Календарне планування для 4 класу

Опис документу:
Календарне планування для 4 класу складено відповідно до: Програми 2016/2017 наказ МОН України від 05.08.2016 №948. Предмети: Українська мова, літературне читання, математика, природознавство, Я у світі, трудове навчання, російська мова, образотворче мистецтво, основи здоров'я.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Календарно-тематичне планування

з української мови, літературного читання,математики, природознавства, основ здоров’я, російської мови, Я у світі, образотворчого мистецтва, трудового навчання, курсу інваріантної (варіативної) складової робочого навчального плану школи у 4 класі на 2019/2020 навчальний рік

Зведений перелік перевірних робіт, які проводяться у 4 класі

Українська мова

з/п

Види перевірок

І семестр

ІІ семестр

1.

Діалог

1

-

2.

Перевірка мовних знань і вмінь

1

2

3.

Диктант

1

2

4.

Письмовий переказ

1

-

5

Списування

1

1

6

ДПА

1

Всього:

5

6

1.

Тематична контрольна робота

4

3

2.

Сформованість усних обчислень

-

1

3

ДПА

1

Всього:

4

5

Математика

Російська мова

з/п

Види перевірок

І семестр

ІІ семестр

1.

Аудіювання (письмово)

1

-

2.

Усний переказ

1

-

3.

Читання вголос

-

1

4.

Списування

1

-

5.

Робота з літературним твором (письм.)

-

1

6

Диктант

-

1

7

Перевірка мовних знань і вмінь

1

1

8

Письмовий переказ

-

1

9

Письмовий діалог

1

-

10

Навички читання мовчки (письмово)

1

1

Всього:

6

6

Літературне читання

з/п

Види перевірок

І семестр

ІІ семестр

1.

Читання вголос №4,8

1

1

2.

Аудіювання №1, 5,

1

1

3.

Усний переказ №3

1

-

4.

Робота з літературним твором (письм.) №7

-

1

5.

Читання мовчки (письмово) №2 №6

1

1

Всього:

4

4


Орієнтовний розподіл поточної перевірки уміння читати напам’ять

Вид перевірки

І семестр

ІІ семестр

Читання напам’ять віршованих текстів

3

3

Читання напам’ять

прозових текстів

1 уривок з казки

(35-40слів)

1 уривок з оповідання

(35-40слів)

Календарне планування складено відповідно до:

Програми 2016/2017 Наказ МОН України від 05.08.2016 №948

Українська мова

За підручником М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко (119 годин)

з/п

з/п

Тема уроку

дата

дата

Мова і мовлення

1

Мова- безсмертний скарб народу.

2

Збагачення мови новими словами.

3

Культура мовлення і спілкування.

Текст

4

Закріплення поняття про будову тексту.

5

Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті.

6

Зв’язок між реченнями в тексті.

7

УРЗМ. Складання ділових текстів (записка).

8

Поділ тексту на частини. Складання плану.

9

Особливості змісту та побудови тексту - міркування.

10

Особливості текстів – описів. Мета цих текстів.

11

Вправи на порівняння художнього і науково- популярного описів.

12

Замітка до газети.

13

Контрольна робота.Диктант. №1

14

УРЗМ. Докладний переказ тексту «Як краса врятувала берізки».

Речення

15

Аналіз диктанту. Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

16

Основа речення. Діалог.

17

Зв'язок слів у реченні. Основа речення.

18

Однорідні члени речення.

19

Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.

20

Закріплення знань про однорідні члени речення.

21

УРЗМ. Текст –розповідь на основі спостережень за природою «Золота осінь».

22

Перевірка знань з мови. Мова і мовлення . Текст. Речення.

Слово. Значення слова. Частини мови.

23

Аналіз перевірки знань. Слово. Значення слова.

24

Значущі частини слова.

25

Поділ на групи слів, що належать до різних частин мови.

26

Повторення вивченого про іменник.

27

УРЗМ. Складання і записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнка.

28

Іменники – синоніми, антоніми, багатозначні .

29

Рід і число іменників.

30

Відмінювання іменників.

31

Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями.

32

Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різного роду.

33

Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чоловічого роду в однині.

34

УРЗМ. Текст-розповідь «Калина – символ України».

35

Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а (-я) в родовому відмінку.

36

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини.

37

Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини.

38

Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на - р в орудному відмінку однини.

39

Правопис закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.

40

Правопис закінчень іменників у множині.

41

УРЗМ. Текст –опис за фотоілюстрацією. Науковий опис голуба.

42

Перевірка знань. Діалог.

43

Уживання іменників з прийменниками в різних відмінках.

44

Контроль та оцінка знань з теми Іменник.

45

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про прикметник.

46

Прикметники – синоніми, антоніми, пряме і переносне значення.

47

Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів.

48

УРЗМ. Складання текстів письмових привітань.

49

Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні.

50

Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками.

51

Спостереження за зв’язком прикметників з іменниками в реченнях.

52

Перевірна робота. Контрольне списування.

53

Відмінювання прикметників.

54

Вправи на визначення відмінка прикметника у реченні.

55

Побудова сполучень слів і речень з прикметниками в різних відмінкових формах.

56

УРЗМ. Текст - міркування «Чому важливо бути доброю людиною»

57

Вимова і правопис прикметників із суфіксами –ськ, -зьк, -цьк.

58

Контрольна робота. Письмовий переказ

59

Уживання знака м’якшення перед закінченням прикметників.

60

Уживання прикметників для всебічної характеристики предметів.

61

Форми давального і місцевого відмінка однини прикметників жіночого роду.

62

Відмінювання прикметників у множині.

63

Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині.

64

УРЗМ. Складання текстів письмових запрошень.

65

Узагальнення і систематизація знань і вмінь з теми.

66

Загальне уявлення про числівник.

67

Практичне засвоєння вимови і правопису відмінкових форм числівників.

68

Питання до кількісних і порядкових числівників.

69

Узагальнення знань про числівник.

70

Перевірна робота. Диктант. №2

71

УРЗМ. Робота з деформованим текстом.

72

Поняття про займенник як частину мови.

73

Особові займенники. Вживання їх у текстах.

74

Займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи однини і множини.

75

Відмінювання особових займенників.

76

Вживання займенників з прийменниками.

77

Побудова сполучень слів і речень із займенниками у різних формах.

78

Перевірка знань з мови. Числівник. Займенник.

79

УРЗМ. Докладний переказ тексту «Якого кольору слова».

80

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про дієслово.

81

Дієслова-синоніми, антоніми, багатозначні.

82

Особливості речень з однорідними присудками.

83

Роль дієслів у текстах розповідного та описового характеру.

84

Неозначена форма дієслова

85

Змінювання дієслів за часами.

86

УРЗМ. Науковий опис річки Дніпро.

87

Змінювання дієслів за числами.

88

Дієслова теперішнього часу.

89

Дієслова майбутнього часу.

90

Правопис особових закінчень дієслів 1-ї особи.

91

Правопис особових закінчень дієслів 2-ї особи.

92

УРЗМ. Вибірковий переказ тексту.

93

Правопис особових закінчень дієслів 3-ї особи.

94

Перевірна робота. Диктант.№3

95

Дієслова минулого часу.

96

Дієслова на –ся (-сь)

97

Узагальнення вивченого про дієслово

98

Перевірка знань з мови. Дієслово.

99

УРЗМ. Редагування тексту.

100

Аналіз перевірної роботи. Поняття про числівник як частину мови.

101

Роль прислівників синонімів у мовленні.

102

Роль прислівників антонімів у мовленні.

103

Перевірна робота. Контрольне списування.

104

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.

105

УРЗМ. Текст- розповідь за фото слайдами.

106

Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками.

107

Роль однорідних членів речення, виражених прислівниками.

108

Роль прислівників у художніх і науково - популярних текстах.

109

Правопис найуживаніших прислівників.

110

Узагальнення вивченого про прислівник.

111

УРЗМ. Розповідь із обґрунтуванням власної думки.

112

Повторення і узагальнення вивченого за рік.

113

Повторення і узагальнення вивченого за рік.

114

Повторення і узагальнення вивченого за рік.

115

Повторення і узагальнення вивченого за рік.

116

Повторення і узагальнення вивченого за рік.

117

Повторення і узагальнення вивченого за рік.

118

УРЗМ. Текст «Чому мені подобається власне ім’я»

119

Підсумковий урок за рік.

Літературне читання

За підручником О. Я. Савченко

(119 годин)

з/п

з/п

Тема уроку

дата

дата

Із скарбниці усної народної творчості

1

Вступ до розділу. За Софією Грицою. Наші джерела.

2

Мудра дівчина.

3

Мудра дівчина. (уривок напам’ять)

4

УПЧ. Прислів’я та приказки, лічилки, загадки, народні усмішки. С.3-10

5

Без труда нема плода.

6

У природі. Народна притча. Записала Олена Пчілка.

7

Хліб і золото. (народна легенда)

8

Місто Сміла. (народна легенда)

9

Стоїть явір над водою.(напам’ять)

10

Котився віночок по полю.

11

УПЧ. Соціально - побутові казки. Притчи. С.10-18

12

Швачка. Син та мати. Записав Борис Грінченко.

13

Українські народні прислів’я. прислів’я народів світу.

