Календарне планування 5 кл. (ІІ семестр) українська література

Опис документу:
Календарне планування на ІІ семестр з української літератури для 5 класу (2019-2020Н.Р.) Відповідно до програми яка затверджена МОН згідно наказу від 07.06.2017р.№804. Можливо невеличка допомога вчителям при складанні календарного планування.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ІІ СЕМЕСТР

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

Зміст навчального матеріалу

К-ть

год.

Дата

Скориг.

Примітка

32

«Повість минулих літ» – найдавніший літопис нашого народу. Літописна оповідь «Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». Казкові й історичні мотиви літописних сюжетів. «Володимир вибирає віру». Значе-ння літописання для нащадків.

ТЛ: літопис

1

33

Літописна оповідь «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність

1

34

Урок розвитку мовлення №3.

Усне переказування літописних оповідей.

1

РМ №3 (усно)

35

Олександр Олесь.

Поезії з книги «Княжа Україна», їх зв’язок із літописами. «Україна в старовину»

1

36

Олександр Олесь.

Ярослав Мудрий". Поетична оповідь про минуле нашого наро-ду, князів Русі-України, їхню муд-рість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі   

1

37

Олександр Олесь.

«Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки 

1

38

Урок літератури рідного краю №3

Письменники Миколаївщини.

Спиридон Черкасенко.

1

ЛРК №3

39

Зірка Мензатюк.

«Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про мандрівку історич-ними місцями сучасної України

ТЛ: епічний твір

1

40

Зірка Мензатюк. «Таємниця коза-цької шаблі». Фантастичне і реаль-не в повісті.  Історичне минуле нашого народу в житті сучасної людини

1

41

Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Образи козаків та символіка козацької шаблі у творі. Екзотика старовинних українських замків

1

42

Контрольна робота №3(тестові різнорівневі завдання). 

Історичне минуле нашого народу 

1

КР №3 (тест)

РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

43

Україна часів Т.Шевченка. Розповідь про поета, його дити-нство (на основі повісті С. Василь-ченка «У бур’янах» або О.Іваненко «Тарасові шляхи» (оглядово)).

1

44

Т. Шевченко.

«За сонцем хмаронька пливе...». Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка

ТЛ: ліричний твір, персоніфікація

1

Напам’ять

45

Т. Шевченко.

«Садок вишневий коло хати». Художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови

1

Напам’ять

46

П. Тичина.

Коротко про поета і край, де він народився.

«Не бував ти у наших краях!"

1

Напам’ять

(1 вірш на вибір)

47

П. Тичина.

«Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…». Майстерне відт-ворення краси природи, вираження життєра-дісності, патріотичних по-чуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П.Тичини

ТЛ: метафора, епітет

1

48

Урок виразного читання №2. Поезії Т. Шевченка та П.Тичини

1

УВЧ №2

49

Є. Гуцало.

Основні відомості про письменни-ка. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистец-тва. Порушення цієї теми в опові-данні «Лось»

ТЛ: оповідання

1

50

Є. Гуцало.

«Лось». Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

1

51

Урок розвиткук мовлення №4.

Складання портрета літературного героя

1

РМ №4

(письмов)

52

Урок позакласного читання №3.

Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки»

УПЧ №3

53

Контрольна робота №4 (тестові різнорівневі завдання).

Рідна Україна. Світ природи

1

КР №4 (твір)

54

М. Рильський.

Основні відомості про поета. Кра-са рідної природи й відтворення її поетом  засобами поетичної мови. «Дощ»

1

Напам’ять

(1 вірш на вибір)

55

М. Рильський.

Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною…»

1

56

Урок позакласного читання №4. Р.Полонський "Таємниця країни суниць"

1

ЛРК №4

57

Г. Тютюнник.

Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів –природи й людини, зображених в оповіданні

1

58

Г. Тютюнник.

«Дивак». Точність і лаконізм описів природи. Допит-ливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загад-ковий світ природи, уміння фанта-зувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

1

59

Микола Вінграновський. «Сіроманець» – захоплива й дра-матична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи

1

60

М. Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті

1

61

М. Вінграновський. «Сіроманець». Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

1

62

Контрольна робота №5(контрольний твір)

Рідна Україна. Світ природи

1

КР №5 (контрольний твір)

63

Урок літератури рідного краю №4

 М. Вінграновський.Оповідання «Первінка» 

1

УПЧ №4

64

Підсумковий урок

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»