Календарне планування алгебра і початки аналізу 10 клас академічний рівень

Опис документу:
Планування навчального матеріалу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор школи-гімназії

________________ Н.І. Якимцева

. 01 вересня 2010 р.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

вивчення алгебри і початків аналізу

в 10 класі

(академічний рівень)

НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія»

смт. Муровані Курилівці

на 2010 – 2011 навчальний рік

Серветник В. Г.,

вчитель математики

За програмою: 2 години на тиждень, у І семестрі (32 години) і

у ІІ семестрі (38 годин)

Разом : 70 годин.

І СЕМЕСТР

Тема 1. Функції, рівняння і нерівності (12 год.)

Тема 2. Степенева функція: корінь п-го степеня (7 год.)

Тема 3. Степенева функція: степінь із раціональним показником (7 год.)

Тема 4. Тригонометричні функції: означення та властивості тригонометричних функцій (6 год.)

ІІ СЕМЕСТР

Тема 4 (закінчення). Тригонометричні функції: означення та властивості тригонометричних функцій (5 год.)

Тема 5. Тригонометричні функції: тригонометричні формули додавання та наслідки з них (9 год.)

Тема 6. Тригонометричні рівняння і нерівності (16 год.)

Тема 7. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 8 год.)

І семестр

Тема 1. Функції, рівняння і нерівності (12 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Зображує на діаграмах чи числовій прямій об’єднання і переріз множин та ілюструє поняття підмножини.

Користується різними способами задання функцій.

Формулює означення числової функції, зростання і спадання, парності і непарності функції.

Знаходить область визначення функціональних залежностей, значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення.

Встановлює за графіком функції її основні властивості.

Виконує і пояснює перетворення графіків функцій.

Досліджує властивості функцій, заданих аналітично, використовує одержані результати для побудови графіків функцій.

Застосовує властивості функцій до розв’язування рівнянь і нерівностей.

Пояснює зміст понять «рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей», «рівняння-наслідки» та використовує їх при розв’язуванні рівнянь та нерівностей.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

1

Множини, операції над множинами

Сформувати поняття множини; сформувати вміння виконувати операції над множинами

2

Числові множини. Множина дійсних чисел

Сформувати поняття числової множини; поняття ірраціонального числа; ознайомити з розширенням числових множин за рахунок множини дійсних чисел

3

Числові функції. Способи задання числових функцій

Повторити й розширити відомості про функцію; сформувати поняття числової функції; сформувати вміння використовувати різні способи задання функції

4

Властивості функцій: область визначення, область (множина) значень функції, нулі функції, проміжки знакосталості функції, проміжки зростання, спадання, сталості функції, парність, непарність функції, найбільше та найменше значення функції

Узагальнити й розширити відомості про функцію; сформувати вміння досліджувати властивості функцій та використовувати здобуті результати для побудови графіків функцій

5

Властивості і графіки основних видів функцій

Узагальнити та систематизувати знання учнів про основні види функцій, їх властивості та графіки

6

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

Узагальнити та систематизувати знання учнів щодо побудови графіків функцій за допомогою геометричних перетворень відомих графіків функцій

7

Обернена функція

Сформувати поняття оберненої функції; домогтися розуміння оборотної функції; сформувати вміння знаходити формулу функції, оберненої до поданої

8

Рівносильні перетворення рівнянь. Рівняння-наслідки

Сформувати поняття рівнянь-наслідків та рівносильних рівнянь

9

Застосування властивостей функцій до розв’язування рівнянь

Сформувати вміння застосовувати властивості функцій до розв’язування рівнянь

10

Рівносильні перетворення нерівностей, метод інтервалів

Узагальнити поняття рівносильних нерівностей та рівносильних перетворень нерівностей; сформувати вміння розв’язувати нерівності методом інтервалів

11

Рівняння і нерівності, що містять знак модуля. Рівняння і нерівності з параметрами

Розглянути способи розв’язання рівнянь і нерівностей, що містять знак модуля та рівнянь і нерівностей з параметрами

12

Контрольна робота №1

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Функції, рівняння і нерівності»

Тема 2. Степенева функція: корінь п-го степеня (7 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Формулює означення кореня п-го степеня, арифметичного кореня п-го степеня, властивості коренів.

Обчислює, оцінює та порівнює корені.

Розв’язує нескладні ірраціональні рівняння.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

13

Корінь п–го степеня. Арифметичний корінь п–го степеня, його властивості

Сформувати поняття кореня п-го степе-ня, арифметичного кореня п-го степеня; домогтися засвоєння властивостей арифметичного кореня п-го степеня

14

Перетворення коренів. Дії над коренями

Удосконалити вміння застосовувати властивості арифметичного кореня п-го степеня до перетворення виразів, зокрема виносити множник з-під знака кореня та вносити множник під знак кореня

15

Функція та її графік

Сформувати поняття функції; домогтися засвоєння її властивостей; сформувати вміння будувати графік

16

Ірраціональні рівняння

Сформувати поняття ірраціонального рівняння; сформувати вміння розв’язувати нескладні ірраціональні рівняння

17

Ірраціональні рівняння

Удосконалити вміння розв’язувати ірраціональні рівняння

18

Ірраціональні нерівності. Системи ірраціональних рівнянь

Сформувати вміння розв’язувати найпростіші ірраціональні нерівності та системи ірраціональних рівнянь

19

Контрольна робота №2

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Корінь п-го степеня»

Тема 3. Степенева функція: степінь із раціональним показником

(7 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Формулює означення степеня з раціональним показником, властивості степеня з раціональним показником.

