Календарне планування алгебра 8 клас

Опис документу:
планування уроків

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

І семестр

ІІ семестр

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор школи-гімназії

____________ В.В. Богацький

___ вересня 2016 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор школи-гімназії

____________ В.В. Богацький

___ січня 2017 р.

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

вивчення алгебри

в 8-А класі

НВК «СЗШ І-ІІІ ст. №1 – гімназія»

смт. Муровані Курилівці

на 2016 – 2017 навчальний рік

Серветник В. Г.,

учитель математики

За програмою: 2 години на тиждень, у І семестрі (32 години) і

у ІІ семестрі (38 годин)

Разом : 70 годин.

Календарне планування складено згідно з навчальною програмою для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Програму підготували: М.І.Бурда, Ю.І.Мальований, Є.П.Нелін, Д.А.Номіровський, А.В.Паньков, Н.А.Тарасенкова, М.В.Чемерис, М.С.Якір. Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2012. Наказ МОНМСУ від 06.06.2012 № 664 (із змінами наказ МОНУ від 29.05.2015 №585 ).

Навчання здійснюється за підручником: О.Я.Біляніна, Н.Л.Кінащук, І.М.Черевко. Алгебра: Підручник для 8 кл. для загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, «Генеза», 2008.

І СЕМЕСТР

Повторення курсу алгебри 7 класу (2 год.)

Тема 1. Дії першого ступеня з раціональними виразами (9 год.)

Тема 2. Дії другого ступеня з раціональними виразами. Раціональні рівняння (9 год.)

Тема 3. Степінь з цілим від’ємним показником. Функція (11 год.)

ІІ СЕМЕСТР

Тема 4 Квадратні корені. Дійсні числа. (13 год.)

Тема 5. Квадратні рівняння. Теорема Вієта. (8 год.)

Тема 6. Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь та задач, що зводяться до квадратних. (8 год.)

Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год.)

І семестр

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

1

01.09

Повторення навчального матеріалу за сьомий клас

Повторити означення цілого виразу, виконання дій над цілими виразами, способи розкладання на множники, формули скороченого множення

2

05.09

Діагностична робота

Перевірити знання учнів за курс алгебри 7 класу

Тема 1. Дії першого ступеня з раціональними виразами (9 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Розпізнає цілі раціональні вирази, дробові раціональні вирази, наводить приклади таких виразів.

Описує алгоритм скорочення дробу.

Формулює:

основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником;

правила: додавання, віднімання;

умову рівності дробу нулю.

Розв’язує вправи, що передбачають:

скорочення дробів; зведення дробів до нового (спільного) знаменника; знаходження суми, різниці дробів; тотожні перетворення раціональних виразів.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

3

08.09

Дроби, дробові вирази. Раціональні вирази

Розширити поняття дробу, формувати поняття дробового виразу та раціонального дробу

4

12.09

Допустимі значення змінних

Ввести поняття допустимих значень дробу, формувати навички і вміння учнів знаходити допустимі значення змінних для дробу

5

15.09

Основна властивість дробу. Скорочення дробів

Сформулювати основну властивість дробу та показати її застосування до скорочення дробів

6

19.09

Скорочення дробів

Формувати вміння учнів скорочувати раціональні дроби та зводити дроби до спільного знаменника

7

22.09

Додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

Формувати вміння та навички виконувати додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками

8

26.09

Додавання та віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

Навчити учнів виконувати додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками

9

29.09

Додавання і віднімання раціональних дробів

Продовжити формування практичних умінь та навичок знаходити суму і різницю раціональних дробів

10

03.10

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

Систематизувати знання учнів з теми «Функції, рівняння і нерівності»

11

06.10

Контрольна робота

№ 1

Перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми «Дроби. Скорочення дробів. Додавання, віднімання дробів»

Тема 2. Дії другого ступеня з раціональними виразами. Раціональні рівняння (9год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Формулює:

правила: множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження добутку, частки дробів; тотожні перетворення раціональних виразів; розв’язування рівнянь зі змінною в знаменнику дробу.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

12

10.10

Аналіз контрольної роботи. Множення і ділення раціональних дробів

Формувати вміння та навички виконувати множення, піднесення до степеня і ділення раціональних чисел

13

13.10

Розв'язування вправ.

Вдосконалити вміння та відпрацювати навички виконувати множення, ділення дробів, піднесення дробу до степеня

14

17.10

Перетворення раціональних виразів

Сформувати вміння та навички виконувати тотожні перетворення раціональних виразів

15

20.10

Перетворення раціональних виразів

Закріпити знання, вміння та навички виконувати перетворення раціональних виразів

16

31.10

Перетворення раціональних виразів

Повторити та систематизувати знання з теми «Раціональні вирази». Формувати навички виконувати тотожні перетворення раціональних виразів

17

03.11

Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння

Ввести поняття дробово-раціонального рівняння. Розглянути умову рівності дробу нулю. Формувати вміння застосовувати цю умову під час розв’язування дробово-раціональних рівнянь

18

07.11

Розв’язування раціональних рівнянь

Продовжувати формувати вміння та навички розв’язувати дробово-раціональні рівняння, задачі на складання дробово-раціональних рівнянь

19

10.11

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

Систематизувати знання учнів з теми «Перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння»

20

14.11

Контрольна робота № 2

Перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми «Перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння»

Тема 3. Степінь з цілим від’ємним показником. Функція (11 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Формулює:

властивості степеня з цілим показником;

означення: степеня з нульовим показником; степеня з цілим від’ємним показником; стандартного вигляду числа.

Обґрунтовує властивості степеня з цілим показником.

Розв’язує вправи, що передбачають виконання дій над степенями з цілим показником; запис числа в стандартному вигляді; побудову і читання графіка функції .

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

21

17.11

Аналіз контрольної роботи. Степінь з цілим показником і його властивості

Повторити означення степеня з натуральним показником та його властивості. Розширити поняття степеня, увівши поняття степеня з цілим показником. Сформулювати властивості степеня з цілим показником

22

21.11

Степінь з цілим показником. Розв’язування вправ

Сформувати вміння виконувати дії зі степенями, що мають від’ємні показники

23

24.11

Стандартний вигляд числа

Ввести поняття стандартного вигляду числа. Формувати вміння та навички виконувати дії з числами, що записані в стандартному вигляді

24

28.11

Функція у = k/х, її властивості і графік

Повторити означення оберненої пропорційності. Сформулювати означення функції у = k/х, її властивості. Сформувати вміння будувати графік у = k/х і використовувати властивості функції під час виконання вправ

25

01.12

Розв’язування вправ.

Закріпити знання, вміння та навички з теми «Степінь з цілим показником»

26

05.12

Систематизація та корекція знань з теми «Раціональні вирази»

Узагальнити, систематизувати знання та вміння з теми «Раціональні вирази»

27

08.12

Контрольна робота № 3

Перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми «Раціональні вирази»

28

12.12

Підсумковий урок з теми «Раціональні вирази»

Поглибити, узагальнити та систематизувати знання з теми; формувати вміння творчо застосовувати знання під час виконання нестандартних вправ

29

15.12

Розв’язування вправ.

Закріпити знання, вміння та навички з теми «Раціональні вирази»

30

19.12

Розв’язування вправ.

Закріпити знання, вміння та навички з теми «Раціональні рівняння»

31

22.12

Підсумки за І семестр

Узагальнити і систематизувати навчальний матеріал за І семестр

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора школи-гімназії з навчально-виховної роботи С.І. Біла

__ вересня 2016 р.

ІІ СЕМЕСТР

Тема 4. Квадратні корені. Дійсні числа (13 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Описує поняття: раціональне число; ірраціональне число; дійсне число.

Наводить приклади: раціональних чисел; ірраціональних чисел.

Класифікує дійсні числа.

Використовує тотожності ()2 = a, a 0; 2 = │a│.

Формулює:

означення: квадратного кореня з числа; арифметичного квадратного кореня з числа;

властивості арифметичного квадратного кореня.

Обґрунтовує властивості арифметичного квадратного кореня.

