Моделювання різних соціальних ролей (учень-вчитель-директор школи-продавець-екскурсовод-водій-міліціонер)

с.104-107

23

Проект (індивідуальний) «Сім чудес України»

24

Узагальнення та систематизація знань з теми «Я – українець»

Я – європеєць

25

Україна на карті світу.

с.130-131

26

Проект. « Українці, яких знає світ.»

с.132-135

27

Найбільші українські спільноти в інших країнах світу.

с.139-145

28

Проект (груповий, за вибором учнів) «Подорожуємо країнами світу»

29

Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність.

30

Європейський Союз – співтовариство народів Європи.

с.145-153

31

Практична робота. Складання листа до ровесника-іноземця про свою країну.

32

Земля – спільний дім для людей.

с.153-158

33

Соціальна (екологічна) акція «Чисте подвір’я»

34

Підсумковий урок за рік.

Основи здоровя

34 години на рік

1 година на тиждень

Тема уроку

Дата

Здоров'я людини

1

Цінність і неповторність життя і здоров'я людини

С. 6-9

2

Цілісність здоров’я: взаємозв’язок фізичної, соціальної, психічної і духовної його складових

С. 10-15

3

Чинники здоров'я

С. 16-19

4

Показники розвитку дитини. Практична робота

Визначення рівня фізичного розвитку.

Фізична складова здоров'я

5

Збалансоване харчування. Вітаміни та їх значення для здоров’я.

С. 22-24

6

Питний режим. Значення води для життя і здоров’я людини.

С. 24-27

7

Вплив рухової активності на розвиток організму. Принципи загартовування.

С. 28-32

8

Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату у школярів. Відновлення рівня здоров’я після хвороби.

С. 33-37

9

Практична робота.

Вправи для профілактики плоскостопості.

С. 38-43

10

Гігієна порожнини рота. Практична робота «Гігієнічний догляд за порожниною рота».

С. 44-46

11

Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоров’я.

Практичні роботи . Складання рекомендацій «Як підтримувати чисте повітря в оселі».

С. 47-51

Соціальна складова здоров'я

12

Традиції збереження здоров'я в родині

С. 58-59

13

Знайомство з людьми. Дружба і здоров’я. Побудова дружніх стосунків. Рольова гра «Будьмо знайомі!»

С. 60-64

14

Вплив друзів. Протидія небажаним пропозиціям.

Практична робота. Моделювання ситуацій відмови від пропозицій, що можуть мати негативні наслідки.

С. 65-71

15

Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю.

С. 72-77

16

Вплив телебачення, комп’ютера, мобільних телефонів та інших електронних засобів на здоров’я.

С. 78-82

ІІ семестр

17

Вплив реклами на рішення і поведінку людей.

С. 83-85

18

Інфекційні хвороби, що набули соціального значення.

Практична роботиа. Моделювання ситуації звернення за телефонами довіри.

С. 86-89

19

Охорона здоров'я дітей. Гуманне ставлення до людей з особливими потребами. Практична робота. Моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами.

С. 90-94

20

Наодинці вдома. Дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій квартирі, іншому будинку тощо.

С. 95-99

21

Безпека школяра. Правила поведінки під час масових шкільних заходів.

С. 100-104

22

Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи.

С. 105-109

23

Безпека руху пішоходів. Сигнали регулювання дорожнього руху.

С. 110-122

24

Види перехресть. Рух майданами.

С. 123-125

25

Дорожньо - транспортні пригоди (ДТП). Групи дорожніх знаків (6.1-6.4, 6.8-6.15, 7.1.4).

С. 126-134

Психічна і духовна складові здоров'я

26

Самооцінка і поведінка людини.

С. 136-140

27

Упевненість самовпевненість.

С. 141-142

28

Бажання, можливості, обов’язки. Воля і здоров’я людини.

С. 143-144

29

Вибір і досягнення мети.

Виконання проекту «Моя мета».

С. 145-147

30

Повага і самоповага.

С. 148-150

31

Звички і здоров'я . Формування звичок.

С. 151-153

32

Розвиток творчих здібностей. Виконання проекту: «Здоров’я всьому голова!»(творчий конкурс)

С. 154-156

33

Заохочення однолітків до здорового способу життя.

С. 157

34

Підсумковий урок за рік.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Соціальне партнерство закладу позашкільної освіти та сім’ї»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн