Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Календарне планування

Математика

Для кого: 1 Клас

16.09.2018

786

8

0

Опис документу:
НУШ
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Математика

за навчально-методичним комплектом С. Скворцової і О. Онопрієнко

140годин (4 год на тиждень)

Тема

Дата

Розділ 1. Числа першого десятка

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

розпізнає геометричні фігури за істотними ознаками;

співвідносить реальні об’єкти з моделями та зображеннями геометричних фігур;

моделює геометричні фігури;

читає і записує числа,

Досліджуємо форми об’єктів

Вивчаємо геометричні фігури. Встановлюємо просторові відношення

Вивчаємо геометричні фігури

Досліджуємо ознаки об’єктів

Досліджуємо ознаки, пов’язані з величиною

Лічимо від 1 до 10

Визначаємо кількість об’єктів

Визначаємо порядковий номер об’єкта

Досліджуємо групи об’єктів за спільною ознакою

Розбиваємо об’єкти на групи за спільною ознакою

Вивчаємо число і цифру 1

Вивчаємо число і цифру 2

Вивчаємо число і цифру 3

Вивчаємо число і цифру 4

Вивчаємо число і цифру 5

Працюємо з групою об’єктів: об’єднуємо, вилучаємо

Порівнюємо групи об’єктів за кількістю

Вивчаємо арифметичні дії додавання і віднімання

Зображуємо додавання і віднімання схематично

Вивчаємо число і цифру 6

Порівнюємо числа

Досліджуємо склад числа 6

Повторюємо числа 1–6

Додаємо і віднімаємо за числовим променем

Додаємо і віднімаємо в межах 6

Вивчаємо число і цифру 7

Порівнюємо числа

Досліджуємо склад числа 7

Повторюємо числа 1–7

Вивчаємо число і цифру 8

Порівнюємо числа

Досліджуємо склад числа 8

Повторюємо числа 1–8

Вивчаємо число і цифру 9

Порівнюємо числа

Досліджуємо склад числа 9

Повторюємо числа 1–9

Вивчаємо число 10

Порівнюємо числа

Досліджуємо склад числа 10

Розділ 2. Прийоми додавання і віднімання чисел у межах 10

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

розуміє сутність арифметичних дій додавання і віднімання;

прогнозує результат додавання та віднімання;

володіє навичками додавання і віднімання одноцифрових чисел у межах 10;

використовує у мовленні назви компонентів та результатів арифметичних дій додавання і віднімання;

коментує виконання обчислень;

знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) за дане;

розуміє сутність різницевого порівняння чисел;

знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше;

користується в обчисленнях переставним законом додавання;

встановлює взаємозв’язок між діями додавання і віднімання, використовує його під час обчислень;

визначає невідомий компонент дії додавання і знаходить його значення;

читає і записує математичні вирази: сума і різниця;

обчислює значення виразів на 1 – 2 дії;

встановлює відношення рівності й нерівності між числами й числовими виразами

вимірює довжину відрізка;

креслить відрізки заданої довжини

Повторюємо числа 1–10

Досліджуємо склад чисел першого десятка

Називаємо компоненти та результат дії додавання

Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2

Одержуємо число нуль. Віднімаємо рівні числа

Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0

Вчимося додавати і віднімати числа

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1

Відкриваємо переставний закон додавання

Вимірюємо довжини відрізків

Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання

Досліджуємо взаємозв’язок додавання і віднімання

Додаємо і віднімаємо число 2

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2

Досліджуємо різницеве порівняння

Моделюємо різницеве порівняння

Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць

Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць

Дізнаємося про математичний вираз «Різниця»

Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3

Додаємо і віднімаємо число 3

Відкриваємо правило знаходження невідомого доданка

Називаємо компоненти та результат дії віднімання

Додаємо і віднімаємо числа

Вимірюємо довжини відрізків

Будуємо відрізки

Вивчаємо вирази на дві дії

Додаємо і віднімаємо число 3

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 3

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3

Готуємося до вивчення задач

Розділ 3. Додавання і віднімання в межах 10. Задача

Очікувані результати навчання здобувачів освіти розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями реальних ситуацій;

створює допоміжну модель задачі різними способами;

оцінює з допомогою вчителя правильність розв’язання задачі;

складає прості сюжетні задачі;

виконує елементарні дослідження математичних закономірностей з допомогою вчителя

Додаємо і віднімаємо число 4

Додаємо і віднімаємо число 4

Знайомимося із задачею

Дізнаємося про складові задачі

Досліджуємо задачі

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2, 3, 4

Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 5

Додаємо і віднімаємо число 5

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 5

Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами

Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини

Досліджуємо таблиці додавання чисел другої п’ятірки

Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9

Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9

Складаємо короткий запис задачі

Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9

Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9

Складаємо короткий запис задачі

Знаходимо невідомі зменшуване і від’ємник

Віднімаємо числа другої п’ятірки

Порівнюємо математичний вираз і число

Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки

Порівнюємо число та математичний вираз

Порівнюємо математичні вирази

Вимірюємо маси предметів

Вимірюємо місткості посудин

Розділ 4. Двоцифрові числа

Очікувані результати навчання здобувачів освіти

відтворює послідовність чисел у межах сотні;

читає і записує числа,

утворює числа різними способами;

визначає десятки й одиниці у складі двоцифрового числа;

порівнює числа різними способами;

виконує додавання та віднімання на основі нумерації чисел;

вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість;

використовує короткі позначення величин (сантиметр – см, дециметр – дм, метр – м); маси (кілограм – кг); місткості (літр – л); часу (година – год, доба, тиждень);

додає і віднімає іменовані числа, подані в одних одиницях величини;

користується інструментами й допоміжними засобами для вимірювання величин;

користується годинником (у межах цілих годин) і календарем для відстеження подій у своєму житті, спостережень у природі тощо;

оперує грошима в уявному (ігровому) процесі купівлі-продажу, використовує їх короткі позначення (гривня – грн, копійка – к.)

користується даними під час розв’язування практично зорієнтованих задач і в практичних ситуаціях.

Записуємо задачу коротко

Досліджуємо властивості величин

Досліджуємо лічильну одиницю — десяток

Порівнюємо, додаємо і віднімаємо десятки

Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа

Досліджуємо одиницю вимірювання довжини — дециметр

Утворюємо числа другого десятка

Записуємо числа другого десятка

Записуємо числа другого десятка

Записуємо числа першої сотні

Порівнюємо числа в межах 100

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні

Додаємо і віднімаємо число 1

Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації

Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні

Додаємо і віднімаємо одноцифрове число

Додаємо і віднімаємо числа

Додаємо і віднімаємо числа

Додаємо і віднімаємо числа

Досліджуємо задачі

Знаходимо невідомий від’ємник і зменшуване

Знайомимося із Задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника

Розв’язуємо задачі

Досліджуємо складові задач

Знайомимося з додаванням і відніманням двоцифрових чисел

Знайомимося з одиницею вимірювання часу: доба

Визначаємо час за годинником

Дізнаємось про тривалість доби

Додаємо і віднімаємо числа

Визначаємо вартість товару

Знайомимося з одиницею вимірювання довжини — метр

Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене

Додаємо і віднімаємо числа. Повторюємо вивчене

Повторення

Повторення

Повторення

Повторення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.