Обчислює, оцінює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональним показниками.

Розпізнає та зображує графіки степеневих функцій.

Моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

20

Степінь з раціональним показником, його властивості

Сформувати поняття степеня з раціональним показником; домогтися засвоєння його властивостей

21

Степінь з раціональним показником, його властивості

Удосконалити вміння застосовувати означення та властивості степеня з раціональним показником до розв’язування вправ

22

Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником

Сформувати вміння застосовувати означення та властивості степеня з раціональним показником до перетворення виразів

23

Перетворення виразів, які містять степінь з раціональним показником

Удосконалити вміння застосовувати означення та властивості степеня з раціональним показником до перетворення виразів

24

Степенева функція, її властивості та графік

Сформувати поняття степеневої функції; домогтися засвоєння її властивостей; розглянути загальний вигляд графіків степеневої функції

25

Степенева функція, її властивості та графік

Удосконалити вміння виконувати вправи, що передбачають застосування властивостей та графіків степеневої функції; розглянути приклади моделювання реальних процесів за допомогою степеневих функцій

26

Контрольна робота №3

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Степені з раціональним показником»

Тема 4. Тригонометричні функції:

означення та властивості тригонометричних функцій (6 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Виконує перехід від радіанної міри кута до градусної і навпаки.

Встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі.

Формулює означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса кута і числового аргументу; властивості тригонометричних функцій.

Розпізнає і будує графіки тригонометричних функцій і на них ілюструє властивості функцій.

Обчислює значення тригонометричних виразів.

Перетворює нескладні тригонометричні вирази.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

27

Радіанне вимірювання кутів

Сформувати поняття кута повороту, поняття радіана; сформувати вміння переходити від радіанної міри кута до градусної, і навпаки

28

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута.

Тригонометричні функції числового аргументу

Сформувати поняття синуса, косинуса, тангенса, котангенса тригонометричних функцій числового аргументу; домогтися засвоєння значень тригонометричних функцій окремих чисел та знаків синуса, косинуса, тангенса і котангенса в кожній із координатних чвертей

29

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

Домогтися засвоєння основних співвідношень між тригонометричними функціями одного аргументу; сформувати вміння виконувати вправи, що передбачають застосування цих співвідношень

30

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

Удосконалити вміння застосовувати основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу до розв’язування задач, зокрема сформувати вміння знаходити тригонометричні функції за значенням однієї з них

31

Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій

Сформувати поняття періодичної функції; домогтися засвоєння таких властивостей тригонометричних функцій, як періодичність, парність, непарність

32

Властивості та графіки тригонометричних функцій

Сформувати вміння будувати графіки функцій; домогтися засвоєння властивостей цих функцій

ІІ СЕМЕСТР

Тема 4 (закінчення). Тригонометричні функції:

означення та властивості тригонометричних функцій (5 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Формулює властивості тригонометричних функцій.

Розпізнає і будує графіки тригонометричних функцій і на них ілюструє властивості функцій.

Застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів, зокрема гармонічних коливань.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

33

Властивості та графіки тригонометричних функцій

Сформувати вміння будувати графіки функцій у = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x; домогтися засвоєння властивостей цих функцій

34

Властивості та графіки тригонометричних функцій

Сформувати вміння будувати графіки тригонометричних функцій; застосовуючи елементарні перетворення графіків функцій

35

Гармонічні коливання

Сформувати уявлення про гармонічні коливання; сформувати вміння застосовувати тригонометричні функції до опису гармонічних коливань

36

Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Означення та властивості тригонометричних функцій»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з теми

37

Контрольна робота №4

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Означення та властивості тригонометричних функцій»

Тема 5. Тригонометричні функції:

тригонометричні формули додавання та наслідки з них (9 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Обчислює значення тригонометричних виразів.

Перетворює нескладні тригонометричні вирази.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

38

Тригонометричні формули додавання

Домогтися засвоєння тригонометричних формул додавання; сформувати вміння застосовувати ці формули до розв’язування задач

39

Тригонометричні формули додавання; формули подвійного аргументу

Домогтися засвоєння тригонометричних формул подвійного аргументу; сформувати вміння застосовувати ці формули до перетворення виразів

40

Формули пониження степеня; формули половинного аргументу

Домогтися засвоєння формул пониження степеня та формул половинного аргументу; сформувати вміння застосовувати ці формули до перетворення виразів

41

Формули зведення

Домогтися засвоєння формул зведення; сформувати вміння застосовувати ці формули до розв’язування задач

42

Формули зведення

Удосконалити вміння застосовувати формули зведення до розв’язування задач

43

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

Домогтися засвоєння формул перетворення суми й різниці тригонометричних функцій на добуток; сформувати вміння застосовувати ці формули до розв’язування задач

44

Формули перетворення добутку тригонометричних функцій на суму

Домогтися засвоєння формул перетворення добутку тригонометричних функцій на суму; сформувати вміння застосовувати ці формули до перетворення виразів

45

Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Тригонометричні формули додавання та наслідки з них»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з теми

46

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Тригонометричні формули додавання та наслідки з них»

Тема 6. Тригонометричні рівняння і нерівності (16 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Описує зміст понять обернена функція, обернені тригонометричні функції.