14

Скоромовки.

15

Загадки.

16

Галина Кирпа. Мова моя. (напам’ять)

17

Перевір свої досягнення.

18

УПЧ. Легенди. Народні пісні. С.18-23

Що було на початку світу

19

Створення світу.

20

Ольга Бондарук. Міфи про створення світу та людей.

21

Контрольна робота: аудіювання (письмово)№1

22

Дедалі та Ікар. Переказала Катерина Гловацька

23

Дедалі та Ікар. Переказала Катерина Гловацька

24

Як ще не було початку світа… Записала Євгенія Ярошинська.

25

УПЧ. Поезія Шевченка, Лесі Українки. С.24- 27

26

За Сергієм Плачиндою. Гнів Перуна

27

За Сергієм Плачиндою. Гнів Перуна

28

Перевір свої досягнення.

Сторінками історії України

29

Олександр Олесь . Наші предки слов’яни.

30

Олександр Олесь . Ярослав Мудрий.

31

Іван Крип’якевич. Книги за княжів часів…

32

УПЧ. Поезія Любові Забашти, Дмитра Білоуса С.27-30

33

Дмитро білоус. У назвах міст і сіл слова…

34

Алла Коваль. Місто Чернігів.

35

Марія Хоросницька. Звідки в міста назва – Львів.

36

Марія Пригара. Козак Голота.

37

Марія Пригара. Козак Голота.

38

Іван Гнатюк . Козацький дуб.

39

УПЧ. Поезія Володимира Лучука, Анатолія Костецького, Ірини Жиленко, Оксани Сенатович С.31-36

40

Іван Бондарчук. На новій землі.

41

Контрольна робота: читання мовчки (письмово)№2

42

Тамара Коломієць. Ялинка мого дитинства.

43

Контрольна робота: усний переказ №3

44

Контрольна робота№4. Читання вголос

45

Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор?

46

УПЧ. Поезія Ліни Костенко, Ганни Черінь, Дмитра Павличка С.36-42

47

Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор?

48

Дмитро Павличко. Наш Прапор. (напам’ять)

49.

Наталка Поклад. Гімн.

50.

Перевір свої досягнення.

Як не любить той край.

51.

Вступ до розділу. Володимир Сосюра. Як не любить той край… Ліна Костенко. Усе моє, все зветься Україна…(напам’ять на вибір)

52.

В. Сухомлинський. Восени пахне яблуками.

53.

УПЧ. Байки. С.42- 47

54.

Олександр Олесь . Степ.

55.

Марко Вовчок літній ранок. Михайло Коцюбинський. Літній день. (напам’ять рядки опису)

56.

Надія Кир’ян. Євшан.

57.

Григір Тютюнник. Ласочка.

58.

Григір Тютюнник. Ласочка.

59.

Тетяна Кара – Васильєва. Співуча глина.

60.

УПЧ Малий віз , Іменний обід, Спляча книга, Гра в шашки, Любіть Книгу! С. 47- 57

61.

Володимир Лучук. Скільки річок в Україні? Степан Жупанин. Загадка-добавлянка.

62.

Ліна Костенко. Я хочу на озеро Світязь…(напам’ять)

63.

В. Сухомлинський. Не забувай про джерело.

64.

Анатолій Качан. Летючий корабель

65.

Перевір свої досягнення.

66.

Контрольна робота:аудіювання№5

Видатні українські письменники

67.

УПЧ Всеволод Нестайко, Бормашина. С.57-65

68.

Вступ до розділу. Тарас Шевченко. Про себе.

69.

Вступ до розділу. Тарас Шевченко. Про себе.

70.

Тарас Шевченко. Вітер віє- повіває… вітер з гаєм розмовляє…(напам’ять)

71.

Тарас Шевченко. Реве та стогне Дніпр широкий…

72.

Музей «Заповіту» Тараса Шевченка в Переяславі

73.

Роман Завадович. Поет- Каменяр.

74.

УПЧ Казка про вимріяне яєчко, або Правда про Курочку Рябу. С.66 -81

75.

Іван Франко. Дивувалася зима… Дрімають села…

76.

Іван Франко. Лисичка-кума.

77.

Микола Олійник. Леся.

78.

Леся Українка. Конвалія. Леся Українка. Давня весна.

79.

Леся Українка. Біда навчить.

80.

Павло Тичина. Де не глянь – колоски. Хор Лісових Дзвіночків.

81.

УПЧ. Оксана Іваненко. Бурулька. Олесь Гончар. Яблука на стовпцях. с.82- 88

82.

Павло Тичина. Сонце і дим.

83.

Максим Рильський . Дитинство.

84.

Максим Рильський . Ким хочеш бути хлопчику в житті?