Розв’язує вправи, що передбачають:

застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь, порівняння значень виразів; перетворення виразів із застосуванням винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу; аналіз співвідношень між числовими множинами та їх елементами.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

32

12.01

Функція у = х2 та її графік. Графічний спосіб розв’язування рівнянь

Сформувати в учнів уявлення про функцію у = х2, її графік та найважливіші властивості Розглянути графічний спосіб розв’язування рівнянь

33

16.01

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь

Ввести поняття квадратного кореня та арифметичного квадратного кореня. Розглянути способи добування арифметичного квадратного кореня

34

19.01

Рівняння х2 = а

Розглянути способи розв’язання рівняння виду х2, застосовувати ці способи до розв’язування рівнянь

35

23.01

Раціональні, ірраціональні і дійсні числа. Числові множини

Ввести поняття раціонального, дійсного та ірраціонального чисел. Сформувати уявлення про співвідношення між числовими множинами та їх елементами; проілюструвати ці співвідношення за допомогою кругів Ейлера

36

26.01

Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня

Сформулювати та довести тотожності, що виражають властивості арифметичного квадратного кореня. Сформувати вміння та навички застосовувати набуті знання до виконання стандартних вправ

37

30.01

Добуток і частка квадратних коренів

Сформувати вміння та навички подавати добуток (частку) квадратних коренів із додатних чисел у вигляді квадратного кореня з добутку (частки) даних чисел

38

02.02

Тотожність 2 = │a│.

Довести тотожність 2 = │a; сформувати вміння застосовувати цю тотожність для перетворення виразів, що містять корені

39

06.02

Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня

Сформувати вміння та навички виконувати перетворення ірраціональних виразів: винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня

40

09.02

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

Формувати вміння та навички виконувати перетворення дробових виразів, що містять корені: скорочення дробів, звільнення від ірраціональності в знаменнику дробу

41

13.02

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Самостійна робота

Формувати навички перетворювати вирази із квадратними коренями під час виконання комбінованих завдань

42

16.02

Функція у =, її графік і властивості

Сформувати в учнів уявлення про функцію у =, її графік та найважливіші властивості. Формувати навички перетворювати вирази із квадратними коренями під час виконання комбінованих завдань

43

20.02

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

Закріпити вміння та навички перетворювати вирази, що містять квадратні корені.

44

23.02

Контрольна робота № 4

Перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми «Квадратні корені»

Тема 5. Квадратні рівняння. Теорема Вієта (8 год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Наводить приклади квадратних рівнянь різних видів (повних, неповних, зведених).

Записує і пояснює: формулу коренів квадратного рівняння; способи розв’язування неповних квадратних рівнянь.

Формулює:

означення: квадратного рівняння;

теорему Вієта і обернену до неї теорему.

Обґрунтовує теорему Вієта.

Розв’язує вправи, що передбачають:

знаходження коренів квадратних рівнянь різних видів; застосування теореми Вієта і оберненої до неї теореми; розв’язування квадратних рівнянь.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

45

27.02

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування

Ввести поняття квадратного рівняння, зведеного квадратного рівняння, неповного квадратного рівняння. Сформувати вміння розв’язувати неповні квадратні рівняння

46

02.03

Формула коренів квадратного рівняння

Вивести формулу коренів квадратного рівняння. Сформувати вміння визначати кількість коренів залежно від дискримінанта. Формувати вміння та навички розв’язувати квадратні рівняння

47

06.03

Розв’язування квадратних рівнянь

Продовжувати працювати над формуванням вмінь та навичок розв’язувати квадратні рівняння різних видів

48

09.03

Теорема Вієта і теорема, обернена до неї

Сформулювати та довести теорему Вієта і теорему, обернену до неї. Формувати вміння застосовувати цю теорему до розв’язування вправ

49

13.03

Квадратний тричлен, його корені

Ввести поняття квадратного тричлена, його коренів. Вивести формулу розкладання квадратного тричлена на множники

50

16.03

Розкладання квадратного тричлена на множники

Формувати вміння розкладати квадратний тричлен на множники, застосовувати набуті знання для скорочення раціональних дробів

51

27.03

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

Закріпити вміння та навички виконувати вправи з використанням теореми Вієта та теореми, оберненої до неї, розкладання квадратного тричлена на множники

52

30.03

Контрольна робота № 5

Перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми «Квадратні рівняння. Теорема Вієта»

Тема 6. Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь та задач, що зводяться до квадратних (8год.)

