Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Календарне планування 9 клас - Інформатика

Інформатика

20.08.2021

417

57

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування уроків інформатики для 9 класу – 2021-2022 н.р. (для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах) за навчальною програмою 2017 року Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Перегляд
матеріалу
Отримати кодКалендарно-тематичне планування уроків

інформатики

для 9 класу – 2020-2021 н.р.

(для учнів, які вивчали інформатику в 2-4 класах)

за навчальною програмою 2017 року

Навчальна програма з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

уро-ку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Тема 1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека

__.__.__

Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. Класифікація програмного забезпечення. Операційні системи, їхні різновиди. Драйвери. Налаштування та підтримка роботи операційної системи.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Ліцензії на програмне забезпечення, їх типи. Інтелектуальна власність та авторське право


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Поняття інсталяції та деінсталяції програмного забезпечення. Практична робота №1. Інсталяція та деінсталяція програмного забезпечення


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Повторення теми «Кодування даних» за 8 клас. Стиснення та архівування даних. Види стиснення даних. Архіватори. Типи архівних файлів. Операції над архівами. Практична робота №2. Архівування та розархівування даних


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Поняття інформаційної безпеки та інформаційної цілісності. Шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Антивірусні та антишпигунські програми, налаштування їхніх основних параметрів.Інструктаж з БЖД. Основні дії для захисту персональних комп’ютерів від шкідливого програмного забезпечення. Основи захисту даних у комп’ютерних системах.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Резервне копіювання даних. Практична робота №3. Резервне копіювання. Створення диску відновлення.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Безпека в Інтернеті. Загрози безпеці та пошкодження даних у комп’ютерних системах.


Тема 2. 3D-графіка

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Тривимірна графіка. Класифікація програм для роботи з тривимірною графікою.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Принципи тривимірної навігації. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, групування об’єктів.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Додавання тривимірних примітивів. Вирівнювання, обертання, копіювання та клонування об’єктів. Витягування (екструдування) форми об’єкта.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота №4. Додавання тривимірних примітивів. Переміщення, масштабування, групування, вирівнювання, обертання, копіювання, клонування та екструдування форми об’єктів.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Вершини, ребра, грані. Графічні текстури.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Текстові об’єкти та їх редагування. Рендеринг тривимірної сцени.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота №5. Побудова тривимірних об’єктів з використанням графічних текстур, текстових частин та їх рендеринг.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Анімація. Переміщення по кадрах. Шкала часу. Попередній перегляд анімації.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Створення анімованої тривимірної моделі. Поняття про 3D-друк


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота №6. Створення анімованої тривимірної моделі.


Тема 3. Опрацювання табличних даних


Інструктаж з БЖД. Електронна таблиця, як засіб подання відомостей про однотипні об’єкти.Інструктаж з БЖД. Абсолютні та мішані посилання.Інструктаж з БЖД. Практична робота №7. Абсолютні та мішані посилання.Інструктаж з БЖД. Логічні функції if, and, or, not.Інструктаж з БЖД. Практична робота №8. Використання логічних функцій для вирішення поставлених задач.Інструктаж з БЖД. Математичні та статистичні функції – max, min, sum, average, count, countif.Інструктаж з БЖД. Текстові функції табличного редактора. Практична робота №9. Використання логічних, математичних та статистичних функцій під час вирішення поставленої задачі.Інструктаж з БЖД. Упорядкування даних. Умовне форматування.Інструктаж з БЖД. Практична робота №10. Упорядкування даних. Умовне форматування.Інструктаж з БЖД. Прості та розширені фільтри. Обчислення підсумків.Інструктаж з БЖД. Інтерпретування даних у вигляді діаграм. Вибір типу та побудова діаграм. Зображення рядів даних.Інструктаж з БЖД. Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора з використанням інтерпретації даних у вигляді діаграм.Інструктаж з БЖД. Практична робота №11. Розв’язування задач із фізики, хімії, математики та інших дисциплін засобами табличного процесора з використанням інтерпретації даних у вигляді діаграм.Інструктаж з БЖД. Експорт та імпорт електронних таблиць. Підсумковий урок із теми «Опрацювання табличних даних»


ІІ семестр

Тема 4. Бази даних. Системи керування базами даних

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Бази даних в інформаційних системах. Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Проектування баз даних. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. Модель «сутність-зв’язок» предметної області.Інструктаж з БЖД. Основні відомості про СКБД Access. Поняття таблиці, поля, запису. Додавання, видалення, редагування даних у базі.Інструктаж з БЖД. Створення таблиць, означення полів і ключів у середовищі СКБД.Інструктаж з БЖД. Властивості полів, типи даних.Інструктаж з БЖД. Практична робота №12. Створення таблиць, означення полів за типом даних. Заповнення таблиць значеннями.Інструктаж з БЖД. Модифікація структури таблиць.Інструктаж з БЖД. Уведення, пошук і редагування даних у таблиці


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Фільтрація та сортування даних у

таблицях.Інструктаж з БЖД. Практична робота №13. Фільтрація та сортування даних у таблицях.Інструктаж з БЖД. Загальні відомості про запити


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Автоматизоване створення

запитів у базі данихІнструктаж з БЖД. Практична робота №14. Додавання, видалення, редагування даних у базі. Фільтрація та сортування даних у таблицях. Автоматизоване створення запитів у базі даних


__.__.__

Підсумковий урок із теми « Бази даних. Системи керування базами даних»


Тема 5. Алгоритми та програми (Мова програмування Pascal в середовищі Lazarus)

__.__.__

Інструктаж з БЖД. Повторення знань з теми «Алгоритми та програми» за 8 клас.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Структуровані типи даних. Поняття одновимірного масиву (списку)


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Елемент керування. Багаторядкове текстове поле.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Типові алгоритми опрацювання даних в одновимірному масиві (списку).


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Відображення даних у табличній формі. Способи заповнення масиву (списку) значеннями. Введення й виведення значень елементів масиву.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Обчислення суми значень і кількості елементів табличної величини.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота №15. Знаходження сум і кількості значень елементів табличних величин за заданими умовами.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Алгоритм знаходження елементів, що задовольняють задані умови.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Пошук у масиві за певними критеріями. Найбільший і найменший елементи табличної величини.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота №16. Пошук значень у табличній величині.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Зміна порядку елементів масиву (списку)


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Алгоритми впорядкування масиву. Поняття складності алгоритмів


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Практична робота №17. Впорядкування масиву.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Поняття складності алгоритмів. Бібліотеки та модулі мови програмування.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Рішення для окремих частин проєкту у вигляді процедур чи функцій.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Визначення теми програмного проєкту. Побудова етапів реалізації програмного проєкту.Інструктаж з БЖД. Розробка програмного рішення


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Розробка програмного рішенняІнструктаж з БЖД. Розробка програмного рішення


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Поняття «бета-тест». Збір та аналіз відгуків користувачів програми.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Підготовка звіту та презентації проєкту.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Презентація проєкту.


__.__.__

Інструктаж з БЖД. Підсумковий урок із теми « Алгоритми та програми». Узагальнення та систематизація вивченого за рік.


Вчитель інформатики _______ _________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.