85.

Перевір свої досягнення.

Розповіді про нас самих

86.

Вступ до розділу. Езоп. Двоє приятелів і ведмідь

87.

Леонід Глібов. Зозуля і Півень.

88.

УПЧ Михайло Чубанівський. Вірний.с.88-94

89.

Олена Пчілка. Котова наука

90.

Неля Шейко- Медведєва. Лисиця, що впала з неба.

91.

Неля Шейко- Медведєва. Лисиця, що впала з неба.

92.

Перевір свої досягнення.

Літературні казки зарубіжних письменників

93.

Вступ до розділу. О. Пушкін. Казка про царя Салтана.

94.

Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя.

95.

УПЧ Михайло Слабошпицький. Норвезький кіт у намисті. Г.Тютюнник. Однокрил. С.95-105

96.

Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя.

97.

Контрольна робота: читання мовчки (письмово)№6

98.

Джанні Родарі. Дорога,що нікуди не вела.

99.

Джанні Родарі. Дорога,що нікуди не вела.

100.

Перевір свої досягнення.

Світ дитинства в літературі

101.

Вступ до розділу. Любов Забашта. Сказав мудрець. Анатолій Костецький. Мрія.

102.

УПЧ А. Коваль. Культура України. М.Коцюбинський. Нюренберзьке яйце. С .105-115

103.

Анатолій Костецький. Спішу додому.

104.

В. Сухомлинський. Не загубив, а знайшов

105.

Всеволод Нестайко. Шура і Шурко

106.

Марія Чумарна. Казка про друга.

107.

В. Нестайко. Із сміхом треба бути обережним. Галина Малик. Мавпині іменини.

108.

Грицько Бойко. Консультант. М. Сингаївський. Сміх для всіх.

109.

УПЧ В.Скуратівський. Вересневий час – сім погод у нас. С.115- 122

110.

В. Сухомлинський. Співуча пір’їнка. Ганна Чубач. Найрідніші голоси.

111.

Контрольна робота: робота з літературним твором (письм.) №7

112.

Степан Жупанин. Намалюю вітер. Ліна Костенко. Якщо не можеш вітер змалювати…

113.

Олександр Єфімов. Тут усе є… Емілія Саталкіна. Кожен знає своє діло.

114.

Володимир Рутківський. Як складають вірші.

115.

Контрольна робота: читання вголос №8

116.

УПЧ Л.Керролл. Аліса в країні чудес с.123- 131

117.

М. Сингаївський. Дощ із краплі починається.

118.

ДПА

119

Підсумковий урок за рік.

Математика

За підручником М. В.Богданович, Г. П. Лишенко

136 год (4 години на тиждень)

з/п

з/п

Тема уроку

дата

дата

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3 клас. Вивчення письмового множення і ділення в межах 1000

1

Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці.

2

Додавання і віднімання трицифрових чисел. Значення буквених виразів.

3

Нумерація трицифрових чисел. Складання виразів. Обернені задачі.

4

Нумерація трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми двох добутків.

5

Письмове множення на одноцифрове число. Вирази на сумісні дії. Розв’язання задач.

6

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число.

7

Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число.

8

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число.

9

Множення і ділення на розрядні одиниці 10, 100.

10

Письмові прийоми множення на кругле число. Розв’язування рівнянь.

11

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток.

12

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення.

13

Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв’язування рівнянь.

14

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язання задач.

15

Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язання задач.

16

Письмове ділення з остачею. Розв’язування рівнянь.

17

Контрольна робота №1

Нумерація багатоцифрових чисел

18

Аналіз контрольної роботи. Утворення, читання і запис чотирицифрових чисел у межах 2000.

19

Утворення другої тисячі. Повторення поза табличного ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу.

20

Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Кут.

21

Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа.

22

Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі на три дії.

23

Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел.

24

Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві та три дії.

25

Читання і запис п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами.

26

Порівняння чисел. Читання і запис п’ятицифрових чисел.

27

Нумерація шестицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу.

28

Читання і запис шестицифрових чисел у межах 200 000. Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу.

29

Нумерація шестицифрових чисел. Розв’язування рівнянь.

30

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиці розрядів і класів.

31

Читання і запис шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10,100,1000.

32

Збільшення (зменшення) числа в 10,100,1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел.

33

Десяткова система числення. Розв’язування рівнянь.

34

Контрольна робота №2

35

Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

36

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання іншими.

37

Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв’язання задач.

38

Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події.

39

Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними.

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

40

Дія додавання . Закони додавання. Табличне й поза табличне, усне і письмове додавання.

41

Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа.

42

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі які розв’язуються відніманням.

43

Перевірка додавання відніманням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка.