Програмові вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень (учениця):

Наводить приклади квадратних тричленів.

Записує і пояснює: формулу розкладання квадратного тричлена на множники.

Розв’язує вправи, що передбачають:

розкладання квадратного тричлена на множники; знаходження коренів рівнянь, що зводяться до квадратних; складання і розв’язування квадратних рівнянь і рівнянь, що зводяться до них, як математичних моделей текстових задач.

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

53

03.04

Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Домогтися засвоєння учнями означення квадратного тричлена та його коренів, а також формули розкладання квадратного тричлена на лінійні множники; виробити вміння застосовувати набуті знання

54

06.04

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

Формувати вміння та навички розв’язувати рівняння, які зводяться до квадратних, а саме біквадратних та тих, що розв’язуються за допомогою введення нової змінної

55

10.04

Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних

Формувати вміння та навички розв’язувати задачі із застосуванням теореми Вієта та оберненої до неї теореми

56

13.04

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь

Формувати вміння застосовувати квадратні рівняння під час розв’язування текстових задач

57

20.04

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь

Формувати вміння розв’язувати задачі за допомогою квадратних рівнянь. Розглянути основні типи задач на рух, на рух за течією

58

24.04

Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь

Закріпити вміння розв’язувати задачі за допомогою квадратних рівнянь. Скласти алгоритм розв’язання задач на спільну роботу. Формувати вміння розв’язувати задачі на роботу

59

27.04

Розв’язування типових вправ по підготовці до контрольної роботи

Повторити та систематизувати знання з теми «Квадратні рівняння»

60

04.05

Контрольна робота № 6

Перевірити рівень засвоєння учнями знань з теми «Квадратні рівняння.»

Тема 7. Повторення вивченого матеріалу (6 год.)

Розподіл годин, відведених на вивчення теми

уроку

Дата

проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка

61

08.05

Підсумкове повторення теми «Раціональні вирази та дії над ними»

Узагальнити й систематизувати матеріал з теми «Раціональні вирази та дії над ними»; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, культуру математичного запису; виховувати наполегливість, толерантність

62

11.05

Підсумкове повторення теми «Квадратні корені та дії над ними»

Узагальнити й систематизувати матеріал з теми «Квадратні корені та дії над ними»; розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять, культуру математичного запису, уміння працювати самостійно та в групі; виховувати наполегливість, дисциплінованість

63

15.05

Підсумкове повторення теми «Квадратні рівняння і раціональні рівняння»

Узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Квадратні рівняння й рівняння, що зводяться до квадратних»; розвивати пам’ять, логічне мислення, культуру математичного запису; уміння працювати самостійно й у групах; виховувати цілеспрямованість, працьовитість, дисциплінованість

64

18.05

Підсумкове повторення теми «Текстові і прикладні задачі»

Узагальнити й систематизувати матеріал з теми «Текстові і прикладні задачі»; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, культуру математичного запису; виховувати наполегливість, толерантність

65

22.05

Підсумкова контрольна робота №7

Перевірити якість виконання основних програмових вимог до знань і вмінь учнів, набутих ними під час вивчення алгебри у 8 класі

66

25.05

Підсумкове повторення та оцінювання за ІІ семестр

Узагальнити та систематизувати навчальний матеріал за ІІ семестр

І семестр

ІІ семестр

За рік

Кількість уроків за програмою

32

38

70

Кількість уроків за планом

31

35

66

Кількість уроків проведено фактично

Кількість контрольних робіт за програмою

3

4

7

Кількість контрольних робіт за планом

3

4

7

Кількість контрольних робіт проведено фактично

«ПЕРЕВІРЕНО»

Заступник директора школи-гімназії з навчально-виховної роботи С.І. Біла

__ січня 2017 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
7
дн.
1
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!