Обґрунтовує розв’язки найпростіших тригонометричних рівнянь, нерівностей.

Розв’язує нескладні тригонометричні рівняння та найпростіші нерівності.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

47

Обернені тригонометричні функції: означення, властивості, графіки

Сформувати поняття обернених тригонометричних функцій; домогтися засвоєння властивостей цих функцій; сформувати вміння застосовувати означення та властивості обернених тригонометричних функцій до розв’язування задач

48

Обернені тригонометричні функції: означення, властивості, графіки

Удосконалити вміння застосовувати означення та властивості обернених тригонометричних функцій до розв’язування задач

49

Найпростіші тригонометричні рівняння

Сформувати поняття найпростіших тригонометричних рівнянь; домогтися засвоєння формули коренів рівняння cos x = а; сформувати вміння розв’язувати рівняння виду cos x = а

50

Найпростіші тригонометричні рівняння

Домогтися засвоєння формули коренів рівняння sin x = а; сформувати вміння розв’язувати рівняння виду sin x = а

51

Найпростіші тригонометричні рівняння

Домогтися засвоєння формули коренів рівняння tg x = а, сtg x = а; сформувати вміння розв’язувати рівняння виду tg x = а, сtg x = а

52

Найпростіші тригонометричні рівняння. Самостійна робота

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Найпростіші тригонометричні рівняння»; перевірити рівень засвоєння знань із теми шляхом проведення самостійної роботи

53

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь

Сформувати вміння розв’язувати тригонометричні рівняння методом заміни змінних

54

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь

Сформувати вміння розв’язувати однорідні тригонометричні рівняння

55

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь

Сформувати вміння розв’язувати тригонометричні рівняння виду f(х) = 0 за допомогою розкладання лівої частини рівняння на множники

56

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь

Сформувати вміння розв’язувати тригонометричні рівняння, використовуючи різні тригонометричні формули та властивості тригонометричних функцій

57

Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь

Узагальнити та систематизувати вміння застосовувати основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь; перевірити рівень засвоєння знань із теми шляхом проведення самостійної роботи

58

Найпростіші тригонометричні нерівності

Сформувати поняття найпростішої тригонометричної нерівності; сформувати вміння розв’язувати нерівності виду sin x > а, sin x < а, cos x > а, cos x < а

59

Найпростіші тригонометричні нерівності

Удосконалити вміння розв’язувати нерівності виду sin x > а, sin x < а, cos x > а, cos x < а

60

Найпростіші тригонометричні нерівності

сформувати вміння розв’язувати нерівності виду tg x > а, tg x < а, ctg x x > а, ctg x < а

61

Розв’язування задач

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Тригонометричні рівняння та нерівності»; удосконалити вміння розв’язувати задачі з теми

62

Контрольна робота №5

Перевірити рівень засвоєння знань із теми «Тригонометричні рівняння та нерівності»

Повторення і систематизація вивченого матеріалу

( 8 год. )

Основні вимоги до математичної підготовки учнів

Дидактична мета: повторити і систематизувати знання учнів з усіх тем курсу алгебри 10 класу

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

63

Повторення означення, властивостей та графіків числових функцій

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Числові функції, їх властивості та графіки»

64

Повторення поняття рівносильності рівнянь та нерівностей

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Рівносильні перетворення рівнянь та нерівностей»

65

Повторення поняття арифметичного кореня п-го степеня та його властивостей

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Арифметичний корінь п-го степеня та його властивості»

66

Повторення означення та методів розв’язування ірраціональних рівнянь, нерівностей та систем ірраціональних рівнянь

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Ірраціональні рівняння»

67

Повторення поняття степеня з раціональним показником та його властивостей

Узагальнити та систематизувати знання учнів із теми «Степінь з раціональним показником та його властивості»

68

Повторення означення та властивостей тригонометричних функцій, основних способів розв’язання тригонометричних рівнянь і нерівностей

Узагальнити та систематизувати знання учнів із тем «Тригонометричні функції» і «Тригонометричні рівняння та нерівності»

69

Підсумкова контрольна робота

Перевірити знання учнів, набуті під час вивчення алгебри і початків аналізу в 10 класі

70

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

Узагальнити навчальний матеріал курсу алгебри і початків аналізу за 10 клас

Календарне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів (Київ, Навчальна книга, 2010).

Навчання здійснюється за підручником Алгебра і початки аналізу.

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи Л.І. Мельник

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
3
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!