44

Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів. Розв’язання задач.

45

Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника.

46

Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Самостійна робота.

47

Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси.

48

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Задачі з буквеними даними.

49

Контрольна робота №3

50

Аналіз контрольної роботи. Прості задачі на визначення тривалості подій, дати її початку і закінчення.

51

Прості задачі на визначення тривалості подій, дати її початку і закінчення.

52

Прості задачі на визначення тривалості подій, дати її початку і закінчення. Розв’язування рівнянь.

53

Застосування способу округлення при додаванні і відніманні. Розв’язання задач.

54

Діаграми. Розв’язання задач на знаходження різниці.

55

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху.

56

Задачі на визначення відстані за швидкістю і часом.

57

Задачі на визначення часу за відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами.

58

Прості і складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла і їх назви.

Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число.

59

Дія множення. Закони множення.

60

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв’язування задач на рух.

61

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника є нулі.

62

Контрольна робота №4

63

Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, які закінчуються нулями.

64

Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу.

65.

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

66.

Правило обчислення площі прямокутника. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу.

67.

Обчислення площі і периметра прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

68.

Одиниці вимірювання площі. Задачі, які включають дії над величинами.

69.

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника.

70.

Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Ділення іменованих чисел.

71.

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов’язані з площею прямокутника.

72.

Дія ділення. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі.

73.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі вивчених видів.

74.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

75.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням.

76.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нуль.

77.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить усередині нуль.

78.

Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

79.

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

80.

Ділення іменованого числа на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

81.

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.

82.

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний рух.

83.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій.

84.

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10,100,1000 з остачею.

85.

Контрольна робота № 5.

86.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

Ознайомлення з дробами. Множення і ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями

87.

Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Порівняння частин.

88.

Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які включають знаходження частини числа.

89.

Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа.

90.

Дроби, які дорівнюють одиниці. Порівняння дробів.

91.

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв’язування задач.

92.

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа.

93.

Контрольна робота на № 6.

94.

Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, що закінчуються нулями.

95.

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.

96.

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа.

97.

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел.

98.

Знаходження добутку виду 2400·30 усним і письмовим способом. Розв’язування задач з буквеними даними.

99.

Повторення вивченого. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування рівнянь і нерівностей.

100.

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.

101.

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа.

102.

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення.

103.

Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа.

104.

Ділення виду 45 780: 60 і 299 600:700. Задачі на рух.

105.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними.

106.

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами.

107.

Контрольна робота № 7.

108.

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число

109.

Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

110.

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

111.

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

112.

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями.

113.

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

114.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Задачі на рух.

115.

Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578·403.

Задачі на рух та знаходження площі.

116.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове.

117.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею у випадку двоцифрової частки.

118.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрове. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Рівняння.

119.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

120.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

121.

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Розв’язування задач.

122.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить нулі. Розв’язування задач.

123.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові у випадку, коли частка містить 0 одиниць.

124.

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові з остачею. Розв’язування задач.

125.

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Задачі на знаходження середнього арифметичного.

126.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу.

127.

Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами.

128.

Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування задач.

129.

Контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень .№ 8.

130.

Аналіз контрольної роботи. Ознайомлення з письмовим діленням на трицифрове число.

131.

Ділення багатоцифрових чисел на трицифрове число.

Повторення вивченого матеріалу

132.

Натуральний ряд. Порівняння чисел.

133.

Величини. Метрична система мір.

134.

Контрольна робота. ДПА.

135.

Аналіз контрольної роботи. Ділення. Властивості частки.

136.

Підсумковий урок за рік.

Природознавство

За підручником І. В. Грущинської

(68 годин, 2 години на тиждень)

Тема уроку

Дата

дата

Вступ

1

Людина – частина живої природи. Взаємозв’язок людини та природи.

Всесвіт і Сонячна система

2

Уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт.

3

Склад Сонячної системи: Сонце, великі та карликові планети, малі тіла.

4

Вплив Сонця на різноманітність природи Землі.

5

Планети земної групи.

6

Планети- гіганти

7

Теплові пояси.

8

Земля. Добовий і річний рух Землі.

9

Місяць – природний супутник Землі.

10

Сузір’я. Великий та Малий Віз, Полярна зоря. Чумацький Шлях – наша Галактика.

11

Навчальний проект. Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш

12

Контрольна робота.

План і карта

13

Горизонт, сторони горизонту.

14

Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак.

15

Екскурсія. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак.

16

Зображення місцевості на плані, умовні знаки.

17

Масштаб.

18

Географічна карта, умовні знаки на карті.

19

Практична робота. Читання плану і карти з використанням умовних знаків і масштабу

20

Робота з планом і картою.

