Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 8 клас ГЕОГРАФІЯ

Географія

Для кого: 8 Клас

07.03.2021

375

27

0

Опис документу:
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 8 клас ГЕОГРАФІЯ (курс «Україна у світі: природа, населення») 70 годин, 2 години на тиждень на 2 семестр. Складено згідно програми Міністерства освіти і науки України з наскрізними змістовими лініями
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування Географія

8 клас

(курс «Україна у світі: природа, населення»)

70 годин, 2 години на тиждень

з\п

Дата

Зміст навчального матеріалу

Примітка

Наскрізні змістові лінії

Тема 3. Води суходолу і водні ресурси

31

14.01.

Склад вод суходолу. Поверхневі води. Річки. Будова річкової долини: річище, заплава, тераси, меандри, твердий стік.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

32

15.01.

Основні річкові басейни та системи. Вплив рельєфу на річки. Характер течії. Падіння, похил річки. Вплив клімату на формування річкової системи. Живленняі режим річок, густота річкової мережі. Річковий стік, витрати води.

Практична робота 7 Позначення на контурній карті назв найбільших річок, озер, водосховищ, каналів, позначення боліт України.

«Підприємли вість і фінансова грамотність»

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

33

21.01.

Озера, їх типи, особливості водного режиму. Лимани, водосховища та канали.

Практична робота 7 .(продовження)

Позначення на контурній карті назв

Найбільших озер, водосховищ, лиманів України.

34

22.01.

Болота, їх типи і поширення, причини заболочення. Підземні води. Основні артезіанські басейни.

Практична робота 7 (продовження)

Позначення наконтурній карті назв

Боліт та артезіанських басейнів України.

35

28.01.

Водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання та охорони. Води суходолу своєї місцевості.

Дослідження

Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

36

29.01.

Умови ґрунтоутворення, структура ґрунту, ґрунтові горизонти, родючість. Основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення. Карта ґрунтів.

Дослідження

Вплив людини на родючість ґрунтів.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

37

04.02.

Ґрунтові ресурси України. Ґрунти своєї місцевості. Зміни ґрунтів у результаті господарської діяльності людини. Заходи з раціонального використання й охорони ґрунтових ресурсів.

Практична робота 8. Порівняльний аналіз різних типів ґрунтів України.

«Підприємли вість і фінансова грамотність»

38

05.02.

Різноманітність рослинності. Закономірності поширення рослинного покриву в Україні. Рослинні угруповання. Червона та Зелена книги України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Рослинність своєї місцевості.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

39

11.02.

Різноманітність тваринного світу. Закономірності поширення тваринного світу в Україні. Тварини, занесені до Червоної книги України. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України, заходи з їх відтворення й охорони. Тваринний світ своєї місцевості.

Дослідження

Рослини і тварини України, які походять з інших материків і частин Євразії.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

40

12.02.

Урок узагальнення та систематизації

Тема 7. Ландшафти України

41

18.02.

Ландшафт як просторово-цілісна система. Карта «Ландшафти». Дослідження К. Геренчука. Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах. Антропогенні ландшафти.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

«Підприємли вість і фінансова грамотність»

42

19.02.

Рівнинні ландшафти, їх різноманітність. Природні зони України: мішаних лісів, широколистих лісів.

43

25.02.

Природні зони України: лісостепова. Використання та охорона рівнинних ландшафтів.

44

26.02.

Природні зони України: степова зона. Використання та охорона рівнинних ландшафтів.

45

04.03.

Практична робота 9.

Складання порівняльної характеристики

природних зон.України.

46

05.03.

Гірські ландшафти Українських Карпат, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

47

11.03.

Гірські ландшафти Кримських гір, особливості їх зміни з висотою, використання та охорона.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

48

12.03.

Природні умови і ресурси Чорного моря, проблеми їх раціонального використання.

49

18.03.

Природні умови і ресурси Азовського моря, проблеми їх раціонального використання.

50

19.03.

Ландшафти своєї місцевості.

Дослідження

Ландшафти своєї місцевості, їх освоєння і використання. Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України.

51

01.04.

Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні. Вплив екологічної ситуації на життєдіяльність населення.

Дослідження

Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

«Підприємли вість і фінансова грамотність»

52

02.04.

Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Природно-заповідні об’єкти своєї місцевості.

Практична робота10 Позначення на контурній карті об’єктів природно-заповідного фонду України.

53

08.04.

Моніторинг навколишнього середовища.

Основні заходи щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля. Природокористування в умовах сталого розвитку.

54

09.04.

Урок узагальнення та систематизації

Розділ IV. Населення України та світу

Тема 1. Кількість населення в світі та Україні

55

15.04.

Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Зміна кількості населення в світі та Україні. Регіональні відмінності демографічних процесів. Дослідження Чубинського.

Демографічна політика Практична робота11.Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

«Підприємли вість і фінансова грамотність»

56

16.04.

Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків у світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика.

Практичнаробота 11.(продовження)

Обчислення показників природного та механічного руху населення в різних регіонах України.

57

22.04.

Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення. Практичнаробота 12.Аналіз статево-вікових пірамід України та окремихкраїн світу.

Тема 2.Розселення

58

23.04.

Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення в світі й Україні.

Дослідження

Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

59

29.04.

Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями. Міське і сільське населення.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

60

30.04.

Урбанізація, причини, що її зумовлюють. Міські агломерації. Мегаполіси. Світові міста. Відмінності в рівнях і темпах урбанізації в Україні і світі. Субурбанізація. Хибна урбанізація.

Тема 3. Етнічний склад населення

61

06.05.

Етноси. Найпоширеніші мовні сім'ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

62

07.05.

Національний склад населення України: особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи, основні райони їх розселення.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

Тема 4.Релігійний склад населення

63

13.05.

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

Тема 5. Зайнятість населення в світі й Україні

64

14.05.

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

65

20.05.

Економічно активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення.

66

21.05.

Підсумкова контрольна робота

Розділ V. Природа та населення свого адміністративного регіону

67

27.05.

Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і розвитку.

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

68

28.05.

Природа регіону.

Особливості природних умов і ресурсів.

69

03.06.

Населення регіону.

Кількість та структура населення.

70

04.06.

Трудові ресурси регіону.Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення регіону.

71

10 .06.

Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.

Ознайомлення з об’єктами природи своєї місцевості.

Дослідження

Особливості природи місцевості для життя, господарювання та побуту населення.

72

11.06.

Урок узагальнення та систематизації

Практичні роботи – 6

Тематичні – 3

Контрольна робота – 21.05.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.