Контрольна робота.

Природа материків і океанів

21

Розселення людей на Землі. Чисельність населення Землі, її зміна.

22

Океани, материки (континенти) і частини світу на географічних картах.

23

Практична робота.

Робота з географічною картою півкуль та світу.

24

Особливості природи Тихого океану.

25

Особливості природи Антлантичного океану.

26

Особливості природи Північного Льодовитого океану.

27

Особливості природи Індійського океану.

28

Практична робота.

Нанесення на контурну карту назв материків і океанів.

29

Повторення вивченого про океани.

Контрольна робота

30

Підсумковий урок за семестр.

ІІ семестр

31

Особливості природи материків Землі. Євразія.

32

Рослинний і тваринний світ Євразії.

33

Особливості природи материків Землі. Африка.

34

Рослинний і тваринний світ Африки.

35

Особливості природи материків Землі. Північна Америка.

36

Рослинний і тваринний світ Північної Америки.

37

Особливості природи материків Землі. Південна Америка.

38

Рослинний і тваринний світ Південної Америки.

39

Особливості природи материків Землі. Австралія.

40

Рослинний і тваринний світ Австралії.

41

Особливості природи материків Землі. Антарктида.

42

Рослинний і тваринний світ Антарктиди.

43

Практична робота. Позначення на контурній карті назв материків і океанів.

44

Навчальний проект. Цікавий світ материка, на який я хочу потрапити

45

Повторення та закріплення вивченого.

46

Узагальнюючий урок за темою:Природа материків і океанів.

Контрольна робота.

Природа України

47

Україна на карті світу. Карта України.

48

Практичні роботи. Робота з географічною картою України; Позначення на контурну карту столиці та міст України.

49

Форми земної поверхні. Рівнини і гори в Україні і в своєму краї.

50

Корисні копалини України.

51

Водойми України та їх використання і значення.

52

Будова річки. Рівнинні і гірські річки.

53

Озера і болота.

54

Чорне море.

55

Азовське море.

56

Практичні роботи. Позначення на контурній карті основних форм земної поверхні та водойм України.

57

Начальний проект. Водойми рідного краю їх стан та охорона.

58

Використання і охорона природних багатств водойм.

Контрольна робота.

59

Ґрунти України. Охорона ґрунтів.

60

Природні зони України.

61

Мішані ліси (Полісся).

62

Лісостеп.

63

Степ.

64

Гори Карпати.

65

Кримські гори.

66

Начальні проекти. Що можна зробити для збереження природи у моєму краї?

67

Контрольна робота.

68

Екскурсія:Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю

Я у світі

За підручником О. В. Тагліної, О. В. Іванової

( 34 год -1 година на тиждень)

з/п

з/п

Тема уроку

дата

дата

Людина

1

Неповторність кожної людини.

2

Життя людини- найвища цінність. Людське «Я».

3

Практична робота. Обговорення ст.6 Конвенції ООН про права дитини, ст.3, ст.21, ст. 27 Конституції України.

4

Справжня особистість

5

Можливості людини

6

Досягнення успіху. Наполегливість – важлива риса характеру.

7

Проект. Мої досягнення.

Людина серед людей

8

Роль спілкування в житті людини. Культура поведінки

9

Проект. Дослідження своїх витрат за тиждень.

10

Вчимося бути культурними у спілкуванні, мовленні, зовнішності.

11

Правила поведінки в гостях. Правила гостинності.

12

Культура спілкування. Конфлікти.

13

Практична робота. Складання правил ведення дискусії. Де закінчується щедрість і починається марнотратство?

14

Людські чесноти.

Людина в суспільстві

15

Ознайомлення з громадянськими правами.

16

Ознайомлення з громадянськими обов’язками.

17

Основні символи держави.

18.

Турбота кожного про оточення. Люди навколо мене.

19.

Турбота кожного про довкілля. Я і природа.

20.

Турбота кожного про історичну та культурну спадщину.

21.

Відповідальність за правопорушення

22.

Практична робота. Створення фотоколажу. «Свята нашої держави».

23.

Проект. Сім чудес України.

Людина і світ

24.

Планета Земля – наш спільний дім.

25.

Різноманітність культур і звичаїв народів.

26.

Найближчі сусіди України.

27.

Ми – мандрівники.

28.

Подорож до Польщі.

29.

Подорож до Великої Британії

30.

Подорож до Китаю.

31.

Подорож до Індії

32.

Усім світом охороняємо природу.

33.

Усім світом охороняємо природні багатства.

34.

Усім світом охороняємо культуру різних народів.

35

Проект. Українці, яких знає світ.

Трудове навчання

За підручником Н. В. Котелянець

( 34 год -1 година на тиждень)

з/п

з/п

Тема уроку

дата

дата

Виготовлення рухомих моделей тваринок

1

Рухома іграшка «Сонечко»

2

Іграшка- смикунець «Котик»

3

Рухома іграшка «Тигреня»

Сюжетні витинанки. Оригамі .

4

Композиція «Ажурні дерева»

5

Сюжетна композиція – витинанка «У казковому лісі»

6

Оригамі «Жабка-стрибуха»

7

Оригамі «Мордочка,що відкриває пащу»

Виготовлення штучних квітів. Колаж

8

Натюрморт «Квіти у вазі»

9

Паперова квітка «Нарцис»

10

Натюрморт у техніці колажу

11

Колаж «Портрет героя»

Вишивання

12

Оздоблення серветки швом «уперед голка».

13

Оздоблення серветки швом «назад голка».

14

Об’ємна аплікація з тканини з використанням ґудзиків.

15

Виготовлення м’якої іграшки «ялиночка»

16

Проект «Новорічна красуня»

Робота з пластичними матеріалами

17

Ліплення улюбленої тваринки

18.

Ліплення лісовичка на основі пляшечки

19.

Ліплення за мотивами народних іграшок

20.

Плетіння браслета

21.

Виготовлення ляльки мотанки

22.

Панно «квіти для мами»

Пап’є- маше

23.

Виготовлення декоративної тарілочки.

24.

Виготовлення декоративної тарілочки.

25.

Оздоблення пап’є маше

Дизайн та оформлення виробів

26.

Іграшки зі штучних матеріалів

27.

Проект «декорування великодніх яєць»

28.

Проект «декорування великодніх яєць»

29.

Виготовлення та оздоблення рамки для фото.

30.

Виготовлення моделі дитячого літнього взуття.

Світ професій

31.

У гості до продавця

32.

Знайомтеся : лісник, автослюсар.

33.

Знайомтеся : редактор, модельер.

34.

Підсумковий урок за рік.

Образотворче мистецтво

За підручником В. К. Калініченко, В. В. Сергієнко та альбомом-посібником Н.А. Горошко

(34 год - 1 година на тиждень)

з/п

з/п

Тема уроку

дата

дата

Художній образ в графіці, живописі та скульптурі

1

Спогади про літо

2

Характер дерева

3

Техніки графіки

4

Колір як засіб виразності живопису

5

Техніки живопису

6

Форма, колір, декор у створенні образу

7

Скульптура.

8

Незвичайні матеріали художника - скульптора

Художній образ в декоративно- прикладному мистецтві

9

Особливості декоративного образу.

10

Петриківський розпис

11

Мистецтво витинанки

12

Архітектура

13

Інтер’єр, розташування предметів у закрито-

му просторі.

14

Дизайн та художнє конструювання.

15

Шрифт у декоративній композиції.

Образи природи,тварин, людей у мистецтві

16

Фантастичні і реалістичні образи в мистецтві

17.

Пейзаж.

18.

Лінійна перспектива.

19.

Фантастичні тварини.

20.

Фантастичні істоти.

21.

Малюємо людину.

22.

Людина в русі.

23.

Жанри живопису.

Образ рідного краю у мистецтві

24.

Краса рідного краю.

25.

Формат і композиція.

26.

Ландшафтна архітектура.

27.

У майстерні художника – дизайнера.

28.

У майстерні коваля.

29.

Оформлення вітрин.

30.

Святковий настрій.

31.

Вулиця рідного села.

32.

Садки цвітуть

33.

Узагальнення

34.

Перевір себе та підготуйся до творчості влітку

Основи здоров`я

За підручником І. Д. Беха, Т. В. Воронцової, В. С. Пономаренка,

С. В. Страшка

(34 год -1 година на тиждень)

з/п

з/п

Тема уроку

дата

дата

Здоров’я людини

1

Життя і безпека людини.

2

Життя і здоров’я.

3

Розвиток людини.

Здорове тіло

4

Збалансоване харчування.

5

Вода і поживні речовини.

6

Рух і загартування.

7

Профілактика порушень зору, слуху, постави.

8

Гігієна порожнини рота. Практична робота. Гігієнічний догляд за порожниною рота.

9

Гігієна оселі.

10

Організація самонавчання.

Серед людей

11

Сім’я і здоров’я.

12

Розбудова дружніх стосунків. Практична робота. Рольова гра . Будьмо знайомі.

13

Як відстояти себе.

14

Шкідливі звички і здоров’я.

15

Шкідливі звички і здоров’я.

16.

Реклама і здоров’я.

17.

Засоби комунікації і здоров’я.

18.

Засоби комунікації і здоров’я.

19.

Хвороби, які набули соціального значення.

20.

Охорона здоров’я дітей.

21.

Люди з особливими потребами.

22.

Люди з особливими потребами.

Безпечне довкілля

23.

Наодинці вдома.

24.

Безпека школяра.

25.

Безпечна прогулянка.

26.

Безпека дорожнього руху.

27.

Рух на перехресті, майдані

28.

Аварії на дорогах

29.

Підсумок за розділом.

Здоровий дух

30.

Самооцінка і поведінка людини.

31.

Хочу,можу, треба.

32.

Проект . Здоров’я всьому голова.

33.

Звички і здоров’я.

34.

Підсумковий урок за рік.

Російська мова

За підручником Є. І. Самонової, В. І. Стативки, Т. М. Полякової

( 70 год – 2 години на тиждень)

Тема уроку

Дата

Дата

1

Наша Родина – Украина. Киев – столица Украины.

2

Государственный язык, русский и другие языки.

3

Роль слушания, понимания прослушанного текста.

4

Совершенствование чтения вслух и молча.

5

Чтение. Чтение вслух. Контрольная работа: аудирование.

6

Диалог. Речевой этикет.

7

Правила поведения в диалоге.

Контрольная работа: диалог(письменный)

8

Текст. Тема и основная мысль прочитанного текста.

9

Текст. Части текста.

10

Текст. Абзац. Новое и известное в тексте.

11

Текст. Ключевые слова в тексте.

12

Текст. Связи между частями и предложениями текста.

13

Составление предложений и объединение их в связное высказывание.

14

Текст. Типы текстов.

15

Чтение. Составные части текста.

16

Контрольная работа: устный пересказ.

17

Контрольная работа: списывание.

18

Предложение. Главные члены предложения.

19

Предложение. Второстепенные члены предложения.

20

Предложение. Предложения-реплики в диалоге.

21

Диалог. Строение диалогов.

22

Предложение. Предложения с однородными членами.

23

Предложение. Предложения с однородными членами (продолжение)

24

Предложение. Использование предложений в речи.

25

Правила поведения и культура общения.

26

Работа над содержанием прослушанного текста.

27

Работа над содержанием текста, прочитаного молча.

28

Контрольная работа. Чтение молча.

29

Контрольная работа по языковой теме.

30

Повторение и закрепление изученного.

31

Итоговый урок за семестр.

ІІ семестр

32

Народные ремёсла. Декоративное искусство. Национальный костюм. Культура внешнего вида человека.

33

Чтение текста вслух и молча.

34

Чтение. Связь причины и следствия события в прочитанном тексте.

35

Диалог. Воспроизведение прослушанных диалогов.

36

Сопоставление высказывания с планом.

37

Значение слова. Однозначные и многозначные слова.

38

Значение слова. Слова с прямым и переносным значением.

39

Значение слова. Устойчивые сочетания слов.

40

Значение слова. Употребление слов в речи.

41

Монолог. Творческий пересказ самостоятельно прочитанного текста.

42

Письмо. Сочинение на семейную или школьную тематику

43

Состав слова. Значимые части слова.

44

Состав слова. Однокоренные слова.

45

Состав слова. Образование слов с помощью префикса и суффикса.

46

Состав слова. Различия в образовании слов в русском и украинском языках.

47

Контрольная работа. Письменный пересказ.

48

Письмо. Сочинение по обсуждаемой проблеме (пять-шесть предложений)

49

Контрольная работа. Работа с литера-турным произвидением.

50

Правописание. Написание безударных гласных в корне слова.

51

Правописание. Написание парных звонких–глухих согласных в корне слова.

52

Правописание. Написание ъ и ь перед е, ё, ю, я, и.

53

Правописание. Обозначение непроизносимых согласных в корне слова.

54

Правописание. Написание слов с удвоенными согласными в корне слова.

55

Правописание. Перенос слова с сочетанием согласных.

56

Правописание. Списывание и проверка написанного по образцу.

57

Контрольная работа. Чтение молча.

58

Контрольная работа: диктант.

59

Моральные ценности . Художественная литература как хранительница моральных ценностей

60

Чтение. Выявление характеров действующих лиц, героев литературных произведений.

61

Чтение. Художественные средства текста.

62

Чтение. Жанры художественной литературы.

63

Чтение. Собственное мнение по поводу прочитанного текста.

64

Проверочная работа. Языковая тема.

65

Монолог. Высказывание на основе жизненного опыта.

66

Диалог. Составление диалогов. (четыре-пять реплик)

67

Контрольная работа. Чтение вголос.

68

Чтение. Развитие творческого воображения при чтении.

69

Повторение изученного.

70

Итоговый урок за год.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
3
міс.
0
8
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!